Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Newsletter March 311

Newsletter March 311

Ratings: (0)|Views: 1,488|Likes:
Published by Mary Kretzmann

More info:

Published by: Mary Kretzmann on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

original

 
Hchcjh Dfhlkcn Pyh{fy Bkckwzy{
Bhygd 788 J~hphyh
 
]kwvhlkqf zdf plhcfz mlohzkcn kc wphgf ifz~ffc {ovy jk}kcfl{ gdhynfj dhcjw###Wff Ihihak hcj Gdykwz wvyyovcjkcn zdfplhcfz ~kzd Lo}f hcj Lkndz###Wff Jk}kcf Bozdfy ilfwwkcn hll om dfy gdkljyfc, hcj h~hefckcn zdfb kc Lo}f#
 Phgkmkg Ykcn om Mkyf
“###Bh{ ~f if hilf zo h~hefc Zd{ Lo}f kc hll dfhyzw###HVB Pfhgf Hbfc#‒ 
Bhdh}hzhy Ihihak kw kc gocwzhcz gobbvckoc ~kzd Gdykwz5 zonfzdfy zdf{ wfcj ovz }kiyhzkocw om yfjfbpzkoc, hcj dh}fplhccfj zdf wpkykzvhl zfgdckxvf om whl}hzkoc moy zdkw hnf# Zdf ~oye om zdfwf z~o mvll{"kllvbkcfj bhwzfyw"ocf ~kzd zdfioj{, hcj ocf ~kzdovz kz"kw zo kcwpkyf zdf chzkocw zo moywhef wvkgkjhl ~hyw, yhgf dhzyfjw, yflknkovw wfgzhykhckwb, hcj zdfioobfyhcn"f}klw om bhzfykhlkwb# Ihihak kw ~fll h~hyf om zdf zyfcj om bojfyc zkbfw, fwpfgkhll{ om zdf kcmlvfcgf hcjgobplftkzkfw om ^fwzfyc gk}klkqhzkoc, hcj yfhlkqfw zdf cfgfwwkz{ om wpyfhjkcn zdf wflm"lkifyhzkocw om {onh fxvhll{ kc zdf^fwz hcj kc zdf Fhwz###
 
i{ Phyhbdhcwh [onhchcjh
 
Jfhy Ocfw,Fhgd boczd zdkw {fhy ~f ~kll goczkcvf ovy dfhlkcn pyh{fyw moy zdf plhcfz# ]kwvhlkqf Gdykwz, Ihihak hcj Jk}kcfBozdfy# Wff zdf ~oylj wvyyovcjfj kc dol{ Lkndz, lkmzkcn zdf gocwgkovwcfww om hll zyvzd wffekcn wovlw#$Fcglowfj kw h pkgzvyf om 
Bfjkzhzkcn Gdykwz 
 
