Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ec4

ec4

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by mazzini1989

More info:

Published by: mazzini1989 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2011

pdf

text

original

 
 32
 
ECUA
Ţ 
II 
 
2 1
0
γ 
+
=
, ,
iar din (34) rezult
ă
c
ă
 
2 12 22 22
4(2 1) 0(2 1) (2 1)
a Ak ak
π ω δ π π ω 
+
+ + =+ +
,deci
2 12 22 2 2 22
4(2 1) (2 1)
A aa k
ω δ π π ω 
+
= −+ +
.Conform (29) solu
ţ
ia problemei considerate va fi
22 202 2 22
4 1( , ) sin(2 1) sin(2 1)(2 1) (2 1)
A l aw x t k t k xa ak
ω π π π ω 
=
= + ++ +
π 
+
 
2 202 22
4 sin 1sin(2 1)(2 1) (2 1)
A k xak
ω π π π ω 
=
+ ++ +
.
3.3. Ecua
ţ 
ia propag 
ă
rii c
ă
ldurii 
Ecua
ţ
ia propag
ă
rii c
ă
ldurii este o ecua
ţ
ie de tip parabolic. De
ş
i este o ecua
ţ
ie relativsimpl
ă
, este întâlnit
ă
 
ş
i în studiul altor fenomene.În planul
Ou
, consider 
ă
m o bar 
ă
rectilinie, omogen
ă
 
ş
i izotrop
ă
, conduc
ă
toare dec
ă
ldur 
ă
, situat
ă
pe axa . Not
ă
m cu temperatura într-un punct
Ox
( , )
u x
( ,0)
x
al barei lamomentul . Fie
ρ 
densitatea barei,
c
c
ă
ldura specific
ă
a barei, coeficientul de conduc
ţ
ietermic
ă
. În virtutea ipotezelor fizice, aceste m
ă
rimi sunt constante, nu depind de
x
. Fie, deasemenea, intensitatea sursei termice în punctul
( , )
F x
la momentul . Calculând bilan
ţ
ultermic corespunz
ă
tor în intervalul de timp
[ ,
]
t t
+Δ
 
ş
i
ţ
inând seama de legea lui Fourier, sepoate ar 
ă
ta c
ă
func
ţ
ia
u
satisface ecua
ţ
ia
22
0
u uk F cx
ρ 
+ =
,care se mai poate scrie sub forma
222
( , )
u ua t x
= +
x
, (1)unde 0
ac
ρ 
= >
 
ş
i( , )( , )
F x f x c
ρ 
=
. Cazul
( , ) 0
f x
=
indic
ă
lipsa surselor, ecua
ţ
iacorespunz
ă
toare fiind stabilit
ă
de Fourier în 1822. Ca
ş
i în cazul ecua
ţ
iei undelor, pentrudescrierea complet
ă
a procesului de propagare a c
ă
ldurii trebuie s
ă
fie date distribu
ţ
ia ini
ţ
ial
ă
 a temperaturii în bar 
ă
(condi
ţ
ia ini
ţ
ial
ă
)
ş
i regimul termic la capetele barei (condi
ţ
ii la limit
ă
).
 
 3. Ecua
ţ 
ii cu derivate par 
ţ 
iale de ordinul al doilea
 
33
3.3.1. Propagarea c
ă
ldurii într-o bar 
ă
infinit 
ă
 
Consider 
ă
m o
bar 
ă 
infinit 
ă 
omogen
ă
, izolat
ă
termic, identificat
ă
cu axa
Ox
, care arela momentul ini
ţ
ial
0
=
temperatura
( )
x
ϕ 
. Fie temperatura barei în punctul deabscis
ă
 
( , )
u x
x
la momentul . Problema matematic
ă
const
ă
în determinarea func
ţ
iei caresatisface ecua
ţ
ia
0
>
u
222
uat x
=
u
, (2)cu condi
ţ
ia ini
ţ
ial
ă
 
