Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cap4_pascal12

cap4_pascal12

Ratings:
(0)
|Views: 171|Likes:
Published by wolf250190

More info:

Published by: wolf250190 on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
Lec
ţ
ia 4
TIPURI DE DATE DEFINITE DE PROGRAMATOR
 
1. Tipul enumerare
ş
i tipul subdomeniu
 Pân
ă
acum am folosit doar tipurile de date pe care le numeam predefinite. Astfel, o variabil
ă
 putea fi doar un num
ă
r (întreg sau real), un caracter, un
ş
ir de caractere sau o valoare logic
ă
.Dar s
ă
presupunem c
ă
vrem s
ă
lucr
ă
m la un nivel mai abstract, de exemplu cu semafoareelectrice. Astfel, am avea nevoie de un nou tip de date, cu numele
semafor
, iar o variabil
ă
 
s,
 de acest tip, s-ar declara în mod obi
ş
nuit, prin
var s: semafor
.Astfel, vom intra împreun
ă
în minunata lume a tipurilor de date definite de programator. Un astfelde tip se declar
ă
prin:
type
identif_de_tip
=
definitie_de_tip;
În partea stâng
ă
avem un identificator, neîntâlnit înc
ă
în program, iar în partea dreapt
ă
avem odefini
ţ
ie de tip, aceasta diferind de la un tip la altul.
Tipul enumerare
 Un tip enumerare se define
ş
te printr-o list
ă
de identificatori
abstrac 
ţ 
, separa]i prin virgule
ş
iîncadra
ţ
i de paranteze rotunde.
type
id_tip_enumerare
=(
id
1
, id
2
,..., id
n
)
 
Exemple: 
 
 
type semafor = (rosu, galben, verde);
sau:
type saptamana = (luni, marti, miercuri, joi,vineri, sambata, duminica);
Putem scrie pe scurt, ca
ş
i la
const
sau
var
:
type semafor = (rosu, galben, verde);saptamana = (luni, marti, miercuri, joi,vineri, sambata, duminica);
Fire
ş
te, dac
ă
avem declara
ţ
iile de variabile:
var s: semafor; zi: saptamana;
trebuie s
ă
 în
ţ
elegem c
ă
 
s
poate avea una din valorile celor trei identificatori (ce numesc cele trei culori alesemaforului), iar
zi
poate fi una din zilele sapt
ă
mânii.Elementele unei enumer
ă
ri pot fi, evident, num
ă
rate, deci vom avea func
ţ
iile
Ord
,
Pred
 
ş
i
Succ
.Fie declara
ţ
iile urm
ă
toare:
type saptamana = (luni, marti, miercuri, joi,vineri, sambata, duminica)
var zi: saptamana; n: Integer;
În urma atribuirilor de mai jos:
zi:=miercuri; n:=Ord(Succ(zi));zi
va avea valoarea
miercuri
,iar
n
va fi
Ord(Succ(miercuri))=Ord(joi)=3
(numerotarea începe de la
0
).
Erori frecvente: 
 
 
Se gre
ş
e
ş
te adesea încercând s
ă
se afi
ş
eze variabile sau constante de tip enumerare,uitându-se c
ă
ele sunt valori abstracte
ş
i nu
ş
iruri de caractere sau identificatori pentru valori dealt tip.
WriteLn(miercuri)
va da eroare, iar
WriteLn(‘miercuri’)
va afi
ş
a
ş
irul
miercuri
, îns
ă
acest
ş
ir nu are nici o leg
ă
tur
ă
cu identificatorul
miercuri
.
 
De multe ori se gre
ş
e
ş
te când se declar
ă
tipul, punându-se simbolurile pentru atribuire în locde semnul de egalitate, dup
ă
 
type
:
type culoare
:=
(rosu, galben, albastru, verde, violet);
Utilizare: 
 
