Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
73Activity

Table Of Contents

I. NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT
1. HYRJE
2. NDËRMARRJA DHE TRANSAKSIONET E SAJ
i. Koncepti i transaksionit:
3. NORMALIZIMI I PROCEDURAVE KONTABËL
4. KONCEPTE BAZË
i. Koncepti i Aktivit dhe Pasivit
ii. Koncepti i Llogarisë6
iii. Koncepti i Debitit dhe Kreditit
iv. Llogari të Likuiditetit
v. Regjistrimi me Parti Dyfishe
5. SHEMBULL ZBATIMI
6. PARIMET E REGJISTRIMIT TË TRANSAKSIONEVE
2. ORGANIZIMI I PLANIT TË LLOGARIVE
i. Klasat Kryesore të PKP
ii. Shembull për llogarinë “Banka”
3. LLOGARITË E BILANCIT
i. Klasa 1: Kapitali, rezervat
ii. Klasa 2: Llogaritë e Aktiveve Afatgjata
iii. Klasa 3: Inventarët
iv. Klasa 4: Llogaritë me të tretët
v. Klasa 5: Mjete monetare dhe të ngjashme
vi. Pozicioni i llogarive në Bilanc
4. LLOGARITË E SHPENZIMEVE
i. Shpërndarja e Shpenzimeve
5. LLOGARITË E TË ARDHURAVE
i. Klasifikimi i të ardhurave
ii. Përcaktimi i Rezultatit
6. ORGANIZIMI I SISTEMIT KONTABËL
i. Dokumentet
ii. Ditari i Kontabilitetit
iii. Libri i Madh
iii. Bilanci Vërtetues29
ii. Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve (PASH)
8. USHTRIM ZBATIMI NR. 2
i. Shtrimi i problemit
ii. Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 1)
iii. Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 2)
III. TRAJTIMI KONTABËL I DISA VEPRIMEVE
1. NGA VARET TRAJTIMI KONTABËL
2. VEPRIMET QË LIDHEN ME BLERJEN
i. Cikli i dokumenteve të Blerjes
ii. Fatura: Baza për regjistrimin e Blerjes
iii. Vlerësimi i elementeve të Faturës
iv. Kontabilizimi i Veprimeve të Blerjes
3. VEPRIMET QË LIDHEN ME SHITJEN
i. Cikli i dokumenteve të Shitjes
ii. Kontabilizimi i Veprimeve të Shitjes
4. VEPRIMET ME INVENTARIN
i. Inventari dhe Metodat e Regjistrimit
b Metodat e regjistrimit të inventarit
ii. Dokumentet e Magazinës
iii. Kontabilizimi i Hyrjeve në Inventar
iv. Vlerësimi i Kostos së Inventarit
v. Kontabilizimi i Daljeve nga Inventari
vi. Veprime të tjera me inventarin
5. VEPRIMET E ARKËTIMIT DHE TË PAGESËS
i. Dokumentet e Bankës dhe të Arkës
ii. Veprimet me Bankë
iii. Veprimet me Arkën
iv. Xhirimet e Brendshme
6. VEPRIMET ME PRODHIMIN
i. Mënyrat e trajtimit
ii. Dokumentet e prodhimit
iii. Kontabilizimi i prodhimit
7. VEPRIMET ME LISTËPAGESAT
i. Listëpagesa e Punonjësve (LP)
ii. Kontabilizimi i Listëpagesës
8. ZHVLERËSIMET (AMORTIZIMET DHE PROVIZIONET)
i. Ç′janë zhvlerësimet ?
iii. Përcaktimi i Shpenzimit të Amortizimit Vjetor
iv. Trajtimi Kontabël i Amortizimeve
v. Trajtimi Kontabël i Provizioneve
9. USHTRIM AMORTIZIMI
i. Paraqitja e Ushtrimit të Amortizimit
ii. Zgjidhje Ushtrim Amortizimi
10. DALJA E AKTIVEVE AFATGJATA
i. Parimet e Regjistrimit të Daljeve të AA
ii. Regjistrimi në Ditar
I. ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT
1. TREGUESIT E NDËRMJETËM TË MENAXHIMIT (TNM)
i. Marzhi Tregtar (MT)
iii. Vlera e Shtuar (VS)
v. Rezultati i Shfrytëzimit (FSh)
vi. Rezultati Përpara Tatimit (FpT)
vii. Rezultati i Ushtrimit (FU)
ii. Interpretimi Ekonomik
4. TEPRICA BRUTO E SHFRYTËZIMIT (TB)
i. Ndarja e Vlerës së Shtuar
ii. Teprica Bruto (TB)
