Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-271

Svoboda-1923-271

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
BOB
1СЯГАВ
ЗДОДОШЮІ
(НЧ`АНІЗАШІ
УКРАЇНСЬКИЙНАРОДЌИЃ
.
Я9Й9ГІ
В
-УНУЧ-ЯНХ
ттт
АИВРИА-."
`
Я'ИІЩИ
$Р$.
-
Число
271.
Джераи
^ЦТІ,
Н.
ДЖ
Щімис,
$- падрд^
IMVOL.
XXXL
No,
271.
Jmraey
СИу, N.
J.,Tueaday,
November
20, 1023.
THREE CENTS
УРЯДЃ
ІБІ ВІЇ С'K
РОБІТ!
МІВ НА
ВЕСНУ
ЬІШРМ$Џ%Ц%
Джер^,
Д8.
Г,вД^НЯТа. 'СЩд,
а-
систецт
ФМ
Є%нрхо адміністратора торлнва, внлав публичнузаяву,
в
КРТРІЙ
виедазуе поббюаанііа,-що па.етЦуіђчу в$енуприйде
до
завішенняроботив
ЦР`ПАПЦЩК
мягяргр
ВУТЛ?,
Qp пі'
сля
всякої правдопрдібности
дц
сьагр часу робітники
та ида-
ститеді
не
погодяться щодо умов новрго юнійноі
ц
котракту.
ЗА
ПІДНЕСЕННЄ
РОБІТНИЧОЇ
ЗАПЛАТИ
В
БУДІВЛЯНІМ
ПРОМИСЛІ
'
НК)
ИОРК,
18. падолиста.
Недав}ц
ЛОЩЦЩР
Ради
БУ-
дівляних Промисловців підв.ісщнтн робітничу заплату
ррб}т-
никам
при
ЙУДЯР^х
ще не
будр розбиране Трварнстіимл будні-ляких підприємців, котре аідђуде cape
зараннє
аж в
середу.З
голосів,
однак, поодиноких підприємців видно,
що
вонилагодяться відкинути домагацнє робітничих юній.
ОБРАДЙ
КУЛИДЖА НАД
ОБНИЖЕННЄМ
ПОДАТКУ
ВАШІНГТОН,
18.
падолиста.
Президент Кулидж відбув
наради
з
провідниками републиканської партії
в
конгресі,
на
яких обговорювано можливість обннження особисто-дсходо-
ВОГО
податку.На
сих
нарадах
президент.мав станути виразно
за
плиномобннження податку, поданим секретарем скарбу
Мелоном,
та
заявитися
недвозначно проти бонуса. для ветеранів. Републк-клнські провідники станули
за
президентом
та
застановлялися,як притягнути
до
своєї акції демократів.
НОВІ МІЛІОНИ НА ПРОГИВ'ЦІЮ
ВАШІНГТОН,
18.
падолиста.
Федеральні`
урядники,
сто-
ячі близько президента Кулиджа, кажуть,
що він
предложитьконгресови проект
на
ухвалення коло
28
міліонів долярів
на
скріпленнє фльот.і,
що має
ловити
пачкарів
горячих трунків.
ПРОЦЕС ПРОТИ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛТОНА
ОКЛАГОМА
СИТІ,
18.
падолиста.
На
процесі,
який
вс-
де сгейстовий сенат проти стейтового губернатора Волтона
за
надуЯ.яття власти, прийшло нині
д6
осфих перепалок межиобжалованим
а
трибуналом. Волтон
закидав
трибуналОви
сто-
ронничість,
а
Йоѓго
протести мало
не
довели'кілька разів
до
кулачної
росправн
в
суді. Остаточно Волтон демонстраційнопокинув салю росправн.
ўМАЮТЬ ВЖЕДОСИТЬСКАНДАЛІВ
ВАІШНГТОН,
{%
падолиста.
Сенатовий комітет,
що
веде слідство
над
маєтковим зарядом федерального бюра
ве-
теранів, постановив
на
будуче обмежатн зізнання свідків,
які
не знають
про
бюро німого ќромі скандалів.
^
Се
певно наслідок остороги одного
з
провідників ветсра-нів, котрий закинув комітетовн,
що
ВІН
своїм слідством
шко-
дить
не
тільки бюрови,
що
всім ветеранам взагалі.
КУ-ШКС-КЛЕН СЛАБНЕ В
М
'СЦН
СВОГОУРОДЖЕННЯ
АТЛАНТА.
Джорджія,
18.
падолиста.
Кленсмени
застра-
шені немадо упадком членьства Клена
в
стейті Джорджії,
џо-
тра
була
колнскрю
се,
організації.
В
цілому стейті слідно силь-ний зворот
пубЛНЧНрї
опінії гдррти
Клена-
Се
видно
передс
-всіи
В
самій
Атланті,
яка
стада
тепер виразно цроди-Кленівська.
ПРЄТИ-ШШСЬІІА
ОРГШІЗАЦ
АТЛБНТНК
CHTL
НДО
Д
ЖЄР
Л
HL
ЦАД^СТІ.
НИНІ
ЗОІЬІ
ганізувався
ТУТ
ТАК'ЗІДИИЙ
ГРРОЛИЦЯЬКЙЙ КОМІТЕТ
чуйнвсти,
що
поклав
СОБІ
ЗА
ціль
БОРОТИСЯ
проти Ку-Клакс-Клена
в
сіймісцевости.
у
На організаційних
ЗБОРАХ
БУЛО
ПОНАД
УХ
ОСІБ.
ЬЄ
-ІДНН-
ками
були
процовідники,
МЕЙОР
МІСТА
та
ДВОХ
Муринів.
Мейорміста
заявив,
шо
він дав
приказ, щобн
на
случай якогось заво-рущення
з)
сторони Кдецсменій
ДАВАНО
сигнали населенню прц
ПОМОЧИ
сирен (корабельних
труб),
устачленнх
на
молочарнях.
Мейор
місга ѓозорив, що,
він
дістав
від
Клеисменів погро-зи, що вони
ПІМСТЯТЬСЯ
на
ньому.
Най вони лишень прийдуть
до
мене. Кожда людина,
що
боїться денного світла
та
ховаєсвоє обличе
під
каптур,
е
або
обманеш,
або
злочинець,
і так
і
треба
з
ним
црщпати."
