Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo de thi HKI Ihoa 11 hay

Bo de thi HKI Ihoa 11 hay

Ratings: (0)|Views: 516|Likes:
Published by letienquang188230

More info:

Published by: letienquang188230 on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2012

pdf

text

original

 
Đề luyện kiểm tra HKII – Hóa 11
ĐỀ LUYỆN KIỂM TRA HKII – HÓA HỌC 11ĐỀ 1Bài 1:
Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):Metan
axetilen
andehit axetic
ancol etylic
etylenVinyl clorua
PVC
Bài 2:
Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: benzen, ancol etylic, phenol, andehit fomic
Bài 3:
a. Giải thích hiện tượng và viết ptpứ khi cho phenol, stiren vào dung dịch Br 
2
trong CCl
4
.b. Ankan X có CTPT C
5
H
12
khi tác dụng với clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo. Hỏi khi tách hiđro từ X có thể tạomấy anken đồng phân cấu tạo của nhau ?
Bài 4:
Dẫn 4,48 lít hh X gồm hai anken A và B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng vào nước brom (dư), thấy khốilượng bình đựng nước brom tăng 10,5 g.a. Tìm công thức phân tử của A, Bb. Xác định công thức cấu tạo của A, B biết rằng khi cho hỗn hợp X tác dụng với HCl thì thu được tối đa 3 sảnphẩm.
Bài 5:
Một hh X gồm ancol metylic, ancol etylic và phenol có khối lượng 28,9 gam. Chia hỗn hợp X làm 2 phần bằngnhau:+ Phần I: cho phản ứng hoàn toàn với Na thu được 2,52 lit H
2
(dktc)+ Phần II: Phản ứng hết với 100ml dd NaOH 1MTính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu.
ĐỀ 2Bài 1:
Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có:Al
4
C
3
 
CH
4
 
C
2
H
2
 
C
6
H
6
 
C
6
H
5
Cl
C
6
H
5
ONa
Phenol
Axit picric
Bài 2:
A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C
8
H
10
O. A tác dụng được với Na giải phóng hidro nhưng không tácdụng được với dung dịch NaOH. Xác định CTCT có thể có của A và viết phương trình phản ứng xảy ra.
Bài 3:
Cho các chất sau: andehit fomic, ancol etylic, andehit axetic, axit axetic, axit oxalic. Hãy sắp xếp các chất trêntheo nhiệt độ sôi tăng dần và giải thích vì sao ?
Bài 4:
Cho 2,24 l một hỗn hợp khí A (đktc) gồm etan, propan, propilen sục qua dd brom dư, thấy khối lượng bìnhtăng thêm 2,1g. Nếu đốt cháy khí còn lại sẽ thu được một khối lượng CO
2
và 3,24g H
2
O.a. Tính % thể tích mỗi khí.b. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí.
Bài 5:
Cho hỗn hợp gồm ancol etylic và phenol tác dụng với natri dư thu được 3,36 lit khí hidro (đktc). Nếu cho hỗnhợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol. Tínhthành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.
ĐỀ 3Bài 1:
Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có:Axit axetic
Natri axetat
metan
axetilen
vinyl axetilen
buta-1,3-dien
cao su buna
Bài 2:
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu có) khi cho C
6
H
5
OH và C
6
H
5
CH
2
OH tác dụng với Na, dung dịchNaOH, dung dịch HBr (trong H
2
SO
4
đặc nóng). Gọi tên các sản phẩm.b. Nhận biết các chất sau: Benzen, toluen, stiren, hex-1-in.
Bài 3:
Hai chất A và B có cùng CTPT C
5
H
12
. Khi tác dụng với Cl
2
theo tỉ lệ 1:1 về số mol, A cho 1 dẫn xuất, còn Bcho 4 dẫn xuất. Viết CTCT của A, B cùng các dẫn xuất của chúng, gọi tên.
Bài4: 
Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO
3
đặc có xúc tác H
2
SO
4
đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượngnitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.
Bài 5:
Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X làm 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy có3,36 lít khí thoát ra. Phần 2 cho tác dụng với CaCO
3
dư thấy có 1,12 lít khí CO
2
thoát ra. Các khí đo ở điều kiệnchuẩn.a. Tính % khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.b. Thêm vài giọt H
2
SO
4
vào phần 3, sau đó đun hỗn hợp một thời gian. Tính khối lượng este tạo thành nếu hiệusuất của phản ứng este hóa bằng 60%.
Trang 1
 
