Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-268

Svoboda-1923-268

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
СВОБОДА
.^9A09W
ОРГАН
ЗАПОМОГОООІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
УЌТ'ЛІ
-ИЛНРД-ИЧЙ-
ури
ЦЕНТИ
РІК
XXXI.
`Г
1
ЙИ
-
і-
GJGGGGGYTMH
'
Число
268;
Джерзн
СигігНн
SMWMLMZ
Ifc
гииюлАМЛЮеАЮЗ-
VOC
XXXJ
No,. 268.
Jeroey,
СіАу,
N. J., Friday, November 16; 1
"THREE
CENTS
ЗАКОНОДАТНИМ
ПЛЯНОМ`
ВЧШІНГТОН,
14. падолиста. Нині почалася тут
ПЕРША
конференція юінйних провідників, шо має на цілн вироблеине
п
роќќтів `законів, ЯКІ мали би бути ухвалені конгресом.Такі конференції мають відбуватися найўдуче`що ЗО днів.Перше засіданне
було
посвячене законови проти
вживання
дітий до праці по
фабриках.
ХОЧУТЬ
ШИВШИ-ШДОУ` ЦІЃ
НА- УШР
НЮ
ИОРК,
14. падолсЧа. Ннні зібралася пораз першийпокликана до
життя
стейговим губернатором та` міським мейо-
ром
комісія для встановлення справедливо?'ціни на твердли ву-го.ть.Працею сеї комісії цікавиться ие лишень стсйт Ню Порк,
але
н всі Злучені Держави.
ВЛАСТИТБН
КОЙААЕНЬВЎЃИ
НАПАДАЮТЬ
НА--
ПИНША
ФІЛЯДЕЛФІЯ,
14. падолиста. Властителі вугля, котримзакинув губернатор Пиншо, шо вони не хочуть нічого робити
для
полагодження нееправедливостий в торговлі вугля,
вида-
ли
нині публичну заяву, в котрій виправдуються перед породілениии їм
закидами
та вдаряють на плин Пинша як не ведучи.?
до
иіли та безправний.
і
Інншо покищо лишень скликав конференцію 29 стейтовихгубернаторів, щоби нарадитися над цінами вугля. Декотрі зізапрошених губернаторів уже заявили, що вони не поїдутьна конфеоеггцію. Приміром губернатор стейту Месечузетса за-
явив,
шо він не поїде, бо. на'його думку Пиншо може полаго-дити справу ціни вугля сам один.
НАРАДИ
НАД
ПРЕЗИДІЯЛЬНОЮКОНВЕНЦІЄЮРЕПУБЛИКАНСЬКОЇ
ПАРТІЇ
НДШІНГТОН,
14. падолиста. Підкомітет републикзи-ської партії почав
уже
радити туті над місцем
ВІДБУТТЯ
сл'лу-
ючоіпрезндіяльної конференції републиКанської партії. Підувагуберуть
ПЯТЬ МІСТ:
Шнкаго,
Клівленд,
ДіМояиес,Деиверта Сан Франциско.
ЗА
ЗАОСТРЕННВМ
ОБМЕЖЕНЬПРОТИ
ЯПАНЦІВ
ВАШІНГТОИ,
14.
ПАДОЛИСТА.
Ряд
КОНГРЕСМЕНІВ
знад
-
регу
Тихого
Океану`, почало живу акцію за тим, шоби
КОНГРЕС
ухвалив дальші
ОБМЕЖЕННЯ ЯПАНСЬКОЇ
іміграції.
БУДІВЕЛЬНІ
РОЬГТНШ
ЖАДАЮТЬ
ДАЛЬШІМДВИІШ
НЮ
ПОРК,
14.
падолиста.
Рада Будівляиих
ПРОМИСЛІВ,
шо
обєдиує місце ні будівляні юнії, предложила будівлянимпідприємствам домаганне півисшнти робітничу заплату будів-ляним робітникам о одного доляра на день.
ГОЛОСИ
ЗА
ОБНКЖЕННВМ
ПОДАТКІВ
ВАШІНҐТОН,
14. падолиста. Президент Кулидж діставз
усіх
усюдів
голоси
за ухваденнем
ЗАКОНА
про обниженне
осо-
бистого дОходового податку, як се пропонував секретар скар-
бу
Мелон.
І
З противних гароєктоаи
голосів,
видно, що
справа
стала те-пер першим питамнєм біжучої ігутрішної політики ЗлученихДержав, Уряд переявиджуе, шо прнхильиикн бонуса для вете-рпнік не уступлять без завзятої боротьби. . ,.,
БУВШИЙ
СЕКРЕЩ^ШУ
ЗА
ВІШНОШ`ШШОЮ
ДІТРОЙТ,
И.Т^АУОЛИСТА.
Бейбридж
Ковлбі,
бувший се-
кретар
стейту за адмйністрації Видатна, виголосив ТУТ передбанкирським товариством промову, в котрій
закликав
Америкувернутися
назад
до підводу світом після пляму,'вказаного Вил-соном. '
НАПРУЖЕННЯ
ВІДНОСИН
МЕЖИ
А
РГЕНТИНОЮ
ТА
ВАТМЌАНОМ
ВУЕНОС АИРЕС,
Аргентина, 14, падолиста. Відносниймежи Аргентиною та Ватѓіканом стали так заостреиі, шо
Арѓен-
тниа
збирається відкликати з Риму свого представника при Ва-тпќані, а римський
ПАПА
готов відкликати свого представникапри аргентиисмгім уряді.- Причиною непорозуміння Є іменоааи-не Римом митрополитом Аргентини
ЛЮДИНИ,
немилЎої
арґентии-ськомуурядовн.
РОЗБИШАКИ
ВБИЛИ ДВОЄ
ДЮДИЙ
ТА
ЗРАЬУВАЛИ
43,000
ДОЛЯРІВ
НЮ
ПОРК,
14. падолиста,
ДВО4Т,бааіД№ГІв`МАПАЛО
ЦННІ
НА
двох післанців одного банку, несучих гроші вАалізках, поѓѓрі-
лило
їх на смерть, грабувало відинихготівкою
43,607
долярів,та пропало без
сліду.
.- ' '` -
ЩКІНМ ІМІГРМІТСЬКИЙ ІНЦИДЕНТ
,
ВАШІНҐТОН,
14.
паўдолиста.
АМЕРИКАНСЬКИЙ
УРЯД
РІ-
шив ие допустити до Злучених Держав пані. Лермер^російськоїкомуністки,замужної ЗА Американця.Американський
УРЯД
рішив,
ШО
пані Лернер, хоча заМу-
жем
за Американця, не
МАЄ
ПРАВА
ВСТУПУ
до
Злучених Держав,
бо
вона е небажаним
І
МІ
грантом.
УРЯД СТОЇТЬ
на
Юо
після так званого,закона Кейбла Росіянка не Сканською
ГОРОЖАНКОЮ,
віддаючися за Американця.Пані Лернер
ВИЇХАЛА
ДО
РОСІЇ
З
ТАК
вариством,
ЩО
мало
ОСНУВАТИ
під
СПЕЦІАЛЬНОЮ
охороною'
мо-
сковськнх
БОЛЬШЕВИКІВ
КОМУНІСТИЧНУКОЛЬОНІЮ
В
КУЗНЕЦЬКІИ
"углевім
басенБ
ТЯМ
ВОНА.Й ПІЗНАЛАСЯ
З
Летжером
ТА
ВИЙШЛА
ЗА
"ього
заміж.
КОЛИ
КОЛЬОНІЯ
ЗІЙШЛА
на
НІШО,
Лернер вернув доАмерики.Жена пробувала їхяти
ЗА НИМ, АЛЕ
АМЕРИКАНСЬКІ
кон--улярні
УРЯДНИКИ
НЕ
ДАЛИ
Гг
ВІЗА
НА
ВЇЗД
до Америки. За нею-ставлялися ріжні американські товариства, ба й аматори, але
се
не
помоѓле.
Уряд
признав'ІТШАЖАНИМ
імігрантом. та
ЗА-
Ророинв її прнЬджати до Америки,
щобі^
жити тут З мужом.Бр.итійське Бюро Мінераль-Іних Жерел в Імперії видало наднях свій звіт з продукції сріб-
ла
на світі за
19191921
роки.З него довідуємося що най.
