Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Silk Road

Silk Road

Ratings: (0)|Views: 807|Likes:
Published by Ramita Udayashankar
Hornbill; Class XI English; Lesson
Hornbill; Class XI English; Lesson

More info:

Published by: Ramita Udayashankar on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

original

 
_a`l [dhi; bh{lsVcq iai yce huycd{ yhle yce scd{youy aj swaye dn cafc bdujyhaj whsses4
Yce huycd{ yddl yce scd{youy keohuse Yseyhj ljev h {duye ychy vdu`i yhle yceb sduyc"vesy, h`bdsy ia{eoy`q ydvh{is Bdujy Lha`hsc* Hs `djf hs yce{e vhs jd sjdv, yce{evdu`i jdy ke hjq w{dk`eb nd{ yceb*
Vcq iai yce huycd{ odbw`haj dn cehihoce4 Cdv iai ce fey {e`aen4
Yce huycd{ odbw`hajei dn cehihoce keohuse ce vhs jdy usei yd cafc h`yayuie o`abkajf*Ce odbw`hajei dn cehihoce hnye{ yceq hsoejiei 5977 bey{es* Ce fdy {e`aen vcej cefu`wei vhye{ n{db cas kdyy`e* Hs yceq bd~ei idvj yd yce dyce{ saie dn yce whss, cascehihoce fdy o`eh{ei*
Fa~e h ieso{awyadj dn yce ydw dn yce whss hs fa~ej kq yce huycd{*
Yce whss vhs 5585 bey{es hkd~e seh `e~e`* Ay vhs bh{lei kq h wa`e dn sydjes vcaocve{e ieod{hyei vayc vcaye sa`l soh{~es hji {hffei w{hqe{ n`hfs* Yce huycd{ hji casn{aejis yddl h yu{j h{duji yce oha{j aj h o`dolvase ia{eoyadj hs ay vhs h Kuiicasyy{hiayadj*
Vchy as yce abwd{yhjoe dn Cd{4 Cdv iai yce huycd{ nee` yce{e4
Cd{ vhs h sbh`` ydvj dj yce bhaj ehsy vesy cafcvhq ychy nd``dvei yce d`i y{hie {duyen{db @chsh yd Lhscba{* Yce ydvj vhs dj yce scd{e dn yce @hle Bhjhsh{d~h{* Ycehuycd{ vhs jdy abw{essei kq ay* Ce nduji Cd{ h f{ab hji base{hk`e w`hoe* Ay chi jd~efeyhyadj kuy dj`q iusy hji {dols* Yce{e ve{e cehws dn fh{khfe h`` h{duji*
Vcq as @hle Bhjhsh{d~h{ odjsaie{ei Yakey‑s bdsy ~eje{hyei sy{eyoc dn vhye{4
@hle Bhjhsh{d~h{ as odjsaie{ei yd ke yce sdu{oe dn ndu{ f{ehy Ajiahj {a~e{s* Yce {a~e{sajo`uie yce Ajius, yce Fhjfes, yce _uy`em hji yce K{hcbhwuy{h* Ay as dj`q yce _uy`em ychyhoyuh``q n`dvs n{db yce `hle* Yce cehi vhye{s dn yce dyce{s {ase jeh{kq dj yce n`hjls dn Bdujy Lha`hsc* Keajf yce sdu{oe dn f{ehy {a~e{s, @hle Bhjhsh{d~h{ as odjsaie{ei hsYakey‑s bdsy ~eje{hyei sy{eyoc dn vhye{*
Vchy dwajadj iai yce huycd{ nd{b hkduy Ih{ocej4
Yce huycd{ nduji Ih{ocej cd{{ak`e hy na{sy* Ay vhs iusyq, wh{yah``q hkhjidjei vayc cehwsdn {ukk`e hji {ukkasc `qajf ce{e hji yce{e* Ay chi sdbe feje{h` syd{es* H k{ddl khkk`eiidvj whsy cas fuesycduse* Hnye{ h fddi jafcy‑s s`eew, ce `eny Ih{ocej ‟ {e`hei hjiujcu{{aei* Yce dj`q i{hvkhol vhs ychy yce{e ve{e jd wa`f{abs*
Vcq iai yce huycd{‑s ajayah` {e`aen hy beeyajf Jd{ku keodbe ia`uyei `hye{ dj4
 Jd{ku odu`i yh`l aj Ejf`asc* Ce vhs fdajf yd Bdujy Lha`hsc yd id yce Ld{h#wa`f{abhfe!* Kuy ce vhs h`bdsy hs a``"exuawwei yd id yce Ld{h hs vhs yce huycd{* Cevhs ~e{q nhy hji nduji hji vh`lajf dj cafc h`yayuies vhs ya{esdbe nd{ cab* Bd{ed~e{,ce vhsj‑y {eh``q h w{hoyasajf Kuiicasy* H`` ycese nhoyd{s ia`uyei yce huycd{‑s ajayah`{e`aen*
Iai yce huycd{ syaol yd cas d{afajh` w`hj yd bhle yce y{el4
Yce huycd{ iai jdy syaol yd cas d{afajh` w`hj* Ce chi d{afajh``q w`hjjei yd id yce y{el ajyce odbwhjq dn yce cd`q hji ie~duy ke`ae~e{s* Jd{ku vhsj‑y h w{hoyasajf Kuiicasy kuyce vhs ejycusahsyao* Yce huycd{, hnye{ oh{enu` ycdufcy, ieoaiei ychy Jd{ku vdu`i w{d~eyd ke hj aieh` odbwhjadj*
 
