Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cercetare-casatoria Si Nast. La Tigani

Cercetare-casatoria Si Nast. La Tigani

Ratings: (0)|Views: 389|Likes:
Published by neliasze

More info:

Published by: neliasze on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 
SARCINA
Ş
I C
Ă
S
Ă
TORIA TIMPURIEÎN CAZUL TINERELOR ROMA
Septembrie 2004Raport elaborat pentru Centrul Educa
ţ
ia 2000+
Mihai SURDU
 
1
Cuprins
II. Prezentarea proiectului ..................................................................................2
 
III. Contextul cercet
ă
rii......................................................................................3
 
IV. Metodologia cercet
ă
rii..................................................................................6
 
V. Caracteristici ale gospod
ă
riilor 
ş
i subiec
ţ
ilor.....................................................7
 
VI. C
ă
s
ă
torie
ş
i sarcin
ă
: genera
ţ
iile matur 
ă
 
ş
i v
â
rstnic
ă
........................................13
 
VII. C
ă
s
ă
torie
ş
i sarcin
ă
: fetele între 12
ş
i 18 ani.................................................16
 
VIII. Metode contraceptive...............................................................................19
 
IX. Opinii despre rela
ţ
iile de gen.......................................................................22
 
X. Opinii despre c
ă
s
ă
torie
ş
i na
ş
tere..................................................................24
 
XI. Consum cultural........................................................................................26
 
XII. Concluzii si recomandari...........................................................................28 Anexa 1: Chestionarul.....................................................................................32
 
Anexa 2: Tabele cu distribu
ţ
ia de frecven
ţ
e........................................................39
 
 
2
II. Prezentarea proiectului
Proiectul “Let’s build together the images of our daughters”Durata proiectului - 9 luniGrup
ţ
int
ă
:Fetele de etnie rom
ă
 Fete cu o situa
ţ
ie material
ă
precar 
ă
, din comunit
ăţ
i rurale sau urbane dezavantajateLocalizare geografic
ă
:Proiectul a fost implementat în 3 jude
ţ
e: C
ă
l
ă
ra
ş
i, Ialomi
ţ
a, Buz
ă
u.Scop
Sus
ţ
inerea accesului liber, al înv
ăţă
rii
ş
i progreselor 
ş
colare ale fetelor de etnie rom
ă
, dinciclul primar 
ş
i optimizarea calit
ăţ
ii educa
ţ
iei
ş
colare la acest nivel.Obiective:
Eradicarea problemelor asociate cu c
ă
s
ă
toria timpurie
ş
i graviditatea prematur 
ă
a fetelor deetnie rom
ă
 
Diminuarea problemelor generate de s
ă
ă
cie, prin oferirea de 50 de burse
ş
colare fetelor deetnie rom
ă
din zone dezavantajate
Sus
ţ
inerea parteneriatelor locale în vederea proiect
ă
rii
ş
i implement
ă
rii de instrumenteeduca
ţ
ionale necesare form
ă
rii unui sistem educa
ţ
ional de tip “A doua
ş
ans
ă
Activit
ăţ
i
Caravana ”Educa
ţ
ia pentru tinerele fete”
Activitati de sus
ţ
inere material
ă
a fetelor de etnie rom
ă
 
Conferin
ţ
e
ş
i întâlniri cu beneficiarii proiectului
Efectuarea unui studiu de cercetare pentru identificarea nevoilor grupului
ţ
int
ă
 
Diseminarea
ş
i promovarea bunelor practici

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Simona Lungu liked this
iostario liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->