більше-
срібла випродукувалаКанада, бо коли в цілій імпе.
рії
випродуковано
було
 26,-049-0QQ уадій чистого золота,
то
в Канаді, випродуковано!ІЗ,543.1` унцій.
Усього сріб.`гДРУгого
та піддержувати
ПРОПБІШЯ
В
АЛБЕРТІ
ПО.
ВАЛИЛАСЯ.
Дня 5.. с- м. відбулося.в Ал-берть в Канаді голосованне надпрогібіцієкь Дотеплрішній ви-слід показує, що проти прогі-
біції
заявилось близко 25 ти-сяч
голосів.
Народ такою ве.личезиоюбільшостю голосів
заявив
своє бажанне. аби го.рячі напої
були
ѓгід контролевіправительства.Прогібїція істнувала в. Ал-берт.і через сім послідних
ПРОДУК.ЦШ ЧАСОПИЄНОГО
, ПАП^ В
КАНАДІ
'Протягані послідних девніимісяців
Канаді випролукова.
но
944.820
той часооививгопаперу. В минулім році -за ти-кий салий час-:було випрев№.'кованоїТЙ9,374
г
тіЬн часоиисно-
го
ггаі,жру.
Єсли
папіровці втакій мірі будуть- продукуватипапір до кінця року то випро-дукують один і чверть міліона
тон.
Випродукованого в КанадіПаперу вислано тон до:
А
УКРАВДСЬІЙ-ТАТАІКЬКА,
І
ПРИЯЗНЬ,
І
.
Наша школа у Вінсдррфі ко.
ло
Берліна має завДячуватџсвоє` вд
і
критѓе татарськомустудентству, оскільки ѓостаннє
рада,
згодилося відступити^половину свого
ОАРАЦУ-
ЦЃІ
рак, цей`се один з двољякі ви-арендувйв
"Союз.ТуЬецько.
Татарського Сту'дентства'' нбувшому "Таборі IІівмісяця'',де за часів світової війни Нім-ці'сконцентрували всіЌ
поло-
иених мусилман. Ше до
сього-
дня В таборі є мусулмаиськамечеть, в якій відправляютьсяслужби у великі
свята,
Коло,
цеї
мечеті й ооглились
незамо-{го
міністержні студенти мусулманИ-
Від!
француСькн
І
НОВА
КОН
РОМИ
А НІЯ -
ПОЛЬСЬКОГОМЦІІСТРА
:
сВі
-,ди-
18. жовтня відбулось засІданнв, комісії закордоннихсправ. На цьому засіданню ма.
ли
місце два- характеристичніепізоди. Відповідаючи на ін
г
терпеляцію в справі листаПуанкаре до президента
Ліги
прав,
людини Ьюісона промерўе клазуз, міністер закор-донних
справ
-
Сейда доводив,
що
лист той виглядає острнмлише в польському перекладі,
який
являється неточним; пофранцуськи він звучить ціл-ком інакше і для доведення то.прочитав лист по
Але
присутні на
fr
й на-Ізасідаіцню посли, одозицііс'амих початків між ншнм студентством встанови-ѓгайно ствердили, що
францу-
лись приятельські відносини, ськйи текст значно острійщийчому прияе спільність штере- по змісту і по формі, а
оголо.
сів щодсі московського загалу, шений польський, перекладТепер,коли Українці почали.значно'змякшений.
робити
заходи коло відкриття Міністер Сейда дальше cka-
ІПКО.тн.
а московський Черво- зав.
що
`інтервенція Бюісмана j
Ний
Хрест всіми засобами по-;Пуанкаре виникла наслідком і.чав відтягади вілступленнс ніціятігви польського виділу
хоч
невеликого помешкання а
Ліги
прав
людини.
_
,
Після
засідання ця
справа
вої
Зеляндії
7
.343;
_Пол-
Афрн-Ірлгдовані. - запропонували
була
вияснена у провідниківТатари розмістити школу в їх. польського виділу
Ліги
Хменьому помешканню- Наші сѓу. лєвського і
Тугута
нбув.ствер-денти радо приняли цю друж- джений
факт,
що ніяких кро
ню
пропозицій, та перед кіль-^ків в цім напрямі польськоюкома днями представник ''Фі-
Ліґою
зроблено не
було-
дії"
підписав
угоду
з
татар-
1
Другий характеристичнийським
мўлою
про відступленне
1
інцидент стався, коли міиіс-тердвох `кімнат за незначну плату. Сейда відповідав на`
заки'ди
Після
шддінсання
угоди--,
мула посла Хомінськото. які торќа-урочисто
витав
представника(лись його діяльности підчас
НІМЕЧЧИНА
ВІДКИДАЄ
ВЕРСАИ-
I-БЕЛЬГІЯ.
ОКУІІУІТПТЬ
РУРЩИНУ
ЛОНДОН,-
Ш
падолиста. Нині наспіле сюди оівуряловепозідомленне з .Черліна, яке доносить, шо Німеччина здержує
всякі
виплати воєнних відшкодовань" аліянтам. -За причину-подає се, шо Франція пару шила версаиськннмировий договір і тнмсамим увільнила від зобовязань і другудоговірну сторону, Німеччину. ,Інші вісти кажуть, шо Німеччина загало`м хоче відкинутиверсайський м'ировий договір і не прммінюваТись до жаднихз
ііого
постанов,' поки Франція і Бельгія не заберуться з Рур-шини. ` ' ` , . ``-чмерикн 821,788; Австралії; Но.'десятків бараків, які ним виа-!
вої
Зелящ `ки
3.168;
ин.
країв
1556-
ПРОДУКЦІЯ. СИБЛА
В
КАНАДІ.
Росіяоднаково н едавала змо- час війни бу
в
польським амба.
ги
вільно жити, як Українцям садором в .Іозагші і яко
такий
так і Татарам, тому на чужині
(
'обмінювався інформаціями зтреба взаїмио пізнати один, цослами аліянтських
держав
іта на світі випродуковано бу
ло
в двох роках 172 мі.ііоии ун.цій
В
ТІМ самім часі випродуко..
вано-на
світі золота
33570,000
унцій.З того половина про-Ідукцїї
припадає
на БритійськуІмперію.
ДАНЦІ
И
НАШЕ
СТУДЕНТ.
ство
в
тмЕччині
На Різдво запрсшено ДО ДА-
,
І
5
НАШИХ
СТУДЕНХІВ.
На лдт
г
-.йі
ФЕРНАГЗ^24
року 9 студентів.
ПЕРША
УКРАЇНСЬКА
ШКО,
Лкв
НІМЕЧЧИНІ.
Нелегке
справа
зорганізува-ти й відкрити школу без жлд-ННХ засобів- Як відомо, у Ні.ііеччині
Е
ЧИМАЛО
Українців знедокінченою середньою.
ОСВІ.
таю. Довший час роблено за.ходи коло влаштованим чікурсів чи
ТО
ШКОЛИ.
Аж після
закриття
Технічної
Школи
У:
М;
С А`, даюся в.псреходовиіїімомент осягнути поставленумету. В теплому великому ба-раці, що переданий татарсь.ким студентам, відступлено У.країниям дві.кімнати. В одніймешкають учениќй.'в ругій вляштоваио авдкгорію. На поча-
'ТОК
вписалось` 5 учепиќ
і в.
ШкоДУ провадить двох професорів,
j-
одей. Українець, другий Ні-мець,
який
викладає німецьку'мову. Оскільки дасться віД.иайти потрібні засоби, до шко.
ЛИ
прнйдутр. нові учениќй. З
І
часом проєтується поширитипрограмуцієї' школи
щоб
вона
моГЛа
задовольнити!
!таксчк
гіртребіі меяьще підго-прикожній нагоді.
Навряд
чи спо-ідобаласьМоскалям
така
друж-ба, бо теп$р проти їхньогђ ба-Іжання в "Руссендорфі" (такпергхреститилн Москалі Вінс.дорф) в татарському бараиіміститься, українська школа-
польський
СЕНАТОР.