Vchy xuh`ayaes dn Jd{ku id qdu ycajl bhie cab hj aieh` odbwhjadj nd{ ycehuycd{4
 Jd{ku vhs eiuohyei hji odu`i odj~e{se aj Ejf`asc* Ce vhs h Yakeyhj vcd vhs ~e{qejycusahsyao* Ce ljev yce abwd{yhjoe dn Lha`hsc Ld{h* Ce vhs w{hoyaoh` hji suffesyeica{ajf qhls yd oh{{q ycea{ `uffhfe* Ce chi h fddi sejse dn cubdu{ hji odu`i `hufc hycas dvj scd{yodbajfs*
Vchy iai yce huycd{ jdyaoe aj yce ~hsy dwej w`hajs hnye{ `eh~ajf [h~u4
Yce huycd{ jdyaoei h nev fh}e``es jakk`ajf yce h{ai whsyu{es* Nu{yce{ dj, vce{e yce w`hajs keohbe sydjae{, ce jdyaoei h f{ehy ce{i dn va`i hss*
_ubbh{q@eh~ajf [h~u=
Yce huycd{ `eny [h~u aj yce odbwhjq dn Ihjae` hji Yseyhj* Kend{e`eh~ajf yce w`hoe, @chbd fh~e cab h fany* _ce fh~e cab h `djf"s`ee~ei sceewslaj odhy*Ycea{ jey iesyajhyadj vhs Bdujy Lha`hsc hji Yseyhj ljev h scd{y ouy* Ce shai yce mdu{jeq vdu`i ke sbddyc an yce{e vhs jd sjdv*
Yce safcy dn I{dlkhs=
Hs yceq whssei kq yce ca``s, yceq odu`i see yce `dje`q i{dlkhsyejiajf ycea{ n`dols* Yce{e ve{e bej hji vdbej, ve`` v{hwwei* Yceq vdu`i whuse hjisyh{e hy ycea{ oh{, doohsadjh``q vh~ajf hs yceq whssei*
Yce Yakeyhj Bhsyann=
Hs yceq whssei yce jdbhi‑s yejys yce{e ve{e yce Yakeyhjbhsyanns* Yceq vdu`i ew`die ajyd hoyadj hs yceq jeh{ei yce yejys* Yceq kh{leinu{adus`q hji odbw`eye`q neh{`ess* Yceq vdu`i ochse yce oh{ nd{ sdbe iasyhjoe hjivdu`i ycej fd khol*
Aoe k`dolajf ycea{ vhq=
Yce yu{js keohbe sch{we{ hji kubwae{* Yce suiiej hjiujeweoyei nh`` dn sjdv syh{yei k`dolajf ycea{ vhq* Kdyc yce huycd{ hji Ihjae` fdy duydn yce oh{ nd{ Yseyhj yd i{a~e ay shne`q, yhlajf sch{w kejis* Yceq ve{e hy 5;87 beye{shkd~e yce seh `e~e`* Yce aoq ydw `hqe{ dn yce sjdv vhs ~e{q ihjfe{dus< yce oh{ odu`is`aw dnn yce {dhi* Yce sjdv odjyajuei k`dolajf ycea{ vhq* Hs yceq {ehocei 5585 beye{shkd~e yce seh `e~e`, yce hybdswce{ao w{essu{e keohbe ~e{q `dv hji Yseyhj dwejei yce`ai dn yce wey{d` yhjl yd {e`ehse yce e~hwd{hyei nue`* Yce huycd{ ewe{aejoei se~e{ecehihoce*
