Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doc1Integrarea Tehnologiilor Informationale in Analiza Financiar Contabila

Doc1Integrarea Tehnologiilor Informationale in Analiza Financiar Contabila

Ratings:
(0)
|Views: 916|Likes:
Published by Ana Spoitoru

More info:

Published by: Ana Spoitoru on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

 
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă
Cuvinte Cheie
Tehnologii informationale, impact, financiar-contabil, firma, sisteme informatice integrate,implementare sisteme informatice, TI, ICT, NTI, EDI, CRM , SCM , BI, ERP,XBRL.
Intorducere
Unul dintre factorii care influenţează evoluţia societăţii informaţionale este integrarea de
tehnologiileinformaţionale.
 Prin fuziunea informaticii cu telecomunicaţiile, birotica, robotica s-a realizat un conglomerat deindustrii şi servicii cunoscute sub numele de tehnologie informaţională-
TI
(Information Technology)sau după alţi autori tehnologie informaţională şi de comunicaţii (Information and CommunicationTechnology -
ICT
) sau noile tehnologii informaţionale (New Information Technology -
NTI
).Astăzi este recunoscude toalumea importanţa deosebită pe care o are informaţia îndezvoltarea economică şi socială. Pentru a deveni utilă în orice domeniu de activitate, informaţiatrebuie colectată, stocată, prelucrată şi transmisă celor care au nevoie. Aici intervin tehnologiileinformaţionale care au înregistrat în ultimele decenii progrese remarcabile, greu de controlat şi careau provocat profunde transformări la nivelul societăţii, al organizaţiilor şi al indivizilor. Utilizareatehnologiei informaţionale ameliorează oportunităţile în valorificarea informaţiei şi determină apariţiaa noi abordări cu privire la ce este o organizaţie şi cum se comportă aceasta.
Într-adevăr, tehnologia informaţională reprezintă cea mai importantă pârghie în realizareaschimbării în analiza financiar-contabila,
ea însă este completată de factorii organizaţionali, cum ar fi cultura organizaţională (este necesară o cultură care să fie dinamică şi să încurajeze iniţiativa şiinovarea) şi structura organizatorică (structura trebuie permicoordonarea şi colaborareainterfuncţională), precum şi de resursele umane (aceasta implică instruirea, motivarea, evaluarea şicompensarea personalului).Tehnologiile informaţionale oferă noi soluţii în domeniul comunicaţiilor, hardware, software,precum şi în reproiectarea proceselor economice în întreprinderi.Progresele înregistrate în domeniul TI, impactul pe care acestea îl au asupra diferitelor domeniide activitate, perioada lunde timp scursă de la începuturile informatizării contabilităţii şiexperienţa acumulată în domeniu ne determină să formulăm o întrebare: Este momentul să se încerceadaptarea contabilităţii la TI, şi la informatică în special? Această întrebare pare cu atât mai cu câtjustificată, până în prezent, relaţia dintre contabilitate şi informatică a fost una de influenţare într-unsingur sens: informatica s-a adaptat la contabilitate. Dezvoltarea sistemelor informatice contabile s-alimitat la informatizarea procedurilor contabile, fără să se producă vreo modificare a lor, sau oricum
1
 
