Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-267

Svoboda-1923-267

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
СВОБОД;
'
^А.НСЉКИИШВВНИ#
-ОРГАН
ЗАПОМОГОВОТ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ТРИ
ЦЕНТИ
Я
1 РІК
XXXI.
ЗНИЖЕННЄІПИТДННЄМПОЛІТИКИ
і', Л
ШАНІ'ТОН,
13.
падолиста.
Президент Кулидж
лав у-
ионажнення
до
публичної
заяви,
що
ВІН
годиться
ка
плян
се-
кретаря
(міністра) скарбу обнижИти податки,
та
що він
вважає
сей
плян лишень початком
до
реформ
в
тому напрямі.
ЧЛЕНИ
КОНГРЕСУ
В
СПРАВІ ПОДАТКУ
НЮ
ПОРК,
13.
падолиста. -Нюйерсьиа. газета
Тайме"
віднеслася
до
всіх членів
обох
палат конгресу
зі
запитом
про
їх
опінію
(погляд)
на
проект
Мелона
щодо ббниження
дохо-
дових податків.
З
відповіднй показується,
шо
велика більшість конгрес-менів
та
сенаторів стоїть
иа
становиши,
що
таке
обнижеинеподатків потрібне.
'.' ,
Противляться тому п'роєктовн лишень
завзяті
прихнль-
ннкн
бонусч для жовнірів.
F,
.
jcy,
БАНКИРІ
ТА
ГАЗЕТИ
ЗА
ПЛАНОМ
МЕЛОНА
'
ВАШІНҐТОН,
13. падолиста.
Відзиви банкіѓрів про про-
ект
Мелона
всі
прихильні.Часописи теж заявляються
по
більшости
за
тим проектом.
ПРОТЕСТИ
ВЕТЕРАНІВ
ВАШІНҐТОН,
13.
падолиста.
3
ріжних частий
Амери-
канського Лєгіона приходять
до
уряду протести, проти наміре-
ного
обикження податків.
ч
Джаи
Теіілор,
віцепрезидент Американського
Легіону,
в
своїй публичній
заяві
підняв
закид,
що
секретар скарбу
Мелон
в своїх обчисленнях,
які він
подає
на
доказ потреби своїх по- І^валоклаѓкових реформ,
є
перекручені. Далі говорить
Тенлор,
шо
проєкт
Мелона
приносить полекші міліонерам,
але не
робіт-
Чйсло
267. Джерзн Сить, Н. Дій, четвер, 15. ттадолигта.
МОСКОВСЬЌКІЙ
ПРАШАШ
ЦЕРКОВНИЙ
СШДАЙ
ПЕРЕД
АМЕРИКАІШтМ СУДОМ
НЮ
ЙОРК,
13. падолиста.
Нюйорськнй міський
суд
роз-
(ТРЗН
ХИЊ'`ХІЬТ`ІЮЊ-ЌЕПРЇПГХИАГО,
ІРЇРИЌ
ісайсе,
йму
-ниѓє
правним єпископом всіх російських православних церков
в
А-
іі
ГУКАЮТЬ
ЗА
ЛІКОМ
на
ЗАЛАЛЕННЄ
ЛЕГЕНЬ
БСіСТОН,
ІІ'
падоліц-га
І
Кількох
місцевих лікарів внби-раеться
на
Филипинські остро-1ви.
де
мають жити малди,
з)"
котрих можна добути серум,
що
може запобігати запален-j
цю
легень.
КАНАДДИОЬКІВД
ГРАФ
МОНТЕ
KPfCTO
Як
показуюся, то'Василь
Не-
^реетЙбк.
який
недавно втік
з
карного ‚заведення',
в
Стоні
МавійЃеии,
.Ман.,
до
казав,
шту.ки. якої
не
було
ще в
К'анаді
і
j
яќў можна тільки порншати^У.)оповіданням' 'А^ександра
ДтШ
пр
оутечЛУ'Шйт^Кріс`та
з
ттбр.ми
в
.Марсилії.'
Коли
Невеснюка доставленоПринс
Алберт
до
Ч^тоніМавнтейн.
то
мали
вже на
цего
око,
як на
такого,
що два
рази
перед тим
втікав
з
тюрми.
От.
ФАБРИКАНТИ
БАНКНОТІВ
ПОПАЛИ
Б
ЛАПКУ
В
Вінніпегу.
зловлено-
двох
Іщо'
заробляли
з ма-
иташків,шинкою,
яка
ніби помиожува-бан кн
о т и.
Мали
ин
ќа' скла.з двох` лощинок. -
як
можна
було
сильно
до
кутія:стискати. Між дошннкй
Tpjefiaj
було
вл
ожити банкнот
і
кусень
білого
паперу
і
добре стиснути
а по
кількох годинах
з ма-
шинки малося вит,іг.тьи
вже
два' банкноти. Природна
річ.
що
машинка
н
відбивала Мі-яких банкнотів,
а про се
пере-конувлися ласі
на
дурничку(доперва тоді, коли вж^е
було
ПОВІТОВИЙ
НАРОДНИЙ
{
ЗЇЗД
У
ЛЬВОВІ.
Дня
9.
жовтня
ц. р-
ђідбувся
ІГовітоиий
Народний
Зїзд
су
дових.повітів Львів-Вигшнкгг.
В
дискусії
над
організацій -ним рефератом загал учаснн-ків висловився
за
однопільно-
ю
партійною організацією
на
j
цілий львівський повіт
враз
зі
Ширеччиной.
Після
дискусії вибрано
голо.
Івою
Поаігового Народного
Комітету
Пішла
Банаха
з
Вйн.ник.
та
Повітовий Народній
Комітет
в
такім складі:
о. Ва-
сіільківський.
о.
Андрій Гаврѓѓ.
І
-щак, Лев Глинка
абс.
пра'в.
1
пан
Голод сел{ш^щ.
Гаврило
Ільків
селянин. Михайло
Кар-
пинеЦь селянин,
о.
ілярій К).
ляновИч.
До
Т^^ової
Ко:
'
Петро Панкевич студ.
запізно.
Обманці
вишикували
ілюдей.
що
малиі.гроші,гта
ро-
(
били
їм'пропозицію пфдвоєн-ня
їх
грошей- Відтак банкноти^цри
очах'
властителів вкладали
,
місі
і
машинку
і
перекладали їзфні--.
о
Семкгв
. д
Евг.н Шу-чистими паперами, спгскали
овськии
лощинкам'и'
і
відходили,
за
яки В
Комітеті застережено
3 мі-
мись орудками-
Коли
ііо
кіль-
сия і 1
місце
з
Податковѓѓі
ко.
ікох годинах властитель банк- явлсії для Ширеччииіг.же Невесюк мусів уживати
Ї$-Щ
занепокоєний тим, `що
З.авдаинєм
Комітету
на най-
надзвичайних способів.
