Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
59Activity

Table Of Contents

PARTEA A I-A INTRODUCERE
CAPITOLUL I INDIVIDUALIZAREA MANAGEMENTULUI COMPARAT
1.1. Scurt istoric
1.2. Definirea managementului comparat
CAPITOLUL II INFLUEN A CULTURII ÎN MANAGEMENT
2.1. Cultura în contextul globaliz rii
2.2. Conceptul de cultur
2.3. Reflectarea diferen elor culturale în management
D1 Universalism / particularism
2.3.1. Universalism / particularism
2.3.2. Individualism / colectivism
2.3.3. Neutru / afectiv
2.3.4. Specific / difuz
2.3.5. Statut câ tigat / statut atribuit
2.3.6. Atitudinea fa de timp
2.3.7. Atitudinea fa de natur
3.1. Necesitatea managementului comparat
3.2. Principalele coli în managementul comparat
3.2.1. coala dezvolt rii economice
3.2.2. coala mediului
3.2.3. coala comportamental
3.2.4. coala sistemelor deschise
3.2.5. coala bazat pe influen a culturii în management
3.3. Modele / teorii în managementul comparat
3.3.1. Modelul Farmer ± Richman
3.3.2. Modelul Negandhi ± Prasad
3.3.3. Modelul Rosalie Tung
3.3.4. Modelul / abordarea lui Geert Hofstede
3.4. Cultura în concep ia lui Hofstede
3.4.1. Distan a fa de putere: de la mic la mare
3.4.2. Colectivism fa de individualism
3.4.3. Feminitate fa de masculinitate
3.4.4. Evitarea incertitudinii: de la slab la puternic
3.4.5. Orientarea pe termen lung fa de orientarea pe termen scurt
3.4.6. Cultura organiza ional la Hofstede
PARTEA A II-A MANAGEMENTUL NORD-AMERICAN
CAPITOLUL IV STATELE UNITE ALE AMERICII
4.1. Scurt istoric al economiei americane
- perioada colonial (1607 - 1776);
4.1.1. Perioada colonial (1607 - 1776)
4.1.2. Perioada form rii statului federal (1776 - 1860)
4.1.3. Perioada reunific rii (1860 - 1914)
4.1.4. Perioada conflagra iilor mondiale (1914 - 1946)
4.1.5. Perioada modern (1946 - 2003)
4.2. Competi ia în context cultural american
4.3. Formele juridice ale propriet ii în economia american
4.4. Interna ionalizarea economiei americane
4.5. Structuri organizatorice în companiile americane
4.6.1 Angajarea personalului
4.6.2. Training-ul salaria ilor
4.6.3. Sindicatele în economia american
4.7. Veniturile ridicate ale managerilor în SUA
4.8. Încadrarea culturii americane în abordarea lui Hofstede
4.9. Calculatorul în societatea american
4.10. Robo ii în economia american
CAPITOLUL V CANADA
5.1. Scurt istoric
5.2. Despre for a de munc din economia canadian
5.3. Rela ia guvern ± afaceri în Canada
5.4. Influen e culturale specifice în managementul canadian
5.5. Globalizarea în economia canadian
5.6. Încadrarea culturii canadiene în abordarea lui Hofstede
PARTEA A III-A MANAGEMENTUL ASIATIC
CAPITOLUL VI JAPONIA
6.1. Scurt istoric al economiei nipone
6.2. Explica ii prealabile la succesul postbelic al Japoniei
6.3. Transla ia confucianismului din cultura chinez în cea nipon
6.4. Originile culturale ale managementului japonez
6.5. Expansiunea în str in tate
6.6. Tehnologiile i calitatea
6.7. Revolu ia japonez : TQM
6.8. Încadrarea contextului japonez prin prisma abord rii lui Hofstede
6.9. Structura marilor grupuri economice japoneze
6.10. Adoptarea deciziilor prin consens în firmele nipone
6.11. Organizarea structural în firmele nipone
6.12. De la MBO la managementul prin consens
6.13. Resursele umane în întreprinderile japoneze
6.13.1. Aspecte introductive în MRU
6.13.2. Sindicatele în întreprinderile nipone
6.13.3. Metode / tehnici nipone în domeniul managementului resurselor umane
6.14. Titluri i caracteristici în managementul nipon
6.15. Trainingul managerilor japonezi