І
Варшавська газета 'КурєрПоранни`' друкує сензаційиіІреніляції про польського сена-тора міліярдера Гамерліига(ястівйя"),головного ' по-середнйка паѓсту' між
Хіеною
іПястом.
Га
мерлійѓ,родом Жидз Галичини, змалку дістався доАмерики, де дістав американ'ське громадянство на підставіфалшивнх зізнань про-своє по-ходженнє:
казав,
що він родомз Павайських: островів Тричіжонатий, присягав при вінчан.
нію І
як родовитий Гаваєць- А-аануоркича кар
і
єра теперіш-нього сенатора має за собоючорні роботи на пл'янтаціях,
службу
алькогоЛевому тросто-
вії
в-Злучених Державах увду-
Гн
акції німецького амбасадсг-ра фон Бернсторфв;підчас,війГамерлінт виїхав недавнов товаристві.міністра Кахарсь`-кого старатись^ дістати,
закррд
донну .позичку, але американ-ський уряд відновна йоіф візи,
"МОНДРИ ПОЛЯК
ПО
СТУЦ^ТІВ-УІ^АЇНЦІВ.
У,.
НІЦЕИ
Жадних.гроший. за цімації він не одерхував-інфор-
УКРАІНСЬКА,
САНАТОРІЯ
В,
ПРАЗІ.
.Заходами Українського Ко-мітету в-Празі
заснована
і од.
крита
в цьому місяці Санато.рія для українських збігців хо.рих н.т грудні недуги
-
Беручи під yaarvукраїнської емігр'щії. і
особ-
.ттгво серед молоді дуЖе поши-рейа-хороба на гру
т
дгѓ(нарахо-вуеться до 90 в ИразР
:
33 в По-дебраДах і т- д-).треба при-зиати. шо відкриття такої са.наторії набірає першорядноїваги.Санаторій відкрита на Під-ка^паттю в Квасах при заліз.иичній станції Тіса-Баркут иабаќзі
Тіси
між Ясенем і- Рахо.вим серед роскішної природи.Одкриття відбулось в прН-сутности члена Управи Укра-їнського Громадського
Комі.,
тету. М. Ґалаґана-'Санаторій розрахована н.т22 ліжка і вже має весь меднч-ний персоцал.
про,
бажання' скорн-стўватись санаторіею пода.ютася до Управи Укр. Грои
КомітетЎ
в Празі. Управа роз-ґлядае сі
заявит
тгісля- мгддич.
ног о
оглядукомісії хорих,встановлює чергу на корнету-
вання
санаторією. `
1
іммігранти.' яКі мають сти-иендію. зар.ібок. або простомаючі матері
ял
ьні засоби пла.
-тать
за- користування:'санато-ріею таќку встановлену- Уѓѓра
.J
всю,
ЦІЛКОМ
незаможні'і.безЕІаршавський -магістрат^: звериувся, до міністерства - війско-вих
справ
з домаганнєм скла.
і
в
вибухових матеріялів поза'граншй міста- "Курєр Перм- робітні можуть бути увільнені
.іш"
звертає увагу; що крій він- від платні,товлеиих. Вів.пілдаржкн укре-ііскових складів амуніції,
NOCE.J
Там
ЖЕ
в Квасах маються мі.
ред
МІ9ХА,
в,одю'й,мураяівській:ніральиі джерела і купеліі
1
А
Дільниці, ісѓнує аж пять.
скла-}
Населення дуже зацікавленешсікюго громадянства та ор-ганізацій залежить дальш-,.до-
ШГ
Першої:
м
.0іі^-;,Ср
^І^
нафти
і бемвини. із 40 ре-!санатор.іею і
мржна
сподіва.зервоерами
нів-
ОБЕИУ
1800-
BAYO-JTHCB
найкраиюго
ЙОГО
відно-щення до сієї установи-
.
Н
ІМЕЧЧИНА
ПОКИДАЄ
РУРЩИНУ
БЕРЛІН,
14. падолиста.  Німецький канцлер. Штрезе-мак
заявив,
шо Німеччина перестане платити підмоги безро-бітним в Руршині після 25.6
ГО
с. м.
Він
зазначив, шо фонди Німеччини на сю ціль вичерпані
і
тому Руршина, яка тепер під фраицуською окупацією, муситьопісля самасобі
давати
радўі
Ся
зайва
означає, що Німеччина оставляє величезне числобезробітних в Руршині на окупантќу Францію.Сьомупротивляться німецькі
СОЦІАЛІСТИ
,
котрі кажуть, що.бояться, що коли Франція захопить добре у свої руки Рур-шину, то
відтак
буде тяжко її віл неї
вирвати.
.
Якби се сталось фактсм, то Франція мусіла би принятина себе велику одвічальність за ситуацію в
Рурщин},
яку ство-рила вона наїздом і Німеччина „пасивною резистеиціею".
ВЛАСНИКИ КОПАЮІЬ
УГОН
ХОТЯТЬ
УСУНУТИ
РОБІТНИКІВ
БЕРЛІН,
14. пал ол псі а. 3 Руршини сповіщають, що та-мошні власники копалень
угля,
котрі хотять підписати умову зФранцією, мають намір усунути всіх майнерів з днем ЗО-ого с.
м.
Опісля можуть вони деяких робітників приняти, але під у-мовою, шо згодяться на сканованиє 8-го динного робу чого дня.
НІМЕЦЬКІ
КАПІТАЛІСТИ НАКЛАДАЮТЬ
З
ФРДНЦІЕНЗ
БЕРЛІН,
14. падолиста.  В тутешніх поінформованихкругах запевняють, що німецьке правительство має докази, шо
се
німецькі капіталісти з Рентний і Руршини робили змовуз'Францією, шоб відірвати сі краї від Німеччини і створитиокрему Ренську републику"'.
ФРІДРІХ
ВІЛЬГЕЛЬМ
ХОЧЕ
ПОМАГАТИ
ДЛЯ
ВІДБУДОВИ
ШТЧИНН
ЕЛЬС,
Горішній
Шлеск,
Німеччина, 14. падолиста. Нинірано бувший німецький престолоиаслідник Фрідріх
Вільгельм
проходжувавси по городі з жінкою Цецилією І дітьми.
До
нього ггрибулн кореспонденти, шоб до`відатись проного погляди на теперішню ситуацію.Фрідріх
Вільгельм
заявив,
шо вій вдоволений, що по дов-тому часі вернувся до рідного краю, до родини 1 між своїх
що
серед', fili-горожан.
Далі
вій зазначив, що він хоче
ПОСВЯТИТИСЬ
праці
1
'на своїй
фармі
і помагати у відбудові вітчини, яка,
КЩЇ$$,%
знову вернеться до своєї величини..
ФРАИЦУСЬКА
ПРЕСА-НЕВДОВОЛЕНА
З-АМЕРИКИ;,
Г,,,
.ПАРИЖ,
14. падолиста. Фраицуська преса
нарікає
аамериканськецііррвите.іьстио, що воно` відмовилось від проте-
сту
проти Німеччини ізза допущення престолоиаслілника
Фрід-
ріха Вільгельма.Тутешняпреса заявляє, шо становище Америки л.іше до-ластьвідваги і заохоти німецьким монархістам.
КАЙЗЕР
НЕ ЇДЕ
ДО
Н
ІМЕЧЧИНИ
РОТТЕРДАМ,
Голяндія, 14J падолиста.  В тутешніх по-інформованих кругах заявляють, шо бувший німецький цісар
Вільгельм
не гадає покидати
Голяидії.
Він хоче і надалі оста-тнся в
ДорН.
.
ФРАНЦІЯ
ПРОГАНЯВ
РОСІЙСЬКИХ
КОМУНІСТІВ
'
ПАРИЖ,"
14, падолиста. Француське правительство хочепрогнати з Франції всіх російських комуністів. '
ШШШЌТШ
ЗБІЖЕ
З
УКЃАШ'ІЇАЛМ
ГЕНУЯ,
Італія, 14. падолиста. Російський пароплав при-віз сюди
5,300
тон збіжа з Новорійськиі:.;-
1
І'-`
НАГОРОДА НОБЛЯ
ДЛЯ
ПИСМЕННИКА
СТОКГОЛМ,
СТОЛИЦЯ'Швеції,
14.^падолиста. Нагороду
Нобля
за писменкивьну працю одержав сього року ірлянясьииЯ.поетДйліем Батлерїтс. Нагорода іншосить
S40.000.