-6u^
a6pMKaHT)
,
баігкнотів
ие
вер-;близчу мету згідно'з норучен-дістатися
на
волю.
Якимсь
тають
відважився
сам
отворн-'ннми Зїзду
є
наладнати одно-
слособом
вні
роздобув Д-сь
ти
м4
щ-н
К
у
?
то
`
не
тільки
шо
не'цільну , партійну організаціюзеліза, довжини одної
Т
^
ЛИ
Џ
подвійної скідькости'на
цілий
львівський пойіт'в
ііо.
стогш.
Роздобув
також кава-'
банкнотІ8
-
але
нають
и
.
г
H
axo-jрозумінню
лок
нолотна такої самої барви, I
та
тих що їх
давав
да
вілѓи.{Ширеччйии.
СТЄЛЯ
В
ЙОГО КОМІрШ.
IK-j
ваиНїГ
Обмян.іі
н
тяк-ий'гппгіб!
..
організаторами
Івін`
не пробував,
бо
знав,
що то
во.
Отже
зачав
удава,
ти.
що
дуже ліобить спати
на
піддоаіг Зразу-йбіиу
се
ѓабо,роняли,
але
побачивши,
що то
мериці, але котрого
не
признає дотеперішиий митрополит
Ш
иічо
не
помагає, дали йомуцеркви Платан.
"
Оборонець
п{званого
Платоиа виводив,
що
міський
суд
не має ніякого
права
розбирати
такі
питання, бо
ся
справа
по-
вннна
бути винесена наперед перед державну прокураторію.Суддя признав,
що
він
відай
не має
орава
рішати сеї сира-ви, бо, раз, Кедровський поклмкуєтьсн
на
Іменованне церков-ним
тілом,
яке
було
установлене большевицьким урядом,
не
признаним американським урядом,
а, по
друге, церковна спра-ва
се
нутрішна
справа
церкви,
яка
Не
належить
до
міських
су-
лів.
Остаточне вій відложнв росяраву
на 20.
падолиста, коли
сбі
сторони мають зявнтнея
з
своїми кінцевими арѓ
у
ментами.
'вання.
Обманці
в
такий
спосібвидурили
в
самім
ВінНіІіеґу
не
j
Hap
".
Ioro
Зї3
д
у
3 мя 21
.
трйЦ
Мі-И,ме
-І."
ЛАЛОО
-ліа'н'а
Гтг,и
:
"
-
 г
ня
ц. р.
принято. ще отсі резо.
люції:
Нотгітбвий Народний
Зїзд
у
спокій.
Тоді
він
ніби клавсяспати
на
підлозі,
а
ліжко уставляд кінцем
під
стіну
і
вилізшѓі
а
него,
міг
досягнути
стелі.
Звідтам
зачав
Довбати своїмкавалком зелїза діру
в
стели,яку
на
день `заснював згаданим
полотном.
По
кількох тижняхдіра
було
готова.
Коли
одначепереліз через
ню.
побачив'щетепер мусить, робити звідтамдіру через муровану стіну гру-'
у
на
кілька стіп- Він
взявся
дороботи
і
наконець видовбав
{діру
А
там. Через стіну дістав-
(сія
на
дах,
з
якого треба
булоті
СКОЧИТИ. НЄВЄСНЮК
НЄ
ХОТІВ
іііДІ
сім
випадку дуже
наражатися,
а
иебеапѓку.
Він
зробив
соОі
по
нім
спустився
в`
ВИКЛАД
ФІЗИКИ
 СЕ
ВУНГ
У
ПОЛЯКІВ.
КУЛИДЖ ПОСЕРЕДНИКОМ МЕЖИ ДЕРЖАВАМИ
ВАШІНҐТОН,
13. падолиста.
Півдешю-американські
ре-
пубдики Перу
та
Чілє
віднеслися
деѓ
президента Кулид`жа
з
прозьбую,
щоби він
став
їм роземним суддею
в
справі окрўѓіпТакни
й
Аріки,
ямі
були
предметом спору межи републнкамизже яких ЗО літ. НедавнсУвідбувся
був в
тій справі плебісцитЃзагальне ‚олосоваинє .народа).
але й за
нього
обі
сторолипосварилися.
-уіо4
`-ЛП
агііішд
за
НЕДІЛЬНИМ
святкованнеи
НЮ
ЙОРК,
13. падол пста.
Толариство Божого
Дня
ию-
ќОрського
стейту починає тепер оживлену агітацію
за
ухва-леинем законів; забороняючих недільні вистави,
гри та теа-
тральні Представлеиня.
.
Товариство
каже,
що
тепер
біліше
людий ходить
в
неді-
лю
до
театрів
як
до церков.
- ,` .' ; , ,,.
ли№ло
КЛИЧЕ
гукрнаш
на
ВУГЛЕВУ"ОНФЄРЕНЦНО
ГАРИСБУРГ,
Па., 13.
падолиста.
Пинше, губернаторстейту Пенсилвенії, вислав до
29
губернаторів стейтів, вжнааю-чих твердого вугля, запрошення
на
конференцію
в
справі
фе-
теральногозаконодавства
в
користь обнижения ціни вугля.Конференція май відОутисй
дня
26. падолиста
сього
року
в Гарисбурґу,
В
своїй
запрошенню
каже
ііиншо,
що
властителікопалень, котрих
він
оросив полагодити справу, добровільно,
лали
йому
до
зрозуміння,
шо се
неможливо. Вони навіть про-тивляться обюіженню коштів
пер
ЩУРЯТ
2,000
ІМІГРАНТІВ
З
РОСІЇ
НЕ
МОЖЕДЮТАТИСЬ
НЮ
ЙОРК
,
їЗ.
падолиста.
іАмерикаиськІ іміграиійяі
у-
рядийки ломлять
собі голову
над тим, в
який
спосіб
допусти-
тиб
до
Злучених
Держав
2,000
імігрантів
з
Росії,
шо
приїхалисюди понад російську
Мйгрантську
квоту.
,.
адвдпинш
-'у:
ОКЛАГОМА
СИТІ,
13.
пшдолиста.
Нинішня-
день рос-
прави проти
стейтового
ґубернатора Волтона
був теж
жкнн-
чеиий слідству над
збиравнем пркватннх
фондів для
губер-
иатора.
Іхтідч-л;
Лмресп-^^
ию
я
займався, прийшло до крнкляаої
демонстрації
я суАмолій
ь 'ле
Hhettle підчас
віЯ-
мали
на
ціли доказати
4
ви.
Свідок
ня
та
відповіли
зі
судового
ітротокоіу.
Проф. Петро
Холодний
в cy
-J
{боту,
2W м.
,м. на
запрошеннеУкрашського Технічного 'То-
вариства"
і
виключно
для
чле.нів того товариства зрештоюзгідно
з
.постановами легальнозатвердженого
j
остаючогоіювноправнііі силі статутавикладав^ фіизку
в
одніЯ
:
саль забудовань
св: Юра-
НаІяал^
0ВІДН
У
'сей
виклад^едерлась озброєИаі
поліція,
переписала всіх
слу
хачів,
а.