Đề luyện kiểm tra HKII – Hóa 11
ĐỀ 4Bài 1:
a. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế PVC từ đá vôi, các chất vô cơ xem như có đủ.b. Bằng phản ứng hóa học hãy chứng minh benzen vừa có tính chất của hidrocacbon no, vừa có tính chất củahidroacbon không no.
Bài 2:
Cho 2 chất A, B cùng có CTPT C
3
H
8
O
2
, chứa cùng một loại nhóm chức là đồng phân của nhau và đều tácdụng được với natri kim loại giải phóng khí hiđro. A tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu xanhlam, còn B thì không có tính chất này. Xác định CTCT và gọi tên A, B.
Bài 3:
Tính thể tích ancol etylic thu được từ 1 tấn tinh bột, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 75% và D
ancol etylc
= 0,8gam/ml.
Bài 4:
Cho m gam hơi ancol etylic đi qua ống sứ chứa CuO đốt nóng, làm lạnh toàn bộ phần hơi đi ra khỏi ống sứ đểngưng tụ hết thu được chất lỏng A. Chia A thành 2 phần bằng nhau:+ Phần 1: phản ứng với Na thu được 3,36 lít H
2
(đkc).+ Phần 2: phản ứng với AgNO
3
/NH
3
thu được 43,2g Ag.a. Viết ptpứ và tính mb. Xác định hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol.
ĐỀ 5Bài 1:
Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng:Tinh bột
glucozo
ancol etylic
butadien
cao su buna
 
andehit axetic
axit axetic
etyl axetat
Bài 2:
a. Viết phương trình phản ứng điều chế phenol từ đá vôi, các chất vô cơ xem như có đủ.b. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: ancol etylic, phenol, andehit axetic, glixerol.
Bài 3:
Tính thể tích khí metan (đktc) cần dùng để điều chế 1 kg PVC. Biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 65%.
Bài 4:
Dẫn hỗn hợp A gồm etilen và axetilen qua dung dịch AgNO
3
trong NH
3
lấy dư thấy có 48 gam kết tủa màu vàng nhạtxuất hiện. Mặt khác, nếu dẫn cùng lượng hỗn hợp A trên qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 8 gam.a. Tính % theo thể tích của hỗn hợp A, biết các khí đều đo ở đktc.b. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Hỏi sauphản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi thay đổi như thế nào ?
ĐỀ 6Bài 1:
Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng:CaCO
3
 
CaO
CaC
2
 
C
2
H
2
 
C
2
H
4
 
C
2
H
5
OH
CH
3
COOH
canxi axetat
Bài 2:
Viết tất cả công thức cấu tạo và gọi tên hidrocacbon có cùng công thức phân tử C
4
H
8
.
Bài 3:
Cho m g glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO
2
sinh ra vào dungdịch nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Tính giá trị của m.
Bài 4:
Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam một ancol (A) đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1)đựng H
2
SO
4
đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dd KOH. Sau phản ứng thấy khối lượng bình (1) tăng 0,72 gam, bình(2) tăng 1,32 gam.a. Tìm CTPT, CTCT, và tên A.b. Khi cho an col trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một andehit tương ứng. Gọi tên đúng của A ?
Bài 5:
Cho 7,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng hết với Na. Sau phản ứng thu được 10,9 gam chất rắn và V litkhí H
2
(đktc). Tính giá trị của V ?
ĐỀ 7Bài 1:
Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứngTinh bột
glucozo
ancol etylic
axit axetic
natri axetat
metan
axetilen
andehit axetic
etanol.
Bài 2:
Nhận biết các chất sau: Axit fomic, axit axetic, ancol etylic, axit acrylic.
Bài 3:
Ancol X có công thức phân tử là C
5
H
12
O.a. Hãy viết CTCT và gọi tên các đồng phân của X.b. Oxi hóa không hoàn toàn X ta được andehit. Gọi tên đúng của X và viết ptpư xảy ra ?
Bài 4:
Cho 2,84 g hỗn hợp gồm phenol và một ankanol A tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH 0,1M.a. Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu.
Trang 2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bởi Wậy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->