Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Juventud, pobreza, esperanza y mercados

Juventud, pobreza, esperanza y mercados

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 195 |Likes:
Published by Gestion Cultural
"La pobreza reduce la capacidad de imaginar y eso repercute negativamente en el desarrollo del mercado de las nuevas tecnologías". Informes publicados en los MMCC sobre situación jóvenes en el conurbano bonaerense. Desersión escolar. Trabajo. Delito. Drogas. Exclusión social. Consumo. Desocupación. Expectativas de vida. Provincia de Buenos Aires. Fuentes: Min. Desarrollo Social P Bs As (D. Arroyo); www.tendenciasplus.com y Obs Deuda Social UCA
"La pobreza reduce la capacidad de imaginar y eso repercute negativamente en el desarrollo del mercado de las nuevas tecnologías". Informes publicados en los MMCC sobre situación jóvenes en el conurbano bonaerense. Desersión escolar. Trabajo. Delito. Drogas. Exclusión social. Consumo. Desocupación. Expectativas de vida. Provincia de Buenos Aires. Fuentes: Min. Desarrollo Social P Bs As (D. Arroyo); www.tendenciasplus.com y Obs Deuda Social UCA

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Gestion Cultural on Aug 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
mttp?//ds.sarcbh.a`g/iafuonj >/>>
 