проф.
Холодного
аре.
штувала, тримаючи
ііого^досі
у
відразливих поліційних
аре
цггах при ул. Яховича. Неофі-ціяльні органи.поліції,
як
бру-кона ‚"Газета Цодзєіша'`
і
"Слово
ПольскІ!''
тшшуѓь тфо бунти
і
змови проф-
Холодного
і
до-jмет`аються відставлений його
о
сонет
ської
границі. Отжевиклади фізики
тѓо
українськи
(для
членів легального теОари.
(гтоа
У
се бунѓт.
-и^
менше,
як
40.000
долярів. Стоюштуку вони управляли
також
по
других містах.
`
А
`
Західній Канаді'і оскількивідомо видурили
в
одного куп-ця
в
Кеагарі
7.000
дол..
в
куп.Сондавн
7,000
дол.,
в
двох
фафрмерів
в
Портедж
ля
Прс-
(pj
7,-000,
в
двох
фаряерів
в
Келѓарі
5,700
дол..
в
купця
в
Ілай
9,800
дол.
і т д.
Арештовані назвали себе
пе-
ред поліцією Павло
ЃІ
ока
і I.
вая
Просо,
однакбж ствердже-
що
Пона, якого
вважають
за провідника обманців, на.зн-
вався
в
ріжні часи Чернявсь-кнй. Джапсон. ЛяКійнський,
ІЛяш
`і Янковський.
Ствердн{е,
но
також,
що
обманці
були
звісні
не
тільки
в
ріжних МІ-Істах
,
Західної - К'анади, але
й в
Мінеаполіс
та
jrpyrHx містахЗлучених Держав.
і
НЕ
ТІЛЬКИ
У
ВАРШАВІДня
12 м. м. у
складі амуніціїв Москві
при
Нєглінному про-
Іеді
сталась екепльозія пороху.Будинок вилетів
у
воздух,
а
кілька сусідніх завалилось.
Згинуло
на
місци понад
20 о-
jci6;
кількйсот
є
ранених. Якщобольшевики схотять виковії-стати вибух для "усілєнія бор-
би
с
контрреволюшей"урочисту, прокля-
маііію
"грізний маніфест
Віггоса-Львові
внсловлює глибоку
по.
шану
і
честь для
Голови
У'крг-їнсьКо-кятолицької ЦерквиМитрополита
о.
Андрія
Іііеп-тггцького,
заявляє
Йому
ѓли.
боке співчуття
з
ггриводу
не-1
людської
поведінки польськоївлади супроти
Нього
в
часі Нс-
дугн
та
витає
його
з
приїздомна Рідну' З^г.ію-Повітовий Народній Зїзд. у
Львові
протестує проти
ни.
гцеиня польськими властями
у.
країнського шкільництва
ті
перемінювання українськихшкіл
На
польські-Під.кінець
нарад,
коли
вжг
багато учасників
і
оттустило
сз.
лю
явилися на
(Сап
і' яепрошені
гості
з
подіци і-т2 комќаріпровіривціи'`'запрошення ЯЛ
легітимації
учаситТ#аіі' зїзду,вийшли
зі
салі
нарад;
нато-місць
з
цілим роєм
поліції
сте
регли
"Народний Дім"
ще
цілу
годину після
того,
як
розій.
Гилися
уігаснцки Зїзду.
ВЕЛИКЕ-СПРАВОЗДАВЧЕ
і
посольське
ВІЧЕ
у
ЛЬВОВІ..
В
неділю 21м.
м. у
великій
салі
'тіаролиьрго
Дому"
від.
бу.адся.посо,-
;
ьсьісгвіче,
на я-
ють
вже
готовий, зразок пшиомугтромствлили посли
Хруць.
кий
і
Козацький. Промови
по
слів
зібрані привітали бурею
оплесків.
І
ЧЛЕНІВ
'У. Н,
СШВЗА.
HOW
АРЕШТУВАННЯ
У
Шодьська
лміщді
впала
до ме-
'Медагшої
Грстяди``
й
арештувала
всіх
првкутьгих
тамі
.У'Ѓ'"
У.ИрафіСьИйИ
т^ІудйяНв.
По
причяиі браку
статутів
У. Н.
Союза. яких гюслідиИй
наклад
вичерпався
цілком в новий
незможе вийти
еше
цего
року,
проситься всіх
членів, шоби
за
той
час. обходилися
J
статутами
так,
щоби
нові члени хвилевого браку статутів
це
відчуеаяя. Ќўти
яожс
ию
о
декого
як ирям.
в
бувших
уряд
ників находиться
більше
примірників
статутів
У. Н.
Союза,
тож
їх
треба передати
іетіерГшним урядникам, июб мали длянових, членів. Той
відділ,
шо
зможе
зібрати
в
себе
надвишку
статуті
в
і
переслати fx
ЛО
головної
ісакцедярії
для нових від-
ділів.
зтюбмть
тим
вслмнуввѓоду
головному
ўрадони.
Дo
.тл^
Кого цілковитого
вичерпання
дійшло
ѓому
яво. головний
;
з
огдиду
на великий, кршт
друцу
бажав
з
виданіќм новогонакладу
статутів
адержалкя
до
слідуючої
конвенції
пред
ви-
джуючи
пютребу деяжмх
амін
І
поправок.
З
конечности
однак
сейчас видається
ногай ќоклад,
який
буде
готовќ
й
до.ре^илии
з Початком
слідуючого
року.
З о.
З
поважаннем
І.
Каштеяюк, гол. рек. секретар.
ХОЧЕ
ЗАНИТИ НІМЕЦЬКЕ
ШГАШРГ
ПАРИЖ,
ІЗГпадолист-ь-г француський преміер Пуанкарезвернувся нині
до
британського прввительства, шоби
Англія
згодилась разом
із
Францією
заняти
німецьке портове місто
Гамбург
яко тќару для Німеччини
за
се,
що
видала дозвіл пре
-
стодонаслідникови Фрідріхови Віаьгельмови вернутись домів,а
не
дозволила аліянтам висла ги
в
Німеччину аліянтської дій-сковоїкомісії для контрольовання німецьких віііскоиих
сил.
Кажуть, его
як
Англія
відмовиться займати Гамбург разомз Францією, так Франція буде іг^буваїиіааю^аняти
його.
НІМЕЦЬКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ ВИД
КАЯЗЕРОВИ
ПАШВОРТІВ
БЕРЛІН,
13. падолиста.
Німецьке правительство
заяви-
ло
урядово,
що се
неправда,
начеб воно видало кайзеровіѓ
Вільгельмови
пашпортн на. поворот
до
Німеччини.Німецькі урядовці кажуть,
що
тепер
Не
пора
на
поворот
кайзера
до
Німеччини.
