Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HDG

HDG

Ratings:
(0)
|Views: 2,450|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
Copyright © T
ạp chí dạy v
à h
ọc Hóa học
, Journal of teaching and learning chemistryhttp://ngocbinh.webdayhoc.net
HƯỚNG DẪ
N GI
I CHI TI
ẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC
T
Ừ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2010
 
Võ Ng
ọc B
ình (T
ổng hợp)
 
 
Dành cho: Ôn thi Đại học
– Cao
đẳng
.
Ngu
ồn: Tổng hợp và sưu tầm từ internet
.
 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
vukhacngoc@gmail.com
Đ
ÁP ÁN CHI TI
T
ĐỀ
THI TUY
N SINH
Đ
H – C
Đ
 KH
I A N
Ă
M 2007 – MÃ
ĐỀ
930
I.
 
Đặ
t v
ấ 
n
đề 
 
thi
Đ
H – C
Đ
n
ă
m 2007
đế
n nay
đ
ã qua
đ
i
đượ 
c g
n 1 n
ă
m, nh
ư
ng t
 
đ
ó
đế
n nay, r 
t nhi
ubài t
p trong
đề
thi tuy
n sinh n
ă
m ngoái v
n còn
đượ 
c th
o lu
n r 
ng rãi trên các di
n
đ
àn h
c t
p.
Đ
ây là
đ
i
u hoàn toàn d
hi
u vì
đố
i v
ớ 
i các b
n h
c sinh tr 
ướ 
c khi b
ướ 
c vào k 
thi c
a n
ă
m nay, thìvi
c nghiên c
u
l
ưỡ 
ng các
đề
thi c
a các n
ă
m tr 
ướ 
c
đ
ó là h
ế
t s
c quan tr 
ng, nh
t
đề
thi n
ă
m2007 b
t
đầ
u thay
đổ
i theo h
ướ 
ng thi tr 
c nghi
m.
Để
cung c
p thêm cho các em m
t tài li
u tham kh
o quan tr 
ng cùng nh
ng l
ờ 
i khuyên b
íchtr 
ướ 
c khi b
ướ 
c vào k 
thi s
p t
ớ 
i, tôi xin cung c
p
đ
áp án chi ti
ế
t c
a cá nhân tôi v
ớ 
i
đề
thi tuy
n sinh
Đ
H – C
Đ
n
ă
m 2007 môn Hóa h
c, tr 
ướ 
c h
ế
t là
đề
thi c
a kh
i A (mã
đề
930).
II.
 
Đ
áp án chi ti 
ế 
Đ
áp án: BCho t
t
HCl và Na
2
CO
3
 
đầ
u tiên t
o ra mu
i acid, t
l
ph
n
ng 1:1 (các t
l
này
đề
unh
m
đượ 
c trong
đầ
u)
khí thoát ra HCl d
ư
(a-b) mol
 
đ
áp án B.Bài này làm trong 20 - 30s
Đ
áp án: AAg
+
m
nh nh
t
lo
i C, D và ch
c
n xét th
t
Cu
2+
và Fe
2+
 
đ
áp án A
Bài này làm trong 10 - 15s
Đ
áp án: D
http://my.opera.com/saobanglanhgia
 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
vukhacngoc@gmail.com
46g = 0,5 mol M = 888 M 3 g
c acid = 888 41 44*3 = 715 M trung bình =715/3 S
C trung bình kho
ng = (715 : 3) : 14 (phép tính liên t
c, ko c
n giá tr 
trung gian) =17,0238
đ
áp án B ho
c D.
Làm ng
ượ 
c l
i: 17 * 14 = 714 = 715 – 1
đ
áp án D.
(các giá tr 
41, 45, 92, 888 là hoàn toàn có th
tính nh
m
đượ 
c nh
ờ 
rèn luy
n k 
n
ă
ng tính)Bài này làm trong 40 – 60s.Bài này thì
đ
áp án A, C, D
đề
u có th
 
đ
úng, nh
ư
ng
đơ 
n gi
n nh
t là cách nh
n bi
ế
t b
ng Cu,theo
đ
áp án C c
a B
(^^ d
ĩ 
nhiên là bài này có v
n
đề
, và tôi c
ũ
ng không hài lòng v
ớ 
i
đ
áp án này)Bài này làm trong 10-15s
Đ
áp án: B (Cái này thì không c
n ph
i ngh
ĩ 
nhi
u)Bài này làm trong 5-10s
Đ
áp án: D (Bài này c
ũ
ng không c
n ph
i ngh
ĩ 
ng
ợ 
i nhi
u)Bài này làm trong 10-15s
Đ
áp án: DBài này nhìn thoáng qua c
ũ
ng có th
 
đ
oán là
đ
áp án B ho
c D (v
a là kinh nghi
m – có 2
đ
áp áncùng s
C, v
a là có th
tính nh
m: 8,4 = 1,4 x 6 – nh
ờ 
rèn luy
n k 
n
ă
ng tính).C
ũ
ng nh
ờ 
n
ă
ng tính, có th
th
y nCO
2
< 0,4 (8,96lít) so v
ớ 
i nH
2
O ~ 0,6 (9g = 0,5 mol, 10,8 =0,6 mol) thì nh
h
ơ 
n khá nhi
u
đ
áp án D.
(Ho
c tính s
mol CO
2
, N
2
, H
2
O r 
i tính t
l
: C : H : N ta có k 
ế
t qu
đ
áp án D)Bài này làm trong 20-30s
http://my.opera.com/saobanglanhgia

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trương Pham liked this
Phuong Vu Minh liked this
toantamphu5261 liked this
toantamphu5261 liked this
Tam Duong Tran liked this
clazy89 liked this
hl0919096823 liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->