ФШШ
КПИНИ
З
ВИБОРЦІВ-
-
РИМ?44;
п а
дол
иста. Італійський сенат п
рнняв
новий
ЯЯ-
Гюрчнй закон,
тѓа
основі
ЯКОГО
ціла Італія творить одну вибор-чУтеритзгмінОгЯіи.вибирає-гмќлів-проп^ПО виборах правитедьство.додає тій партЃі, що здобула НАЙ-
більше
місць, стільки посольських мандатів, кілько потрібно
їй;
аби мала більщість... ,
МУСТАФА-КЕМАЙПАША
ТЯЖКО
ЗАКОИВ
"
'`і
ІЦАРГОРОДІІЧ.
падолиста.
`-А
Іірезнденг
ТУРЕЦЬКОЇ'РЕЯЎ-
.
бЛнИи
Мустафа КемаЛ
паща
т
яжко
за
хо рі в
на сер іѓєну не Д
у ѓу
в
АітГорі
Малій
Азії),
столиці Туреччини.
1Ш
,
ВІЯМАПІШІВІЯП
д^н^ДГАЛІМАРЯЎ
спеціНАІСТАСЕРІ
 
"1V0B0DA"
(LIBEBTY)!
1.^ -
FOUNDED
1893Ukrainian newspaper
published
daily except
Sundayi
`
1 at 83 Grand
Street,
Jersey
City, N. J.Owned 'by the Ukrainian National A-aoclaUon, Inc.
Edited by Editorud
Eot.rtd as Second Class
Mall
Matter at the Post
Office
ol
Jer-ay
.Ot-, И. J,March 30, 1911,
under
the Act of March 8, 1879.milling at special
rate
ol postage provided for
I
D
S.ctJoa
HOJ
ol
th^Act of October 3, 1917,
aathorlaed
July
31, 1918.
Гурток
Українського
Козака". Явні і тайні
Злеольоги".
Хто
такий
Полтавець-Остряннця.
К
а pep а Полтавця1 йоѓс признь з Бармашем. `
^
(Від спеціяльного коглспвндді-гн^.^с^
V ``
TION
RATES:
j
I
a copy
і
$ 7.00
MV,.t
3.75
t
..ou
Foreign and
Jersey
City Rates.
Ова
ytar
....уҐА.
#ю.оо
Six
months
„С.І..,
t
s.oo
ЃНім
montJjui
ЛХу...'
# 2.75
ПВРЕДГ1ЛАТА:
Поодиноке ян-ао три центаНа рікНа пів року
І
3.75На три місяці
$2.00
.
В Джерзн Снті 1 ааграняцеюНа pbc
t
і
$10.00
На .пів року
$^ОО,
На три місиві
12.751
За кожду
‚зміну
адреси платиться 10 центів.
'
СВОБОДА,ПЯТННЦЯ,
16-го
ПАДОЛИСТА,
1923 _
Ч.
268.-4
НА ДВА ФРОНТИ.
Телефон
 м
Сжо6омж"у
1
9й
Mont-omery. Тня. У. Н Союза: 18Montgomery.За оголошення редакція ве відповідає.
,
8 Кнплди наіежить висилати гроші лише на т. зв. Рогг-ідв
Money
Qrdar.
_
Адреса:
"SVQBQDA",
83
GRAND
STREET.
JERSEY
CITY.
N. J.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОЛЕКША.
До
канцелярії Українського Народного Єоюза напливаєкождого місяця по кілька иисем в справі організований дітий,які показують, що ся
справа
вимагає ще деякого вияснення.Показується саме з тих писем, що й члени УкраїнськогоНародного Союза й ггечлени часто думають, що до забезпе-чення дитини в Українськім Народнім Союзі потреба пр`иступ-ления сеї дитини до`осібного відділу діточого та шо себто
таке
приступденне неможливе, де такого діточого відділу нема.Отеєй переконання, на стільно воно поширене, треба`спростувати,
і
свідомі члени Українського Народного Союзаповинні повчити всіх батьків та материй, шо забезпеченнядит,имнув Українськім Народнім Союзі
було
значно облекшенез заветремнем так званогоДіточогоДепартаменту. Від того ча-
су
дитини, вже не вписується в діточий відділ, значить Борѓа-иізація такого спеціяльного відділу непотрібна. Від того часукождий батько та
кожда
мати, що є членом або членицеюУкраїнського Народного Союза, має право
силою
свого члень-
ства
записати свою дитину в організацію, себто обезпечитисяперед коштами, полученими з його смертю. Від тоді існуютьоднілишень відділи дозрілих членів Українського НародногоСоюзата відбуваються лишень одні .збори, на яких побира-ється вкладки за обезпеченнє дозрілих та дітий.Отеє є полекша, з якої повинні користати всі батьки-членнУкраїнського Народного Союза.
1
'і
МЩЦІІІШІ
AM
и и
і мвв
'..
-
п
-
у
Що-ж
за
люде
гуртуютьсядовкола ‚^Українського Коза-ка"?
ІІ - . ,
Не
покладаючись на' власніінформації, ми звернулись доодноѓ
особи,
що користується'безумовною пошаною у всіх у-країнських кругах, як` правих,так і лівих. Ця особа стоїть ни-
иі
в стороні від активної
полі-
тики, проте має`добрі відомо-стн про все, що діється за ла'щ-тўиками сучасної українськоїполітики.Основуючись на ви-
'
казах
цеї особи й на дея-якихд'окументах, переданих до на-шого вжитку, можемо иамалю-
вати
ту непотішаючу картину,яка далі
слідує
На сторінках
Укр.
Козака"найчастійше Здибуються іменаПолтавця-Остряни'ці,
Баитиша-
Каменського та Моргуненка. Таожна говорити про цих лю-
дей,
не згадавши й про тих, щостоять за їх спиною. З числаостанніх треба в першій чірзізгадати: генерала Бискупсько-
го,
Бармаша
й
Бутенка. Цейгурток треба розглядати, якодну цілість, незважаючи на те.
що
одні настирливо
випина-
ються наперед, а другі окромненько ховаЮтьсТг ззаду.Мусимтдйітут, як v випадкув
Новою
Громадою", напередпро де-що умовитись. Подробиці про
життя
Гг діяльністьгрупи
Укр.
Козака" повиннідрукуватись не в громадські?,
1
органі, а в довірочннх" записках, призначених для секретно
го
користування. Ми-б їх
і
нгзачіпали, коли-б самі ці особине
полізли
на денне світло й непоіинлнся-б
у
публіцисти".
Доки вони працювали,''мости, пртім опинився в Берлі
ні
коло
особи Скоропадського,
але
незабаром з ним посварив-ся і перейшов на самостійні ро-1Іпоможіть
УКРДІНСЬЮІМ
СТУДЕНТАМ
У
ВІДНІ
Українського Товариства:Прихилт--ників Освггм у
ВідяО.
Труднеі
важке
завдання
по-мочі українській студентській
молоді
студіюючій в давномуосвітному центрі Европи місѓті.Віднівзяло на себе Укр. Тов.Прихильників Освіти"
і з
ве-Першою..самостійною ролеюІПолтавця
було
головуванне"наќ українськими повстацчимиотам^анами.
Літом
1921 рД`під-час німецько-польсьќТеї оороть-
би
в Горішнім
Шлеску,
середдеяких німецьких кругів, бувповстав
Плин
розбити'
Польщу,
в той
спосіб,
що на Україні ма-
ли
виступити проти
Польщі
по-встанчі 'отамани, рівночасно ма-
ла
вирушити в похід червона
армія.-а
там приєдналися-б Ній-ці -і
справа
була-б
зроблена.Отож за українських отаманівПолтавець ручився ‚^чеснимсловом",,що вони всі стоятьпід його приказом і що доситьодногойого слова,виступили.
НОВИЙ
НАДЗВИЧАЙНИЙ
УДАР ДЛЯ НАШОГОСТУДЕНТСТВА В НІМЕЧЧИНІ.