С
-
ФРІДРІХ
ВІЛЬГЕЛЬМ
ВЖЕ
ДАМА
.
ЕЛЬС,
Горішній
Шлеск,
Німеччина, 13. падолиста.
-Був-шнй німецький престолонаслідннк Фрідріх
Вільгельм
прибувнині сюди
о
б., годині вечір автомобілем.
Він
був
так
закутаний
в
одиѓн,
що
його-не пізнали
і він
спокійно удався
до
свого замку
до
родяѓчи.
j X
БАВАРСЬКІ
СТУДЕНТИГРОЗЯТЬ
ДИКТАТОРОВІ! ЬМЕРТЮ
МІНХЕН.
столиця
Баварії,
13.
падолиста. .
Баварське
правительство замкнуло тутешній університет ізза постановистудентських зборів,
на
яких принято резолюцію
з
осудомдиктатораБаваріїфон -Кара
за
увязнеине вожда німецькихфашістів
Адольфн
Гітлєра.Студенти
на
вічу ухвалили,
що
фон Кар мусить бути усу-пеиий
або
убипііі.
V. г і - . ^^- ?-
БЕШЇЇЄ
я
НІМЕЧЧИНІ
БЕРЛІН,
13.
падолиста.
В
Реншині
і
Руршині
під
олі-яитською окупацією
`
тепер
є
2,000,000
безробітних.
В
Німеччині поза тими
краями
е ще
700,000
безробітних
і
1,500^00
таких,
шо
працюють лиш частину робу чоѓ
о
часу,яким німецька влада
дае
підпомогу.Німецькийканцлер Штреземан
заявив,
що від
15-го
с. м. .
Німеччина перестає
давати
підмоги безробітним
в
окупованійРеншині
і
Рурщнні.
В
АНГЛІЇ
БУДУТЬ
НОВІ
ВИБОРИ
В
ГРУДНІ
ЛОНДОН,
12.
падолиста.
Ьританський парламент збе-
.
реться
на
нову сесію
завтра
і
буде радити всего тільки три дні.Відтак сесія парляменту буде відложена,
а
небаром парля-мент буде розпушений
і
будуть розписані нові вибори.
'
Вибори заповідають
на 6.
грудня
с. p.
К
L
'
N
'
ІІОЙД ДЖОРДЖ
ПОГОДИВСЯ
з
ШПШ^`'
Г
ЛОНДОН,
13.
падолиста.
,--
Бувші британські прем ѓериДавид Лойд Джордж і Гербсрт
Г.
Есквит, котрі
взаїмно
вою-
ваЛИ
ПрОТИ
Себе
ВІД
1916
РОКУ, ПОКИНУЛИ
ТЄПДР
ВОроЖНЮ
І
ВІДхі
..
новилп приязнь.
' `` ' т.`У
Вони
подали
собі
руки
і при
надходячнх виборах
до пар-
ля.ментувиступлять разом проти консерватнст
ІВ.
ВОнн
оба
будуть разсгуі,
яко
провідники лібералів,
побо-
рюеатн спеціяльно протекційну
(охоронну)
мнтову тарифу,яку видвигнув теперішній преміер Стенді Болдвин.
Зі
СВОЄЇ
СТО-
рони вони далі обстоюють евобідну заграничну торговлю.-'
Сі
вибори рішать
про
торговельну політику
Англії
і про
те,
чи
правительство буде консервативне,
чи
ліберальне.
`
ПАПА
РИМСЬКИЙВЗИВАВ
ПРАВОСЛАВНИХ
З
НАГОДИ
РОКОВИН СМЕРТИ
СВ.
ЙОСАФАТА
ДО
ОБЄДНАННЯ
З
РИМ№
РИМ,
12.
падолиста.
Пана
Пій Хі
видав
еицикл
і
ку
До
всіх єпископів католицького.світа з.нагоди- ЗОО-ліття .смерте
св.
йосафата,
архиепископа
Полоцького,
котрий згинув
му-
ченицькою смертю, працюючи
для
унії
(обєднання) східноїцеркви
з
римською церквою.
, .. ,
. ,
Г!
,'День
св.
Йосафата обходиться, 1.4. С^н.
і - Ма
па римський
8
енцнкл іні висловл юе бажаняе, щоби пра-вославна
церква
вернулася знова
до
єдностіѓ
з
католицькоюцерквою,
аби
славяиська літсргін знову сіяла
о
католицькійцеркві,
де
Греки, Славянн, Сирійці, Копті-, Вірмени, Халдейці`
і
Віші можуть обедюгіКсь
для
хва.тення Бога разом
з апо-
стольською
столицею, таорючн лише одну родину
з
вірнимилатинського зіроісповідання
у
гарній ріпностн".
А`
і
ХАРЧІВНЯ
СПШКИ
СТУДЕНТІВ-УКРАЇНЦШ
^
у
НІМЕЧЧИНІ
БЕРЛІН,
2.
падолиста.
Оскільки
не
зайдуть перешкоди,
.
в неділю 11-го падолиста
о 12
год. відбудетьсв посвячення
1
врочисте відкриття власної домівки
Я
харчівні
Спілки
Студен-тів-Україииів
в
Німеччині"
на
Віляидштрасе
ч. 37. На
нідкрнт-те запрошено г.редставників українських
і
німецьких
оргнні-
зацій,
які
положили
старання
для зменьщеиип нужди нашогоетудем-сгва
н
лиху
годнну Німеччини.
На
жлгњ,
урочистість
ие випаде
належно,
бо
иридбаие пом^аииі
ЏЩТТ
ие
уМе^Ь-
льоввие,
иухиіГ
не має
потрібної посуди,
а
харч ева
ќот
світить
пусткою.
ті
^АЬяавв-
 
-:HO
4
267."'"
ХОРОНІТЬ
T
mm
ВАШИХ
ЗУБІВ
-
Найчиннійша часть
зубів
є їх поверхня.Тонеггка оболона по-.тиву. се охорона на-
гургг
перед псуттем
зубів.
Чи
Ви драпаєте і зди- .раєте поливу з Ваших
зубів
вживаючи снль-ннх пісковатих Sy6-
них
чиЩ
^Ж^
И
Colgate's
ЧИСТИТЬ
зу-5и правильно.`-Вія ми -иа.пісонуе поливу
або"
мягкі тканини, ВІнлишає
губу
чистою,
холодною
і відсвіже-
ною.
Докторі і денти-сти всюди відпоруча-
ЮТЬ
Colgate's.
ДОБРІ
ЗУБИ
ДОБРЕЗДОРОВЛЄ
ЖйТТЕ
СЕЛА
НА
ВЕЛИКІЙ
УЇМ
В-наші
РУКИ
пЬналТГдаа чи-
'сла
харківської` "СелянськоїПравди" з 7. і 10. жовтня ц. р.
Є
це досить обємиста селянсь-
;
.'ка газета, появляється три ра-зи на тиждень, редагована іў.же популярно., Офіціяльно євона органом
л..
