Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Лекц1

Лекц1

Ratings: (0)|Views: 1,153|Likes:
Published by dchimgee

More info:

Published by: dchimgee on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Хоолны газрын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаархэрх зүйн баримт бичгүүд
Хичээлийн дэд сэдэв:
1. Хоолны газрын хөдөлмөр хамгаалал, түүнийзорилго2. Хоолны газрын хөдөлмөр хамгааллын талаар холбогдох хуулийн заалт3. Хоолны газрын хөдөлмөр хамгааллын хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэххариуцлага4. Аюулгүй ажиллагааны зааварчлагын төрөл
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн, ашиглсан ном, сурах бичиг:
1.
“Хүний эрхийн тунхаг”2. Монгол улсын Хөдөлмөрийн хууль1999 он3. Монгол улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль 2008 он4. МҮЭ Төв зөвлөл Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн техникийн лавламж” 1985 он
5.
“Хоолны газрын тоног төхөөрөмж ” УБ 1985 он6.Хоолны технологи” УБ 1987 он
1. ХГ-н хөдөлмөр хамгаалал, түүний зорилгоХөдөлмөр хамгаалал гэдэг нь
: Хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээрхадгалах, аюулгүй ажиллагааг хангаж чадах нөхцлийг бий болгоход чиглэсэн хуулв тогтоомж,эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, ариун цэвэр эрүүл ахуйн арга хэмжээний нэгдмэл системюм.
Хөдөлмөр хамгаалал нь1.
Удирдлага зохион байгуулалт, хууль эрхийн үндэс
2.
Үйлдвэр үйлчилгээний газрын ариун цэвэр эрүүл ахуй
3.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
4.
Галын аюулгүй ажиллагаа гэсэн үндсэн 4 хэсгээс бүрдэнэ. 
Хөдөлмөр хамгааллын гол зорилго нь :
Аливаа зөрчлийг арилгах, хөдөлмөрлөх нөхцөл технологийн явцад хэрэглэж буй багаж тоногтөхөөрөмжид дүн шинжилгээ хийх, хөдөлмөрлөх явцад үйлдьэрлэлийн аюултай хортойхүчин зүйлсийн нөлөөллөөс урвдчилан сэргийлэх явдал юм.Монгол Улсын Үндсэн хууль Хөдөлмөийн тухай хуульд хөдөлмөр хамгааллын талаар
 
үндсэн заалтыг тусгасан байх ба үүнээс үндэслэн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн баримтбичгүүд, заавар, дүрэм, журам, зөвлөмжүүдийг гарган мөрдөгдөж байна.Ажиллагсадын эрүүл мэндэд үйлдвэрлэлийн аюултай ба хортой хүчин зүйлүүднөлөөлөхөөргүй хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн нөхцөлийн байдлыг аюулгүй ажиллагаа гэнэ.Хөдөлмөрийн нөхцлийг 4 ангилдаг.1.Хөдөлмөрийн оновчтой нөхцөл2.Хөдөлмөрийн зөвшөөрөгдөх нөхцөл3.Хөдөлмөрийн хортой нөхцөл4.Хөдөлмөрийн аюултай нөхцөл1.Хөдөлмөрийн оновчтой нөхцөл нь ажиллагсадын эрүүл мэндийг хамгаалж ажиллахчадварыг өндөр түвшинд байлгах боломж бүрдүүлнэ.2.Хөдөлмөрийн зөвшөөрөгдөх нөхцөл нь ажлын эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээг хангасан,хөдөлмөрийн үйл ажиллагааг явуулах нөхцөл бүрдүүлсэн байна.3.Хөдөлмөрийн хортой нөхцөл нь үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйлийн нөлөөлөл ихсэнажиллагсадын эрүүл мэндэд нөлөөлж, эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн байдалюм.4.Хөдөлмөрийн аюултай нөхцөл нь үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл нь ажиллагсадын амьнас, эрүүл мэндэд нөлөөлж, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн хурц, хүнд хэлбэр үүссэн байна.Аюулгүй ажиллагааг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн болон үйл ажиллагааны гэжангилдаг.
Техникийн норматив бичиг баримтаар тогтоогдсон нөхцөлд хөдөлмөрийн аюулгүйажиллагааны шаардлагыг хангаж чадах үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн шинж чанарыгтоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа гэнэ.
Техникийн норматив бичиг баримтаар тогтоогдсон нөхцөлд хөдөлмөрийн аюулгүйажиллагааны шаардлагыг хангаж чадах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны шинж чанарыгүйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны аюулгүй ажиллагаа гэнэ.Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааг хангах:Аюулгүй ажиллагааг хангахын тулд аюулгүйн техникийн дүрмийг баримтлах шаардлагатай.Аюулгүйн техник гэдэг нь: Ажиллагсадын эрүүл мэндэд үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлүүднөлөөлөхөөс хамгаалахад чиглэгдсэн техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээ,техник хэрэгслийн цогц юм.Үүнд: үйлдвэр аж ахуйн газар хөдөлмөр хамгааллын асуудлаар төлөвлөгөөтэйажиллана.Үйлдвэрлэлийн орчны хүний биед нөлөөлөх нөлөөллийг эх үүсвэрээр нь:
 