Берлінська
Філія
Європейської Студентської` Помочі рО-
-
зіслала до всіх студентських організацій
слідуюче
повідом-леннє (переклад з німецької
мови):
Європейська Студентська
Поміч
Всесвітнього Христі-янського Студентського Союза.Берлін,
1
7-
І
о жовтня, 1923.
До
Академічного Обєднання Грузинських, Російськихта Українських Студентів в Німеччині.Берлін НВ. 7, Райхстагсуфер 6.Високоповажані Пакове:На основі іиформацій, поданих нам із Женеви, до-воджу до Вашого відома
слідуюче
про працю Европей-ськоїСтудентської' Помочі в
слідуючому
зимовому се-местрі:1. Стипендії
видаватись
не
будуть,
платня за наукувнесена не
буде.
2.
Подання про зменьшенне плати за на'уку будутьзаопіиіовані.3. На
бараки
в Темпельгофі призначена мінімальнасума, яка має бути розтягнена до 1-го серпня 1924 року.
4.
Є невелика надія на те, шо харчеві дарунки надійдуть.
і
`
Я прошу все те приняти до офіційного відома таподбати про необхідНе поширенќе сих відб'м`о'стий.Європейська Студентська
Поміч
повідомить про се всігрупи студентів на провінції.
'Б.
З огляду на все внсше подане раджу осьщо:
1.
Студенти, які знайшли за межами Німеччини яку-
'
будь працю, мусять у власному інтересі не залишатипраці, а далі оставатись на місці роботи.
2.
Виготовити реєстри студентів, які мають при-пннити
студії
та мусять шукати праці.Європейська Студентська
Поміч
зі свого боку ста-ратн-меться:1. Подавати інформації посольствам ріжних дер-жав, квейкерам та економічно-господарчим організа-ціям про положенне а Німеччині.
2.
Допомогати у випіўканню праці'ў Франції.З поважаннєм(Печатка Є. С ЃІ.)
-
Ліндав в. p., секретарПоданий лист не потребує богато пояснень.
Його
зміст го-ворить самий за
себе. Слід
лише
завважити,
що
коло
50
нашихстудентів віљ
1921
року одержувало поміч від Є. С П. Тої по-мочі далеко не вистарчало на прожитѓе і студії, але всеж ко-жен мав щось стале (плата за науку, підручники, дещо а одя-
ѓу
та
1
до півтора лол.
місячно).
Тепер нічого
видаватись
ие
буде.
ТІ студенти, які працюють у Франції` та Люксембургу, цемають чого вертатись до шкіл, be
студії
покінчені. Таким чн-
ном
з певностю можна сказати, що
25
наших студентів навітьне починати-муть студій у зимовому семестрі. Не відомо, що
буде
робити решта, коли відкись не прийде пораѓўнок.
СМЕРТЬ
І
НЕЩАСТЯ
НЕ
ТРАТЯТЬ НАГОДИ.
НЕ
ТРАТЬТЕ
І ВИ.
ОБЕЗПЕЧІТЬСЯ
В У. Н. СО-
ЮЗІ
СЕЙЧАСТЕПЕРПРИИМАССЬ
БЕЗ
ВСТУПНОЇ
ОПЛАТИ.
цю
через протяг 4-ох літ.воєнні часи поставили `так у-країнському народови, як з о-
крема
укр. студ.
молоді
важке
завдання
продовжувати всяки-ми средствами визвольні зма-
ання
укр. народу. Одним з та-ких змагань єсть оснуаання у-країнського універс'итету
у
Львові,
який
з' руїни чотирох-літнихзмаганьуу'кр. народу о-
став
до тепер одинокою види-
мою
позицією, на якій бороть-ба не втихає і з якою
і
поль-
ській иасилі справитись трудно.
Укр.
студентство перебувшилихоліття війни
мусіло
сотка-
ми,
часто прямо
з
польських,московських
та
румунських
щоб
воні^тюрм, емігрувати за границею'рідного.краю, щоби продовжу
Коли
на Горішнім
Шлеску по-}вати
начаті перед війною, сѓу-дались бої,- Німці сказали
Пол
"-
Друга частина укр. студент-тавцеви, щоб він
сказав
своє,ства, перебуваючи в краю, за
лово".
Та показалось, що ні
сих
звязків
з отаманами По.т
тавець
не має. що гроші він ви
тратив
на щось инше, а зовсімне на.організаиію виступу,взагалі він тільки дуривлегковірних грошедавців. Пруѓновўеукр.
університет
у
Льво-
ві як
доказ
незломних визволь-
1
них змагань укр. народу, який,
ворог хоче
ЗЛОМИТИ
І
здобутуй"шо'
М0
РаЗьним
голодом
І
зневірою,'
своїх
1
Ворог
'"хо-іе
змусити укрттр.Пруі
лодь,
нР
0с
нтн ласки'v
своїх
ѓпо
сьќГЇЇімш"'тоУі`вТдс:Тх7ул
и
нсь
одѓ
б
нтЄЛІвд Знаючи,
іШАмуКр,
ўні-
Ло`ітавця іверснтет
признають,
за .мордо-
`
,
.ІІЮ.М
'. що укр.
МОЛЮДЬ
.
покінчив-
Мину.то
небагато часу,
-
"
j,,,,,
початќою'студії на укр.'І-Ні-Полтавець виринув у новги ро-
нерситсті
у
Львові, може про-
лі:
представника Василя Виши-І
до
' - ,
x
т
закордоннІГС
"памоту ,ш^амеЖ
К
С)
УВ
яку У"'ь
Є
рситетах. робить
всякі
грамоту
на
пергаменті (.), яку
(МС0КЛИВІ
труднощі, шоб лиш не
йому
видав
Вишиваний
І В
ЯКІЙ
ДАТ
УКР
ЃМОЛОДІ CNPOMORH
НА
.
бути вищу освіту, придержуювін
називав
його своїм „над-звнчаиннм
і
повномочннм по
слом".
Деякі
люде
старалисьзвернути увагу Вишиваного на
.
те, що „участь подібних
осіб,
з
І
які мають найтеМиІйшу репута-контр-розвідками та „агентура-
j
н'ю. компромітує український
мн",
публична опінін ними нЄіНаціональннй рух, з якого бокумогла й не повинна
була
иіка-
іііого
не розглядати" (цнтує-
ВИТИСЬ
.
Але тепер, коли воннІ
мо
ТУ
Т
офіціальний документ)повилазили зі свого темного й,Вишиваний на ці осторо'ги
толі
брудногопідпілля та ще взяли не
зважав,
але незабаром він
до
своїх
послуг
чисте й неза-ІТ``'
8
змушений признати
їм
ра-плямоване українське
слово,
ЦІЮ й ві.'гклнкатн повновластн,тепер муситься з ними зробити.
'лані Полтавцеви.порядок. І коли при цій опера-
Майж^Ліілнх
два роки,
заки
Ші
доведеться часом УќолоТиТтрітвйв'тІтегІнськиіГ самУктій-чи врізати де-кого з пані-ко- ний період Полтавця
мою
імя
заќїв
, то хай вони самі на себе
було
наитіснійше звйзане
з
і-нарікають.
Було
не вилазити з,мям німецько-большевицького
їм
сидіти
н.іе-
Душею
цілого
гуртка є без-перечно Полтавець. Офіцер ро-сійської царської служби, він
до
1917 р. скромно
називався
Полтавцев";'про своє україгі-ське походженнє думав нѓе мец-
піе,
ніж генерал Скоропад-ський. Бувши до того й
люди-
ною
дуже низької освіти,
ВІН
і
по
свому, культурному ревенюне міг піднестись вище своговійскового оточення.Революція 1917 о. все
ЗМІНИ-
ла.
Полтавцева зробився
Пол-
тавець", ще
і з
фантастичнимдодатком Остряниця". Требасказати, що й:взагалі це
людн-
на з дуже великим нахилом до
фантастики.
Сам невеличкий назріст і дуже Непоказний з виду,він любить малювати себе ве-летнем,носити фантастичні од-нострої, титулувати себе иебу-палими титулами то-що. Лікар-психіятр напевне сконстатував
би
в
нього манію величности(,,Mania Rrand,iosa").Доба великої українсько`ї ре-
ВОлюції була
дуже сприятлива
для
буйного розцвіту всілякихаванту ристичних характерів. О
дні,
як
Махно,
Зелений,
Орел,
виступали проти всякої влади.
