Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sf Ioan Gura de Aur Cateheze maritale

Sf Ioan Gura de Aur Cateheze maritale

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by Dobre Elena

More info:

Published by: Dobre Elena on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
 
 
 
Sf. Ioan Gur
ă
de Aur
Cateheze maritale
 
Omilii la c
ă
s
ă
torie
Traducere din limba greac
ă
veche Pr. Marcel HANCHE
Ş
 
Apare cu binecuvântarea P. S. Sale,
P.
S.
Lucian Lugojanu
 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timi
ş
oarei
Coperta
:
Fresc
ă
realizat
ă
de Pr. Arsenic Boca, Biserica
Dr 
ă 
ă 
nescu
 
Editura
«Oastea Domnului»
- Sibiu 2004
 1
 
La cuvintele apostole
ş
ti:
 
„Din pricina desfrâului
 
fiecare s
ă
-
ş
i aib
ă
nevasta lui"
1.
Ş
i ast
ă
zi vreau s
ă
v
ă
conduc la izvorul cel dulce, din care niciodat
ă
nu lipse
ş
te dulcea
ţ
a.C
ă
ci a
ş
a este felul vorbelor lui Pavel.
Ş
i to
ţ
i câ
ţ
i î
ş
i umplu inimile din izvorul acesta vor gr 
ă
iprin Duhul Sfânt.
Ş
i mai dulce decât toat
ă
mierea este desf 
ă
tarea dumnezeie
ş
tilor cuvinte.
Ş
iacest lucru îl limpeze
ş
te proorocul, când zice: „Cât de dulci sunt gâtlejului meu cuvinteleTale, mai mult decât mierea în gura mea" (Ps 118, 103).
Ş
i nu numai decât mierea este maidulce desf 
ă
tarea dumnezeie
ş
tilor cuvinte, ci
ş
i mai scump
ă
decât aurul
ş
i decât orice piatr 
ă
 pre
ţ
ioas
ă
 
ş
i mai curat
ă
decât tot argintul. „Cuvintele Domnului - zice - sunt cuvinte curate,argint l
ă
murit în foc, cur 
ăţ
at de p
ă
mânt, cur 
ăţ
at de
ş
apte ori" (Ps 11, 6). De aceea
ş
i în
ţ
eleptula zis: „Nu este bine s
ă
m
ă
nânci mult
ă
miere, dar e de trebuin
ţă
s
ă
pre
ţ
uie
ş
ti cuvintele sl
ă
vite"(Pilde 25, 27). C
ă
ci din aceea se na
ş
te adesea
ş
i boal
ă
pe care nu o aveam înainte, dar dinacestea putem
ş
i sl
ă
biciunea pe care o avem s
ă
o t
ă
m
ă
duim. Iar mierea î
ş
i pierde dulcea
ţ
a prindigestie
1
, dar dumnezeie
ş
tile cuvinte când sunt digerate, atunci
ş
i sunt mai dulci
ş
i maifolositoare,
ş
i celor care le au
ş
i la mul
ţ
i al
ţ
ii.
Ş
i cel ce se împ
ă
rt
ăş
e
ş
te din bel
ş
ug din bucatelede la mas
ă
, vomitând din aceast
ă
pricin
ă
, se face nepl
ă
cut tovar 
ăş
ului s
ă
u. Dar cel ce d
ă
afar 
ă
2
 din înv
ăţă
tura duhovniceasc
ă
mult
ă
bun
ă
mireasm
ă
d
ă
ruie celui de lâng
ă
sine.
Ş
i David,bucurându-se necontenit de un asemenea osp
ăţ
, a zis: „Rev
ă
rsat-a
3
inima mea cuvânt bun" (Ps44, 1). C
ă
ci se poate rev
ă
rsa
ş
i cuvânt r 
ă
u.
Ş
i dup
ă
cum în cazul mânc
ă
rii voma dat
ă
afar 
ă
d
ă
 seama de felul bucatelor înfulecate, a
ş
a-i
ş
i cu puterea cuvintelor: mul
ţ
i dintre oameni, cu cefel de cuvinte se hr 
ă
nesc, de acela
ş
i fel
ş
i dau afar 
ă
. Dac
ă
mergi la teatru
4
 
ş
i ascul
ţ
i cântecedesfrânate, întru totul astfel de cuvinte vei gr 
ă
i
5
c
ă
tre aproapele. Dac
ă
vii la Biseric
ă
 