iii. Përkufizimi i Tepricës Bruto
5. FITIMI I SHFRYTËZIMIT (FSH)
i. Koncepti i FSh
ii. Përcaktimi i FSh
6. FITIMI I USHTRIMIT (FU)
i. Zbërthimi i Llogarisë së Rezultatit
7. MATJA E RENTABILITETIT (KTHIMIT)
i. Koncepti i Rentabilitetit16
ii. Matja e Rentabilitetit
II. ANALIZA E BILANCIT
1. LEXIMI I THJESHTË I BILANCIT
i. Pasivi i Bilancit
ii. Aktivi i Bilancit31
iii. Krahasimi Aktiv / Pasiv
2. NEVOJAT PËR FINANCIME
i. Financimet afatgjata
ii. Financimet afatshkurtra
iii. Financimet e menjëhershme
3. BILANCI FUNKSIONAL
i. Pasivi i Bilancit Funksional
ii. Aktivi i Bilancit Funksional
iii. Paraqitja e Bilancit Funksional
4. FONDI I ZHVILLIMIT48
i. Koncepti i Fondit të Zhvillimit
ii. Përcaktimi i Fondit të Zhvillimit
iii. Interpretimi Ekonomik
5. NEVOJA PËR FONDIN E ZHVILLIMIT
i. Koncepti i Nevojës për Fond Zhvillimi
ii. Përcaktimi i Nevojës për Fonde Zhvillimi
6. REDUKTIMI I NEVOJAVE PËR FOND ZHVILLIMI
i. Reduktimi i Inventarëve
ii. Negocimi i Afateve të Pagesave me Furnitorët
iii. Negocimi i Afateve të Pagesave me Klientët
7. MJETET MONETARE
i. Koncepti i Mjeteve Monetare
ii. Përcaktimi i Mjeteve Monetare të Ndërmarrjes
III. MËNYRAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJES
1. BLERJA E AKTIVEVE AFATGJATA
i. Koncepti i Investimit
ii. Përcaktuesit e Investimeve
2. FINANCIMI I INVESTIMEVE
i. Financimi i Investimeve
ii. Marrja Hua
3. FLUKSI I PARASË
i. Koncepti i “Fluksit të parasë” (Cash Flow)
ii. Paraqitja e Fluksit të Parasë
iii. Disa tregues interesantë që lidhen me CF
4. FINANCIMI I CIKLIT TË SHFRYTËZIMIT
i. Konvertimi i Elementeve të Aktivit Qarkullues
ii. Metoda të Tjera të Financimit të Shfrytëzimit
5. PËRMBLEDHJE
i. Përparësitë e të metat e financimeve të ndryshme
ii. Disa koeficientë ndihmës për marrjen e vendimeve
LITERATURA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kontabiliteti_per_jopecialistet

kontabiliteti_per_jopecialistet

Ratings:
(0)
|Views: 14,197|Likes:
Published by Florian Benja

More info:

Published by: Florian Benja on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 48 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 53 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 137 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 142 to 148 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 153 to 228 are not shown in this preview.

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shpat Lohaj added this note
shum e kuptueshme ishte kjo besoj qe ghithkush ta lexoj do te kuptoj nga kjo shkres shum
Fatma Shaqiri added this note
Gjithcka qe lexova ishte shume sqaruar mire dhe ishte me se e kuptueshme...Vlen te lexohet
Edison Kyqyku added this note
prej pak pjese që lexova nga ky liber,kuptova se ishte shumë i kuptueshëm,dhe gjithëperfshirës,i cili te ofron zgjidhje për problemet me të cilat përballemi qdo ditë në biznes apo në firmën ku punojmë,kështu që e qmoj shumë...
Leonora Shala liked this
Tirana Mirviena added this note
ti ta nxike jete ...
Lorena Balla liked this
Xhemil Halili liked this
luani59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->