,
ЗАКЛАДАЮТЬ РАДІО НА
П0ЧЩХ
ЛІТАКАХ
ВАШІНГТОН,
18.
падолиста.
На
літаках, якими возить-ся почту, почато закладати радіов) прилади,
при
помочи
KOV
трих можна
буде
ПОРОЗУМІВАТИСЯ
зі
ЗЩЛІ
з летунами
у
воздусі,
ХОЧУТЬ РОЗКРИВАТИ СКАНДАЛ З ДИШМАМИ
,
ГАРТФОРД,
Конектикат,
18.
падолнста.
Губернаторстейту Конектикатў відбуває конференції
зі
стейтовою проѓкураторіею
та
провідниками стейтової легіслятури, шоби
по-
чати якісь урядові кроки проти лікарів,
які
мають
практикува-
ти медцдицу
џа
основі підроблюваних дипломів. Таких ліка-рів
в
сьому
стейті иаф
бути
ЙМИ?
200.
ДЕМОКРАТИ ВИСУВАЮТЬ КАНДИДАТУРУ ВИЛСОНОВОГО
ЗЯТА
ФРЕНЧ
ДЩ,
ІИДІЯЧР,
1,8.
падолчута.
ЩтШюш
ДЕЧР-
краттичнрї
партії
РІШИЛИ
на
СЦОЇХ
НАРАДАХ
ВИСУВДТН
ПРЦ
$діду,
ючюс
ВИБОРАХ
президента кандидатуру
Віліема Мекаду,
зятя
бувшого
президента
Вндсона.
ч
г
.
і
КОМАНДУЄ МАВШІ З
ВОЗДУХА
Лрн
недавних .морськихманеврах
коло
Сан
ДІего,
в
Квлі-
Форніі,командувавадмІрОлЊмуел
МЩСЩ
кораблями
з^
свщго
бальоца, який
мав
на
СобГпраітбр
^манданта,
як
се
зви-
КІЛЬКО
горівки
ВИЛИЛИ
АІМІРИ^НСМ
ЃІ
ВАШІІГТОН,
18.
падолиста.
УРЧДРВЗ
статцстцка
з
рЬс-
пррда^і. горівки
по
аптекахпоказує,
що
американські
лі-
карі
виставили сього року
11
біліонрі
268
тисяч рецепт
(пре.
с^рцпціи)
на
алькрголінні
на-j
ЛЕТіШЧЕ ПОЛЩШЕіі
ПРИЧИНОЮ
КАТАСТВ
Недавно стали американські
летуни
робити спроби
з на.
повнюваннєм аероплянових)збірнцкІР підпас
лету.
ЦІЛЬ'
сьрго
була'
заЬшад}кеннє нарўяк тратилося досі
на
Н-бнран-пє газоліни
чи
якого
там
дру.
Майже півтора міліона
гальо-
НІБ
а.т.ькоголїчних труцків-
Џ
ЛЕТ
ЖІНОЧОЇ
БОРОТЬБИ
Національна жіноча партія,
Що
вела.^ротьбу
за
рівно.питки
яко
лік
та'що
на
основі'ѓото топлива.
Щоби
запобіг-сих рецепт ацтеки продали
ти
потребі висідання
т
а
нрво-
`
ѓо
чдідношенин. придумано,
щоби
на
будуче
на
стрічу літа-кови, потребуючому топлива,
вщзджав
другий, запасений
сим'
Tqn
^HBOM,
чтідїзджав
до
першого, спускав гумову нрур-ку
та
наливав йому .топлива
підчас лету.
Пр-би показалн-правцістр `іінок
в
політичному
;
В
ЛАЧНИМИ-
' аж в
неділю
тра-
жцттю
1
, обходила недавно
в' ф
илася
в
Тексасі перша неща-
ВащІНГтон,
 V
JFFIH'T
E
"
ШЩШ
сна пригода
З
нагоди такого.
боротьби
`Зй -рїлЩопрашііст-
.'
наіюв
нювашгя збірника топли-, корон
.W9.QO0-
,
іН
HTL
'.
1
' вои у
воздусі.
J
румунська
лея
(лев)
пів
цен-
ПОПАВ
ЧЕРЕЗ.
В
СУД
Коли
саме поручник амери-
та
.
Один міліоц румунських
....
Гќанської армії
П
-Вагнер
підї-'левів $5-РС0.
ПЕРЄД
МІСЬКОГО
СУДДЮ
В. НОН
ЛІТАКОМ
ПІД ЛІТ
ПСЬКНХ
Д
М:ІЛИПГКК11
.,
,
І
керсі,
шд
НЮ
Порќом. постав.
;
п
В
,
1ЕКА
 КОТ
З
ЛЄЦР
оцогд. якогосб Михайла
w
дати
:.ГЦдцца
і
Румунія,
парігроші побідннків.
Англіреький
стерлингтжидень
впав
на 10
центів.
Дн
^І
15-ого
с- м.
платили
за
нього
Ню
рїорку лише $4.33. хотяй
jpie
ТОМУ
тиждень платилц
.пр
$4.43.фраццуьскин
франк
за тцж-
день упав
о 11
точок. Вчера
за
цього
платили
по
531
цента.Бельгійський
франк
упав
}Q
точок. Платилц
зц
нь'ого
по
445 цента.Італійська ліра
за
т`ижденьвпала
6 20
точок. Плачено
те-
пер
за
неї
по
4-24
цента.Чесько-словацька
,
Дороцавпала
'за
тиждець
і
,,о
2
точки.
Тепер
платять з^.нрї
по 2-90
міліон
чеськихцента. Юдин
Угорських
(мадярських)
ко
ґлща. обжалрадного
.
а
ЏШР?
МАВ
"
OM
^
ДАТ
"
^-""ГВ'
^
1
^
33
"
ку.
Коли
суддя спитав обжа.:
с,
"
дний
літак Ч0М
-
УСЬ
не
видер.
к
, :
поадноро,
ЧИ
він
пив.
сей
при-,
,жав
Р
івн
.
ого
лет
У
та
зуларивсч; Австрійських корон,
які ві.
знайся
до
вини. Суддя питає,!
3
Г0
Р
'--НИМ.