ş
i te veiîmp
ă
rt
ăş
i de auziri duhovnice
ş
ti, asemenea î
ţ
i vor fi
ş
i graiurile
6
. De aceea
ş
i proorocul a zis„rev
ă
rsat-a inima mea cuvânt bun", ar 
ă
tându-ne hrana mesei de care pururea s-a împ
ă
rt
ăş
it.Acestuia i-a crezut
ş
i Pavel,
ş
i îndemnând, zice: „Tot cuvântul stricat s
ă
nu ias
ă
din guravoastr 
ă
, ci dac
ă
este vreunul bun" (Ef 5, 29). Care este cuvântul stricat? Dac
ă
înve
ţ
i care estecel bun, atunci vei cunoa
ş
te
ş
i pe cel stricat
7
. C
ă
ci spre a-1 deosebi de cel bun 1-a a
ş
ezat peacesta. Iar care este cel bun nu te ruga s
ă
afli de la mine. C
ă
ci Pavel însu
ş
i ne tâlcuie
ş
te felullui. Fiindc
ă
dup
ă
ce zice „dac
ă
este vreunul bun", adaug
ă
„spre zidirea Bisericii", ar 
ă
tând c
ă
 acel cuvânt este bun care zide
ş
te pe aproapele. A
ş
adar, dup
ă
cum cuvântul ce zide
ş
te este bun,a
ş
a
ş
i cel ce distruge este stricat
ş
i
ă
u. Acum, dar,
ş
i tu, iubite, dac
ă
ai ceva de acest fel s
ă
 spui, care poate s
ă
fac
ă
mai bun pe cel ce ascult
ă
, nu opri cuvântul la vremea potrivit
ă
8
. Dar dac
ă
nu ai decât vorbe rele
ş
i stricate, taci, ca s
ă
nu fii osândit pentru aproapele.C
ă
ci acest cuvânt este stricat, neziditor pentru cel ce ascult
ă
,
ş
i nimicitor. Dac
ă
 cuvântul se îngrije
ş
te de virtute, adesea se ridic
ă
împotriva lâncezelii
ş
i lipsei de minte, iar dac
ă
nu se îngrije
ş
te de ea, mai del
ă
s
ă
tor îl face pe ascult
ă
tor.
Dac
ă 
î 
ţ 
i vine s
ă 
zici oarecarecuvânt de ru
ş
ine care [stârne
ş
te] râsete, taci. C 
ă 
ci
ş
i acest cuvânt este stricat, pornind spredesfrânare
ş
i pe cel ce gr 
ă 
ie
ş
te
ş
i pe cel ce ascult 
ă 
, aprinzând poftele rele ale amândurora.
Dup
ă
cum lemnele se fac focului materie
ş
i hran
ă
, a
ş
a sunt
ş
i vorbele pentru sf 
ă
tuirile rele
9
.De aceea
nu trebuie deloc s
ă 
gr 
ă 
im toate câte le avem în minte, ci s
ă 
ne s
ă 
rguim
ş
i s
ă 
 scoatem din minte poftele rele
ş
i tot gândul ru
ş
inat.
Ş 
i dac
ă 
vreodat 
ă 
, uitând, primim gândurimurdare, nu cumva s
ă 
le
ă 
m afar 
ă 
prin limb
ă 
, ci s
ă 
le în
ă 
bu
ş
im prin t 
ă 
cere.
C
ă
ci
ş
is
ă
lb
ă
ticiunile
ş
i
ş
erpii,
c
ă 
zând 
în curs
ă
10
, dac
ă
afl
ă
vreo cale de sc
ă
pare, când ies de acolo sefac mai s
ă
lbatici. Iar dac
ă
ă
mân jos, fiind necontenit închi
ş
i din toate p
ă
ţ
ile, u
ş
or se potucide
ş
i pieri. A
ş
a e
ş
i cu gândurile rele:
dac
ă 
afl 
ă 
vreo ie
ş
ire prin gura
ş
i cuvintele noastre,aprind iar flac
ă 
ra dinl 
ă 
untru. Dar dac
ă 
le
ţă 
rmurim cu t 
ă 
cerea se fac mai neputincioase,
ş
i,
2

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
svayambhu liked this
svayambhu liked this
alexios_s liked this
alexios_s liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->