 
Lec
ţ
ia 4 Tipuri de date definite de programato
 52
Datele de tip enumerare pot fi folosite în programe pentru a face mai sugestive anumite lucruri.De pild
ă
, dac
ă
facem un joc de poker, iar juc
ă
torul va fi, pe rând omul
ş
i calculatorul, atuncialternarea lor se descrie astfel:
type jucator = (om, calculator);var juc: jucator;.....if juc = om then juc := calculatorelse juc := om;
Observa
ţ 
ie: 
Nu e nevoie s
ă
definim tipul
jucator
, putem scrie direct:
var juc: (om, calculator)
!
Tipul subdomeniu
 De multe ori dorim s
ă
folosim doar numere naturale în program, deci nu tot domeniul
Integer
,ci doar un subdomeniu al s
ă
u. Acest lucru e posibil, dac
ă
declar
ă
m:
type Natural =0..200;
. Aceasta reprezint
ă
faptul c
ă
s-a definit un nou tip de date, numit
Natural
, carereprezint
ă
toate numerele întregi pozitive mai mici sau egale cu 200. Dac
ă
vrem s
ă
extindem lamaxim în dreapta aceast
ă
arie, vom scrie:
type Natural=0..MaxInt;
. Acum putem lucra cunumere întregi considerate doar naturale:
var a,b,cmmdc: Natural;
. Dac
ă
vrem s
ă
lucr
ă
mdoar cu litere mari, adic
ă
cu acest subset al tipului
Char
vom defini:
type Litere =‘A’..’Z’;
. Dac
ă
vrem s
ă
lucr
ă
m cu un
ş
ir de maxim 20 de elemente, memorate într-un vector(vezi lec
ţ
ia 1), vom defini un subdomeniu de genul:
type indice=1..20;
. Prin declara
ţ
ia:
vari: indice;
 
vom marca faptul c
ă
, de
ş
i
i
este un num
ă
r întreg, el nu poate lua chiar oricevaloare, ci doar între
1
 
ş
i
20
.Deci tipul subdomeniu se define[te astfel:
type
id_tip_subd
=
const_1
..
const_2
 
De fapt, chiar
ş
i alte trei tipuri întregi, predefinite în Turbo-Pascal, sunt definite ca subdomenii:
type ShortInt = -128..127;Byte = 0..255;Word = 0..65535;
Astfel, dac
ă
avem
var x: Byte;
o atribuire de genul
x:= - 10
este eronat
ă
!
Observa
ţ 
ie: 
Nu e nevoie s
ă
ata
şă
m neap
ă
rat un nume unui tip subdomeniu, putem scrie, depild
ă
,
var i: 1..20
. Spunem câ tipul este
anonim 
.Fire
ş
te, cum tipul
Real
nu este scalar, nu vom putea defini ceva de genul:
typeRealPozitivMic = 0..123
.
5
.
Exerci
ţ
ii
 
1.
Defini
ţ
i tipuri enumerare pentru lunile anului, pentru anotimpuri, pentru disciplinele deînv
ăţă
mânt.
2.
Defini
ţ
i tipuri subdomeniu pentru literele mici ale alfabetului, pentru cifre.
3.
Defini
ţ
i o enumerare pentru zilele s
ă
pt
ă
mânii
ş
i un subdomeniu al acestora pentru zilelelucr
ă
toare.
4.
Defini
ţ
i tipuri de date pentru litere mari, litere mici, cifre, cifre pare, cifre impare.
5.
Defini
ţ
i un tip de date enumerare pentru culorile cele mai uzuale
ş
i unul ca subdomeniu alacestuia pentru culorile deschise.
2. Tablouri unidimensionale (vectori)
 În primul capitol am vorbit despre nevoia, în multe probleme, de a lucra cu
ş
iruri (de o lungimenecunoscut
ă
) de variabile de acela
ş
i tip. De pild
ă
, pentru a memora în
ă
l
ţ
imile unor elevi,exprimate în centimetri, vom avea nevoie de un
ş
ir de numere întregi, iar pentru a memoranumele acestor elevi, de un
ş
ir de date de tip
String
.
 
Lec
ţ
ia 4 Tipuri de date definite de programato
 53
 
Un
ş
ir de elemente de acela
ş
i tip se mai nume
ş
te
ş
i
vector
sau
tablou unidimensional
.Dac
ă
îns
ă
dorim s
ă
facem un program de
ş
ah, va trebui s
ă
punem tablei te joc în coresponden
ţă
 
 
o
matrice
(un
tablou bidimensional
), adic
ă
o suprafa]
ă
dreptunghiular
ă
organizat
ă
pe linii
ş
i pecoloane.Este clar c
ă
un tablou grupeaz
ă
date de acela
ş
i tip, a c
ă
ror referire se va face prin pozi
ţ
ia lor în
 