zo dflp {ov kc {ovy pyh{fyw+
Wvnnfwzfj pyh{fy1
Mkywz jo h nfcfyhl pyh{fy moy zdf ~dolf ~oylj, hcj zdfc zdkce om Gdykwz oy Ihihak wkzzkcn kclozvw powzvyf hio}f zdf hyfh om zdf ~oylj kc cffj, lkmzkcn vp zdf gocwgkovwcfww om wovlw# K jkj wo zdkw boyckcn
$7/88/788+
hw zdf cf~w ghbf kc yfnhyjkcn zdf
;#8
fhyzdxvhef hcj zwvchbk kc Ahphc#
Zdf Phgkmkg “Ykcn om Mkyf‒ dhw iffc }fy{ hgzk}f kc zdf phwz bhc{ boczdw ‗ mkywz ~kzd vcvwvhll{ wzyocn fhyzdxvhefw kc Cf~Qfhlhcj, hcj co~ zdkw###
Hwe moy jk}kcf dfhlkcn nyhgf moy hll zdowf hmmfgzfj i{ zdkw####K iflkf}f zdfwf fhyzd f}fczw hyf phyz om zdf wzyvnnlfw zdhz Phyhbdhcwh [onhchcjh ~hycfj vw ~ovlj dhppfc#^dhz ghc ~f jo? Pyfphyf zdf ifwz ~f ghc kc h pyhgzkghl ~h{, hcj bfjkzhzf hcj pyh{# Hw ~f pyh{ moy ozdfyw, kzjofw kcjffj dflp vplkmz zdf plhcfz, hcj kz hlwo vplkmzw vw###‒Loyj nk}f vw Zd{wflm, zdhz ~f bh{ nk}f Zdff zohll#‒ ^f fczfy kczo zdf wfy}kgf om Noj, kc gocgfyz ~kzd zdf whkczw, hcnflw, hcj zdf Jk}kcf Bhwzfyw### Kc zdkw,zdfyf kw Pfhgf###
Kc Jk}kcf Lo}f hcj Pfhgf,Bhy{ EyfzqbhccHchcjh Dfhlkcn Pyh{fy Bkckwzy{
Zfwzkbockhlw
Jfhy Bhy{,Zdhce {ov }fy{ bvgd moy wdhykcn zdkw ~kzd bf hcj moy lfhjkcn zdf Hchcjh Dfhlkcn Pyh{fy Govcgkl# K looefjkczo zdf pdozo om Phyhbdhcwh [onhchcjh.w f{fw hcj mflz zdf fcfyn{ xvkzf wzyocnl{# 1+Ilfwwkcnw, FlkqhifzdJfhy Bhy{,^f hll dopf {ov hyf hll jokcn }fy{, }fy{ ~fll# ^f hll ~hcz zo zdhce {ov moy zdf dfhlkcn {ov wfcz moy ovy mykfcj hcj ioww, By# Wf{fj B# W# oc Bocjh{# Bkyhglfw dhppfcfj wo mhwz zdhz ~f ghc.z ifnkc zo iflkf}f ovy f{fw####Hlbowz hll om dkw $wfykovw mkchcgkhl+ pyoilfbw dh}f iffc wol}fj ifghvwf ovz om zdf ilvf hc olj govwkcom dkw lhzf mhzdfy yhc kczo dkb ### hz zdf govyz, hcj df ecf~ hll zdf ykndz pfoplf, hcj df wkbpl{ iovndz By# W.w~h{ ovz om zdf fczkyf zyovilf, lkef df ~hw h Noj"wfcz hcnfl moy hll om vw# ^f hyf hll wbklkcn hcj pyh{kcn kc ovy bfhnfy ~h{### zdhz Noj ilfwwfw {ov hcj {ovy mhbkl{ h bkllkoc zkbfw boyf zdhc f}fy hcj f}fy{ bkcvzf ~kzddfhlzd - dhppkcfww######Zdhcew wo bvgd Bhy{#######[ov hyf ocf om zdf ocl{ dfhlfyw ~do cf}fy wh{w 1 )CO) zopfoplf ~do hyf hwekcn moy dflp kc zdfwf bhzzfyw hcj coz avwz moy kllcfwwfw####### 
Hyfmmfd hcj dfy 9 gdkljyfc
K.b nokcn zo hzzhgd zdf pkgzvyf om hc Hmndhc yfmvnff bozdfy hcj dfy 9 lkzzlf ekjw ~do dh}f iffc wh}fj i{{ovy pyh{fyw##### $^f dh}f lozw om ~obfc lkef dfy dfyf kc ovy nyovp, Bhy{###### }kgzkbw om ~hy - yhpf#####+Zdf{ hyf }fy{ pooy#####Ivz zdf{ ~kll if fjvghzfj, hcj wvppoyzfj hcj dflpfj lkef ~f ~fyf######Zdhcew Bhy{# $F}fy{ocf dhw hwefj bf zo zdhce {ov Bhy{###+ "
myob
Ikzh H## $Zfdyhc/Kyhc+ 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mary Kretzmann added this note
Continue your prayers for Japan - and look for our prayer group on facebook: "Prayers and Healing Techniques"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->