Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
the che chi phi giao dich va cac thi truong tai chinh

the che chi phi giao dich va cac thi truong tai chinh

Ratings: (0)|Views: 130|Likes:
Published by damsana3

More info:

Published by: damsana3 on Aug 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2010

pdf

text

original

 
Th
ch
ế
, chi phí giao d
ch, và th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Bài2.1
TH
CH
, CHI PHÍ GIAO D
CH, VÀCÁC TH
TR
ƯỜ
NG TÀI CHÍNH
Th
ch
ế
, chi phí giao d
ch, và th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Kinht
ế
h
cv
chi phígiaod
ch
Trong n
nkinht
ế
tânc
đ
i
ntheoki
uArrow Debreu,khôngh
cóchi phígiaod
ch: N
nkinht
ế
không có“ma sát”KTH v
CPGD th
anh
nt
mquant
ngtol
nc
aCPDG vàchh
pnóvàocácphântíchlýthuy
ế
tth
cnghi
m
 
Th
ch
ế
, chi phí giao d
ch, và th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Chi phígiaod
ch
Chi phígiaod
chbaog
m:-Chi phítìmki
ế
mthôngtin (search cost)-Chi phíth
ươ
ngl
ượ
ng(negotiation cost)-Chi phíthíchnghivàtáith
ươ
ngl
ượ
ng(adaptation &renegotiation cost)-Chi phíphátsinht
nh
ngy
ế
ut
b
t
đị
nhvà
irov
thôngtin, th
ch
ế
v.v. (uncertainty cost)-Chiphí
yquy
n-cnghi
p(agency cost) do thôngtinb
tcânx
ng-Chi phí th
c hi
n và giám sát (monitoring cost)
Th
ch
ế
, chi phí giao d
ch, và th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Vai trò c
a CPGD trong th
tr 
ườ
ng tài chính
Ví d
v
CPGD trên th
tr 
ườ
ng tài chính?H
th
ng tài chính không có CPGD s
 nh
ư
th
ế
nào?
 –Các trung gian (t
ch
c) tài chính –Các th
tr 
ườ
ng tài chính –c công c
tài chính –C
ơ
s
h
t
ng tài chính
 
Th
ch
ế
, chi phí giao d
ch, và th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Vai trò c
a CPGD trong th
tr 
ườ
ng tài chính
Chi phí giao d
ch là m
t th
ướ
c
đ
o cho m
c
độ
hi
uqu
c
a th
tr 
ườ
ng tài chínhTh
tr 
ườ
ng tài chính v
i CPGD th
p d
n t
i: –T
ă
ng m
c ti
ế
t ki
m và
đầ
u t
ư
 –C
i thi
n tính thanh kho
n c
a th
tr 
ườ
ng v
n
 khuy
ế
n khích các kho
n
đầ
u t
ư
l
n, dài h
n –T
ă
ng hi
u qu
c
a TTTC, v
n là m
t ti
n
đề
quantr 
ng cho phát tri
n công ngh
(cách m
ng côngnghi
p
Anh TK 18) –T
ă
ng hi
u qu
c
a khu v
c s
n xu
t v
t ch
t vàs
v
n hành c
a th
tr 
ườ
ng hàng hóa
Th
ch
ế
, chi phí giao d
ch, và th
tr 
ườ
ng tài chính V
ũ
Thành T
Anh
Thôngtin b
tcânx
ng
L
ach
nb
tl
i(adverse selection): Thôngtin b
tcânx
ngv
ề đặ
c
đ
i
mtiênnghi
mc
ang
ườ
itácnghi
pR
iro
đạ
o
đứ
c(moral hazard):Thôngtin b
tcânx
ngv
hành
độ
ngh
unghi
mc
ang
ườ
itácnghi
pQuan h
 
y quy
n -th
a hành(principal –agent)Víd
:b
ohi
m, vayngânngPháttri
ncácth
ch
ế đố
itr 
m
tcách
để
gi
mchiphíu
quy
ntácnghi
p

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->