Центрального
Комітету
комуністичної тТартГі(большевиківУкраїни і Все-
СВОг-іОДА,. ЧЕТВЕР,
15-го ПА ДО
ЛИСТА,
1923.
НЕ
ЗАБУДЬТЕ
ПРО
THE NEW
JERSEY
ZINC
CO.
(OP
РА`)
ФАБРИКИ
В
P
ALMERTON
КСаЛН ШУКАЄТЕ СТАЛОГО
ЗАНЯТТЯЗНЕСОГІРШОЮ
ПЛАТНЕЮРОБІТНИКИ
 9
ГОДИН ДЕННО.
ПАЛЯЧЃУФОРНЕСАХ
 в
ГОДИН,
3
ШИХТИ
ДЕННО.
Знамениті життєві
обставини, к- За мешкання від $8 до $16 Місячна
Школи
церкви, парки і т. д.
; THE HEW JERSEY
ZINC
CO. (BF PA,)
,
PALMERTON,
PA.
fit-
Незаможних Селян.
Тому
-т'-
проводить вона різку бо.в селі є гарний будинок б. по-міщика, де можнаб ўладитичитальню,
ротьбу
з богатими селянами.! _,тзв. куркуламн. В
цілостѓі.
ѓа.
І
-
Таксамо
чо
Р
н
.
0
`гмше`допи.зета, еідзеркалює примітив-
с
У
вач
3
села
Ахфошево, Хар.ність і вбогість, життя нашогосела на Великий Україні.
(
ківської округи{ під самим
Харковом),
що комнезам нічо.
іго
не робить; комуністична я-
Цю
вбоггсть. найДосаднійще
чейК
а
не дбає навіть про своїх
J
представляє рубрика "Життя
членів
.
які е
зовсім політично.буття селянина", де поміщено неосаіЧені. Се.ть.будинок є, а.виписки з дописів і листів до
ле
в'„ьому нема ні газет, ніредакції. Цікаво буде нашггмни нічого не роблять, тільки
варять
і
NIOTBJCAIJ.9ROH
 та
 гра-ють.в "очко". -ЌСеляне "пи-.
Г
років був у червоній абміі.ху-
ПОЗ,р,
НИТСБУРґІ ОКОЛИЦЯѓ
гітппр про шгшдився зі своєю мачихою за^^
'
відбудуться
п{мкнки за Січових Стрільців і, по-
1
гнбших героїн українського народа
1
В
НЕДІЛЮ,
18.
ПАДОЛИСТА
1923в церкві прн 7-М ул. С С. Питсбург,
Па_
о
годині
6. вечер.
зі своєю мачихою
землю,
ТО
голова
видав
неко.рисний для нього присудЃ
ТО-
іму
розуміється  геть'з та-
Гким
головою!
Далі
дописувач з м. Миро-
пілля
на Волині (радянській)жаліється, що там страшернопоширилось конокрадство. :5 голодних губерній пОнаїзди.ла'маса спекулянтів, які пере-плачую'ть коний, а одночасно і'Крадуть.
В
тому напрямку дальше!.розмальовується вбогу карти,
ну
велико-українського села.
БАВАРСЬКИХ
ФАШИСТІВ
Лідер
баварських націо'нал-ѓше Дописувач.  давно чека.куть,. щоб цих молодців виѓна.ІЗ' "оптимістичних" відомостей
ли
по потилиці з села, бо воніґ{инсів.
Нелишці.
Харківського рапо.
I
ну, жаліється., що в їхньому
(
.тьльки шкодять
селу
та.псують'
. j
радянську
справ
ЎНА
сеЩ'
Знову .інший дописувач
НА-
сіріќає на міліціонера Новоро-
'
бияовської^райкіліції (райо_
-
нової
міліції)
Назарця,
який
і
потурає самогоиНщикам. 'Він
1
кижбк. тільки журнал з 1918 і'не тільки переслідує їх. але ще
ЧИТАЧАМ
хоч в ешзодах позна-
1919
р
р
. Дописувач нарікає, 'й хвалить їх. збираючи даньйомитися з неликукрашським
що
Харків, столиця України,'життєм-буттєм.
Тому
дозво- „е
д
баепро
наладження
Куль-
ляємо
собі коротеньку репро-, турної роботиЃ ''дукцію деяких цікавіиших
 FLOWOL
.L
 - ,
І
так-дописувач із
^1^^^
приходить іа
фігЎ
Гопчи№. Погребниського
ійону
на Київщині. Там наді-
,
'комнезамі (як відомо, вся вла- мано'-'політика- (полІтІгчдо
їда на Селах:належить коміте-
Тп0
РУКОродите.щ. керманича)Ітам ігезаможніх селян, еебто
ВоВК
и
SPOKM
сільсь'кої
бідноти!. головує нризй^йкгв.-'т%Я; що гх
mntm.1
самогоном. І добре` йому ве.з тонкії погляду "СелянськоїПравди" приходиться заноту-(вати тільки
такі
два
факти:
ВПогребишенськомута Рижин..ському районі. Бердичівськоїокруги, добре провадиться на-вчанне допризнвників:
Хлопці
вимуштровані і кождої хвИліготові стати в лави червоноїармії. Признан'иќй, читають
такі
газети: "Більшовик", о.соціялістів Гітлер широко го- {
По
поминках відбудеться в шкільній'ворнв кореспондентові у- '
:
"`
4
ОГПИІІЛПИО
ГУПШІГПТ
ІРІ-Р
Італіяно" про ціли своєї
АЗЕЛ№ІШЙ
КОНЦЕРТ
акції. "Ми хочемо так як Му-
Вокальну
част'ь програми виконає
СОЛІНІ
скасувати принцип,
ЩО
пітсбурськнй Український Хор. Дірі-'пя'п-ямя-гяі-н-
AlJLnimi
ѓсит хору і орхестри п. с
Ягел.то
і
парламентарна більпнсть сто.-і-На сей великий і святочний -вечір,їть вище нацоиального дузгдртпроситься всі хвальні Ьратсїва, Това-риства і всіх дорогНх родимців, в ко-трих беться українське серце до своеїі
рідної
землі, де кличе' нас дух погиб-ших героїв українського народа.
62,67,68
ROCHESTER,
NY
УВАГАІ УКРАЇНЦІ! УВАГА!
Українська Народна Шкода приТоваристві Вільні Козаки
уладжуе
ШКІЛЬНИЙ
КОНЦЕРТ
В
НЕДІЛЮ,
18.
ПАДОЛИСТА
В
Литовській'гали, 575
Jo.eph Avenue.
Початок концерту о годині 6-ій вечер.
Просимо
кождого широго Українцянеоминутн згаданого концерту.
Весь
дохід іде на школу.
ВСТУП
25
ЦбНТІВ.
-
67-68
... -
КОМІТЕТ.
