Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ec7

ec7

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by mazzini1989

More info:

Published by: mazzini1989 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2011

pdf

text

original

 
 
60
 
ECUA
Ţ 
II 
 
A
ş
adar, teorema lui Euler ne d
ă
o condi
ţ
ie necesar 
ă
de extrem, cu care problema poatefi complet rezolvat
ă
în multe cazuri. Problema condi
ţ
iilor suficiente de extrem dep
ăş
e
ş
tecadrul acestui curs
ş
i nu o vom aborda.Ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
(5) se nume
ş
te
ecua
ţ 
ia lui Euler-Lagrange
asociat
ă
func
ţ
ionalei. Solu
ţ
iile ecua
ţ
iei diferen
ţ
iale (5) se numesc
extremale
. Ele sunt susceptibile de a fipuncte de minim pentru func
ţ
ionala
.
 
Observa
ţ
ia 4.3.2.
Dac
ă
func
ţ
ia , derivând în raport cu
2
( )
D
x
termenul drept alecua
ţ
iei (4), aceasta devine
2 2 22
0
F F F y yy y y x y y
+ + − =
.Rezult
ă
c
ă
, dac
ă
 
22
y
nu este identic nul
ă
, atunci ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
(4) este o ecua
ţ
iediferen
ţ
ial
ă
de ordinul al doilea, deci solu
ţ
ia sa general
ă
depinde de dou
ă
constante arbitrare.Aceste constante se determin
ă
folosind condi
ţ
ia suplimentar 
ă
a problemei: curbac
ă
utat
ă
trebuie s
ă
treac
ă
prin dou
ă
puncte date.
Exemplu.
S
ă
se determine extremalele func
ţ
ionalei
22 2 21
( ) ( 12 )d
y x y y
= +
∫ 
x
,care satisfac condi
ţ
iile la limit
ă
 
(1) 1
y
=
,
(2) 8
y
=
.În acest caz ,
2 2 2
( , , ) 12
F x y y x y y
= +
24
yy
=
,
2
2
yy
=
.În consecin
ţă
, ecua
ţ
ia Euler-Lagrange va fi
2
d24 (2 ) 0d
y x y
=
sau
2
24 4 2 0
y xy x y
=
.Se ajunge astfel la ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
de tip Euler 
2
2 12
x y xy y
+ =
0.Facem schimbarea de variabil
ă
 
e
=
 
ş
i
ţ
inem seama c
ă
 
dd
yy e
=
,
222
d dd d
y yy et
=
. Atunci, ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
Euler se transform
ă
în ecua
ţ
ia liniar 
ă
cucoeficien
ţ
i constan
ţ
i
22
d d12 0d d
y yyt
+ =
,care are solu
ţ
ia
31 2
( )
4
t C e C e
= +
. Prin urmare solu
ţ
ia ecua
ţ
iei diferen
ţ
iale Euler este
3214
( )
y x C x
= +
. Din condi
ţ
iile la limit
ă
ob
ţ
inem
1
1
=
,
2
0
=
. A
ş
adar, extremala c
ă
utat
ă
 este
3
( )
x x
=
.
 
 4. Elemente de calcul varia
ţ 
ional 
61Observa
ţ
ia 4.3.3.
S
ă
presupunem c
ă
 
22
0
y
. Atunci func
ţ
ia este de forma
( , , ) ( , ) ( , )
F x y y P x y Q x y y
= +
.Ecua
ţ
ia lui Euler devine0
P Q Q Qy yy y x y
+ =
,adic
ă
 