Наслідком зуда- Довшого часу держаться
ста
американ
ЯК
СТОЯТЬ
ЧУЖІ
ГРОШІ?
чому'
він пцв.
Обжалованнй!
рен
"
я ВоГне
Р
П0І
`
и
б
з
розби.^о,
І.ООО.ООО
каже,
що
його
болів
зуб,
і він
тнм
черепом. Другий .
и
.
Т
ун ських долярів.
вратував
собі
життя.
!
ІІслтьських марок
ДВА
міліо
‚'ни
з
а
доляра.Німецьких марок
5
тріліоніндоляра.На нюйорському грошевому) Ьразидійські мілрейсн. котріторзі майже
всі
гроші
в
остан
0
1_
)Мал
^
во
коштували
ц
ніх
часах падуть.
Се
вк'азує
н:
непевну сцтуацію^в ЕвропіПадуть 'гроші"
не
тільки
по
битих
у
війні держав,
але та
кож
і
Недорослих
а
спухлих
яі
хотір
його вирвати,
але
це мав
відваги піти
до
зубара.
На
від-
вагу випив
він
два
келішкн-
І!
А
в
лікаря
були?"
питає,суддя.
''Ні,
не
був.
Бо як
випив
два
кедіщки,
то вже не
тямив,
Що
зі мною сталося"Суддя пустив його
на
волю,
взявши
від
нього обіцянку, що
І
не буде доти навіть
на
відвагу
'
І
331-
американського цента, теперпродаються .по
ВЦ
цента.
Н- !
доляра
іде 12
мілрецсів-КнНадійські доляри
по 98 а-
мернканськцх- центір.
І ДО ЧЛЕНІВ І ПРИХИЛЬНИКІВ У. Н. СОЮЗА:
ПІСЛЯ
УХВАДИ
РІЧНОГО
засідання
ГОЛОВНОГО
уряду
У.
Н. Сцюза
з
18.
лютого
1923
І
і
ріщеннвМі Екзекутивк
У. Н.
Союза
з
26.
вересня
1923, сим
проголошується „три-мі-
І
І
СЯЧНУ КАМПАНІЮ
єднання
НОВИХ
ЧЛЕНІВ
ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ.
.и игшс
;
-
;.
ЗГІДНО
з
ТИМ,.
в
СЛІДУЮЧИХ
ТРОХ МІСЯЦЯХ
а
ТО
оіі
` ,
чайно
має корабель в бою. .
І
ГРУДНИі
`
Український Народний Союз посередництвом
341
своїх Відділів
в
Злуч. Державах
і
Канаді буде приймати
МУЩИН, ЖЕНЩИН
1
ДІТИЙ
ВІД
1-ГО
РОКУ
ДО 53
ЛІТ
ВІКУ
J
гГБЕИСШНОГПШТЙ^
1
НА
ОББЗПЕЧЕННЯ
НА
СДУЧАИ СМЕРТИ,
КАЛІЦТВА
АБО
і
НЕВИЛІЧИМОІ СЛАБОСТИ-НЕДУГИ.
ОБВЗПЕЧУЙТЕСЕБЕ
1
СВОГРРДИНЙ.
Дораджуйте своїм дрўѓам
І
ЧНННТШНМ
вступати в ряди свое-рідної запомцговОїорганізації; організації
яка
вже
ЗО
літ
найбільшу користь своїм членам
і
славу всемуукраїнському народови приносить,
.
Приєднуйте нових членів
і
члениць
до
Ісѓнуючих
ВЖЕ
відділів.Організуйте нові відділи, братства, сестрнцгеа
або
товариства.
, .
Голосіться
по
блнсші інформацП
до
відділових урядцнк(р
або
просто
др го-
доеиої
канцелярП
У.
Н.
Союза
на
адресу:
'
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION
RECOWIRNC
Ц^ТІ-РГГ
...
P. О.
ЙІОХ
7 6,
J^R-J^Y
CITY,
N.
J
В
Джерзи Сіти,
HДж,
Зр.
вересня
1923.
ЗА
УКРАТСІ#ИИ
ГІАРРДНИЙ
СОЮЗ:
І.
Каіптанюк, гол.
ре'к.
секр.
УКРАЇНСЬКИХ
ПОВСТАНЦІВ
ІЗ
ЗАГРАНИЦІ
HA
GBORO
СТОРОНУ
-РИГ^,
столиця Датвії,
18.
падол.іста.
Від
певного часубольшевицькі закордр,іні кочісаріяти
в
Москві
і в
Харкові(теперішній столиці
України),
робили пильні заходи, шобиспонукати українських націоналістів, котрі
є на
добровільномувигнанню заграницею, а'зокрема Галичан
і
Подохни (може Во-
лннців),
щоби вернулись
до
рідного краю.БдльЩевнки дають вождапи українських повстанців
важні
становища, особливо недалеко
польської"
границі, чисяячина .українсько-польську ворожнечу,
яку ше
побільшила
най-
новійша польська політика супроти Українців.
Пр
довгих переговорах большевицьКа влада дозволилавернутись домів отаманов:і повстанців Тютюникови, котрийдавніќше
був
найбільше довіреним помічником Петлюри.Большевики жадали
від
нього доќўзу його льояльности
з
при-чини,
що він був
вождом многих повстань
і
нападів.
Шоби`по-
казати
свою льояльність для' большевицької влади, Тютюниќпередав больщевицькі.`і чрезвичайці'' в-Харкові повний архів
(Збір
документів) українських патріотів, який,
як
кажуть
боль-
шевики, містять незвичайне
важні
документи
у
справі відно-син українських повстанців
з
Польщею
та
аліянтами.
З
большевицької сторони повідомляють,
що
Тютюниќ
о-
держав важне
становище
в
українському воєнному комісаріяті.
Він,
як
кажуть, подав большевикам відомостн
про
діяльністьукраїнських Патріотів
під
бо`льшевицькою владою
і
тим
роОомспричинив
їх
арештование.
Відколи
Тютюниќ вернувся
на
Україну,
за
ним
туди пода-
лось
богато його приклощіиків. Кілька днів тому прибув
на
стацію
в
Шепетівці цілий ешелон, котрий передше
був під
Польщею.
' і
Офіцирів Тютюннка розміщено здовж границі
яко най-
більше
довірену сторожу проти
Польщі.