1.Физикийн2.Химийн3.Биологийн гэж ангилна.
Физикийн хүчин зүйлд:
агаарын хэм, агаарын чийглэг, агаарын урсгалын хурд,атмосферийн даралт, дуу чимээ, шуугиан, доргио, чичиргээн
Химийн хүчин зүйлд:
Агаарын хортой хольц /хий/, муухай үнэр, хүчтэй хүчил, шүлт
Биологийн хүчин зүйлд:
өвчин үүсгэгч бичил биетэн болох нян, вирус, тэдгээрийнхор зэрэг хамаардаг.Ажлын цагийг дотор нь хэвийн, хорогдуулсан, уртасгасан гэж ангилна. Хэвийнажлын цагийг нормчлогдсон ба нормчлогдоогүй гэж ангилна. 16-18 хүртлэх насны болонхөдөлмөрийн хортой, хүнд нөхцөлд ажилладаг ажилчин албан хаагчид өдөрт 7-оосилүүгүй цагаар ажиллана. Ажилчин албан хаагчдын ажлын хорогдуулсан цагийг хуультогтоомжинд зааснаар тогтооно. Амралт, баяр ёслолын өмнөх ажлын өдрийн цагийг 6цагаас илүүгүй байхаар тогтооно. Мөн хөдөлмөрийн чадвар доройтсон ба шөнийн цагтажиллах ажилчин, албан хаагчдын ажлын цагийг хорогдуулна. Орон нутгийн цагаар 22-оос 06 цаг хүртэлх хугацааг шөнийн цагт тооцно.Амралтын цагийг дотор нь үндсэн ба нэмэгдэл амралт гэж ангилна.Ажилчид, албан хаагчдын үндсэн амралтын хугацааг ажлын 15 өдрөөр тогтооно.Хортой нөхцөлд буюу хэт халуун эсвэл хэт хүйтэн газар ажилладаг,түүнчлэн бохирдуулах ажил хийдэг ажилчин албан хаагчдад ажлын тусгай хувцас,гутал болон бие хамгаалах бусад хэрэгслийг тогтоосон журмаар үнэ төлбөргүйолгоно. Хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилладаг ажилчин албан хаагчдад(хөдөлмөрийн хуулийн 141, 142-р зүйл) сүү буюу тусгай хоолыг ажилладаг газарт ньтогтоосон нормоор үнэ төлбөргүй олгоно. Мөн бие бохирдуулах газарт ажилладагхүмүүст үнэ төлбөргүй саван олгоно. Хөдөлмөрийн хүнд буюу хортой нөхцөл бүхийажил түүнчлэн газар доорхи арим биеийн хүчний биш, ариун цэвэр ахуйүйлчилгээнийхээс бусад) ажилд эмэгтэйчүүдийг ажиллуулахыг хориглоно.Эмэгтэйчүүдэд зориулж тогтоосон дээд хэмжээнээс илүү хүнд ачаа тээшийгэмэгтэйчүүдээр өргүүлэх буюу зөөлгүүлэхийгхориглоно.Эмэгтэйчүүдэд өргөх зөөх ажил гүйцэтгэх үед дараах хэмжээг баримтална.Үүнд:
>
Тэгш газар гараар20
>
Нэг дугуйтай тэргэнцэр50
>
Гурав ба дөрвөн дугуйтай тэргэнцрээр газраар100
>
16-18 насны эмэгтэй хүүхэд1016-18 насны эрэгтэй хүүхэд 16 кгхүнд ачаа ергөн зөөхийг зөвшөөрнө.
Хөдөлмөр
хамгааллын
ажлыг зохион байгуулах
Үйлдвэрийн дарга, ерөнхий инженер, еренхий мөханик, ерөнхийцахилгаанчин, цехийн дарга, хэлтсийн мастерууд нь өөрийн хариуцсан хэсгүүдэд

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ninjee Ninjee added this note
ene chgleler dahiad lekts tavij bhu
Odko Odnoo liked this
Odko Odnoo liked this
Sonomtseren Ekv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->