P Qx
=
. (6)Dac
ă
aceast
ă
rela
ţ
ie este satisf 
ă
cut
ă
identic, atunci expresia de sub semnul integralei
[ ( , ) ( , ) ]d ( , )d ( , )d
P x y Q x y y x P x y x Q x y y
+ = +
 va fi o diferen
ţ
ial
ă
total
ă
exact
ă
, deci valoarea integralei depinde numai de capetele curbei, nu
ş
i de drumul de integrare. În acest caz problema varia
ţ
ional
ă
nu are sens.Dac
ă
rela
ţ
ia (6) nu este satisf 
ă
cut
ă
identic, atunci ea define
ş
te o curb
ă
binedeterminat
ă
, care, în general, nu va trece prin punctele date. În acest caz, problemavaria
ţ
ional
ă
nu are solu
ţ
ie. În anumite cazuri particulare, rela
ţ
ia (6) poate s
ă
dea solu
ţ
iaproblemei de extrem pentru func
ţ
ionala corespunz
ă
toare.
Exemplu.
S
ă
se determine extremalele func
ţ
ionalei
21
( ) (3 ) d
y x y y
=
∫ 
x
,care satisfac condi
ţ
iile la limit
ă
 
(1) 1
y
=
,
(2) 8
y
=
.În acest caz , iar ecua
ţ
ia lui Euler devine
2
( , , ) 3
F x y y xy y
=
0
y
=
, adic
ă
 . Prin urmare,
3 2 0
x y
=
3( )2
y x x
=
, care, în mod evident, nu satisface condi
ţ
iile la limit
ă
.
Cazuri particulare ale ecua
ţ 
iei lui Euler 
1)
Func
ţ 
ia nu depinde de
.
y
 În acest caz 0
y
=
 
ş
i ecua
ţ
ia lui Euler devined0d
x y
=
,deci
y
=
(7)este o integral
ă
prim
ă
pentru ecua
ţ
ia lui Euler.
Exemplu.
S
ă
se determine extremalele func
ţ
ionalei
221
( ) (1 )d
y y x y
= +
∫ 
x
,
 
 
62
 
ECUA
Ţ 
II 
 
care satisfac condi
ţ
iile la limit
ă
 
(1) 3
y
=
,
(2) 5
y
=
.În acest caz , deci nu depinde de . Conform celor de maisus, extremalele func
ţ
ionalei satisfac ecua
ţ
ia (6), adic
ă
 
2
( , , ) (1 )
F x y y y x y
= +
y
2
1 2
y
+ =
. Atunci
2
12
yx
=
, deunde, prin integrare, g
ă
sim familia de hiperbole
12
y
= +
. Constantele
ş
i sedetermin
ă
din condi
ţ
iile la limit
ă
. Ob
ţ
inem sistemul
1
2
1 2
3
C
+ =
,
1 2
152
C
+ =
, care aresolu
ţ
iile ,
1
4
= −
2
7
=
. Extremala c
ă
utat
ă
este
4( ) 7
y x
=
.2)
Func
ţ 
ia nu depinde de
.În acest caz vom ar 
ă
ta c
ă
 
F y y
=
(8)este o integral
ă
prim
ă
pentru ecua
ţ
ia lui Euler.Într-adev
ă
r, deoarece
( , )
F F y y
=
 
ş
i
ţ
inând seama de ecua
ţ
ia lui Euler, ob
ţ
inemsuccesiv:d dd d
F F F F F y y y y yx y y y y x y
⎛ = + ⎝ =
 
d0d
F yy x y
= =
,de unde rezult
ă
(8).
Exemplu.
S
ă
se rezolve problema brachistocronei. Altfel spus, s
ă
se determineextremalele func
ţ
ionalei
20
1 ( )( ) d( )
a
y xy xy x
+=
∫ 
,care satisfac condi
ţ
iile la limit
ă
 
(0) 0
y
=
,
( )
a b
=
.În acest caz
2
1( , , ) ( , )
yF x y y F y yy
+= =
. Deoarece
2
1
F yyy y
=+
, din (8)ob
ţ
inem
222
11
yyyy y
++=
, care se mai scrie
2
11
y y
=+
. Notând
2
1
=
,rezult
ă
c
ă
 
2
1
yy
=+
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->