Славнозвісний український, професор
і
політик МихайлоГрушевський звернувся
з
прошеннем
до
большевицького
уря-
ду,
щоб
йому дозволив вернутись
на
українську територію
і
відновити свою працю.Большев.іки' зачали безсумнівну нову Політику не' тількина Україні,
де
комунізм найбільше` непопулярний
і
всюди
е
зоружені банди
(себто,
повстанці),
але
також
і в
других
так
званих републиках,
а
особливо в,тих,
що
граничать
з не
-совет-
ськнмн державами,
шоб
використати національні змагання
для
запоруки безпеченства границь.Недавно
в тих
републиках большевнцька влада
проголо-
снла місцеву мову одинокою урядовою мовою, `виключаючимосковську мову навіть там,
де
російське населенне переважає.Також ріжними іншими способами зачали большевицькітеоретики
з
Москви ширити задля хвилевих цілий .найвузшіформи націоналізму.
„ ' -
е
знак,
що
повстанський рух.
на
Україні длусить
бути
сильний.' Большевики,
не
можучи його опанувати самі,
бе-
руться
иа
хитрість
і
вживають повстанців-вигнанців, котримвягнаннє
в
Польщі
осточортіло
і
пійшли
бн з
усяким проти
Польщі.
Большевики можуть використати
сих
повстанців
про-
ти
Польщі,'бо
всі
українцѓі
шо
пізнали
Польщу,
її
смертельноненнвидятв,
але
се ще не
значить,
що
повстанці
на
Україні
за-
раїНЖиміІ(иаться
КИНУТИ
боротьбу проти московсьК-'-о^ЬПд^-'-
'вицькбї окупації).
.
.
:'
J. '
по
тт.ннг.иуг
ФШШІІУСЬКИЙ
ІЕМІЄР
ГРОЗИТЬ,
ЩО'БУДЕ
ДЕРЖАТЯ
;
И
ІІ
ПІ
ІІ
НІМЕЦЬКІ
КРАЇ
В
БЕЗКОНЕЧНІСТЬ
'
Ж
т
ПАРЙж,
18.
падолиста-
НИні говорив француський
пре-
міер
NYAHKBJPE
Неї.
У
сбаїгпвомові
він
зложив заміѓну заяву.
Він
сказав,
ТО
відтепер Франція буде держати
в
окупації німецькі землі'нелише задля стягнення
з
Німеччини воєнних відшкодовань,
які
назначено
у
версайському мировому договору,
але
також
і за-
для
змушення Німеччини
до
виконання всіх других постанов
того
договору.
Єі
слова француського преміера треба
так
розуміти,
що
хотяйбн Німеччина Франції
все
заплатила,
шо'
винна"
паь
постановам мирового`' договору,
то
Франція пати
не
всту-пцться
з
німецької території, поки
її
армія буде перевисцдатн
100,000
жовнірів,
як
се'Німеччині приписано
в
мировому до--
говорі".
Се
буці.Єто Франція
вважатн-ме
забезпекою своєїграниці перед Німеччиною.
`
Далі
він
грозив Німеччині,-шо „наложить'иа
неї
новЃќа-,ри", якщо вона
не
сповнить нових франкських домагань.
ФРШУ-ЇІПАГ
`
ЛОНДОН,
18.
падолиста.
Покищо аиглІйФ-НР-Фіранцу-ське порозумінне
не
буде зірване. Франція,
як
запевняють
з
Парижа, уступить тапер
Аиілії
І
не
буд^,напирати, аби'тиіер,.,,,окуповано портове місто Тамбурѓ.
НІМЕЦЬКИЙ КАНЦЛЕР
ПЕРЕХВАЛЮТЬСЯ
ЧУЖИМ
КОШТОМ
БЕРЛІН,
18. падолиста.
НивЃ промовляв німецький
канц-
лер
др.
Ѓустав Штреземан
на
зібранню німецької нарсдньоїпартії,
до
якої
він
належить.
У
своїй промові
заявився,
він проти дальшої диктатурив Німеччині
і
проти прргнання кронпрІНца Фрідріха
Вільгель-
ма
з
Німеччини.
V
Далі
він
став
чванитисьЛіипльоиатичнимн успіхами свого
прачцтельства на
міжнародній
арені.
Завдяки
тій
дипльоюа-
тН",
казав
він.
вдадося зблизити
дві
англьо
-саксоиські
нації
(себто,
Велику Британію
й
Америку)
до
співпраці
в
одному
`
напрямі.
Далі,
на
..його
думку, ‚вдалось
відтягнути
від
Франції
ІЛлію,
а навіть
потрохи
і^^^г^р
^Щ-;
jenep
Франція
вже
цілком
відок^млена.
J
"
.
%
' " ^V, : ,
 
СВОБОДА,
ВТОРОЌ}`
20-
ГО
ПАДОЛИСТЛ,1923,
ч
"SVOBODA"
(LIBERTY)!
POUNDED
1893
Ukrainian eewipiper published dally except S-ndayYag-it
83
Grind Street,
Jersey
City, N.
J.
`.
Owned
by the
Ukralnbje National AnocUtlon,
Inc.
мі
by
Editorial Coi
toured
ti
Second
CLU'l
Mali
MATTER
AT
THE
POST
Office
OF
JERSEY
City. M.
і
on March
30, 1914,
UNDER
THE ACT OL March
8, 1879.
Acceptance tc.- milling
AT
SPECIALRATE
OF
POSTAGE PROVIDED
(or
TO
S.ctio.
110
oftbe ACT
OF
OCTOBER
3,
T9T7,
AUTHORIZED
JFTLF
31. 1918
іив`-FJRIPTLON
RATES:
-
Thr..
erata
a
copyOna умѓ
8
-.оо
Six
months -І
...
.1 3.75
THraa
monthi
.....
..,..$
2.00
Por.l-B.an4
Jersey
City Rates.
OH#
year
1
Iio.ooSix шопОді
Л s.oo
TIN mbnQu
‚^....і.Лі....ГіХ75ПЕРЕДПЛАТА:
'
Поодиноке часлв ТРА ПАЯТЯ.На
рік
5
ТЛ
На
пів
року
6
3
.7SНа
три
місяпі
..5
2-ОС
В
Джерзи Ситі
і
..-.границею
‚На
рік
51О00На
пів
року
6
WO
І
На
три
місяці S2-7S
За
КСМНЗІУШІНУ
алр
И
ПЛАТИТЬСЯ
10
ЦЕНТІВ.