Yce ydvj dn Cd{=
Kq `hye hnye{jddj, yceq chi {ehocei yce sbh`` ydvj dn Cd{* Ihjae`{eyu{jei @chsh hji Yseyhj {ewha{ei yce n`hy yq{e dn yce oh{* Cd{ vhs f{ab, base{hk`e w`hoe* Yce{e vhs jd ~efeyhyadj vchysde~e{, musy iusy hji {dols* Yce{e vhs ycehooubu`hyei {enuse e~e{qvce{e* Uj`ale yce whsy, yce w`hoe jd `djfe{ hwweh{ei cd`q*
[ehocajf Ih{ocej=
Kq 87*?7 w*b*, yceq {ehocei h fuesycduse aj Ih{ocej* Yce huycd{ chi h ~e{q y{duk`ei jafcy* Cas sajus ve{e k`dolei hji ce vhs jdy hk`e yd fey ejdufcdqfej hji najiajf ay iannaou`y yd s`eew* Bdsy dn yce jafcy ce shy uw hji vhs jdy hk`e yds`eew*
^asayajf yce Beiaoh` Od``efe=
Yce jey ihq Yseyhj yddl cab yd yce Ih{ocej Beiaoh`Od``efe* Yce idoyd{ yd`i cab ay vhs musy od`i hji yce h`yayuie fa~ajf cab y{duk`es* Cefh~e cab sdbe beiaoaje hji ychy jafcy ce vhs hk`e yd s`eew ve``*
Yseyhj `eh~ajf nd{ @chsh=
Yseyhj `eny yce huycd{ aj Ih{ocej hji vejy hvhq* Ce iaijdy baji an yce huycd{ vdu`i iae aj Ih{ocej* Ce vhs h fddi Kuiicasy hji ke`ae~ei aj`ane hnye{ iehyc* Cdve~e{, ce vhs vd{{aei ay odu`i hnneoy cas kusajess, hs ce bhq jdy feybd{e ydu{asys yd ke hoodbwhjaei*
I{q Ih{ocej=
@ale Cd{ Ih{ocej vhs iusyq hji cehws dn {enuse odu`i ke seej h``h{duji* Yce{e ve{e jdy bhjq scdws aj Ih{ocej* Yce ydvj hwweh{ei yd ke swh{se`q wdwu`hyei* Ce ne`y `dje`q, hs yceq ve{e jdy hjq wa`f{abs* Ce chi {ehocei yce{e ~e{qeh{`q aj yce sehsdj*
Beeyajf Jd{ku=
Yce huycd{ vhjyei yd {ehoc Bdujy Lha`hsc yd id ld{h* Kuy ce iaij‑yvhjy yd id ay h`dje* Ce vhs `ddlajf nd{ sdbedje vcd odu`i swehl d{ ujie{syhjiEjf`asc* Dje ihq ce vhs sayyajf aj h ohná* Vcej Jd{ku shv cab {ehiajf hj Ejf`asc
 
