Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REY

REY

Ratings: (0)|Views: 297|Likes:
Published by Fusa Adrian-Manuel

More info:

Published by: Fusa Adrian-Manuel on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

 
Figura complexă REY
Reprezintă o figură geometrică extrem de complexă care în sine nu are nici o semnificaţielogică.are 3 faze: 1- de copiere2- de reproducere din memorie3- de reproducere după o perioadă de 8 zileProba urmăreşte modul de integrare a proceselor perceptive într-o strategie orientată sprerezolvarea de probleme.- nivelul de structurare a informaţiei perceptive va indica nivelul mintal de dezvoltare alsubiectului.
Controlul vizio-motor şi atenţional 
- reprezintă modul în care subiectul a ajuns la un gradde maturare şi modul în care el reuşeşte să-şi îndrepte atenţia asupra sarcinii. Subiectul va ficapabil să-şi mobilizeze nişte strategii adecvate şi să împiedice alte informaţii parazite.
Domenii de utilizare: 
1.
În şcoală şi grădiniţă,pentru realizarea unui diagnostic psihic şi psiho-pedagogic.Rezultatele obţinute ne permit selecţia copiilor cu handicap precum şi diagnosticareacusurilor şcolarilor cu eşec în performanţele şcolare.2. Clinică - afecţiuni neurologice şi psihiatrice ce duc la o degradare a intelectului afectând memoriaşi inteligenţa, anumite forme ale schizofreniei, depresiei, alcoolism;- diagnosticarea din clinică furnizează indicii clare asupra deteriorării prezente în bolipsihice;3. Cercetare această probă reprezintă un instrument psihologic- diagnosticarea de bază............ reluareaexp. a structurilor operaţionale ale triadei cognitive: percepţie, memorie, atenţie.4. Diagnostic diferenţial - debilitate mentală - tonusul mental- tulburarea percepţieiFigura nu necesită din partea subiectului aptitudini grafice deosebite. Dificultatea apare înmomentul îmbinării figurilor geometrice în ansamblu. Figura constrânge la o analiză atentăşi la descifrarea legăturilor dintre elementele figurii.
Modul de administrare a probei:
Se poate administra individual orirui colectiv. Avem nevoie de: modelul figuriicomplexe pe o foaie A5, pe o foaie albă, 5-6 creioane colorate, un creion obişnuit, uncronometru.În cazul administrării individuale distingem două posibilităţi:- faza de copiere necesită creioane colorate şi în acest caz examinatorul notează pe foaiasa de observaţii succesiunea în care subiectul realizează fiecare structură a figurii; aceasta sepoate realiza şi în cursul administrării colective când la interval regulat comandămsubiectului să schimbe culoarea creionului.- în cazul administrării ............... nu se folosesc creioane colorate.
1
 
Este important ca subiectul să fie cât mai atent, să realizeze cât mai exact. E bine cadiscuţiile pentru copii mici să fie cât mai detaliate. Pentru copiii mari şi adulţi instrucţia va fispecifică pentru fiecare subiect în parte. După ce subiectul termină figura, examinatorulnotează timpul de execuţie a probei şi ia cele două foi( de lucru şi cea cu modelul). După opauză de 3 minute în care examinatorul discută cu subiectul, subiectului i se dă o nouă foaieşi este rugat să reproducă figura pe care anterior a copiat-o. După terminarea execuţiei figuriise înregistrează timpul şi examinatorul îi spune subiectului de existenţa celor 3 faze aleprobei. După 8 zile se vede în ce măsură subiectul îşi reaminteşte figura.Se pun în evidenţă:- nivelul de structurare a activităţii perceptive, adică vârsta perceptivă a subiectului;- modul în care a înţeles şi rigurozitatea strategiei;- nivelul de concentrare a atenţiei;
Interpretare - după tipul de structurare a desenului în faza de copiere, 7 tipuri:
1. construcţia pe armătură ( dreptunghiul central)
se realizează o armătură, apoi se trag diagonalele şi cele două mediane( orizontală şiverticală) – tip superior de rezolvare de probleme
modul de lucru al adultului - 56,6 %2. detaliile mici sunt încorporate în armătura centrală
subiectul începe cu realizarea unui element extern, după care va trece la realizareaarmăturii centrale
subiectul trasează cadranul central, dar include şi o parte exterioară
subiectul începe prin trasarea diagonalelor şi apoi trasează dreptunghiul central
nu are dominanţă la nici o vârstă
poate fi considerat ca un tip accesoriu
apare la 6 ani, se dezvoltă până la 12 ani, când atinge frecvenţa maximă 40%
diminuează la adult3. trasarea unui contur general
strategie şi mai puţin elaborată
conturul general în care sunt plasate apoi toate detaliile
nu domină la nici o vârstă
apare la toate vârstele ca un tip accesoriu
vârsta maximă – la 10 ani - 35%
dispare sau e neglijabilă la adult4. juxtapunere de detalii
subiectul realizează fiecare element ca într-un joc de puzzle
fără a trasa un cadru de bază
pot apare greşeli, dar subiectul poate realiza figura aproape corect
domină între 5-10 ani – maximum la 8 ani – 70%
la adult reprezintă un procentaj neglijabil5. realizarea unor detalii pe un fond confuz
subiectul va tasa un cadru care nu seamănă cu modelul, dar în interiorul cadrului sevor putea recunoaşte elemente – strategie insuficient elaborată
vârsta – la 4 ani – 50 %
dispare la 8 ani
2
 