Другі,
як Полтавець, готові бу-
ли
йти з всякою владою. Ті йдругі переслідували свою бсо-бистумету, ти`м і другим Зале-жалось на тім, щоб себе возве-личити й прославити. Україна,творенне Українице
було
дляних тільки вдячним тереном, Наякім могла розгулятись їх вла-сна натура.
д
Дякуючи своїй спрнтности.Полтавець опинився на посадігенерального
писаря
при геть-мані Скоропадській. Зі споми-нів Андріевського ми знаємо,пишно буяв "москвофіль-ський курс під мудрим правлін`нем Скоропадського. Полта-вець не виступав проти' тогокурсу,а запопадливо йому по-турав. Організація гетьман-ськоїгвардії
(сердюків),
Иотімвільного
козацтва
це все 6v-
лн
ідеї
Полтавця, але так ті
ідеї
здійснювались, що тішитись
могли
хіба
Москалі,
а вже ні вякім разі не Українці.
Коли
впала гетьманська вла-Львагппіона
й
провокатора
Бармаша.
Цей
Бармаш
у сере-лині1920 р. дістав од офїціяль-ного совітського представниц-тва. а гзгкож від агітаційноговідділу совітського секретарія-
ту
пропаганди особливе дору-ченне: це допустити до згодиміж правими українськими пар-і-тіями, Німцями та Москалями,аби не утворився єдиний фронтпроти большевицької України,Рівночасно
Бармаш
мав
стара-
тись над тим, щоб скомпромі-тувати'кожну
з
українськихправих партій зокрема, доказу-
ючи
їх непридатність, аби по-ставити німецьких промггслов-ців перед неминучим примусомпровадити торговельні зносинивиключно
з
совітською Украї-
ною.
Бармаш
познайомився з
Тіол-
тавігем і В`икористав його в сво-
їх
цілях як найкраще. Два рокиПолтавець був може н несвідо-
мим,
але слухняним знаряддем
у
руках
Бармаша.
Полтавець немає тут чого стидатись. Підвплив Бармаша.підпали й
такі
ІЬсоби.
як Василь Вишиваний,
граф
Ревептлов та ингні далекомудріші
люде.
Але
факт
мишається фактом. Покотившисьпохилій,плоші, пустивсьшлях політичних авантур, По.т
тавець
два роки стояв в інтим
нім
звязку з иімецько-больше-вицьким їшііоном і провокато
ром,
помагаючи йому руйнува
ту
справу, якій Нін, Полта-вець,^ нібито' хоче служити.
А
хто знає: може Полтавець
ще
й нині стоїть під впливом
З ДІЯЛЬНОСТИ Т-ВА ПОМОЧИ ПИСЬМЕННИКАМ,
дальші
жертви
зложили:
вГкушнір
$5
.Ь6;
М.
Костириа
$2.00;
К.
Наконечгіа,
М. І
ав-рншкееич, В. Гасій, І,
Морозно,
1.
Сабат,
О. Грешак,
І.
Тер-лецький, О. Собчак і
С
Могила
по
$1.001
Д.
Ґуль
50
цнт. Разом $16..ЗД.
v
В
імени письменників, за цю. жертву складаємо щиреукраїнське спасибіѓ Ѓпросимо о дальші жертви на адресу:
TOWARYSTWO
РбЯОСНІ
PYSMILaNNYKAM
831 L
-rnberton
Street,
., ,.
1
Trenton, N. J.Родимці:З сумом й жалем мусимо сконстатувати, що Переворот зприводу світової війни
застав
нас непригртованих
також
і тутна еміграції.
Поміч,
яку Ми
дали
старій нашій вітчині у ви-звольній боропі6і,"була
далеко
``Ш^ЏМ^
яку
ми повинні і
могли
буди дати, якби буди на це приготШнІ й зорганізовані. Тожколи тепер мцнувся той хаос наглоїі^доривочної запомоговоїакції, коли ми „втручені" обставинами входимо остаточно нашлях організованої готовости „на слідуючий
раз",'який
скор-ше чи пізнійше але цілком певно мусить наступити, коли мидосвідчені що тільки власними силами можемося свого місцяміж культурними народами добитись, коли ми, з вірою у власнісили, беремся їх підтримувати І нові будувати, починаючи відфундаментів власної культури, муситься
також
зміни ти й до-теперішню дорнвочну акцію дбпомогову
каменярам
тої
куль-
тури,акцію, яку ќзором других, вело Т-во помочи УкраїнськимПисьменникам 1 діячам в Трентоні. Акція ця, мусить перестатиуважатися як досі справою трентонською, а повинна статистодною з найперших
задач
всеї української сусрільности тутна еміграції. Здаючи
собі
справу з ваги того
.завдання,
ми нестанемо сперечатись о авторитет для збирання дальших
жертв
на ту
ціль,
бо нам не о збираќне
жертв
але о дідр великої вагиходить. О акцію доПомогову українським письменникам і ді-ячам, гідну нашої су'спільности і
 її
 діячів. Прийш'ла' пора при-ступигн до пляново-зорганізованої помочі у`країнським пнсь-менникам, помочі такої, якої вони саме пот'ребують, а яку нампристоїть дати.ДлятогоТ-во П. П. в Трентоні, з порученця найвизначній-ших українських письменників і діячів, сим закликає україн-ську суспільність в Америці посередництвом своїх інтелігеиі-иих сил І представників,
взяти
живу участь в наміреній рефор-
мі
дотеперішньої акції т-ва і поперти
її
як
слід.
За ласкаву поміч і співпрацю згори дякуємо і до членствав товаристві запрашаемо:
ЗА
Т-ВО
ПОМОЧИ
УКРАЇНСЬКИМ
ПИСЬМЕННИКАМ:
В-
Кушнір, голова. В. Гасій, секретар
ДО УРЯДНИКІВ
ЃЧЛЕНІВ
У, Н, СОЮЗА.
По
причині браку статутів У. Н. Союза яких посліднийнаклад вичерпався цілком а новий незможе вийти еше цеготи з краю за кордон,Щоб на
j
року,'проситься всіх членів, шоби за той час обходилися
з
заграничних університетах про-' статутами так, щоби нові члени хвилевого браку статутів не-вьдчували..Бути ѓдоже шо в.декого як прим, в бувших
уряд-
наплимеіо
Т-ва 'прих.
offil
ННКІВ
HBXoa
'W
Шьше
примірників статутьв У. Н. Ооюза,
та"
у
Відні
щораз
тобільше
тож їх
т
Р
еба
передати теперішним урядникам, щоб мали дляпрохань о грошеву поміч на до-1 нових членів. Той відділ, що зиоЖе зібрати в себе надвишку
-'
статутьв і переслати Jx до
головної
канцелярії для нових віл-
ділів,
зробить тим велику вигоду головному урядови. До та-кого цілковитого вичерпання дійшло тому що головний урядз огляду на ве'ликіѓй кошт друку
бажав
з виданнем новогонакладу статутів здержатися до
слідуючої
конвенції предви-джуючи потребу деяких змін
І
поправок. З конечности однакись давної ляцької методи,знищивши інтелігенцію,
ЗНИЩу
тьтим самим весь нарід.
Тому
Укр. Т-во Прихнльни-ів Освіти" у Відни, удержую-
іи
до сеї пори переважно сту-дентів війскових емігрантів,стоїтьперед новим завданнємне тільки уможливити докінченне студій тому студентствуяке вже перебуває у Відні, ал(
і
тим студентам, ще мусять вікжчениє студій, а'ў
ВІДНІ!
Віперебуває понад ст'о студентів,які від кількох
МІСЯЦІВ
борять-ся з крайиою нуждою, бо Т-во
Прих.,
Освіти" з причини бра-ку фондів не
може'ЇМ
помочіЃ.
Укр.
Т-во.Прнх.
Освіти"
ри`п,.
що
,Жр.
Радянин.мітинги
ВІДДІЛІВ
У.Н.СОЮЗА
МАКАДУ.