 kddl ce ohbe hji ajy{diuoei cab yd yce huycd{* Ce vhs h Yakeyhj, kuy vd{lei ajKeamajf hy yce Ocajese Hohiebq dn _doah` _oaejoes* Ce ydd vhs yce{e yd id ld{h* Kuy cevhs jdy h {e`afadus we{sdj* Kdyc dn yceb ieoaiei yd o`abk Bdujy Lha`hsc*
UJIE[_YHJIAJF YCE @E__DJ YC[DUFC LEQ _EJYEJOE_=
8* Yce huycd{ `eny [h~u nd{ Bdujy Lha`hsc aj yce odbwhjq dn Ihjae` hji Yseyhj*;* Kend{e `eh~ajf yce w`hoe @chbd fh~e cab h `djf"s`ee~ei sceewslaj odhy*?* Yce mdu{jeq vdu`i ke sbddyc an yce{e ve{e jd sjdv*9* Hs yceq whssei kq yce ca``s, yceq odu`i see yce `dje`q i{dlkhs yejiajf ycea{ n`dols*5* Hs yceq whssei yce Yakeyhj bhsyanns vdu`i ew`die ajyd hoyadj*>* Yceq kh{lei nu{adus`q hji odbw`eye`q neh{`ess* Yceq vdu`i ochse yce oh{ nd{ sdbeiasyhjoe hji vdu`i ycej fd khol*6* Yce yu{js keohbe sch{we{ hji kubwae{*3* Yce suiiej hji ujeweoyei nh`` dn sjdv syh{yei k`dolajf ycea{ vhq*1* Kq `hye hnye{jddj, yceq chi {ehocei yce sbh`` ydvj dn Cd{*87* Cd{ vhs f{ab, base{hk`e w`hoe* Yce{e vhs jd ~efeyhyadj vchysde~e{, musy iusy hji{dols*88* Yce{e vhs yce hooubu`hyei {enuse e~e{qvce{e* Uj`ale yce whsy, yce w`hoe jd `djfe{ hwweh{ei cd`q*8;* Kq 87*?7 w*b*, yceq {ehocei h fuesycduse aj Ih{ocej*8?* Yce huycd{ chi h ~e{q y{duk`ei jafcy keohuse dn od`i*89* Yce jey ihq Yseyhj yddl cab yd yce Ih{ocej Beiaoh` Od``efe*85* Yce idoyd{ yd`i cab ay vhs musy od`i hji yce h`yayuie fa~ajf cab y{duk`es*8>* Ce fh~e cab sdbe beiaoaje hji ychy jafcy ce vhs hk`e yd s`eew ve``*86* Yseyhj `eny yce huycd{ aj Ih{ocej hji vejy hvhq*83* @ale Cd{ Ih{ocej vhs iusyq hji cehws dn {enuse odu`i ke seej h`` h{duji*81* Yce{e ve{e jdy bhjq scdws aj Ih{ocej*;7* Ce ne`y `dje`q, hs yceq ve{e jdy hjq wa`f{abs*;8* Ce chi {ehocei yce{e ~e{q eh{`q aj yce sehsdj*;;* Yce huycd{ vhjyei yd {ehoc Bdujy Lha`hsc yd id ld{h*;?* Ce vhs `ddlajf nd{ sdbedje vcd odu`i swehl d{ ujie{syhji Ejf`asc*;9* @hye{ ce bey h Yakeyhj Jd{ku vcd ydd vhs ycee yd id ld{h hy Bdujy Lha`hsc*;5* Kdyc dn yceb ieoaiei yd o`abk Bdujy Lha`hsc*
YESY KDDL XUE_YADJ_ HJI HJ_VE[_UJIE[_YHJIAJF YCE YESYA* Fa~e {ehsdjs nd{ yce nd``dvajf syhyebejys*8* Yce h{yao`e chs keej yay`ei –_a`l [dhi‑
Yce –_a`l [dhi‑ {ene{s yd h jey vd{l dn d~e{`hji {duyes `ajlajf Eu{dwe vayc Hsah* Ycaschs keej yce y{hie {duye nd``dvei kq yce Eu{dwehjs sajoe hjoaejy yabes, vcd chi h whssadj nd{ sa`l, cd{ses hji edyao nhujh hji n`d{h dn yce ehsy* Musy hkduy e~e{qy{hjshoyadj abhfajhk`e chs doou{{ei h`djf ays bhjq y{ha`s d~e{ yce oejyu{aes* Y{h~e``ajfyce _a`l [dhi as yce bdsy {esdjhjy mdu{jeq dj Eh{yc* Ay as h yc{ehi ychy `ajls Ehsy hjiVesy, h jeyvd{l dn ~eajs ychy wubwei jev `anek`ddi ajyd bafcyq ebwa{es, h nhk`ei {duyey{diiej kq ajjube{hk`e hi~ejyu{e{s yc{dufc yce hfes* Yce huycd{ Jaol Baii`eydj aj casy{h~e`dfue nd``dvs yce nddysyews dn H`ehjie{ yce F{ehy hji Bh{od Wd`d d~e{`hji n{dbOcajh yd yce eife dn Eu{dwe* Cejoe, ay yay`ei hs –_a`l [dhi‑* Yce {ehie{ najis ay{en{escajf yd y{h~e{se suoc ~hsy y{hoys dn wcqsaoh` fedf{hwcq, ewhjses dn yce jhyu{h`vd{`i ychy {ebhaj `h{fe`q ujyhbei*
;* Yakeyhj bhsyanns ve{e wdwu`h{ aj Ocajh‑s abwe{ah` odu{ys*
Yakeyhj bhsyanns ve{e wdwu`h{ aj Ocajh‑s abwe{ah` odu{ys hs cujyajf idfs* Yceq ve{e

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Muwz Muwa liked this
Davinder Singh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->