Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dituria237

dituria237

Ratings:
(0)
|Views: 58|Likes:
Published by Muhamed Dolaku
dituria islame

NUMER 237 | VITI 25 | PRILL 2010 | XHUMADEL-ULA 1431 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€

Fejsal Rr. Spahiu

A duhet të futet edukata fetare në shkollat publike dhe si?
Prof. asoc. dr. Abdullah Hamiti

KËRKESË: Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nga: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Mehmet Akif Ersoj

Inkorporimi i lëndës EDUKATA FETARE në arsimin fillor dhe të mesëm
1

www.dituriaislame.net

EL XHEBAR Ai është All-llahu që nuk ka Zot t
dituria islame

NUMER 237 | VITI 25 | PRILL 2010 | XHUMADEL-ULA 1431 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€

Fejsal Rr. Spahiu

A duhet të futet edukata fetare në shkollat publike dhe si?
Prof. asoc. dr. Abdullah Hamiti

KËRKESË: Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nga: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Mehmet Akif Ersoj

Inkorporimi i lëndës EDUKATA FETARE në arsimin fillor dhe të mesëm
1

www.dituriaislame.net

EL XHEBAR Ai është All-llahu që nuk ka Zot t

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2012

pdf

text

original

 
 
1
 
www..
dituriaislame
NUMER 237 | VITI 25 | PRILL 2010 | XHUMADEL-ULA 1431 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€
Fejsal Rr. Spahiu
A duhet të futet edukatafetare në shkollatpublike dhe si?
Prof. asoc. dr. Abdullah Hamiti
Mehmet Akif Ersoj
KËRKESË:Deputetëve të Kuvendit të Republikës së KosovësNa: Kresia e Bashkësisë Islame të Kosovës
Inkorporimi i lëndësEDUKATA FETAREnë arsimin fillordhe të mesëm
 
 
2
 
EL XHEBARAi është All-llahu ë nuk ka Zot tjetër përveç Tij, Sundues i përjithshëm, i Pastër (prej të metave ë i mvishen),Shpëtimtar (ë i shpëton njerëzit prej ndëshkimit të padrejtë), Siurues (ë siuroi njerëzit me premtimin e vet dhepejamberët me mrekulli) Mbikërës (ë mbikër dhe përcjell çdo send), i Plotfuishëm, Mbizotërues,i Madhërishëm. I lartësuar është All-llahu na çka i shoërojnë!
EL HASHR, 23DHE TË ALLAHUT JANË TË gJITHË EMRAT MË TË BUKUR, KËSHTU qË LUTENI ATË ME TA... AL-A’RAF, 180
 
 
3
PJESA KULTURORE
D
oc
.
Dr
. X
habir
h
amiti
 
Edukimi i imamëve nëgjermani f36
a
rbër
b
erisha
Islami dheShekullarizmi f37
a
hmeD
e
bu
Z
ejD
Mrekulli e arkitekturësislame moderne f39
X
hamia
 
e
m
bretit 
ajsal
Mehmed Akif Ersoj f41PJESA FAMILJARE
N
ermiNe
K
opriva
- j
oNuZi
 
Fëmijët tanë dhe Kur’anif42
m
r
. Z
ymer
r
amaDaNi
Llojet e zemrave të liasipas Kuranit f45
m
r
.
sc
. s
aaD
r
iZa
G
ashi
Sjelljet devijante tëtë rinjve f47
r
iaKtiviZimi
 
i
 
mejtepeve
,
Nevojë
 
imeDiate
PJESA ...
ejsal
r
r
. s
pahiu
A duhet të futet edukatafetare në shkollat publikedhe si? f51
m
r
. Q
emajl
m
oriNa
Manifestimi i së kaluarës teshiptarët dhe serbët f53
N
eXhmi
m
aKsuti
Mbllja e xhamisë apodezinformimi? 54
N
ostalGjia
 