( ,0) ( )
u x x
ϕ 
=
, . (3)
x
 Problema (2), (3) se nume
ş
te
problema lui Cauchy
pentru ecua
ţ
ia c
ă
ldurii.Vom admite c
ă
 lim ( , ) 0
x
u x
→∞
=
,
lim ( , ) 0
x
ux x
→∞
=
. (4)Aceste ipoteze nu contravin fenomenului fizic.Pentru rezolvarea problemei de mai sus vom folosi transformata Fourier. Presupunemc
ă
func
ţ
iile
ş
i
u
ϕ 
sunt suficient de netede pentru a admite transformat
ă
Fourier. Fie
( , )
v
ω 
 transformata Fourier a func
ţ
iei
ş
i
( , )
u u x
=
( )
ω 
Φ
transformata Fourier a func
ţ
iei
( )
x
ϕ ϕ 
=
,deci
i
1( , ) ( , ) d2
x
v t u x t e
ω 
ω π 
−∞
=
∫ 
x
,
i
1( ) ( ) d2
x
x e x
ω 
ω ϕ π 
−∞
Φ =
∫ 
.Folosind formula de derivare a integralei cu parametri, rezult
ă
 
i
1( , ) ( , ) d2
x
v ut x t
ω 
ω π 
−∞
=
∫ 
e x
.Pe de alt
ă
parte, integrând de dou
ă
ori prin p
ă
ţ
i
ş
i folosind (4), ob
ţ
inem succesiv
ii
1 1( , ) ( , ) ( , ) d-i i2
xx
e uv t u x t x t e xx
ω ω 
ω ω ω π 
−∞−∞
= + =
∫ 
 
i 2i2
1 1 1( , ) ( , ) d-i i2
xx
e u ut x t ei x x
ω ω 
ω ω ω π 
−∞−∞
x
= +
∫ 
=
 
2i2 2
1 1( , ) d( )2
x
ut e xx
ω 
ω π 
−∞
=
∫ 
.A
ş
adar, avem rela
ţ
iile
2i 22
1( , ) d ( , )2
x
ut e x v x x
ω 
ω π 
−∞
= −
∫ 
,
 
 34
 
ECUA
Ţ 
II 
 
i
1( , ) d ( , )2
x
u vt e x x t
ω 
π 
−∞
=
∫ 
 Având în vedere c
ă
verific
ă
ecua
ţ
ia (2), rezult
ă
c
ă
 
u
22 i 22
10 d2
x
u u va e x at x
ω 
ω π 
−∞
= = +
∫ 
2
v
.Am ob
ţ
inut astfel o ecua
ţ
ie diferen
ţ
ial
ă
, a c
ă
rei solu
ţ
ie general
ă
este
2 2
( , )
a
v t Ce
ω 
ω 
=
.Cum
i
1( ,0) ( ) d ( )2
x
v x e x
ω 
ω ϕ ω π 
−∞
= =
∫ 
Φ
,rezult
ă
c
ă
 
2 2
( , ) ( )
a
v t e
ω 
ω ω 
= Φ
. (5)Pe de alt
ă
parte, am stabilit în cap. 2, §2.5, c
ă
transformata Fourier a func
ţ
iei
2
x
e
α 
,
0
α 
>
, este
2
4
12
e
ω α 
α 
. Notând
2
14
a
α 
=
, rezult
ă
c
ă
 
22 2
4
a
e e
ω ω α 
=
, deci
2 2
a
e
ω 
estetransformata Fourier a func
ţ
iei
22
4
1( , )2
xa
f x t ea
=
.Atunci
2 2
2 ( )
a
e
ω 
π ω 
Φ
este transformata Fourier a produsului de convolu
ţ
ie
22
( )4
1( * )( , ) ( ) d2
xa
f x t ea
ξ 
ϕ ϕ ξ ξ 
−∞
=
∫ 
.Rezult
ă
c
ă
 
22
( )4
1 1( , ) ( ) d2 2
xa
u x t ea
ξ 
ϕ ξ ξ π 
−∞
=
∫ 
.În consecin
ţă
 
22
( )4
1( , ) ( ) d2
xa
u x t ea
ξ 
ϕ ξ π 
−∞
=
∫ 
ξ 
, (6)formul
ă
cunoscut
ă
sub numele
formula integral 
ă 
Poisson
.S
ă
consider 
ă
m acum cazul
00
1, dac
ă
 ( )20, dac
ă
 
x xxx x
ε ϕ ε ε 
<=
,deci
ϕ 
se anuleaz
ă
în afara intervalului
0 0
( ,
x x
)
ε ε 
+
, iar în interiorul acestui intervaltemperatura are valoare constant
ă
. Distribu
ţ
ia temperaturii în bar 
ă
la momentul
este dat
ă
deformula lui Poisson, care în cazul de fa
ţă
devine
2020
( )4
1 1( , ) d22
xxa x
u x t ea
ε ξ ε 
ξ ε π 
+
=
∫ 
.Folosind formula de medie, rezult
ă
c
ă
exist
ă
 
0 0
( ,
x x
)
ξ ε ε 
+
astfel încât

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->