Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stop Abuz Violenta in Familie

Stop Abuz Violenta in Familie

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by neliasze

More info:

Published by: neliasze on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

 
 
COPILUL….ESTE O PERSOCOPILUL….ESTE O PERSOAANNĂĂUMANĂ, NU UN BUN AL ADULTULUI!UMANĂ, NU UN BUN AL ADULTULUI!
STOP ABUZ! STOP ABUZ! 
 
 
ABUZUL FIZICABUZUL FIZIC
 
Orice adult crede că îşi poate exercita liber dreptul de a-lOrice adult crede că îşi poate exercita liber dreptul de a-lpedepsi pe copil, mai ales când este vorba de propriul copil.pedepsi pe copil, mai ales când este vorba de propriul copil.
Pedeapsa fizică este folosită pentru a provoca durere.Pedeapsa fizică este folosită pentru a provoca durere.Pedeapsa minoră, cea care nu periclitează integritatea fizică aPedeapsa minoră, cea care nu periclitează integritatea fizică acopilului, prin repetare, ori folosită neadecvat, în neconcordanţă cucopilului, prin repetare, ori folosită neadecvat, în neconcordanţă cuacţiunile copilului, poate generaacţiunile copilului, poate genera
traume psihicetraume psihice
..
FormeleFormelefrecvent întâlnite ale abuzului fizic variază de lafrecvent întâlnite ale abuzului fizic variază de la
lovirea cu palma până la utilizarea unor obiecte dure, rănirea,lovirea cu palma până la utilizarea unor obiecte dure, rănirea,legarea, plegarea, povocarea de arsuri sau chiar ot ovocarea de arsuri sau chiar ot ăvirea copăvirea coplului.lului.
ÎnÎnmăsura în care lovirea produce vătămare, risc substanţial pentrumăsura în care lovirea produce vătămare, risc substanţial pentrusănătate / integritate corporală, pedeapsa gravă devine abuzsănătate / integritate corporală, pedeapsa gravă devine abuzfizic.fizic.La fel poate fi consideratăLa fel poate fi considerată
exploatarea prin muncă aexploatarea prin muncă acopilului.copilului.
ABUZUL SEXUALABUZUL SEXUAL
Constă în expunerea copilului la vizionarea de materi Constă în expunerea copilului la vizionarea de materi aalelepornografice, seducţia acestuia şi implicarea lui în activităţi pornografice, seducţia acestuia şi implicarea lui în activităţi sexuale în neconcordanţă cu vârsta cronologică.sexuale în neconcordanţă cu vârsta cronologică.
 
 
ABUZUL EMOŢIONAL SAU PSIHOLOGICABUZUL EMOŢIONAL SAU PSIHOLOGIC
Este un comportament cu caracter intenţional, dezvoltat deEste un comportament cu caracter intenţional, dezvoltat decătre un adult lipsit de empatie, care jigneşte, batjocoreşte,către un adult lipsit de empatie, care jigneşte, batjocoreşte,ironizează, devalorizează, nedreptăţeşte sau umileşte verbal unironizează, devalorizează, nedreptăţeşte sau umileşte verbal uncopil în momente semnificative sau în mod repetat, afectândiu-i încopil în momente semnificative sau în mod repetat, afectândiu-i înacest fel dezvoltarea şi echilibrul emoţional.acest fel dezvoltarea şi echilibrul emoţional.
Abuzul emoţional înseamnă respingerea copilui ca entitate umană – fie prinAbuzul emoţional înseamnă respingerea copilui ca entitate umană – fie prinintruziunea emoţională mai mult sau mai puţin severă, fie prin ignorareaintruziunea emoţională mai mult sau mai puţin severă, fie prin ignorareaemoţiilor pozitive sau negative, “călirea” prin reguli stricte, fără drept deemoţiilor pozitive sau negative, “călirea” prin reguli stricte, fără drept denegociere, înfricoşarea copilului prin izolare, prin închiderea acestuia în spaţiinegociere, înfricoşarea copilului prin izolare, prin închiderea acestuia în spaţiiîntunecoase, făcându-l să aştepte cu încordare, minţindu-l, blamându-l,întunecoase, făcându-l să aştepte cu încordare, minţindu-l, blamându-l,ameninţându-l cu abandonul, abordându-l cu atitudini inconsecvente pentruameninţându-l cu abandonul, abordându-l cu atitudini inconsecvente pentruacelaşi tip de greşeli, comunicând cu el într-o manieră neclară, ambivalentă,acelaşi tip de greşeli, comunicând cu el într-o manieră neclară, ambivalentă,încărcată de simboluri greu accesibile înţelegerii sale, insensibilă.încărcată de simboluri greu accesibile înţelegerii sale, insensibilă.
Tot abuz emoţional poate fi considerată şi atitudinea autoritară, dominatoare,Tot abuz emoţional poate fi considerată şi atitudinea autoritară, dominatoare,îngrijirea şi controlul excesiv care sufocă independenţa copilului,îngrijirea şi controlul excesiv care sufocă independenţa copilului,obstrucţionându-i autonomizarea.obstrucţionându-i autonomizarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->