ş
ir, respectiv prin linia
ş
i coloana din matrice.În mod similar, putem s
ă
ne imagin
ă
m
ş
i tablouri cu mai multe dimensiuni. De pild
ă
, pentru amemora coordonatele - presupuse numere întregi - ale unor puncte din spa
ţ
iul tridimensionalvom avea nevoie de un tablou cu trei dimensiuni.Astfel de tipuri de date, ca
ş
i cele ce vor fi prezentate în continuarea lec
ţ
iei se numesc
tipuristructurate
, deoarece, dup
ă
cum se vede, o dat
ă
de acest tip are o structur
ă
mai complex
ă
.
Sintax
ă
 Putem s
ă
definim un vector de elemente de acela
ş
i tip, în felul urm
ă
tor:
type
id_de_tip_tablou
=
 
array[
id_de_tip_scalar
] of
id_de_tip
Exemple. Erori frecvente
 
type vector = array[1..20] of Integer
ar însemna un
ş
ir de elemente numereîntregi, numerotate de la
1
la
20
. Fie acum o variabil
ă
de acest tip:
var x:vector;
. Al treileaelement din
x
se refer
ă
prin
x[3
], deci a
i
-a component
ă
se va specifica prin
x[i]
.Dar putem s
ă
definim
ş
i tablouri cu elemente numerotate, de pild
ă
, de la
a=-5
la
b=5
(tabloul vaavea
b-a+1
elemente):
type vec = array[-5..5] of Integer;
 
 
type tablou = array[‘a’..’z’] of Real
ar însemna un
ş
ir de numere reale,“numerotate” de la ‘
a
’ la ‘
z
’, deci marginile sunt caractere. Dac
ă
vectorul nostru
var x:tablou
ar fi : (
12.5,100,4.45,-8.25,0,9.3,-56.456,
...), atunci am putea spune c
ă
a ‘
d
’-a component
ă
este
x[‘d’]=-8.25
!
 
Dar am putea defini chiar:
type vector_lung=array[Char] of Integer
ceea ce arînsemna un
ş
ir de elemente numere întregi, numerotate de la caracterul cu codul
ASCII 0
pân
ă
 la caracterul cu codul
ASCII 255
, care este ultimul !
 
Fire
ş
te, putem folosi chiar
ş
i tipul
Boolean
pentru a defini tablouri, chiar dac
ă
sun
ă
ciudat:
type taboul_ciudat=array[Boolean] of String
. Am putea avea un tablou:
varnume: tablou_ciudat
 
ş
i am putea vorbi de a
False
-a component
ă
sau a
True
-acomponent
ă
a sa, adic
ă
de prima sau de a doua !
 
Ultimele exemple prezentate, de
ş
i nu sunt tocmai interesante
ş
i utile, sunt corecte. Amputea merge chiar pân
ă
la defini]ii de genul
type ciudat_de_tot=array[semafor] ofsemafor
. În continuare, vom lucra cu tablouri de numere întregi sau reale, sau având elementede tip
Boolean
,
Char
sau
String
 
, tablouri care modeleaz
ă
exemplele necesare din realitate.
 
Dac
ă
vom avea definit
type vector=array[1..20] of Integer
, vom nota o variabil
ă
 de acest tip în general cu
x
. Componenta sa a
i
-a va fi, evident
x[i]
, iar noi vom utiliza efectiv,doar primele
n
componente (deci
1
n
20
).
 
Putem scrie ceva de genul
type vector=array
....
ş
i
var x: vector
pe scurt prin
var x: array
.......
.
 
 
De multe ori se gre
ş
e
ş
te în defini
ţ
ia tipurilor tablou, punându-se o variabil
ă
 
n
acolo unde artrebui s
ă
apar
ă
o valoare constant
ă
:
type vector = array[1..n] of
... .
 
Unii pun mai mult de dou
ă
puncte între cele dou
ă
constante care definesc domeniulindicelui:
type vector = array[1....10] of Integer
, ceea ce evident este gre
ş
it.
 
A
i
-a component
ă
este
x[i]
, dup
ă
cum am spus, nicidecum
x(i)
sau
xi
sau, cum scriuunii pe foaia de hârtie,
x
i
, a
ş
a cum scriam
ş
i noi în prima lec
ţ
ie.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bosslucian liked this
Popescu Corneliu liked this
Popescu Corneliu liked this
Popa Constantin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->