Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumar Pentru Rezolvare de Spete

Indrumar Pentru Rezolvare de Spete

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by Adrian Sandu

More info:

Published by: Adrian Sandu on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
Institutul Naţional al MagistraturiiB-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34www.inm-lex.ro
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185
1
Îndrumar de rezolvare a unui subiect practic (speţă) de drept civil
Un caz practic poate presupune examinarea problemelor de drept material.Deaceea,la rezolvarea speţei urmează a fi verificate următoarele elemente,în funcţie decerinţele formulate :
1. Calificarea acţiunii în funcţie de natura ei
(acţiuni privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale; acţiune în răspunderecontractuală – executarea în natură, daune-interese născute din încălcareacontractului, rezoluţiune, reziliere –, acţiune în ineficacitatea actelor juridice – nulitate(absolută/relativă), reducţiune –, acţiune în răspundere delictuală, acţiuni întemeiatepe faptul juridic ilicit - gestiune de afaceri, plata lucrului nedatorat, îmbogăţirea fărăjustă cauză – etc.).
2
.
Calificarea speciei acţiunii
(acolo unde este cazul), relevantă pentruaplicarea unor reguli derogatorii de la dreptul comun (exemplu: rezoluţiunea vânzăriipentru vicii ascunse – acţiunea redhibitorie)
3.
Identificarea, pe baza analizei dispoziţiilor legale sau a jurisprudenţeiprevizibile şi constante (pentru că exista şi creaţii jurisprudenţiale – de ex. acţiunea înrevendicare) ce oferă reglementarea acelei acţiunii sau din care rezultă regimul săujuridic, a tuturor condiţiilor, „pozitive” şi „negative”, care trebuie îndeplinite pentruadmiterea acţiunii. 
Exemplu 
La acţiunea redhibitorie se vor verifica- existenţa unui contract de vânzare-cumpărare, valabil încheiat,-existenţa unui viciu al bunului vândut care afectează grav capacitatea lui deîntrebuinţare,
 
Institutul Naţional al MagistraturiiB-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34www.inm-lex.ro
2
-apariţia viciului anterior vânzării- caracterul ascuns al viciului,-inexistenţa unei clauze exoneratoare de răspundere pentru vicii ascunse- introducerea acţiunii în termenul de prescripţie)
4
.
Stabilirea situaţiei de fapt potrivit criteriului cronologic şi numai înmăsura în care aceasta rezultă dintr-o expunere necontestată
(se includ aicielementele de fapt „narate ca atare” – exemplu, data introducerii cererii şi instanţaînvestită –, cele recunoscute, explicit sau implicit, de toate părţile faţă de care faptuleste relevant, precum şi cele corespunzătoare unor prezumţii legale – exemplu, buna-credinţă va fi reţinută chiar în lipsa oricărei informaţii care să infirme ori să releve oasemenea conduită subiectivă)
5.
 
Calificarea juridică a situaţiei de fapt prin raportare la condiţiile deadmitere a acţiunii,
condiţii anterior identificate (se verifică dacă fiecăreia dintrecondiţiile de admitere îi corespunde un element de fapt care, după caz, confirmă sauinfirmă condiţia respectivă)
6.
 
Identificarea, dacă este cazul, pe baza ierarhiei condiţiilor de admitere aacţiunii,
corelate cu situaţiile de fapt dovedite, a condiţionărilor în virtutea căroraunele dintre situaţiile de fapt iniţial reţinute ca fiind relevante juridic îşi pierd aceastărelevanţă. Corelaţia cu aspectele procesuale, în sensul soluţionării cu prioritate aexcepţiilor procesuale de procedură sau de fond. 
Exemplu 
 În cazul în care datele de fapt conduc la concluzia că termenul de prescripţieal acţiunii este împlinit la data introducerii acesteia, analiza de fond, în sensulcaracterului întemeiat sau neîntemeiat al pretenţiei, va fi, cu această argumentare,înlăturată .
7.
 
Examinarea şi evaluarea, argumentată în fapt şi în drept, a fiecăreiadintre susţinerile făcute de părţi prin raportare exclusivă la situaţiile de faptreţinute
ca fiind relevante în pronunţarea soluţiei (în cazul în care dreptul pretins este
 
Institutul Naţional al MagistraturiiB-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34www.inm-lex.ro
3
confirmat de datele speţei, verificarea conformităţii dintre pretenţia formulată şipretenţia pe care legea, prin modul în care reglementează acţiunea, o recunoaşte a fiformulată – exemplu, în cazul acţiunii redhibitorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile, sepoate cere desfiinţarea contractului)
8.
 
Enunţarea soluţiei, cu referire la toate pretenţiile formulate sauexcepţiile invocate de reclamant, pârât sau alte părţi din procesÎndrumar de rezolvare a unui subiect practic (speţă) de drept penal
Un caz practic poate presupune examinarea problemelor de drept material.Deaceea,la rezolvarea speţei urmează a fi verificate următoarele elemente,în funcţie decerinţele formulate :
1.
 
Identificarea instituţiei –instituţiilor şi calificarea juridică a situaţiei defapt2
.
Concordanţa fiecăreia dintre soluţiile propuse în speţă cu textelerelevante invocare în coţinut sau aplicabile instituţiei juridice respective3.
 
Identificarea, pe baza analizei dispoziţiilor legale ce oferăreglementarea acelei instituţii, a problemelor de drept de care depinderezolvarea speţei4. Stabilirea situaţiei de fapt pe baza probelor administrate5. Încadrarea juridică a situaţiei de fapt poate depinde de:

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
moiseelena liked this
Mirela Ionescu liked this
karinapet liked this
maria_33 liked this
maria_33 liked this
Mirela N. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->