детьсягбо сам він '.'і ситий і
лЬс П
Р
аці
"'
"Красная' Армія'пяиий щодня а про те, щр
СІЃ
Другий,
факт,,
то
село
Деркачі,
-
БАЙ.
курський купець, якого батькокликано ще до регулярної ісекретареі. Всеросійського
ми
'
але
Р
се
^
таки
приказаноцерковного управління. Це -
в,дб
?
ти
ВІЙСК0ВІ
вп
Р
а
.
ви в
Р
,д
-розуміється. - є вже що пай-
H0M
-
V
сел,)
"^ично. грамоти
і
меньше
важким
прогріхом.
(
себ
-
то
мала
займатись їх псу
ІТому
допись кінчиться .боєвим
л,тачною
.освгтою). Допису-окдиком: Геть таких з комие-
вач
пише:
"
Що вечо
Р?
Вовко
"
амів! - 3 Полтавщини, із се-
вазби
Р
ала
хлопшубпризив.
Ла
Яминки. Лохвицького ран ників і всю'ніч виробляла з ни-
ІОНУ
.
Червоний нарікає, що
щу
ш
`
не
знати'що. Нарешті вона
іїх
'не провадиться ніякої куль,
заГ,
Р
ала 3
собою одного
не0
"
турно;
роботи. В селі нема ні
бачного хлопця
1
К
У
ДСИЬ
ВТІКЛв
читальні, ні сельбудинку (по
3 ним
'нашому: "Народнього
Дому"):
3
Іванівќн, Полтавської ок-ні комсомолу (комуністичного руги. йдуть
нарікання
на мгсце-
СОЮЗУ
молод'і).
Газет у селі ні- ву владу, на голову
(
сільради
хто
ніколи не бачить: селяне
J
(сілсьКОї
ради)
,
Дейнека, писа-живуть`тплетнями й
гоголос.
ри Луценка та.ще. якогось ра.
,
дянського достойника, що во-ками. які баби приносять
могон
рдчкою ллється
ду^е".
Із
згаданого на початку села
Немишлі
є ще ‚такі звїстки-скарги: Голова немишлянської
земельної
комісії Бочаров ire
хоче
визн`авати
земельного ко.дексу.'землі ділить, як `йомуподабається, кращі землі від-дає курќўдам, а у незаможни.відбирає навіть ту землю,яку вони мвМи, так що у цьомуроці чимало бідняків зовнім
лишилось
без землі. В. тому-самому селі селянин Лазко за-бив якогось громадянина м-Харкова. Лазќа схопили й по-садили в тюрму, а тепер випу-
стилгг.
що дуже непогс`оїть се-
лян.Н
а
земельну тему пише йдосувач з села Адамівки, По-ребищенського району наКиївщині Голова сільрадикривить незаможників сі тягнеруку за куркулами...КоЛи, що 5Харківської округи, яке перез.'рано на
огло
"їм. тов. Леніна"Деркачі мають свою рубрику врадянському будівництві- Це
село
перше
ігк'пйшеть,ся -Іперевело
!
елєкір^фікацію н^роднього
ГОСПАДАЇЬЧСТЗА.
,
Н
'
.
Ось так в епізодах представ-ляється житте.буттє великоу-країнського села.
("Діло")'
BALTICAMERICA
НА
УКРАІІІГГДО`ПОЛЬЩІ
НА
СВЯТА
І
НОВИЙ
РІК
поспішними і великимикораблями.
S.
S.
POLON1A
No-.
21
S.
S.
ESTONIA
Dee.
S
S. S.
UTUANU
DM
. 19
Голосіться
до місцевих агентів.краю. Німеччина большевизу.Іеться щораз більше. Теоре-тичи'о Соціялізм і большевизмє одно й т'е' саме. Кар е безсумніву прекрасний; передво-енний бюрократ, але він не має
тої
енергії, щоби добути
прак-
тичний успіх; він урядує
пара-
графамй'.замісць практичнимиенергійними заходами. Всі мо-
Ілоді
елементи найшлися тепер
у
боєвому союзі, всі инші, старші й опортуиістичні е`лементи,находяться у противному та-
борі.
 ^ід
розвязка
жидівсь-
кої
проблеми залежить доля
П03
.РІ.
ТРЕНТОНШ!
"J^
-
'Німеччини.
З Ними мусимо ве-
Заходом
ТоМірислш
Помочи
Так
^ борот..ьбу', як й перед
ПисюМАІАкам.
ІСТРОЮЕІЬСН
!
300
літами вели
-^ДЯри з
ТУР.В
СУБ0ІЃУ,
0Г
І7.
ПАДОЛИСТА
,
ками
'
Ииакше всяі
Евррра
від'Рейнуй
Азія
по
В^таднво(;т,р
^І,
стане одною жидівською дер-,,`жавою. Німеччина е теиер вжидівських руках, .бо` ;Жиди ,
заволоділиРейхсбамАМііі^
А;
ВІД,
у
нього
є, залежною
держава".
Ціллю.
Гітлєра є "брутальнанаціональна диктатура.
Зима
принесе вирішення ситуаціїї вНімеччині`'. ,
ВЕЛИЧАВИЙ
ВЕЧЕРОК
в
Народнім
Домі
,
18
Wooaf
.wn
St
Початок о годині 7-ій вечером';
„Д
ОГГР
^П
25
ЦЕНТІВ.
Зі сіуадми і танцями. Дві нагородиа танеш, запорожського
козака.
Ву-дуть
витравќи
як: портрети ставнихписьменників, вишивки ручної робо-
І,
колесо шастя і другі несподіванки.На сей вечерок Товариство запро-
уе
всіх Українців без ріжниці партіїпереконань. Покажім Шо любимо
ою
культуру та що радо дамо
свою, поміч.
За приємну забаву ручи
67-68
-
КОМІТЕТ.
ПОЗІРІ
NEW
YORK,
N.
Y.
ПОЗІ
Товариство -Свобода", від..
194
У.Н.С
ўстроює 
БЕНЕФІТОВИЙБАЛЬ
В
НЕДІЛЮ,
18.
ПАДОЛИСТА
ПІД Ч.
358
W.
44th
St.,
cor.
9tb
Avenue
Початок балю о годині 2. попол.
'
На сей баль запрошуємо всі Това-риства та
BOJX
Українців і Українок
до
численної учасш. За добру забавуручить
67-68
УРЯД
ТОВ.
СВОБОДИ":
Ник.
Лесюќ,
предс.;'-
Вічаќ,
секр.
В
АМЕРИЦІ
Ремесло,
фах і мову можна учитися
тою.
45 мінут денного коленнясядасть Вам спромогу виучитися анг
.тій-
ськоі бесіди протягом 3 місяців. Незнаючи п Вн не осягнете нічого в
Америці,
а знаючи
її,
Ви будете чути-ся в дома. Ми гарантуємо, що по у-пливі 3 місяців від дня впнсанняся внашу школу. Ви будете говорити, чи-тати і писати по англійські. Пробнузадачу і подробиці висилаємо за 10цен-ів. грішми або марками. Можна іканадійськнми. Адресуйте:
40-45
Fir.t America Freperetory
School,
Dept.