6. reproducerea figurilor după o schemă sau structură familiară 
subiectul va aduce vag aminte de figura modelului şi a elementelor sale componente
figura în ansamblu va semăna cu un vapor, un peşte, o faţă umană
prezent la 4-5 ani şi dispare la 6 ani7. mâzgăliturile 
subiectul realizeao figucare nu mai seamănă deloc cu figura model; nicielementele simple nu mai sunt de recunoscut
intră în categoria: particularităţi sau bizarerii care apar în afecţiuni patologice
Interpretarea calitativă şi cantitativă:
bine plasat: 2 punctecorect greşit plasat: 1 punctpentru fiecareelement deformat, bine plasat: 1 puncttotal: 36 puncte cu omisiuni, greşit plasat: 0,5 punctedar recognoscibilnerecognoscibil 0 puncteNu se ţine seama de dimensiunea figurii; contează proporţia între elementele figurii. Unalt criteriu de interpretare e timpul.
Evoluţia tipurilor de realizare la reproducerea din memorie:
Tipul 7- simple mâzgălituri; prezent după 4 aniTipul 6- prezent la 4-6 ani; diminuează cu vârstaTipul 5- dominant la 4 ani, maxim 5, după 5 ani devine secundar; dispare după 12 aniTipul 4- maximum la 8-10 an, descreşte la vârsta adultăTipul 3- dominant între 4-6 ani, maxim la 6, apoi descreşte cu vârstaTipul 2- nu apare înainte de 7 ani, se menţine până la vârsta adultă, atinge maximul la 14ani; niciodată nu este un tip dominantTipul 1- dominant la 12 ani, atinge maximum la vârsta adultă
Comparaţie între cei 2 timpi de realizare a probei
În faza de copiere copiii sub 6 ani utilizează un timp destul de lung. După 10 ani, timpulpoate fi
scurt, mediu
sau
lung 
. Pentru adult, timpul de realizare e scurt.La faza de copiere copiii sub 4 ani realizează nişte probe sărace, doar câteva elementesunt recognoscibile. Detaliile sunt asimilate unor figuri familiare copiilor. Timpul derealizare depăşeşte în general 8 minute.După 7 ani se scurtează timpul de realizare (juxtapunere), iar după 9 ani se stabilizează.După 11-12 ani, cei mai mulţi dintre subiecţi realizează o structurare şi o asamblare afigurii într-un mod superior, pe baza dreptunghiului central, mod de realizare devenind apoiregulă pentru adult, din creşterea performanţei.
Ipoteze:
Structurarea percepţiei este în corelaţie directă cu nivelul de dezvoltare mentală; aceastapoate fi global inferioară vârstei cronologice sau putem asista la o dezvoltare dizarmonică.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniella Kanffer liked this
Ileana Balaci liked this
Macovei Anca liked this
Gjgj Refrf liked this
Cine Va Elena liked this
Larisa Bianca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->