т'.ефон
я
Снооодж"А
Ї98
Montgomery. Тнл. У.
Н
Союза:
1838
MOatfomery.
За'
оголошення редакція не відповідає.
ВИСИЛАТИ
гроші
ЛИШЕ
НА
Т.
зв.
FOREIGN
MODAY
QRD.R.
-
НА ДВІ
ФРОНТИ.
`
Антисемітизм
і
погромництво. Погромна ідеодьоґія.
-
Компрометація українського руху.
Прощальне слово
до
лівих
і
правих московських наймитів.
'
(Від спеціальног'о
кореспондента
Свободи"),
г `"
АДРЕСА: "SVOBODA".
83
GRAND
STREET, JERSEY
CITY,
N.
J.
ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ.
Як
доносять
з
Москви, большевицький, московський урядуже продав
за
границю
50
міліонів пудів збіжа, себто першучетвертину
тої
маси,
що
призначена була
зі
сьогорічного збо-
ру
на
вивіз.
' ' , -і
Рівночасно друга телеграма,
теж
виходяча'з кругів, близь-кнх большевицькому урядови, повідомляє,
шо
большевицькийуряд
в
Москві веде
з
американськими підприемцямі^тооги.запродажу
їм
руди
з
українських копалень.
‚лчяу
І
В-чюй спосіб продає Москва українське богацтігоітілоднукраїнсьИоїземлі, добуті українським потом
та
мозолем, роз'-продують
1
МОСКОВСЬКІ
большеввпькі чиновники.
Що
з
сього розпроданогбЗаобра дістанеться Україні?
Ві-
домо,
нїчого. Хиба
те, що за се
добро будуть
наживатися
ка-
ти Ўкрайні
та що зі
сто^іа
катів
капне охлап тим.
ВИРОДНЙЗІ
^в.-'нам Украіни.'шо
за сей
охлап лають
на
вірних синів'України.Український народ
на
живому рриміру дістає науку,
що
справа
самостійної української держави
се не
забаганка
укра-їнських панів, але
жива
потреба українського селянина
та
укра-їнського робітника.
ІДЕ ОДНА БОЛЬШЕВИЦЬКА МЕРТВОРОДЖЕНА
ДИТИНА.
Атеїстична нагінка
на
російську православну церкву мала
місто
бажаного ними наслідку
якраз
противний наслідок,
бо
вляла
в неї
життя, зробила
її
дорогою
для
вірних, додала
по-
пам‚
що
загально вважалися
за
дармоїдів, авреолі мучеництва.Була
се
словом, ще одна червона компромітація большевиць-
кого
уряду, показуюча
ше
один злишний
раз, як
слабо вонирозуміються
на
пснхольогії народних
мас,
котрими берутьсяруководити.
. . , , `
Скомпрометувавшися
на сій
акції, вони кинулися підрива-ти зростаючу
в
силу московську православну церкву
ще на
другі
способи. Межи иншнми висунули проти
неї
свою церкву,підпирану большевицьким урядом, ведену людьми, прихиль-ними большевицькому урядови.
Як за
царських часів право-славна
церква
було
оруддєм царів,
т'ак
нова
церква
мала статиоруддем большевиків.
Сю
церкву назвали гучною назвою
жи-
вучої.Стільки
живучої сили
в сій
живучій церкві, показалосянедавно
на
зборах єпископів методиської єпископальної
цер-
кви, ПІР відбулися
на
днях
в
Бруклині. Головним пнтаннем
сих
зборів була допомога живучій церкві
в
Росії.
Підчас дебативийшло
на
верха,
що два
єпископи
сеї
церкви,
які
недавно
були
в
Росії,
обіцяли проводирам живучої церкви,
що
зберутьна
її
допомогу суму
50,000
долярів.
До
кінця сього року мали
сі
єпископи зложити живучій церкві першу рату допомоги
в
сумі
17,000
долярів.Факти
ДЛЯ
живучої церкви дуже замітні. Наперед
факт,
що
справоедввну церкву мають піддержувати методиські
епи-
скопн.'`Ягіиііг
1
засади прЗвославя чужі. Далі замітний
факт,
що
па
сю
'пролетарську йеркву мають збирати гроші серед
аме-
;)иканських капіталістів.
А з
усего найцікавійший факрг,;,щоживуча Церква
не
має навіть
на
стільки підпори середжи'внхлюдний
Росії,
що не має
навіть
на
своє піддержанне гроша,
але
мусить
іти
просити допомоги американських єпископів,протестантів
та
капіталістів.
;
'
Тавро московської держав-
ної
мудростн",
як і
тавро
мо-
сковської
'
безграмотности,
з
фатальною неминучістю
про-
глядає крізь кождий рядок
пи-
санйни
Укр.
Козака".Війска Денікина мали
на
сво-
їх
прапорах написи: ВирізуйтеЖидїв
ратуйте
Росію".
"Цейсамий напис, має
Укр.
КоЗак"на своїм прапорі, лише
з віД-`
повідною відміною:
{Вирізуйте
Жидів
ратуйте Україну""
Жоли
не
вірите,
то ось вам
цитати:
Отжі.'
чи з
жидівством
про
ти України,
Чи
проти Жидів
в
імя України"...
Мусимо
перш усього
„ўби
ти Жида
в
самих
собі"...
Ні
татарський погром,
н
роздори князів,
ні
чорні
ра
ди
(?) нас не
зруйнували
і мі
Зс побороли,
а
побороли лишеерез те. Що
не
мали
в той час
ні Бардахів,
ні
Марголінів,
ні
Раковських"...
і
Uj
вс'і
цвітќи дрібні"
ми на-
смикали лише
з
одної статті
А.
Сергієвича (чи-не Полтавця?)
Єдиний
національний фронт".
Де,
бачете, відповідь
Укр.
Ко-
зака"
на
1
статті Винниченка
й
Шаповала
в
‚'‚Новій
Україні"
на
лаг
саму тем'у.-""і`
мтііїу,
н
відповідь!можна
ска
залпі.
