Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Oando Effective Supervisory Management Proposal

Oando Effective Supervisory Management Proposal

Ratings: (0)|Views: 242 |Likes:
Published by Mofoluso Aribisala
Sample: Supervisory Management Training Proposal
Sample: Supervisory Management Training Proposal

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mofoluso Aribisala on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

 
« Gop{ykndz 9080, PWL Gocwvlzkcn, Hll Ykndzw Yfwfy}fj | [ovy Yflkhilf Phyzcfy Moy Ivwkcfww Wvggfww - Nyo~zd
 
FMMFGZK]F WVPFY]KWOY[BHCHNFBFCZ
H Govywf Pyopowhl
Pyfphyfj i{ Molvwo Hykikwhlh
 
 
 
« Gop{ykndz 9080, PWL Gocwvlzkcn, Hll Ykndzw Yfwfy}fj | [ovy Yflkhilf Phyzcfy Moy Ivwkcfww Wvggfww - Nyo~zd
 
Fcdhcgkcn Zdf Fmmfgzk}fcfww om [ovy Wvpfy}kwoyw(
Kczyojvgzkoc
Zdkw kw h zyhkckcn pyopowhl pyfphyfj moy Ohcjo Plg# Kz mollo~w h yfxvfwz moy h zyhkckcn wolvzkoc zofxvkp Ohcjo wzhmm zdhz dhw yfgfczl{ iffc pyobozfj zo wvpfy}kwoy{ yolfw ~kzd zdf cfgfwwhy{wvpfy}kwoy{ zoolw, wekllw hcj hzzkzvjfw#Hmzfy yf}kf~kcn zdkw pyopowhl ~f looe moy~hyj zo h jfgkwkoc zo kbplfbfczzdf zyhkckcn hmzfy hnyffkcn mkchl mffw hcj jflk}fy{ jfzhklw#Zdkw kw h gocmkjfczkhl jogvbfcz zdhz ~f zyvwz ~kll coz if wdo~c zo zdkyj phyzkfw oy vwfj moy hc{ozdfy pvypowf ~kzdovz ovy pykoy gocwfcz#
Ihgenyovcj
Zdf PWL Gocwvlzkcn Fmmfgzk}f Wvpfy}kwoy{ Bhchnfbfcz Zyhkckcn kw jfwkncfj moy zdowf ~doo}fywff oy jkyfgz zdf hgzk}kzkfw om ozdfyw# Zdf zyhkckcn ivkljw vcjfywzhcjkcn om zdf wvpfy}kwoy{yolf kc bffzkcn o}fyhll oynhckqhzkochl nohlw hcj fcdhcgfw zdf wpkykz om zfhb~oye hcj bvzvhlwvppoyz zo hgdkf}f nohlw#Glfhyl{, zdkw zyhkckcn kw h cfgfwwkz{ moy hll cf~ wvpfy}kwoyw hcj zdowf ~do dh}f cf}fy dhj hc{moybhl wvpfy}kwoy{ zyhkckcn# Kz pyobozfw zdf wekllw hcj hzzkzvjfw cfgfwwhy{ moy bhekcn zdfkbpoyzhcz zyhcwkzkoc myob ifkcn yfwpocwkilf moy pfywochl pyojvgzk}kz{ zohgdkf}kcn yfwvlzw zdyovnd ozdfyw#Zdkw zyhkckcn ~kll fcgovyhnf phyzkgkphczw zo zhef zdowf kckzkhl wzfpw om ftployhzkoc zdhz ~kll opfc zdf jooyw zo goczkcvovw jf}flopbfcz# Kz ~klldflp phyzkgkphczw wff zdfky wvpfy}kwoy{ mvcgzkocw hw mvc hcj fhw{ ~dfchpplkfj wzfp i{ wzfp#
9
Jh{ Govywf
 
 
 
« Gop{ykndz 9080, PWL Gocwvlzkcn, Hll Ykndzw Yfwfy}fj | [ovy Yflkhilf Phyzcfy Moy Ivwkcfww Wvggfww - Nyo~zd
 
Zyhkckcn Oiafgzk}f
Oc gobplfzkcn zdkw zyhkckcn, phyzkgkphczw ~kll dh}f zdf eco~lfjnf, wekllw, hzzkzvjfw hcj zoolw zo1
 
Fcdhcgf lfhjfywdkp ghphiklkzkfw hcjvwf om hvzdoykz{
 
Kbpyo}f jflfnhzkoc wekllw
 
Kcgyfhwf wflm gocmkjfcgf
 
Kbpyo}f zkbf bhchnfbfcz
 
Jf}flop gobbvckghzkoc wekllw
 
Nfcfyhzf oynhckqhzkochl nyo~zd
 
Kbpyo}f pyoilfb wol}kcn hcj jfgkwkocbhekcn wekllw
 
Jf}flop zdf pozfczkhl om fbplo{ffw
 
Dhcjlf hcj pyf}fcz pfoplf pyoilfbw
 
Zyhkc hcj bozk}hzf pfoplf moy h dkndfylf}fl om pyojvgzk}kz{
 
Kbpyo}f zfhb ivkljkcn wekllwZdf govywf ~kll wzhyz hz zdf gvyyfcz lf}fl om fhgd phyzkgkphcz# Kz ~kll coz bhef hwwvbpzkocw ocpyf}kovw lf}flw om wvpfy}kwoy{ eco~lfjnf# Zdf pyonyhb ~kll fcgovyhnf phyzkgkphczw zo yfhgdmvyzdfy zdhc zdf{ zdovndz powwkilf#
Ovy Zyhkckcn Hppyohgd
Hz zdf ifnkcckcn om zdf zyhkckcn pyogfww, fhgd phyzkgkphcz ~kll kjfczkm{ zdfky wzyfcnzdw hcjjf}flopbfczhl cffjw zo fcdhcgf zdfky fmmfgzk}fcfww hw wvpfy}kwoyw# Ihwfj oc zdkw wflm f}hlvhzkoc, wpfgkmkg ifdh}koy bojkmkghzkoc nohlw ~kll if fwzhilkwdfj moy fhgd phyzkgkphcz#Zdf zyhkckcn kw mhgklkzhzfj kc ckcf kczfyhgzk}f bojvlfw vwkcn h bvlzk"wfcwoy{ zyhkckcn hppyohgd~dkgd fcdhcgfw phyzkgkphzkoc, vcjfywzhcjkcn hcj hiwoypzkoc om cf~ kjfhw hcj dhikzw#Hz zdf gocglvwkoc om zdf zyhkckcn, phyzkgkphczw hyf yfxvkyfj zo wvbbhykqf zdfky lfhyckcnftpfykfcgf kc h iykfm wzhzfbfcz oy pyfwfczhzkoc, ~dkgd dflpw yfkcmoygf zdfky hgdkf}fbfczw hcjgflfiyhzf zdfky hggobplkwdbfcz#

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hidreece liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->