46,
210
W.
147th
Street,
New
York
City.
В
ВОЛИНСЬКІЙ,
ТИХІЙ
СТОРОНІ..
історичне оповідання з кінця
XVIIJ.
століття.
(Продовженне)дому
і Гомору на знеславлен,- Варжицкі. поручник поль- нам військовою асистеицією. ти відступив ТородисТкому ху-ня- Хто
важився
би торкнути ської народової кавалерії, ма-Ми надгородимо... тір Іванівќў далеко за
лісом,тебе,
їй Богу вбю! , говорив ширував із відділом жовнірів Предложення Варжицкому Тут Городиский поселився, о-
о.
Олександѓр обнімаючи Га- із Варшави до коронного геть- подобалось. .
s
женився з зубожелою шлях-
Лечку-
ѓ
. к
мана
Браиіцкого, що стояв та-
J
Ну, асистенція буде... А- тянкою і
займався
хазяйством.Нещасна дитина пригорта- бором у південно-западній У- ле дівчина, коли.вона
гарна,
то Цього доброго вчинку ніко-
(2)
лась до батька й почувалась країні, що .б`ула під Польщею, вона вже для мене... Іди не забув Городиский
Та
ось тепер його "колятор" вали , "бардзо пожонднего безпечною під його охороною. Для відпочинку
задержався
розгнівався на нього.
Біда
на-ІКсендзр". Цей. не зважаючи на - О- Оелксандер
кричав
голос-
Варжицкі в Городищі. Дзюса,висла над його головою, наче це. що, заборонено церковни- но.
нарікав
на ўгніт українсь`- розвідавшись, що йде військо, годічорна громова хмара!
Упра-{ми
законами в чужім прихід- кого духовенства й народа й постановив використати це. строгий, своїх
пра
в
і
"привілеїв літ померл
а
жінка
Городисковитель губернатор" Дзюс і е-!стві відправляти, служив
пана-
вихваляв батька Богдана і, ні- Запросив поручника і вахікономи почали робати о`- Охиди і сповняв треби. чого таїти, й Гонту^. Це, з його стра зайняти
кватири
н дв
гі
пакости.
Над
Дзюс
не вдоволився робити боку,
було
необережно, але Прийняв` їх дуже гостинно- Варжицкі знав, що його ки-.
будувГів
`на кладовищі; час
Терба
лостара-Ѓдрібні пакости, він узявся не- жаль ваѓн'не має- Не без що- Попилися до нестями.
Забава
шеці порожні, згодився. При- сходи
в
йому н
а
молитвах. Пропси
мую^іііОи}іцйННКг.найняв
'чайно за хитрощі. Післав уря-
го
-
швби
чг
вияви
жадю о- протягалась.
Тоді
викликали кликав кількох жовнірів, при- Стецких він і чути не хорв-
._L3.
. І
.„
_
-,-„-
w
_,
-
лексііІѓдтт^тУе'й'сУХОДили
ДтУ у
4
-' ДзЮсу із кімнати. . поясав шаблюні'взяв пістолі. ПриярЄЛював іще й з Василем
Позвольте,
пане ротмістр Бендерівському. Вони чистозапримітив-Дзюса так бували один у одного і пома-
цебто`...
староста гали собі взаїмно`. За кількатак го. безпотомно- Тужав за нею,
тому
не женився вдруге. По-к..:.'.і;.у ріжні пакости-
ОШ
^^^ШГАІОГУЙГ
го
" ндоби ці
вияви
жалю о.О- протягалась-
Тоді
викликали кликав кількох жовнірів, пргг- Стецких вінбітників .юоаоеитй сюопн. а-Ідове, пцсьмо з печаткою, о.
Я
^
1
Ш
Ш
Щ^^
І3
"'"""`'
' ЖовніоИ
такОЗк
і
зооужилис'б Сокільськимзабрали
таки
Чз поЬівсь- Бендерівському такого Змісту: ший служби. . грловиож
.дякд
В
іи,вийшов до сіней: Перед
GJW
так
^
ІЬ
дружились ^кгямеьким, свояком небіжки
'Т
ОМУ
ШО
на основі консти-
Мнхалгвського-
Все ще...дар-
ним
стояв
дяк
Михаловський.,
иийшли
: .
ліх.,^
нв,
ж,нки
-
туціі
славно, польської річи- лоа,йаугрихдстві.
було
зЬісие
По
шекпи `повідомив дяк Дзю-
В
св,тлиц,
^OTacb одна. Bacttlb Сок.льський^був си:
погпо-штої
семї руських свя-
У
'-брі.
Доносчиком був
таки
-
s
служниця Катруся. Вона до-
ом
уиїйтського українськогосхизмїтицьких такгД^их%ський. Він був
ьогодн
-.
Бендері
-^сьюгх
^Г^Г
^"^f ""^W^
Городиський із І-
ДзЮСа ДуМуЄ
`
. Рородис-іШ'Ьаопіиуяавси ним
КОГО
ИОДВІРЙ
до"д'вора, хочанџш'і
1
панщинуТак
ТРЕБА
само,м-у.';взяти ціп у
РУКИ
І
піднявши підрясник ио-
;ОТИТН
снопи. Вже зерно виві-
мне,
ТРЕБА
везти до млина- Од-щеникгв якуніатських не звільненг
зіі
^рдшний пяниця і підла лю- Городиський іпідданства тбму Ьриказуеться Дина. За кварту горівки про;.дав би і рідного батька г самованівки, але вже відїхав. Бен-_'посилав 'іо``тпкит.
Тому,
що
млин
не хоче!тутешньому священикови о-
яџ'
Ч" і н"."-._ "-
І- '
дерівські дома сам. лише оден - Дяк Михаловський говорив
б
Ув Ўкраѓнцем;не мав виглядіврийняти млива- Іди потайки Бандерівському, щоби він сво- го себе. Перед священиком у- попадямќи з ними. правду.
Того
дня був у Беиде- "J У
ВІЙСЬКОВІЙ
служб, ніі у цѓі-
-
--яе.
-иипи-яького
-
яя
пле- -
п..
т- вільній- За приміром батька
І
друге-трете
село.
Холодгкк'ю.дючку
Ганну,
^ піддану яс-
Давав
смирненького.
а
за пле-
ТРЕБ
А
привезти з ліса дров. Неінонельможного
пана
Яна Стец- ^има нхався із "ьога
і
о
семінариста
са
нтименти
f
-W?
,ва
"е
,вки
-
MV
вапню хоч по коепкій бу-даюта Пати
соломою
або
хео-Ікого.'
старости Овруцького.