Аж
ЎЃЏОСІ
закрутило
та
в`трудях запищало, наче дужесердитих „корішків"
"
накурився...
Ще
одно слсфо. Панове Віти-
і,
Полтавці
і як вас ще там
називають! Прлагоджуйте
ва
ші приватні справи,
як
знаєтеи хочете, наймайтесь
на
служ-
foy
хоч
до
дідька, мачайте паль-
Ш
в
найбруднійші
`
калюжі
I
але
до
вільного українськогослова
вам
зась) Складайте
та-
ємні записки
й
меморандуми,подавайте секретні доклади
й
проекти
тільки
не
вилазьтена денне світло, тільки
не ми-
кайтесь
у
публіцистичні ризи!
Коли-б
вам не
прийшла
в
голо-
BV
нещаслива думка
видавати
НОВУ
Громаду"
та
-‚Укр.
Кр-лягає
а
тім,
що
вона заколисує
3
-ка",
то не
довелося-б
вам
українську ^національну думку пропитати-
й
прикростей,
тут
й скеровує
п на
манівці.
Це таќ
пр0 вас
написаних.
А
тепер
вже
легко
й
принадно простити со'-
не
погнівайтесь: зробили'ви
на-
бі
всі
гріхн
й
сказати: „Жиди' -ильство
над
вільним ўкраїн-поховали, українську держав.
Іськ
'им словом, взяли
ви
ного
на
ність"... По'лтавці
та
маргари-! послуги
для
ваших брудних
НППІ
Кянтиті raw
і
ппблять Але ганебних
ЦІЛЄЙ,
ОТЖЄВОНО
І
помстилося.
були
гарні, чесні
й
симпатнч-
нГ.
Це
до
певної міри справед-.
лив№
Але В.тім-то.
й річ, що
погромна ідеольогія Україн-ського Козака" таїть
у
собі
ве-
личезну
внутрішню небезпекуБерлін.
19.
вересня.Радянин.нові Бантиші
так і
роблять. Алев
той
День, коли
так
стане
ду-
мати ціле українське суспіль-ство, українська національна
справа
буде похована навіки;
Треба
бути „березневим
У-
іпапн,
щоб
висловити таку ди
ХПР
R
ГІТЙПН
Н ЛЖ '
ку гадку, немов
би
пара
жидів-
АиГ
0
0СІШП
'
П,
Mf'
ських діячів могла знищити Па-1 Ой нема
то
краю
СЛІДЌИ'боротьби
цілих ўкраїн-' Над
ту
Верховинуських поколін.
А
коли БврдахіС Коби мені-погулятнй МарИ-оліни'Зсправді відогра-j
ХстяА
одну годину",
ли
таку фатальну
й
рішаючу
ролю,
то де-ж
тоді
були
Пол-! Одну!?
І на дві
годині укра.тавці, Бантиші, Моргуненкн
й
їнські
СЄ
рденька полинуть""Лисюкн? Чому вони тоді,
в
най-
ап4
,
й
коа
-
. .
ао
більш
критичній хвилі,-не
ви-
ста
їТП
и
К
Р-
Й
-
їхати
до
краюступилн.активно
й не
запобігли коцтпує мало
не 150
доларів
ej
тим „жидівським інтригам"? Іоде^
бік
себто
в
однѓу' сторону.Шкода й'слів, щоб'доводити
А
тид і часом беЙейіикижкоііі.толовіќ безглузде погромної ідеольоґії
Tj
Yo
тільки
ЗГ-ЦЮ
доляри
Укр.
Козака лід кождим згля-
"
f
І
дом. Справа
тут
настільки оче- можетеѓ бути
в
старім краю.
Чим
подібна писанина
відріж-J видна,
що
мимоволі в'иникає'Неоден ѓром,
з
Українців
або
іниєѓься
від тих
погромних ві-. підозріннє,
чи не має
Укр.
Ко-`Українок поспитає
та в
який
Ідозв,
які за
царських часів
ши-рак`-
метою
скомпромітува- спосіб? A VR прийдіть
ш
рились
від
імени „Союза
Рус-.
ти
український
рух
назовні
та
,.w
nu
„„„^,
Z^i.L ^
U
сќаго Народа". „Сокіза Миха-
1
ослабити
Його
внутрішно.
Ко-
Концерт'
-
українського
На.
н.та Архангела"
та
Двуг.таво-
ли
пригадати собі інструкцію, тонального Хору''під батуто
о
Орла"? Ріжннця лише
в
тім,
яку
свого часу дістав приятель
ю
Кошиця, котрий
то кон.
відозви писались
на
об- Полтавця
Бармаш,
і
коли збаг-
ЦЄ
рт
відбудеться
дня
23
падо.листа
1923
року.щепонятцом язикє",
а
Укр.
нути,
шо
нині
за
спиною
По.
Козак"
перекладає
ї'х на
пога^хавця стоїть Бнскуиський
з ці
неньку „малоросійщину"
та
лти лою-московс'ькою чорною
сот
годиться робить невдалі екс-
:
нею.
- то це
підозріннє
вже не
курсі'ѓ
в
область української покажеться таким безпідстав
історії.
ним. . ,
І
З'ате
ці
погромні вигуки
різ-
ко
ВІДрІЖНЯЮТЬСЯ
від
усього,)
Жолиб
наша
громадська
опі-
що
досі писалось українською
;1!ІН
f;vri кпашс
зорганізована,мовою
про
жидівське ггнтаине.
Не
раз і
не-два згадує Шезчен-
Гай
Скул
Авдиторіюм,
В-
31.
Ўлиця
по.
між булівардом
а
евною
С. Це
є одинока нагода
для
Ўкраїнпін
з
Бейону
Н.
Дж.. ЕЗлізабету
І
і.
Дж.
Джерві Сіти
Н- Дж.
Стейплетону.
Н. Дж. і
иньших
лпб
v нас
взагалі ісѓнувала
блцзших
околиць побачити-писталізована. громадська
о- і
привитати чистенькою
уча
пінія,
то
нормальним Ўкраїн- стию Укр. Національний Хор-цнм" лелре і чи^лове.тося-б
од-1
в
Бостоні Поляки величалибиватись
од
таких ворогів,
як
І;1лераП
ми
Укоаїці
з
БейонНітнк, Харченко, Меленевський
,, ' ,
А
' . '.