ПА Бр. Сош. св. Духа,від. 7 повідомляє, що звичайний мі-тинѓ відбудеться о годині 2.30 попол.в,
неділю,
18. падолиста в церковній{гали при Bday Блейн стріт. На поряд-ку
нарад
делегат
буде
здавати спра-
возданне з конгресу, котрий відбувсядня 25. і 26. жовтня в Фнладе.тфії, На.
І.
Когут,
предс.; П.
Пухир,
секр.
ЧИ
ВИ
ЗНАЄТЕ
ЩО
Український Національний Хор ....
і
проводом О. Кошиця вернувся вже до
да, то Полтавець не залишився
Злучених Держав з
Полудневої
Аме-
На
Україні,
щоб служити наро.
Р
,,ю,
.
Де.здобув для себе І українсько-,
дови, а нарівні зі
своїм
патро- "
аЧ
1^
н
ТЬ
шо
`
і!2а^Й
К
Т
ОІ
Г
Н
`
^
^"-'^тГт^^Гел^
КНЙЬ
час Перебував у невіДо-
ІОО%
чистотурецького
т`юіюиу^^
зрозуміє
і
співчує нужді укр.студ.'
молоді
і цізнасть, що при-чиною сеї нужди єсть незломнаволя не скоритись ворогови, а дальше нести прапор визволь-них змагань укр. иароду
г
. Укр.громадянство'не сміє допусти-
ти,
щоб ворог міг 1 подумати,
що
зломить укр. молодь
і
за-ставить її просити ласки. Ворогзна`ѓ'
тяжке
становище 'ўкраїн
-
ськюї'студ.
молоді,
зн`ає, щогфи руйнуючій ^иддьській фі-нансовій господарці, з Причинибезаа'ртости польського гроша
і
обезцінення сільських продуК-
і
Дорожнечі нродуктів''т-дустріі, ні укр.
СЄЛЯНЙИ0ВІ
,Н(НІ1
робітникові, ні інтелігентові неможливо удержати сина на студіях за кордоном,громадянство j сейчас вилається новий наклад,
який
буде
готовий до розсилкиз початком
слідуючого
року.
'
,
3 поважаннєм
L
Каштакюк, гол. рек. секрета;жде і надіється, що не'покірне
і
горде укр. студентство в сковах залізної життєвої конечности залишить опір-боротьбу
.
в гіркій свідомости страчених
літ
на світовій та українські!війні, і на укр. університеті, по-просить о ласкаве приняттє напольські університети. Україн-ське громадянство не сміє досегодопустити! Нашим
завдай-
ням виховувати молодь на сві-домнх, ідейних працівників на-роду. Ворог
хоче,
шоб ўкраїн-ська молодь пішла у польськішколи, щоб затроїти' молоддуші отруєю зради
і
байдуж-иости до власного народу. На,
се
ніколи не піде укр. студ.
МО-
лодь
і нашим завданнєм допо-могти. сій ідейній, геройській
молоді
в
 її
 боротьбі. Ми муси-
мо
допомогти покінчити
студії
так тим^ ще перебувають за'границею ше з часів збройної
І
боротьби, які тим.Ще-перебу`-раючи в краю, ведуть активнуборотьбу за укр. університет
і
мусять виїхати за кордон про-довжувати начаіі н'а укр. уиі--"рсйтеті студії,
'і
Нашим завданнєм допомогти
укр.
молоді
підчас студій закордоном, щоб ся-ж молодь поІукінченню
стуіій'
вернула доќраю свідомими працівниками,
бо
молодь ніколи не забуде по-даної и в трудний час помочі` ісвій довг
cjifaTUTb
працею се-ред? шио^с^даіг-ств укр. наро-
Тому
Укр. Тов.
Прнх..
Осві-
тн"
кличе отсим до українсько-
го
громадянства
в
Америці
.
Канаді: Поможіть українськійстудентській
молоді
морально іматеріально в
 її
 тяжкій борЬть-
бі
за найсвятійші почуванняідеал волю самостійність У-країнського Народу.
Укр.
Т-во
Прих.
Освіти"просить спішити з жертвамиПонад 100 студентів живе
в
крайній нужді
і
жае негайної,помочі. Серед
голоду`
і
холоду
томуворог,живуть одинокою надією, -
1
УКр.
громадянство зрозуміє їхположення
і
допоможе"
ДОКІН-
чггти студії'.Просимо спішити з негайноюпомочю, і пересилати жертви наадресу: Verein der Kulturfreundein
Wien.
Vlll.
Albertir. 34726,
або
на адресу
Тов.-Укр.
Моло-
діжи ,в Ню Иорку: UkrainianYoungMen A Women's Ass'n,30. E. 7th St., Uew
York.
N. Y.яке від
давиа
з
великим
успі-
хом
займаються несеннем помо-
чі
укр. студ.
молод%
з
яким
Укр.
Т-во „Прихильників Осві-
ти"
працює в найбільшому пр-розумінню.Відень. 22. жовтня. 1923.
ЗА
ВИДІЛ
УКР. ТОВ.
ПРИ-
ХИЛЬНИЮВ ОСВІТИ":
Др.
С Дністрянський в.
p.,
голова.
К.
Близнюк, a p., містоголова
І.
ШколЬник в. p., секретар
(Печать)..
ГОЛОВНИЙ
УРЯД
У.
Н.
СОЮЗА
НЃІ'НЌИЃ.0FFICKB8
OF THE
rKRATNTAK ЯАТЮЯАІ,
ASS1T.ГОЛОВНИЙ ЛРЕДСІДАТЕЛЬ;.
f.
ГОЛОВНИЙ МІСТОПРЕДСІДАТЕЛЬ.`ТКОДОР ІТНЦЕП.
329 S. 4th St.. Philadelphia. Pa.
ГОЛОВНА
ИІСТОПРЕДСІДАТЕЛЬКА:
'
МАРІЯОЛЬШАННЦЬКА
2515 Professor St., Cleveland. 0.
ГОЛОВНИЙ РЕКОРДОВИй СЕКРЕТАР:
,
ІВАН КАІПТАЦЮК,
1 18
York
St.,
Jersey
City, N. J
ГОЛОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕКРЕТАР:РОМАБ СДОПОДіШ.
83 Grand St..
Jersey
City. N. J
ГОЛОВНИЙ НАСІЄР:
влсн.и,
зквчнк.
48 Washinaton
Ave..
Ellxabeth.
N.
J-
ЧЛЕНИ
КОНТРОЛЬНОЇ
КОМІСІЇ:
СТЕПАН МПЛЯНОВИЧ,
193y.Grand St,
Jersey
City, N. J
ІВАН ВАЙВРЧАК,
722
State
SL, Pertb
Amboy.
N. J.
РАДНІ:
КОНСТАНТИН КНРЧІВ,
3239
Boulevard.
Jersey
City. N. J.
МИХАЙЛО
ПЕТРІВСЬКиП,
1500 So. Third 8t, St Louis, Mo.
-
МИКОЛА
ШЕВЧУК,
Box
468.
Manvllle,
R. I.
^ВОЛОДИШІРЯСЬКЕВИЧ,
'
229 Kent
Ave..
Brooklyn, N. Y.J"
c
.
,
СТЕПАН
ВАЮС,
2t
Patersdn
St-.,
Rahway,
N. J.
СТЕПАН КУДРЦК,
30
E.
24th
St,
BlegXried.
Pa.
АННА
СТАДнИК.
2062
W.
loth St..
Cle
-eland.
O.
І
МАРІЯ
МЕЛЬНИК.
51 Puleyfcr St, Attbnrn. N. Y.
ЧЛЕНИ
РЕДАКЦІЙНО!
КОМІСІЇ:
у. микаіА струтипськиа.
Box
182,
Ramey.Pa.
N
ДМИТРОАНДРКЯКО,
1t8t Tlnton
Ave..
Btonx, N. V.
МИКОЛА МГРАШКО.
37 Alpbonse. St., Rochester. N.
У.
Голови
іаат-Аіжріа У. Н.
Союз,
ваіо-
HW
са у икііі домі і`
В
У, Н.
СОЮЗІ НайЛЕШШЕ
ІІБЕЗПЕЧЕННЄ.
