Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ec3

ec3

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by mazzini1989

More info:

Published by: mazzini1989 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
 3. Ecua
ţ 
ii cu derivate par 
ţ 
iale de ordinul al doilea
 
19
1 21 2
( , ) i ( , )( , ) i ( , )
12
y x y x y x y
ϕ ϕ ϕ ϕ 
+ ==
.Vom face schimbarea de variabile
1 21 2
( , ) i ( , )( , ) i ( , )
x y x yy x
α ϕ ϕ β ϕ ϕ 
= +=
y
.Ca
ş
i în cazul hiperbolic, calculul formal conduce la
2**
( , , , , ) 0 
v vD v
α β α β α β 
v
+ =
. (18)Consider 
ă
m o nou
ă
schimbare de variabile1( )21( )2i
ξ α β η α β 
= +=
.Fie
( )
( , ) ( , ), ( , )
G
α β ξ α β η α β 
=
,
1
( , )
α β 
Ω
 
ş
i
1
w v G
=
. Atunci
( )
( , ) ( , ), ( , )
v w
α β ξ α β η α β 
=
,deci1 12 2i
v w w
α ξ η 
= + ⋅
 1 12 2i
v w w
β ξ η 
= − ⋅
 
2 22 2
14
v w
2
w
α β ξ η 
= +
. (19)Înlocuind (19) în (18), deducem c
ă
forma canonic
ă
a ecua
ţ
iei (1) în cazul eliptic este
2 22 2
, , , , 0
w w w wD w
ξ η ξ η ξ η 
⎛ + + =
. (20)
Exemplu.
S
ă
se reduc
ă
la forma canonic
ă
urm
ă
toarea ecua
ţ
ie cu derivate par 
ţ
iale
2 2 22 2
4 5 2
u u u u ux y x yx y
+ + + + =
0.Observ
ă
m c
ă
, deci ecua
ţ
ia este de tip eliptic. Din ecua
ţ
iacaracteristicilor rezult
ă
, care prin integrare conduce la
2
1
B A
=
( ) 2 i
y x
= +
( ) (2 i)
x x
= + +
.Facem schimbarea de variabile
 
2 
yx
ξ η 
= =
.Atunci2
u wxw
ξ η 
= +
,
u wy
ξ 
= −
,
2 2 22 2
4 4 
u w wx
22
w
ξ ξ η η 
= + +
,
2 2 22
2
u wx yw
ξ ξ η 
= −
,
2 22 2
u wy
ξ 
=
.
 
 20
 
ECUA
Ţ 
II 
 Înlocuind în ecua
ţ
ia cu derivate par 
ţ
ial
ă
dat
ă
, rezult
ă
c
ă
forma canonic
ă
a acesteiecua
ţ
ii este
2 22 2
0
w w w
ξ η η 
+ + =
.
3.2. Ecua
ţ 
ia coardei vibrante
 
Ecua
ţ
ia coardei vibrante este o ecua
ţ
ie de tip hiperbolic, reprezentativ
ă
pentru aceast
ă
 clas
ă
de ecua
ţ
ii.În teoria elasticit
ăţ
ii prin
coard 
ă 
se în
ţ
elege un fir flexibil tensionat. Vom consideravibra
ţ
iile (oscila
ţ
iile) mici transversale ale coardei în planul
Ou
, în jurul pozi
ţ
iei deechilibru, care coincide cu axa
Ox
. În figura 2.1 este reprezentat graficul coardei la momentul.
 
u
 
Vom nota cu abaterea relativ
ă
a unui punct al coardei fa
ţă
de pozi
ţ
ia deechilibru în punctul
( , )
u x
x
la momentul
. Datorit
ă
flexibilit
ăţ
ii, tensiunea
( , )
T x
în punctul
x
lamomentul are aceea
ş
i direc
ţ
ie cu tangenta la coard
ă
în punctul
. Deoarece vibra
ţ
iile suntmici, conform legii lui Hooke, putem presupune c
ă
m
ă
rimea tensiunii va r 
ă
mâne constant
ă
,independent
ă
de
 
ş
i
x
, deci ( ,
T x
)
t
=
. S
ă
consider 
ă
m acum un element al coardei,corespunz
ă
tor intervalului
[ ,
]
x x
+ Δ
. Fie
( , )
u x
=
,
( ,
N u x x
)
= + Δ
. De asemenea, fieproiec
ţ
ia pe axa
Ox
a for 
ţ
ei externe care ac
ţ
ioneaz
ă
la momentul
asupraintervalului
[ ,( , )
F x t x
Δ
]
x
+ Δ
x
. Dac
ă
 