e
Q
emajl
m
oriNes
 
imaZh
 
i
 
KeQ
 
për
K
osovëN
!m
r
. N
aim
ërNava
RIKUJTIMI I SHËMBËLLTyRËS SË MUHAMEDIT A.S. F5Fjala e Mftiut, në manifestimin “Muhamedi a.s., shëmbëlltrë përmbarë njerëzimin”
KËRKESËDeputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës,Na: Kresia e Bashkësisë Islame të Kosovës
INKORPORIMI I LËNDËS EDUKATA FETARENË ARSIMIN FILLOR DHE TË MESËM f49
Të vetëdijshëm se po jetojmë në një kohë mjaft dinamike,kohë kur kanë filluar të dobësohen e të zbehen vleratshpirtërore tek njeriu..., kur shumë dukuri neative kanëmbërther shoërinë tonë, sidomos pjesën më vitale– RININË, e cila pothuajse është zhveshur tërësishtna ndjenja shpirtërore e besimit...; kur kjo rini kafilluar të bëhet pre e droës, prostitucionit, alkoolit,mosrespektimit ndaj më të vjetërve, mosrespektimitndaj arsimtarëve dhe profesorëve...; kur shumë nxënësshkollimin nuk e kuptojnë si diçka të shenjtë...,
dituria islame / revistë mujore, fetare, shkencore e kulturore / B: k  B i  k, P / k: m. rxp s /
Redaksia: Bahri Simnica, Driton Ari, Dr. Fahrush Rexhepi, Mr. Flamur Sou, Nexhat Ibrahimi, Mr. Qemajl Morina, Sabri Bajgora, Dr. Sulejman Osmani /Gazetar në redaksi: Ramadan Shkodra / Lektor: Isa Bajçinca / Korrektor: Skender Rashiti / Redaktor artistik, teknik dhe operator kompjuterik: Edib Ali Agagjshi/Adresa: Dituria Islame, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10000 Prishtinë / Tel&Fax: 038 224 024 / email: dituriaislame@hotmail.com / dituriaislame@ahoo.com /
www.dtraam.t
/Parapagimi: Evropë 25 € / Amerikë 40 USA$ / Shtpi: Koha, Prishtinë / Dorëshkrimet dhe fotot nuk kthehen!
PJESA FETARE
s
abri
b
ajGora
 
Komentimi i kaptinës “Et-Tekvir” 4 f8
a
Dil
s
alahi
Profeti Muhamed f10
r
ëNDësia
 
e
 
ruajtjes
 
 
marrëDhëNieve
 
 
përhershme
D
r
. s
ulejmaN
o
smaNi
Sëmundja e përojimit f11
itim
luGaj
Dhjetë porositë e tëDëruarit a.s. për EbuDherrën r.a. f14
D
r
. F 
ahrush
r
eXhepi
Hixhreti i Umerit r.a. dhevendosmëria e tij në luftë f16
s
eDat 
i
slami
Modestia cilësi e robërvetë Allahut f18
m
iFtar
a
jDiNi
Konferenca e shejtanit f22
N
jerëZ
 
 
NuK
 
KaNë
 
Kohë
PJESA SHKENCORE
D
r
. i
slam
h
asaNi
Botëkuptimi dhemetodolojia e ekonomisëislame f23
b
esart 
s
hala
Ebu Xhafer el Hazini f26
m
r
. s
amir
b. a
hmeti
BRUNEI f28
aiK
m
iFtari
 
Frika e Pirro Mishës naTuria f30
p
roF 
.
asoc
. D
r
. a
bDullah
h
amiti
 
POETI KOMBËTAR TURK ME PREJARDHJE SHqIPTARE f32MEHMET AKIF ERSOJ
X
hum
a
e
miN
a
bDul
a
ZiZ
TRADITA E gABUAR f20nuk mund të ndrshojë thelbin e shprehjeve të sheriatit
DITURIA ISLAME 237 | PRILL 2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->