Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bat can xung thong tin trong thi truong tai chinh

bat can xung thong tin trong thi truong tai chinh

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 2,968|Likes:
Published by damsana3

More info:

Published by: damsana3 on Aug 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Thông tin b
t cân x
ng trong th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Bài2.2
B
T CÂN X
NG V
THÔNG TIN TRONGCÁC TH
TR
ƯỜ
NG TÀI CHÍNH
Thông tin b
t cân x
ng trong th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
AI trong các th
tr 
ườ
ng tài chính
Lý thuy
ế
t th
tr 
ườ
ng hi
u qu
(1960s)
 Giá c
phi
ế
u và trái phi
ế
u ph
n ánh
đầ
y
đủ
, trungth
c, k
p th
i các thông tin chung (public info) vàthông tin riêng (private info) Khi
y, vai trò c
a nhà n
ướ
c, c
a ngân hàng vàcác trung gian tài chính s
nh
ư
th
ế
nào?
Nghiên c
u v
h
p
đồ
ng tài chính và ngânhàng
đ
ã
đ
i
đế
n m
t s
nh
t trí r 
ng các TTTCkhông hi
u qu
m
t cách tr 
n v
n. Chúng ta
đ
ang s
ng trong m
t th
ế
gi
i có ma sát
 
Thông tin b
t cân x
ng trong th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
AI trong các th
tr 
ườ
ng tài chính
Ma sát trong th
tr 
ườ
ng tài chính
 Ví d
1: M
t cá nhân mu
n
đầ
u t
ư
vào DN Ví d
2: M
t ngân hàng xem xét c
p tín d
ng cho DN
Ngu
n g
c c
a “ma sát” trên TTTC: V
n
đề
 thông tin và ki
m soát
 –Thông tin b
t cân x
ng (AI)
L
a ch
n ng
ượ
c (AS)R
i ro
đạ
o
đứ
c (MH)
 –M
i quan h
 
y quy
n th
a hành (PA)
Thông tin b
t cân x
ng trong th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Tác
độ
ng c
a AItrongcácTTTCm
in
i
AI c
ó nguy c
ơ
làm suy gi
m quy mô, th
m chí
đ
óng c
ath
tr 
ườ
ng (vd: Akerlof)
H
qu
c
a AI:
 AI làm th
tr 
ườ
ng có xu h
ướ
ng thiên v
n
(debt) và ít s
d
ngv
n ch
s
h
u (equity) AI làm th
tr 
ườ
ng có xu h
ướ
ng thiên v
các ngân hàng và ít s
 d
ng ch
ng khoán (trái phi
ế
u, c
phi
ế
u) –AI m cho c h
p
đồ
ngtínd
ng
đượ
cth
chi
nch
y
ế
ud
aothôngtin riêngc
at
ngnnhàng –AI m cho th
i h
n c
a h
p
đồ
ng nd
ng b
rút ng
n –AI làm cho tínd
ngthn v
i s
n b
o
đả
m –AI làm cho các nn hàng ph
i phân b
 
đị
nh m
c tín d
ng
 
Thông tin b
t cân x
ng trong th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Sàngl
ctrongth
tr 
ườ
ngtínd
ng
AI
AS
N
ế
u ápd
nglãisu
tcânb
ngth
tr 
ườ
ngtruy
nth
ngs
d
n t
i gia t
ă
ng r 
irovàth
tr 
ườ
ngtínd
ngcónguyc
ơ
s
p
đổ
Stiglitz & Weiss (1981)
Không nên áp d
ng lãi su
t cân b
ng
Ch
p nh
n c
ơ
ch
ế
sàng l
c
Lãi su
t t
t < lãi su
t cân b
ng truy
n th
ng
D
tínd
ng
= f(r-) = S
tínd
ng
=g(r+,CPGD-)
CPGD = (tìm ki
ế
m, sàng l
c, ki
m sóat, c
ưỡ
ngch
ế
h
p
đồ
ng…)
Thông tin b
t cân x
ng trong th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Bi
n pháp
đố
i tr 
AS
Phát tín hi
u trong th
tr 
ườ
ng tín d
ng
 Xây d
ng th
ươ
nghi
u –Uy tín (reputation, track record) Th
ế
ch
p Cáob
chthôngtin –B
o lãnh

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Xuan Nguyen liked this
tinafrey liked this
Lyna Le liked this
Ho Minh Nhut liked this
leanhvinh liked this
Anh Tuan Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->