та Суровцева
з
одного боку,.
Н
-
f
околиці возьм.м
її
Полтавець, Бантиш-Камен-.Сленьку участь
і
покажім
чу.
ськин, Моргуненко
та
Лисюк'жннцям.
що ми не цей
народннків чимало речень
.
ДІлнх
-
другого.-Але
українська гро-'
за
^
нас
П
р
Є
дсталяють
ля
"`-'Мадська думка,
по
пережитих'
-
f
пошани
розчарованнях
та
неповоджен-,
; ..
ь
" "
АПЛ
" "7"""
нях, блукає нині манівцями, ""МЮі свободи
для
Мати
У.
старі народні авторитети
втра-
країни-
І
тили кредит,
а
нові
ще не на-! На цей
концерт
є
запрошенітут кождий
vc
j
мійські урядники
з
Бейонспритний „рибалка
закидає
д
свій невод
і
чекає,
заки
дурна:
^
риба
сама
зловиться.
я
Наше жіноцтво
в
Бейон,
Тому
в
в
останнім часі
так і
ца-'Дж-
хай
візьме живу участь-лягають „ненормальні" Укра-!Заздростн
хто
робить
і за чи
ко
в
своїх творах
про
Жидів,
‚'не
жалує
він
чорних фарб, щобзмалювати негативну ролю
жн-
Ійівства
на
Україні,
але
ніхто
Шевченка
погромшнком
не на-
Ізове.
Так
саме знайдеться
у
творах наших инших пнсьмен-
I
сторінок, присвячених цьому
І
питанню.
Але іі до тих
гїись-менників ніхто
не
приліпить
і
ярличка: погромщик
.
І
У
навійших часах
на
ПриднііПрянщнні була викристалізува^і родвдисгГ'
г
тась антисемітська течія,
яка'
гуртувалась коло полтавського
Рідного
Краю". Явною антисе-міткою була
сама
редакторка
Рідного
Краю" Олена Пчі.жа.явними антисемітами
були
її
ВАЖНА СПРАВА.
найблизчі співробітники-Ф.
Не
ма`іовський
(Немо),
С
Шелу-
ХЦН,та
инші.. Ал,'с погромщика-І^Ц'їх ніхто
не
називав,!
не
смів
НАЗВАТИ.
Та
й,вори самі
з
оги-
дою
та
o6ypgHH6M виреклисявсякого ідейного звя'зку
з
Гам-зєй-Гамзєїчами, Чеберячками,Пуришкевичами
та
Замислов-ськнми.
Бо
одне
діло
анти-семітизм,
а
инше
діло
по-
громництво.
ПЕРШЕ ПАДОЛИСТОВЕ СВЯТІ) В
НЮ
ЙОРЌУ.
Першого
падолиста обходили сього року американськіУкраїнці
по
всіх кольоніях.в Злучених Державах. Однак нігдевони
не
святкували
так
відповідно,
як се
зроблено
в
Ню Иорку.
.
Нюйорське свято заслугуе
на
увагу своїми плодами.
І
по
других кольоніях збиралися тисячі людий
на
свято, 1
цо
дру-
гих
кольоніях говорилися гарні промови,
і по
других кольоніях
люди
сумували над світлою хвилиною
в
нашій недавній бувалт,-щині, але нігде святкоеанне
не
зробило тільки' позитивної пра-ці для дальшої боротьби
за
визволенне українського народа
Власне
я
такі: хвилі,
як
теперішня, треба підносити
всі
об-
ходи,
в
яких менче..гарних промов,
а
більше гарних діл;
на
яких менче гарних слів,
а
більше гарних поступќів;
в
яких
'
менче паради,
а
більше жертв;
в
яких менче гарних плянів,
а
більше
гарних, вислідів.Збільшенне боевого фонду проти- Польщі
о пів
тисячідолярів
се
один результат, яким можуть Нюйорчани цілком
слушно
почванитися. Признання
за
се належиться Січи їй. Бог-
`дана
Хмельницького
в Ню
йррку
та
всім українським това-риствам міста
Ню
Порќу,' іцо
так
гарно зрозуміли творчийзаклик Січи
та
своєю участю допомогли зробити
се
свято до-
спіхом
практичної роботи.
,
Коли
нюйорська громада
НЕ
покине
сеї
праці,
але
будедалі
Йти
дорогою витревалої, практичної роботи
для
допо-
могн
старому
краєви,
то
вона скоро стане світлом
для
все
і
українськоціміграції
в
Америці.
хто
з них не
по'смів
би й
HOCYJ
MA
JF"i
Xo
P
д0
Бе
йон.
Н.
Дж-
хаб
показати прилюдно,
а не те шо
М`^ит'ЙЙМИ
не' буде. - Шќі.тявиступати
в
ролѓ публіцистів
і
щоЛобрещо
і так
сталося. Щотеоретиків.
А
нині, коли ўкраїн-'вейонська Укр- Громада будеське лихрліттє затягуються
все' I
rv у
"
1
їй.
більше,
вони
все
набираються
мала вссть GvTH
з-нотоваиа
нової
відваги,
й
отеє
вже
чує-!Р
яд
3
иньшими громадами,'Що
мо,
як
українською мовою при- мали нагоду витати"'славно№
людно
виѓўкується
з
одного,нашого Укр. Сівача культуріѓбатька Кошиця
і єго
співанії
боку:
-
На
поклін
до
червоних
ь
та співачок.
Білети'
можна набути
у
Мар.шале Мюзнк Стор.
441
Брод.вен
у
Дмитра Миян ЗО
I. 21.
У_лиця
і
Клейн Форин ЕксченджБанку.
445
Бродвей,
а
також
при касі
у Гай
Скул Авдиторі.Погромна ідеольогія
це та
А 3
другого-нова нота",
яку
вніс
Укр.
Ко-
к
и
,-'`л-„-;„і
заќ"
в
українське суспільне
"
Бии
Жид,в!
життя. Він
не
числиться
з
анти-
1
нетількн виѓўкується,
а пи-
семитизмом
та
погромами,
як з
шеться
У Друкується
тоюса-.побутовим явищем,
він не
ана-1."
010
українською мовою, якої
лізу
причин,
шо
викликали
це
дос,
ніе.н.хто
не
осквернив,
я-
явйще,
він на
шукає способів,
І
кою
іос
` й?