6.16. Sistemul KANBAN: revolu ia japonez în organizarea produc iei
6.17. Politica de distribu ie în companiile japoneze
6.18. Robo ii în societatea japonez
7.7. Supersti iile în afaceri
7.8. Încadrarea culturii taiwaneze în abordarea lui Hofstede
CAPITOLUL VIII THAILANDA
8.1. Date generale
8.2. Cultura în managementul thailandez
8.3. Încadrarea culturii thailandeze în abordarea lui Hofstede
CAPITOLUL IX. CHINA
9.1. Originile culturii i civiliza iei chineze
9.2. Sun Tzu i The Art of War
9.3. Starea actual a economiei chineze
9.4. Aspecte din managementul chinez
9.5. Locul triadelor în societatea chinez
9.6. Încadrarea culturii chineze în abordarea lui Hofstede
CAPITOLUL X COREEA DE SUD
10.1. Organizarea structural în firmele sud-coreene
10.2. Adoptarea deciziilor
10.3. Managementul resurselor umane (MRU)
10.4. Tendin e previzibile în managementul firmelor sud-coreene
PARTEA A IV-A EUROMANAGEMENTUL
CAPITOLUL XI UNIUNEA EUROPEAN
11.1. Evolu ia Uniunii Europene
11.2. Institu iile i organismele Uniunii Europene
11.3. România i Uniunea European
11.3.1. Primele contacte România ± Comunitatea Economic European (CEE)
11.3.3. Ini ierea negocierilor de aderare
11.3.4. Avantajele i costurile integr rii pentru România
11.3.5. Rapoartele anuale ale Comisiei Europene
11.3.6. Finalizarea negocierilor de aderare a României
12.1. Anglia
12.1.1. Date introductive
12.1.2. Organizarea firmelor britanice
12.1.3. Ini ierea unei afaceri în Marea Britanie
12.1.4. Conservatorismul britanic i lumea afacerilor
12.1.5. Cultura afacerilor
12.1.6. Încadrarea culturii engleze în abordarea lui Hofstede
12.2. Germania
12.2.1 Date generale
12.2.2. Organizarea companiilor germane
12.2.3. Managementul resurselor umane în Germania
12.2.4. Încadrarea culturii germane în abordarea lui Hofstede
12.3. Fran a
12.3.1. Fran a ± Date introductive
12.3.2. Organizarea structural în firmele franceze
12.4. Italia
12.4.1. Date generale
12.4.2. Climatul organiza ional în firmele italiene
CAPITOLUL XIII EUROMANAGEMENTUL I EUROMANAGERII
13.1. Cultura european
13.2. Individualizarea no iunilor de Äeuromanagement´ i Äeuromanager´
13.3. Realit i ale procesului de europenizare
13.4. Caracteristici ale Euromanagementului
13.5. Despre Euromanagementul marilor corpora ii
13.6. Leadership-ul în Europa
13.7. Despre compania paneuropean
PARTEA A V-A CONCLUZII I PERSPECTIVE
CAPITOLUL XIV CONCLUZII I PERSPECTIVE
14.1. Analize comparative
14.1.1. Rela ia S.U.A. ± Japonia
14.1.2. Rela ia UE ± Japonia
14.1.3. Despre competi ia global
14.2. Teorii în managementul contemporan
14.2.1. MBO
14.2.2. Excelen a în afaceri
14.2.3. Reengineering-ul companiei
14.2.4. Firma holonic
14.3. Posibile dezvolt rii viitoare
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs de Management Comparat 2007

Curs de Management Comparat 2007

Ratings: (0)|Views: 4,203 |Likes:
Published by vdraganel

More info:

Published by: vdraganel on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 7 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 90 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 97 to 197 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 204 to 228 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 235 to 328 are not shown in this preview.

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionela Bobeica liked this
Radu Salari liked this
Mony Monyk liked this
Marius Botezatu liked this
Razvan Laur liked this
Natalia Vilcu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->