( )
ρ 
este densitatea liniar 
ă
de mas
ă
, masa elementului
alcoardei este
( )
x x
ρ 
Δ
. Vom presupune coarda omogen
ă
, adic
ă
densitatea este constant
ă
, deci
( ) .
const 
ρ ρ 
= =
. S
ă
not
ă
m cu
ϕ 
 
ş
i
ϕ ϕ 
+Δ
unghiurile f 
ă
cute de tangentele la coard
ă
înpunctele respectiv , cu axa
Ox
. Deoarece vibra
ţ
iile sunt presupuse „mici”, rezult
ă
c
ă
 
ϕ 
este „mic”, deci putem aproxima
sin ( , )
utg x x
ϕ ϕ 
=
. (1)Asupra intervalului
[ , ]
x x x
+ Δ
ac
ţ
ioneaz
ă
o for 
ţă
datorit
ă
tensiunii
ş
i for 
ţ
a extern
ă
.
ϕ 
 
ϕ ϕ 
+ Δ
 
(
x,t 
)
(
x+
Δ
x,t 
)
xx+ x
Δ
xO
 
 
Fig. 2.1
 
 3. Ecua
ţ 
ii cu derivate par 
ţ 
iale de ordinul al doilea
 
21
Conform legii a doua a lui Newton, suma acestor for 
ţ
e este egal
ă
cu produsul dintremas
ă
 
ş
i accelera
ţ
ie. Proiec
ţ
ia acestei rela
ţ
ii vectoriale pe axa
Ou
este
22
sin( ) sin ( , ) ( , )
uT T F x t x x
ϕ ϕ ϕ ρ 
+Δ + Δ = Δ
x
. (2)
Ţ
inând seama de (1), rezult
ă
c
ă
 
( )
sin( ) sin ( )
T T T t
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 
+Δ +Δ
tg 
=
 
22
( , ) ( , ) ( , )
u u uT x x t x t T x x x x
= +Δ Δ
x
. (3)Înlocuind (3) în (2)
ş
i simplificând cu
x
Δ
, deducem
2 22 2
( , )
u uT F xt x
ρ 
= +
. (4)Aceasta este
ecua
ţ 
ia micilor vibra
ţ 
ii transversale ale coardei
. Dac
ă
, vibra
ţ
iilesunt
libere
, iar în cazul vibra
ţ
iile sunt
for 
ţ 
ate
.
0
=
0
Notând
2
a
ρ 
=
 
ş
i( , )( , )
F x f x
ρ 
=
, ecua
ţ
ia (4) se mai poate scrie sub forma
2 222 2
( , )
u ua t x
= +
x
. (5)Ecua
ţ
ia (5) se întâlne
ş
te
ş
i în probleme de propagarea undelor (acustice, optice,electromagnetice) când constanta are alte semnifica
ţ
ii fizice. De aceea, ecua
ţ
ia (5) se mainume
ş
te
ş
i
ecua
ţ 
ia unidimensional 
ă 
a undelor 
.
2
a
 
3.2.1. Ecua
ţ 
ia coardei vibrante infinite libere
Prin
coard 
ă 
infinit 
ă 
se în
ţ
elege o coard
ă
foarte lung
ă
astfel încât vibra
ţ
iile la capete nuinfluen
ţ
eaz
ă
sau influen
ţ
eaz
ă
pu
ţ
in comportarea punctelor dintr-o por 
ţ
iune a coardei dep
ă
rtat
ă
 de extremit
ăţ
i. În absen
ţ
a unor for 
ţ
e exterioare coardei, func
ţ
ia
( , ) ( , )
x t u x
verific
ă
ecua
ţ
ia
2 222
uat x
=
2
u
, (1)cu condi
ţ
iile ini
ţ
iale( ,0) ( )( ,0) ( )
u x f xug x
==
, . (2)
x
Condi
ţ
iile ini
ţ
iale (2) indic
ă
starea în care se afl
ă
coarda la momentul ini
ţ
ial, precum
ş
iviteza fiec
ă
rui punct al coardei la acela
ş
i moment. Vom presupune c
ă
func
ţ
ia
este de clas
ă
 , iar func
ţ
ia este de clas
ă
pe .
2
C
1
C
Se pune problema determin
ă
rii func
ţ
iei
: [0, )
u
×
, care verific
ă
ecua
ţ
ia (1)
ş
icondi
ţ
iile ini
ţ
iale (2). O astfel de problem
ă
se nume
ş
te problem
ă
 
Cauchy
sau
problem
ă 
cucondi
ţ 
ii ini
ţ 
iale
.Vom aduce mai întâi ecua
ţ
ia (1) la forma canonic
ă
. Ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
a curbelor caracteristice este

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->