Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 1

Ratings: (0)|Views: 621|Likes:
Published by mazzini1989

More info:

Published by: mazzini1989 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

 
Elemente de grafic
ă
asistat
ă
 
5
Introducere
Exist
ă
concepte, realiz
ă
ri, teoretiz
ă
ri, direc
ţ
ii decercetare, impuse de for 
ţ
a realit
ăţ
ii pe care o tr 
ă
im. Nicicânddomeniul activit
ăţ
ii umane nu a cunoscut o diversificare,supraspecializare
ş
i polarizare comparabile cu cele introduse deevolu
ţ
ia informaticii, prin grupuri specializate în baze de date,dela investiga
ţ
ii în medicin
ă
, de exemplu tomografie sauecografie computerizat
ă
, la multimedia, re
ţ
ele, comunica
ţ
ii,aplica
ţ
ii de sistem, CAD, CAM etc.În acest univers fascinant, care a cuprins întregulspectru al activit
ăţ
ii umane inteligente, se deseneaz
ă
un contur specific
ş
i spectaculos: lumea CAD, formulare care este unacronim al expresiei Computer Aided Design. Evolu
ţ
ia a fost pe m
ă
sura beneficiilor acestui domeniu: pân
ă
cu trei decenii înurm
ă
, numai firmele foarte mari î
ş
i permiteau luxul de a aveasisteme CAD, deoarece ele erau foarte scumpe, dotate cusoftware unicat, elaborat prin resurse proprii sau la comand
ă
.Este interesant c
ă
, uneori, aceste sisteme ap
ă
reau
ş
i în recuzitafilmelor SF. Azi, odat
ă
cu
ă
spândirea
ş
i cu ieftinirea lor,sistemele CAD au devenit accesibile aproape oricui. Oriceechipament hardware, dac
ă
este dotat cu un pachet softwarecorespunz
ă
tor, are capacitatea necesar 
ă
pentru a putea fi folositîn activit
ăţ
i CAD.În sfera didacticii, aceast
ă
realitate impune beneficii
ş
inecesit
ăţ
i. Beneficiile sunt evidente. Necesit
ăţ
ile decurg dinfaptul c
ă
st
ă
 pânirea
ş
i utilizarea unui soft grafic cap
ă
t
ă
oimportan
ţă
din ce în ce mai mare. Necesitatea acestuia, înspecial prin facilit
ăţ
ile oferite, se face tot mai mult resim
ţ
it
ă
înrealizarea documenta
ţ
iei
ş
i reprezent
ă
rilor calculate saudesenate.Aceast
ă
carte î
ş
i propune s
ă
fie un suport teoretic
ş
i practic pentru familiarizarea cu elementele de baz
ă
ale graficii
 
Grafic
ă
tehnic
ă
asistat
ă
 
6asistate de calculator, care s
ă
stârneasc
ă
interesul cititorilor s
ă
i,studen
ţ
ii Academiei For 
ţ
elor Aeriene,
ş
i nu numai lor, prinmodele
ş
i instrumente de calcul al unor elemente mecanicespecifice tehnicii de avia
ţ
ie
ş
i de artilerie.În capitolul 5, lucrarea con
ţ
ine o serie de aplica
ţ
iirezolvate, care nu au decât valoare teoretic
ă
 
ş
i de exemplu, dar care ofer 
ă
îns
ă
o imagine asupra posibilit
ăţ
ilor practicnelimitate pe care le creaz
ă
modelarea într-un spa
ţ
iu CAD. Nuîntâmpl
ă
tor a fost ales programul AutoCAD, nu numai pentruc
ă
el este considerat veteranul de pia
ţă
 
ş
i de r 
ă
spândire alacestui gen de aplica
ţ
ii, dar 
ş
i pentru caracterul s
ă
u general, poate cel mai potrivit pentru în
ţ
elegerea principiilor generaleale model
ă
rii.Capitolul final propune câteva probleme, a c
ă
ror rezolvare reune
ş
te cunoa
ş
terea bazelor teoretice alereprezent
ă
rii, ale geometriei descriptive, axonometriei, dublei proiec
ţ
ii ortogonale etc., cu folosirea acestui soft, AutoCAD,captivant
ş
i prietenos.
 
Elemente de grafic
ă
asistat
ă
 
7
1. GRAFIC
Ă
TEHNIC
Ă
ASISTAT
Ă
 
În ansamblul factorilor care descriu
ş
i definescdezvoltarea structurilor economice ale societatii, se poate a
ş
ezaunul de care este legat
ă
 
ş
i dependent
ă
aceast
ă
dezvoltare:inova
ţ
ia tehnic
ă
, urmat
ă
logic, de cea tehnologic
ă
, care seintrep
ă
trund creator, având ca finalitate optimiz
ă
ri, perfection
ă
ri
ş
i eficien
ţă
. Un produs tehnic nou impunenecesit
ăţ
i practice legate de realizarea acestui produs
ş
i,reciproc, poate servi el însu
ş
i la elaborarea unei tehnologii maieficiente, cu un consum redus de efort
ş
i de energie, cu un gradsc
ă
zut de poluare sau cu un consum redus al resurselor naturale. Tehnologia bazat
ă
pe informatic
ă
 
ş
i, în general,societatea informational
ă
, care se constituie si se dezvolta în jurul produselor informatice, tinde s
ă
înlocuiasc
ă
tehnologia bazat
ă
pe resurse, de exemplu, pe cea a o
ţ
elului, energofag
ă
 
ş
i poluant
ă
.Sigur c
ă
existen
ţ
a societ
ăţ
ii nu poate fi conceput
ă
ă
ă
 energie si resurse; îns
ă
s-a dovedit indubitabil c
ă
tehnologiainformatic
ă
, ca linie directoare a tehnologiei în sens general,exprim
ă
orientarea c
ă
tre o activitate de produc
ţ
ie de bunuri, dar 
ş
i de comunicare, eviden
ţă
, gestiune, organizare, cercetare etc,mai ra
ţ
ionala, mai economic
ă
 
ş
i mai sistematic
ă
. Sprijinulcalculatorului în gestionarea acestui gen de activit
ăţ
i nu mai arenevoie de nicio confirmare, iar în perspectiv
ă
se pare c
ă
aceastaeste singura cale de solu
ţ
ionare a complexit
ăţ
ii
ş
i for 
ţ
eidinamice a societ
ăţ
ii viitoare.Tradi
ţ
ional, automatizarea a fost în
ţ
eleas
ă
 
ş
i definit
ă
caînlocuirea total
ă
sau par 
ţ
ial
ă
a activit
ăţ
ii fizice a omului dec
ă
tre sisteme artificiale, constituite din dispozitive mecanice deautomatizare, motoare, amplificatoare de for 
ţă
mecanice,hidraulice, pneumatice, electrice, într-un cuvânt, ma
ş
ini. Necesitatea unei productivit
ăţ
i mari, caracteristic
ă
industriilor 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Claudiu Class liked this
Claudiu Class liked this
Daniela Urda liked this
Daniel Turcu liked this
balantza liked this
Neagu Dan liked this
IndianaJones2000 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->