Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity

Table Of Contents

Уводни бележки
І. Предмет, статут и методи на психологията
Вътрешният свят на човека: опити за разгадаване
Изходно определение на предмета на психологията
Психологията - изследване и управление на човешките преживявания
С какво още се занимава психологията?
Човешкото преживяване и трите свята на всекидневната
психология
За професията и призванието на психолога
За статута на Общата психология
Емпирично и теоретично в психологията
Общата психология и нейният статут в световен мащаб
Общата психология като академична дисциплина в България
Каква трябва да бъде образцовата Обща психология като институция?
Към една Обща психология на ситуациите
Теориите в психологията
Единици на анализ в психологията
Наблюдение
Допитване
Експеримент
Съпоставителен анализ на методите
Психологически методики на изследване
Многообразието на методики в психологията
Проблеми на изследването на ситуационния репертоар и ситуационния тезаурус
ІІ. Универсална и ситуационна структури на психиката
Психологията в еволюционен контекст
Филогенеза на психиката
Проблеми на био-психо-еволюцията на човека
Невро-физиологическа организация на психиката
Още за душата и тялото
Еволюция на ситуационната структура на преживяванията
Универсална структура на психо-поведенческата активност у човека
Здрав смисъл и структура на човешката психика
Образ на света
Ефекти на ОС
Субектен блок на психиката
Ситуация
Поведение
Психични функции и блоковата структура на психиката и поведението
Феноменология на човешкия жизнен свят: как човекът присъства в битието
Същностни черти на преживяването
Основни твърдения на феноменологичната психология на ситуациите
Частно-психологически следствия
Философски проблеми на феноменологичния ситуационизъм
Защо възникват ситуационните редове (СР-е)29
Императив за неблокиране на СР-е
Импровизация и опортюнизъм в реализацията на СР-е
Ригидизация на СР-е
Серийно-позиционни ефекти в СР-е
Онтогенеза на ситуационния репертоар и СР-е
За потребностите и инстинктите у човека
Структура и функции на човешката подбудителна сфера
Потребности
Нагласи
Мотиви
Ситуативни подбуди
Взаимодействие на подбудителните равнища
Съзнателно, несъзнателно и ситуация
Азът - източник на съзнатост
Видове несъзнателно и проявленията му в ситуация
Функции на съзнателните състояния
Внимание
Функции на вниманието
Видове внимание
Внимание и информационна обработка
Свойства на вниманието
ІV. Личността в общопсихологически контекст
Проблемът за личността – предизвикателство за психологията на ХХІ век
Възгледи за личността в психологията
Слоеста структура на личността
Описание на слоестата структура
Възникване и динамика на слоестата структура
Жизненото в контекста на културата и на широкия социум
Жизненото дело във вътрешния свят на субекта
Онтогенеза на жизненото дело на индивида
Воля и волево действие
Възгледи за волята в психологията
Усилието – същност и функции спрямо Аза и ситуационното поле
Сложно волево действие
1. Постановка на цел
2. Осмисляне
3. Планиране
4. Практически действия
5. Постигане на резултат
6. Оценка на резултата
Динамика на волевото действие в структурата на личността
Еволюционна психология на морала
Смисълът в живота на индивида
Свойства и детерминанти на смисъла
Смисълът в структурата на личността
Личностни смисли и жизнено дело
Граници на личностния смисъл
V. Индивидуално-психологически структури на личността
Психодинамична индивидуалност на субекта
Жизнен цикъл
Денонощен психодинамичен цикъл (ДПЦ)
Психодинамичната индивидуалност и мястото й в общата структура на психиката
Способности
Определение на способността
Способности и психически функции
Психологически възгледи за способностите
Емоционални явления
Проблемът за природата на емоциите – две контрастни позиции
Феноменологично-функционална теория за емоциите
Функции на емоциите
Всекидневна типология на емоционалността
Някои закономерности на емоционалните явления
Характер и всекидневие
Три определения на характера
Възгледи за характера в психологията
Характерът в практическата психология на С. Кови
Всекидневие, характер и личност
Навици и привички
Възгледи за навиците и привичките
Всекидневна концепция
Психологически концепции за навиците и привичките
Стадии на формиране на навиците
Навиците в общата структура на опита
Умения и експертност
Определение на умението
Модел на формиране и прибавяне на умели действия
Експертност при вземане на решения
VІ. Сензоперцептивни процеси64
Закономерности на сензоперцептивните процеси
Сензоперцептивната доминантност
Психофизиката в съвременната психология
Усещания
Типологии на усещанията
Взаимоотношения между стимули и усещания
Прагове на усещания. Основен психофизически закон
Психофизиологични закономерности на усещанията
Възприятие
Взаимоотношения между възприятия и усещания
Типологии на възприятията
Процес и резултат на възприятието
Процесуални особености на възприятието
Характеристики на перцептивния образ
Теории за възприятието
Перцептивни илюзии
Наблюдение и наблюдателност
VІІ. Абстрактно-познавателни процеси
Учене и памет
АКТ-теорията за мисленето и ученето
Стадии на ученето според АКТ-теорията
Архитектоника на човешката паметова система
Сензорна памет (СП)
Краткосрочна памет (КП)
Дългосрочна понятийно-семантична памет
Дългосрочна памет за епизоди
Дългосрочна процедурна памет
Времева и целева структура на паметта
Взаимодействие между паметовите регистри
Основни паметови ефекти
Памет и личност
Мислене
Проблеми – общата структура и дефиниране
Личностен смисъл на проблема
Стратегии на решаване на проблеми
Формиране и използване на понятия
Видове понятия и тяхното формиране
Прототипични понятия90
Как се формират и използват прототипичните понятия?
Класически (логически) понятия
Целеви понятия
Взаимовръзка между разновидностите на мисленето
Въображение
Възгледи за въображението
Определение на въображението
За какво служи въображението?
Изследване на въображението
Въображение и ситуационни редове ( СР-е)92
Връзка на въображението с другите психични функции
Заключение
Приложения
Приложение 1. Речник на ситуационистката концепция
Приложение 2. Теми на човешки преживявания93
Приложение 3. Моят списък на “гросмайсторите” в психологията
Приложение 4. Теми за писане на есе и за размишления94
Изисквания към писането на академично есе
Литература
Авторски показалец
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
obshta psihologia_siela 2006

obshta psihologia_siela 2006

Ratings: (0)|Views: 6,314|Likes:
Published by Sasha Elena Popova

More info:

Published by: Sasha Elena Popova on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 26 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 33 to 89 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 96 to 136 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 143 to 262 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 269 to 312 are not shown in this preview.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
xlapaka liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mila Vasileva liked this
shemet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->