НІХТО
не
зловжи-
щоб
це
явище усунути.
Ні,
віні
ва
.
в
д,я
пога
Ного
и
шкідливогонамагається роздмухати вогонь
" ,
іненавнсти,-
бо виходить
із
засгв-
!
їн
щ
1??А
На ЦЄ
"
н
?Р
мальн
' Укра-
ікШ
^^ут^
Замкиь
дат
"
Рішучу одсіч'
ли
і
н
-
приходили
з
такими
ді.
храм української волі напасникам
зправа
й
зліва,
за-
точками, котрі `нерозуміють'місць крикнути
до них
одно- концерту
а
розпочинають свійетапно: Руки пріч
від
ўкраїн-
віасн
й
ської
справиЃ
-
вони частб
й`, т
rv-сто,
чергз своЮ'незОрІнтова-І
Том
У
П031
Р Українці
з Бей-
ність
і
через безголові
1
своїх
0Н
У,
Н Дж. і
околиці!
Нас в
провідників, даютЬ себе злови-JБейоні живе понад
5
тисячнаПоляків
J6
тисяч
тож
зале..Так само звертається шанов-ним громадянам щоби уваЖа.
Ця
людожерна ідеольогія,
ко-
л'яб
вбна прищепилась,
і
пустн-
ла
парости
на
українськім грув-
ті,
моглаб причинити ўкраїн-:ській справі невимовну, страш-
ну'Й
непоправнму шкоду. Про
ти на
словесний туман
цих
об^
Ш
.!ЖЛ
0
А
И
.!^
соціялістів-жидо-
КОЃОДНЕСЬНАМОВИТЕОБЕЗПЕЧИТИСЯ
В
Ќ. Н.
СОЮЗІ,
ТОЙ ВАМ
ЗА ЦЕ
ВДЯЧНИЙ
"ВУДЕ
ВСЕГДА.
`
9999
EAAII.AII..,..,
вже
й
говорити нема чого: кождий
^ам
зрозуміє,
яка то
будекомпромітація
для
українськоїсправи, коли -до
неї
прилипне
марка
погромництва. Вже
й так
де'-хтокаже,
що в
жидівськійќрови потонула українська дер-жавність.
1
то
кажуть
не
Жиди,
а.такі
Українці,
що дай Бог
Полтавцям
та
Лисюкам бути
і
хоч
у
третім поколінні'такимипатріотами
й
націоналістами!
Та
про
зовнішню шкоду
ще
любів
і
монархістів-жидофобів.'`
А
ті
радіють
і
тішаться: От,
мовляли,
як
легко одурити
то-
ѓо
дурного хахла!
яку
байку
йому
не
роскажи
"BJ'H ус'е
Пойме
віри,
ще й на
грошенятадасть розжитисЬ!"...
.Ну,
та це
всі-ж
такі
легковір-ні
й
добродушні.
Є ще й
такі,
що
потрафлять дати одсіч цимі
теМнии
силам,
цим
ловцямжить
від
нас.показати Амери
рќанцям
хто
мн і чиї м
и
діти?
До
побаченнясяНа ко'нцерті
Сусід.
ЧИ
ВИ ЗНАЄТЕ
ЩО
Семен Вітиќ, котрий нед'авно
ще
був,проти большевиків
на
Україні тепер
би
v
КАЛЯИ--ТІІІО
D
-.ei
"vl
"A '"' In
,х
П
Р
НЯ
'-
Л
-
11
і
видає журнал „Нова
ои
у
каламутній
ВОДІ.
Хай же
Громада:',
в
котрій хвалить совітських
МПШВ
-'ѓтн
^^З'
"їм"^ .начуваються Вітики, Меленеє- окупинНв
на'
Україні?
Чи Ви
знаєте
і
можна Сперечатись. „Що
нам,
ські Полтавці-^й Лисюки' Тут
^
коли
-о-юі-те вдоволення, чистої
мовляли,
до
світу.'коли світ про вони прочитали лише
ЧАСТИНУ
100%
турецької цигаретки, мусите
ку-
нас
не
хоче знатиГЂудемо
.вйу
правди^про своє
темне^ЖН5І
Р
-^
М,ОРЕ
'
?
трішно^жими,
то.
свіх еамй
про
свої ^це темнійші^ЇЇ
Т
,и
^`Т
Лт
'
3
б
У.
д
^отшу, Коли
на те
цЩе,
тс
тришщ.слабими, то, ніякий світ росказати продих'і
цілу,
Я
оХ
нам
не
поможе,, хоч. які-б
ми
ду...
-
В
КОЖДІЙ ШРАШСЬКШ
ХА-ТІ
ПОВИННА'
НАХОДИТИСЬЧАСОПИСЬ
І
СВОБОДА-.
'
` В
СПРАВІ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФИ.
Наукове Товариство ім. Шевченка
у
Львові приступило
до
'дуже важної роботи,
а
саме
до
провадження біжучої україн-
ської
бібліографії.
В сій
ціли
завязано
при
Науковім Товари-
сТві
спеціяльну Бібліографічну
Комісію,
яка має
вести згадану
бібліографію.
А
-
-
' - а
Нема чого розводитися
про
вагу
і
значіння нового науко-
вого
підприємства нашого Товариства. Але власне велика
вага
і
значіння його накладають на ..нашу суспільність обовязок
в
міру сил своїх'причинитися до'
як
найкращого,
як
наЙповній-
шого
виповнення Бібліографічною Комісією Тих
важких
зав-
дань,
які
перед нею стоять. Аджеж
така справа
як
укладання
бібліографії
потрібуе ЧИі^ладу праці, Чимало клопоту,а головно доброї
бІблібт^і'
:
-'^'
'
На жаль,
як ні
дбає Наукове Товариство про свою
бібліо-
теку,
то
всеж через невеликі свої
за}робн
воно часто-густо
не
може скуповувати
все, що
проявляється
в
нашій мові.
Се
раз.
А
друге
українська літературна продукція
в
наших
ча-
сах Не тільки сильно зросла,
а й
дуже розкидана. Справді!
Де
тільки
це
виходять українські
книжки
і
часописи: скрізь,
де
доля
не
закинула
наш
нарід,
не
тільки
в