vreuna esenţială. S-au obţinut avantaje considerabile în ce priveşte viteza de prelucrare şicorectitudinea prelucrărilor, diminuarea costurilor şi prelucrea informaţiei necesare.Informatica va determina o transformare totală a contabilităţii, nu doar pentru că procedura va fimodificată, ci pentru ca ea va înceta să mai fie o funcţie autonomă a întreprinderii, pentru a fiintegrată într-un sistem general de prelucrare a informaţiilor. Demersul analizei impactului TI asupradomeniului contabilităţii trebuie să pornească de la rolul contabilităţii. Direcţiile de dezvoltare acontabilităţii derivă din studiul obiectivului contabilităţii şi presupune analiza principiilor, normelor,metodelor şi procedeelor contabile ce duc la atingerea obiectivului propus.Integrarea tehnologiilor financiar contabile urmareste de fat, în contextul evolutie sistemelor informaţionale şi studiul în contabiliate, urmăreste trei aspecte:
contabilitatea ca instrument de descriere şi modelare a întreprinderii- identificarea direcţiilor de evoluţie ce se manifestă în cadrul întreprinderii moderne şi a lumii afacerilor în general.
contabilitatea ca sistem de prelucrare a informaţiilor necesare modelării întreprinderii.
contabilitatea ca practică socială într-o reţea de restricţii reglementate.Tehnologiile informaţionale prezintă anumite particularităţi:
Sunt
tehnologii multiforme
care se pot adapta majorităţii activităţilor umane. Tehnologiainformatică s-a pulverizat într-o multitudine de activităţi, ramuri industriale şi servicii, mărindu-şiconsiderabil portofoliul de aplicaţii;
Sunt
tehnologii complexe
în care serviciile ocuo parte considerabilă. Prin utilizareaacestora în cadrul unei organizaţii, specialiştii interni sau externi recurg foarte des la serviciile deasistenţă. Acest lucru se întâmplă mai ales în faza de implementare, decât în faza operaţională.Nevoile întreprinderilor şi ale indivizilor se schimbă, tehnologia progresează şi câmpul de aplicare atehnologiilor informaţionale se lărgeşte continuu. În cazul achiziţionării unui produs complex, oricecumpărător sau utilizator IT trebuie să se informeze pentru a înţelege tendinţele şi presiunile la caretrebuie să facă faţă;
Sistemele informaţionale
nu pot transforma singure maniera de funcţionare a unei organizaţii,ele reprezintă doar un
mecanism catalizator 
. Indivizii lucrează cu tehnologiile informaţionale la toatenivelurile ierarhice pentru a-şi realiza obiectivele propuse. Dar deseori aceştia consideră sistemeleinformatice ca fiind “cutia neagră” a organizaţiei, neînţelegând de fapt în totalitate rolul şi avantajeleutilizării noilor tehnologii. De aceea, se impune o colaborare permanentă între informaticieni şiutilizatori la nivelul unei firme.Schimbările intervenite în tehnologiile informaţionale sunt rapide şi au numeroase implicaţii.Pentru a cunoaşte mai bine aceste implicaţii trebuie identificate caracteristicile globale ale noilor tehnologii informaţionale.Cum ar fi:
2
 
asigură accesibilitatea oricărei informaţii sub formă verbală, simbolică, prin intermediulcalculatorului;
pun la dispoziţie capacităţi mari de memorare pentru sistemele de prelucrare a informaţiilor;
fac posibilă utilizarea limbajului uman pentru interogarea sistemelor de prelucrare ainformaţiilor;
orice informaţie care se dovedeşte utilă va putea fi transmisă în alt punct din acelaşi sistem cucosturi scăzute;
sistemele de prelucrare a informaţiilor sunt din ce în ce mai capabile de a informa, de asprijini procesul decizional şi, mai mult, de a învăţa.În prezent, două schimbări esenţiale se datorează utilizării NTI:
descentralizarea puterii informatice şi a stocării datelor şi deplasarea către utilizator;Utilizarea pe scalara telecomunicaţiilor care face legătura electroniîntre diferitelecomponente ale sistemelor informaţionale.Un important rezultat al amplorii şi dezvoltării tehnologiei informaţionale îl constituiegeneralizarea sistemelor informatice. Sistemele informatice constituie cadrul de pătrundere şi deaplicare a tehnologiei informaţionale în organizaţii, dar nu numai, aceasta influentând evoluţia şidezvoltarea sistemelor informatice.
Π
n acest sens, tehnologia informaţională ar cuprinde, pe lângăelementele care asigură colectarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor, şi elementeleteoretice şi metodologice privind dezvoltarea sistemelor informatice.În prezent se constată, ca urmare a dezvoltării explozive a tehnologiei informaţionale, oincapacitate a firmelor de a beneficia pe deplin de facilităţile oferite de noile tehnologii. Deasemenea, trebuie avut în vedere că nu este suficientă simpla introducere a unor noi tehnologii, ci şiformarea unei noi atitudini faţă de utilizarea lor prin crearea unei arhitecturi informaţionale adecvate.Tehnologiile informaţionale s-au dezvoltat ca răspuns la necesităţile de prelucrare a informaţiilor,fenomen cauzat de industrializarea societăţii. Astăzi, puţine aspecte ale vieţii cotidiene au rămas înafara sferei de influenţă a tehnologiei informaţionale, iar pentru organizaţii ele reprezintă cu adevărato miză strategică din care pot decurge numeroase avantaje concurenţiale.
1. Tehnologii pentru automatizarea ciclului de prelucrare a datelor în analiza finaciarcontabilă
De foarte mulţi ani contabilitatea s-a adaptat la cerinţele de informare a celor ce aveau nevoie deinformaţiile sale. Astfel, de la contabilitatea rudimentară a culturii egiptene, bazată de un systemcontabil simplu, s-a ajuns la sistemul contabil cât mai flexibil, în care se
 
încearcă eliminareasuportului informativ de bază (hârtia) şi înlocuirea lui cu un suport mai puţin
 
vulnerabil şi mai rapidca mijloc de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor financiar-contabile.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Roxana Urzica liked this
Nicoleta Poiana liked this
ionu2006 liked this
Anne Patel liked this
mihaelaatk liked this
Dey Iasi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->