^ZTnZ^Z^l^
підданої
пана
старости. О-
Ї^М^Щ^
А
то гарно! Вигоню я з .рівських старенький Яи
Горо
диський. власник Іванівќн. Він посвятився отж.. священичо
u-ке
,,„„I
^u.loauue
л
бп-о-
К
іа піл за- м.еться. з своїми притіпками,
^'_J^^_.^'JZ^
з Бендеоівськими занизалась ли мундір . шабля, як п.дряс-котрого не властителя Городища. - не- і инших
^^^^^^;
wtiu
ударом убємо дві мухи. ^ Городища і свояком старо-
І
-т
_
^
С
`ВОЮ
ЯоЛЮ
,1
ДОНОСИВ
VCc.
ПОЗУ`
г
як
к
'
Г
--ПШ--.Г-.
Пѓ-...,.
.,.
л
л
-.-
.^
_ притіпками, . іѓооівкою
3
Бендерівськими завнзалась ли мунд.р
`ЇЃ
#яш^^
%%П
Ь^^ГІЌ^
^S^^^n^-o-^
Сусідні священики самі ся на
канап,
дсопвнгтче ќдбай
а
^
у
конфедерати
.
етаі. Склалось так. що Він па-ШексайДер, Ночував
такий
боялись за себе,
РІого
одино-
У
Щ-
.`Ѓ
`Н
.ІТ^:
Вернув, ізнеМоженнй,-
в
лах- ломничаа у Почаів. Там сгрі-
LBI
^e6
його люта `змія кий оборонцем був
Городи-
1
-Маю одну
просьбЎ,
-
го-
МІТТЮ XoTJB почислитися
$
нувся з Бендерівськими, що
ВКУС
'И
ті
в саме серце ' Скри-^ький. дядько нареченого
Галі,
в^Нм^с^^:врл^.і^
і,
взяти
назад
від
ньо-'
приїхали туди
також
із дочко-
кнувізболю
ѓшѓурнув пись- Василя Сокільського- Городи- го пані ротмістра... - _
гго
свою посілість:' Одначе ю
Галею. ^Коли
передше Со-
иом
об землю
і
потоитав
його.'
с
-^
иЛ
-
W
ПОЛЬСЬКИЙ
шляхтич,' -Приі
слові'
''ротмкуфу
ЙВРТ
.іЄтец
викинув, свойого свояка'
НІЛЬСЬКИЙ
з Городиский-бував
К^икнув
до пісЛанця:' -'був чесна Людина- У цього жицкі підкрутив угору вуси
на
вулицкТт..
іЎ
гостьгх у Вендерівсьќих, Ѓа-приходський священикГородища має право для` влас-
ної
потреби користуватисясвобідним отопліннЯм,
МЙЙ-
ном.
навіть гонити горівќў,, м'іді
і
пиво. Та грамота, грамотою,!а пан паном.
Не
лише в господарці, але
4
і
в свящегійЧій службі о. Олек-сандер Перетерпів великі не-приємности. Не згадувати вже
цього,
що Дзюс, і його
при-
І
клониики насміхалися з укра
їнської
служби'божої, пускали
про.
"попів" між нарід ріжні
брехні,
але й двірські людевдбирали
хліби,
що
се
.ТЯННЕ4ШЛО
скинути зі
--"--(сорочку'
КЌР'ИКНУВДО
ЙІС.АНЦЯ:'
Скажи
НЬОМУ'ПОГАНЦЕВІ
j'приятеля о. Олександер рішив j, випнувши дрлі.4^
губу,,'
Бендерівськнй стрінув
Горо-,
ля
б
У
ла
ще
-омеиькою дівчиншукати помочі. Та покищо не
сказав
крізь ніс
Дзюсу,-що
Бендерівські
в
-во
важивсяуШиШпя
зиому.Ве-.біднг
люде!
Слава Богу не ро-,^
чуттям
саі
-
ообор
оііиГ
о.
ідиаг^ког^ійд
.хвиг^оІо"
Бдго-'хок). Не
зважав
навїть дуже на
Ч
Говоріть,^
І^^і
.ІГОБЙЧИ-
роднці- Сидів, ' погружений
в
неї
-
А
тепер стріча
ЇХ
.була'ин-
г
Ли-и
пяншини
9
не побити-:""""---"- і ^ Маленьке
діло,
-'говррив отупйюю. БендерівСький за-
ша:
він змужнів вона дорос-
^Т^
Р
С
Т
У
мене
ДОЃМЕЌ
І
0ЛЕКСАНДСР
зао
^"?
тр
ВКІНЦЯ
Дзюса --тутешній
^уею
поп" говорив із ним ласкаво і за- " д.вчина- На п- гарненькому,
буіуб^й^нс^
ЃХОЧ^ЇГПІЖЙ
3
У
БЧАСТИ
"
И
.
ЗМ
^
ЦЙ
,
ПруТ
-
а
'
робить нам ріжні пакости. Ось брав у свій дім Доглядав його
^J^^
РУМЯНЄЦЬ
^
буду
боронитися
ХОЧ
ВИ
-дам
.
норота
і
двері засував кріп ^ ^
у бе ого {
поміг
й0
виздоро
ві
т
.
ко
:
^ьсьттй збентежився, неї
себе
останню
й
г
за
-^
ш
,
.Дочці^заборо-
ЩЬ
У
ре-
ЛН
Городиський почувся на знас; які
ШО
йому говорити з
--^.-РГ^^^
-
-
:
- ,
Дівчина зарумянілася, легкостиснула руку свого поклои-
ника
й прошептала:
-
Я...
так...
скажіть- мо-
йом`у
батечкові й ненці.
Самособою
предложення
молодого
Сокільського й до
того
ще
свояка
Городиского,Бендерівські прийняли.'Городиский сам привіз доБендерівськнх Сокільського.
Він
тепгр і одного дня не мігперебути без своєї нареч'еної.
1
Всі
радувались і
нараджува-
лись
над.недалеким весіллям.
КОЛИ
о. Бендерівський розПо- -вів Городискому про'
!ЏЬіб
бі-
Дзюсом,
Гор'6дЙс1Чйіт
г
рй'І
,1
див справити чимскорш'е ве-
СІЛЛЯ
-
Тоді
говориѓѓ,, вдн покажемо
дулю
поганцям '
Г
А''
може молодим краще nepeiSa-'
1
ти учІваНівку? Так
завтра
зав"тра вибірайтесь до мене.
Шель-
і
Дзюса і СтеЦкі бояться ме-
Під
вечір Городиский відї-хав до дому. Сокільський о-стався Бендерівських. Роз-
мовляли
до пізної ночі. Жінкипро шлюбне плаття й страви,Сокільський і Ганна перекиди- .лися поглядђи і. тайком поси
-
лали
собі поцілўь Вже хотіли
ЙТИ
спати, як на дворі почувсяшелест.
Хто
там'так
пізно? спи-тав крізь
вікно
священик.Наче умисне ніч була мрачнай темна. Нічні "лицарі" підій-