ТЕРПРИЙ-
массь
БЕЗ
вступної оплати,корйстайтЕзнагодитвсту-
 
СВОБОДА,ПЯТНИЦЯ,Іб-ро
ПАДОЛИСТА,
1923
ВІДПОРУЧАЄТЬЄЯ
РОБІТНИКАМ
ОЛ
чистих
ТУРЕЦЬКИХ
ГЕЛМА-
Cm XJ
РІВ ЗРОБИТЬ
ВАШУ
ДЕННУ
ПРАЦЮ
ПРИЄМНІИШОЮ.
ТУРЕЦЬКИЙ ТЮТЮН
В
ГЕЛМАР
Є НАИ-
ЧИСТІИШИИ
тютюн
ЯКИЙ КУРИТЕ.
ЖШШ!
?
КО
ШТУЄ
МАД9 БІЛЬШЕ
Я^$ДВ#ЧАИНИХЦИГАРЕТКІВ
І
ЌОЖДИИ
ГЕЛМАР
є
ДАЛЕКО'
ліпший як зви-
ЧАИНІ^ЃА^ЕТКИ.
,
ГЕЛМАР
ПАКУЄТЬСЯ
В
ТВЕРДУ ПАПЕ-РОВІПАЧКИ,
які
ХОРОНЯТЬ ЇХ ВІД ЛО-
МАННЯ
І
РОЗДАВЛЕННЯ,
Пачка по Ю і 20.
ЗАПАМЯТАИТЕ ПУДЕЛКО
І
І
НАЗВУ.
Ajf
Витворні
найдучшого сорта
турецьких
'^^ЗѓЩ%ЏІ
та
е.нпетських
нигарегок у
світі.
E1MAR
СВЯТО" ЗАКРИТТЯ ТЕХНІЧНОЇІШКОЛИ Y. М. С. А, У ВІНС-ДОРФІ КОЛО БЕРЛІНА
Дня-14-Го с- м. вінсдорфськітаборити' "святкували" за'критѓе ш'коли. Американці, я.кі цілий час давали засоби наудержаннє школи і студентів,припинили дальшу поміч "з о-гдяду на екон'омічну крізу Ні-імеччини" (дуже цікаве моти-вованне; "нібито кріза.`вНі-меччині відбилась на добробу-ті Американців!...) Щоб тро-
хи
загладити сумне вражінне
.свого
такого рішення, даливони чималу суму гроший навлаштоваинє останнього "свя
J
Москалі, шо з усіх боків по.
обсідали
' долярвоців", подба.
ли
про те, щоб сей день зроби,ти `'русскимт, праздникбмь".
Духовенство,
орхестра. профе-сори ті адміністрація зі шкіри
лізли,
аби все перейшло най.
більш
урочисто. Два священи.ки молились за 'Родину и Во.
"ніісіво"
та ''Владику Митро-
ВСЕ
ДОБРЕ
FamProducts
і
Telephone
BEBGEN
1127
ЯК
СКАЧЕ ПОЛЬСЬКА
МАРКА
Стїброкраєві газети подають,як польська
марка
лише я о;номД тижні летіла 'вгору'Осьяк представляється висотаїї лету'марок до одного доля,ра:'в. понеділок
680.000
у
второк
730,000
в середу '880,000.в четвер
930,000
в Пятницю
1.1.000
в ^уботу ..,
1.230,000
в понеділок
1.500.00CJ
ПОЗІР!
АЛЕНТАВН.
ПА.
1
ОКОЛИЦЯ,
ПОЗІР! '
Заходом Української Громади
ўстроюється 
в
Н
ЕДІЛЮ,
18.
ПАДОЛИСТА
ВЕЛИЧАВЕ
ВІЧЕ
в справі
несення допомоги
активнійборотьбі в
старому
краю.
!
Промовляти буде др. Вол.'Целешіч,
j
Делегат ст.ірокраевих організацій.
.
Початок точно о юдині
2.
слолулнс.
68
КОМІТЕТ.
j
ПОЗІР!
ПИТСБУРГ
І
околиця.
-``
'
Заходом
Української Кат. Церкви
св.
Ів.
Хрестителя на СС Пнтсбург, Па.
-
відбудуіьса 
,-,,„
'` '"
Д
' Поминки
за Січових Стрільців І по-
Одного
понеділка за одного
j
гнбших героїв ук-^їнського; народа
американського доДяра даваі'
В
ЏЕДІЛЮ,
18.
'ПАДОЛИСТА
1923
лн
у Варшаві
680.000
лоль-'и
церкві прн 7-Ш
"ул. с
С Пкгсбург,
ськцх марок, а на другий поне-І
Па- о
годині
а вечер.
ділок
вже аж півтора міліона.
По
ПОМШ
-ІІ
відбудеться в
ШКІЛЬНІЙ
Але
польська
марка
іде ще вн-
СЕМЕСТРОВА
ВЕЧІРКА СТУ.ДЕНТІВБЕРЛІНСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ.
ВЕЛИЧАВИЙКОНЦЕРТ
1
''полита Тихона", орхестра ви.'ми українська-
Хотіли
чи не
;
гріівала "Кб.ть Славеніз Наш'хотіли, а всежтаки мусіли нри-ї`оспрііь на НебЬ и Царь џа сутні оплесками та музикою
ЗемлЬ".
американські "пркя
витати
стуД
'
аг,п
'
Юхима
Велите.ті" проливали сльози Над чая. члена Спілки,
який
пер.
долею-нещасно
Росії-
1
Іший скінчив школу й одержаввЗвичаііно.` як подобає в'та-
в
нагороду дуже цінні книжки,ких випадках, знайшовся й
"услужливьій` хохо.ть"...
про-
1
В
АМЕРИЦІ
фесор К.. видатний наш коопе
Реме
сло, фах
і
мову
можна учитися
ратор; всі скарби московської
почтою.
45
мінут денного
коленняся
мови постягав, щоб
Перекопа-
ЙЇ_Г
^г
^И^Й
ги
ГІРИСТУННХ
.
які то великі
знаючи
її
Ви не
осягнете
нічого в
завдання'
стоять перед "нами
SffiSfe lifmm^S^
2?
руССКНМН
агрономами", "перед
плив! З
місяців
від дня вписанняся в
наШЄЙ
русской змнграціей" та
^'
‚^У.
Ви
будете
говбрити. чи-
студентством, яке маєНімка.
іКАНАДІИСЬКА ХУДОБА
ДО.БРЕ
ПЛАТИТЬСЯ
В
АНГЛІЇ.
знаннєм стати до
канаді'йськими. Адресуйте`
мц силамипраці над відбудовою 'нашенразрушенной Родиньт-Роосіи
тата і писати по англійські. Пробну
з нови.
задачу і подробиці внснлаедио .та
10
центів,
грішми або марками. Можна і
-40-45
Firat
American
Pr.ptu-.tory
School,
Dept.
46, 210 W.
147tb Street,
New
York City.
Департамент 'РільництваОттаві одержав^і'-кдблєграммзвіщаючу, що на ринку збутув Биркенгед
було
869 штук ка-надійської тученої худоби задуже добру ціну: по 16 до 18 іпів Цента за фунт, неживої ва
В
ґлесгов спродано в однімтижни 242 штук канадіиської
худоби
по 9 і пів до 11 ц. зафунт живої` ваги тоді, як заЙриську худобу платили по 8
і
пів до 10 цнт. за фунт.
В
Лондоні продано 300 штук
канад.
худоби 16 до 17 цнт зафунт, неживої ваги.
програмипітсбурськнй Український Хор. Дірі-
гент
хору і орхестри н. С. Ягсл.то.
На
сей великий і святочний вечірпроситься всі
хвальні
Братства,
Това-риства і
всіх
дорогих родимців,
в
ко-трих
бсіься
українське
серце
ло
своєї
І
урток студентів-Українців
Рідної землі, де кличе нас дух поліб-
на берлінському уштерситеті і
ших
ГЕР
?
ЇВ
У
К
Р-
ЇНС
-КОГО
Bapojвлаштував Ю.го жовтня в ме-!--------------нішканню "Жіночого
Ќлюбу"
на'
ROCHESTERiN.