Cjl`rgnacñj pubfcanhn p`r f`s GGAA s`brd sctunacñj hd f`s oñvdjds dj df îgbct` hd fn pr`vcjacn hd Budj`s Ncrds;  Nridjtcjn, dj dspdacnf hdf a`jurbnj`. Hdsdracñj dsa`fnr, hr`in, hds`aupnacñj, lnftn hd m`rcz`jtds hd vchn y lnftn hd cgnicjnacñj pnrn fn ardntcvchnh. Djtrd df prcgdr y tdradr nrtçauf` sd pr`huad uj a`jtrnstd guy cjtdrdsnjtd hnh` qud rdvdfnj qud fn p`brdzn fcgctn df hdsnrr`ff` hd f`s gdranh`s hd pr`huat`s tdaj`fñica`s. >.- DJATDQXN DJ FN UR@\CJACN HD BTDJ@Q NCRDQ
T j 14% hd f`s oñvdjds p`brds ardd qud g`rcrî ` vcvcrî dxafuch`
Afnrçj? R`h`fl` Fnrn. 2<NI@255= "Qc j` trnbnoîs td g`rçs hd mngbrd, hd r`bnr ` p`r df pna`". Dgnjjudf (>9) a`jsciucñ uj dgpfd` cjl`rgnf y nÿj pdfdn a`jtrn dsn rdldrdjacn trîican qud tcdjd df 14% hd f`s oñvdjds hd djtrd >4 y 25 nþ`s hdf A`jurbnj` qud j` trnbnonj jc dstuhcnj. Df a`rtd hd dsd sdigdjt` s`acnf rdvdfn "cjadrtchugbrd" h`jhd hdbdrçn mnbdr pr`ydat`, tnf vdz nfiÿj sudþ` pdrscstdjtd. °^uã dxpdatntcvns tdjãs pnrn df lutur`0, rdqucrcñ fn djaudstn hdf Gcjcstdrc` hd Hdsnrr`ff` Q`acnf. Fn rdspudstn cjqucdtn? df gcsg` p`radjtnod a`jschdrn qud "hdjtr` hd acja` nþ`s" vn n dstnr "gudrt` ` dxafuch`". Df gudstrd` tcdjd ujn bnsd `rcdjtntcvn. Qd rdnfczñ s`brd 455 nh`fdsadjtds qud pnrtcacpnr`j hd irup`s l`anfds y dj nfiuj`s ans`s a`j utcfcznacñj hd aîgnrn Idsdff pnrn dvctnr fn cjmcbcacñj. Qd l`rgnr`j auntr` nirupngcdjt`s? f`s qud "sñf` dstuhcnj", f`s qud "dstuhcnj y trnbnonj", f`s "sñf` trnbnonj" y f`s qud "j` trnbnonj jc dstuhcnj". Dj df sdat`r hd gny`r rcdsi`, df 15 p`r acdjt` rdsp`jhcñ qud prdvã su lutur` a`j "trnbno`s prdanrc`s". Dj df A`jurbnj` df 85% hdf dgpfd` ds cjl`rgnf. @tr` 14% huhn s`brd nfiujn p`scbcfchnh hd hdsnrr`ffnr v`anac`jds ` njmdf`s. °U`r quã rdfnac`jnj df lutur` a`j tnjt` hrngntcsg`0 Qdiÿj df gcjcstr` Hnjcdf  Nrr`y` (Hdsnrr`ff` Q`acnf, pr`v Budj`s Ncrds), j` ds ujn "a`jstruaacñj nbstrnatn". "Dstî fcinhn n fn gudrtd hd uj lngcfcnr, ngci` ` a`j`ach` dj mdam`s hdfcatcv`s ` p`r df a`jsug` hd pna`". X`h`s nsugdj qud fn lngcfcn hdbdrçn sdr fn bnsd a`jtdjdh`rn. J` `bstnjtd, dj ds`s sdat`rds lujac`jn a`g` ujn `rinjcznacñj cjdstnbfd. Gnrcdfn (>3) gdjac`jñ dj fn djaudstn qud "f`s pnhrds vcvdj trnsgctcdjh` a`sns y trnsgctdj sus pr`pcns lrustrnac`jds. Dff`s gcsg`s -nirdiñ- j` snbdj añg` snfcr nhdfnjtd y, n vdads, jdadsctnj gîs qud j`s`tr`s sdr dsauamnh`s". Tjn hd fns a`jafusc`jds hd dstn dxpdrcdjacn gdjac`jn fn hclcauftnh pnrn "pdjsnr" d "cgnicjnr" df lutur`. Df vnffnh` ds fn cgp`scbcfchnh hd nsadjs` s`acnf. Tj dgpfd` sdrçn df a`gcdjz`. Ounj (>3) tcdjd ujn td`rçn? "Df trnbno` td hdsaudfin, y`, sc j` trnbno` dst`y t`h` df hçn mnacdjh` jnhn, a`finh`, dj ujn pfnzn; dj angbc` trnbnonr ds a`g` qud... anãs... j` fn "bnrhdîs"". Nÿj dj dstd gdhc` s`acnf a`gpfdo`, nfiuj`s hcspnrnh`rds t`hnvçn rdscstdj a`g` gnjhnt`s aufturnfds. Fuacnjn (25), dstuhcnjtd tnrhçn, nsdiurn qud su "gny`r sntcslnaacñj ds qud ffdiuã, gd dsl`raã y f` f`irã".
2. Fca Hnjcdf Nrr`y`? "Xrnbnong`s pnrn djinjamnr n f`s amca`s dxafuch`s"
Fn Ufntn.- Df gcjcstr` hd Hdsnrr`ff` Q`acnf, Hnjcdf Nrr`y`, sd rdlcrcñ nf s`jhd` qud s`stcdjd qud df 14 % hd f`s  oñvdjds j` pudhd pr`ydatnr su lutur` n 4 nþ`s y rda`rhñ qud dj bnsd n dsd s`jhd` fn Ur`vcjacn pus` dj gnramn df pr`irngn "Djinjamntd", qud dstnbfdad uj l`jh` hd 35 gcff`jds hd pds`s pnrn lcjnjacnr pr`ydat`s pnrn oñvdjds hd >= n 24 nþ`s. Gnrtds 2< hd Ni`st` hd 255= | @rinjcsg`s Fn Ufntn.- Df gcjcstr` hd Hdsnrr`ff` Q`acnf, Hnjcdf Nrr`y`, sd rdlcrcñ nf s`jhd` qud s`stcdjd qud df 14 % hd f`s oñvdjds j` pudhd pr`ydatnr su lutur` n 4 nþ`s y rda`rhñ qud dj bnsd n dsd s`jhd` fn Ur`vcjacn pus` dj gnramn df pr`irngn "Djinjamntd", qud dstnbfdad uj l`jh` hd 35 gcff`jds hd pds`s pnrn lcjnjacnr pr`ydat`s pnrn oñvdjds hd >= n 24 nþ`s. "Fn sctunacñj ds arçtcan. Rdnfczng`s uj gudstrd` s`brd 445 oñvdjds hcvchch`s dj 8 irup`s? f`s qud j` dstuhcnj jc trnbnonj; f`s qud trnbnonj; f`s qud trnbnonj y dstuhcnj, y f`s qud sñf` dstuhcnj. Qc bcdj fn sctunacñj da`jñgcan djtrd dff`s ds hcstcjtn, df dsqudgn hd pdjsngcdjt` ds bnstnjtd scgcfnr? tcdjdj fn sdjsnacñj hd dstnr nludrn hd t`h`, ujn guy gnfn `pcjcñj hd fn p`fçtcan y hd fns cjstctuac`jds dj idjdrnf, bnons dxpdatntcvns y, dj df ans` hd f`s qud j` dstuhcnj jc trnbnonj, ujn ludrtd sdjsnacñj hd qud df lutur` vn pnrn pd`r", gnjcldstñ. Xrns s`stdjdr qud njtd dst` "mny qud tdjdr ujn gcrnhn hd cjafuscñj", rda`rhñ qud n rnçz hd dsd dstuhc`, df Gcjcstdrc` hd Hdsnrr`ff` Q`acnf n pdhch` hdf i`bdrjnh`r Qac`fc pus` dj gnramn df pfnj "Djinjamntd" a`j df qud sd brcjhn "anpnactnacñj y df lcjnjacngcdjt` hd pr`ydat`s pr`huatcv`s, aufturnfds ` a`gujctnrc`s hd mnstn >5 gcf pds`s". "Ttcfczng`s df gcsg` scstdgn qud a`j f`s pr`ydat`s a`jtdgpfnh`s dj df pfnj s`ac`pr`huatcv` Ardnjh` @p`rtujchnhds, ds hdacr qud fn dvnfunacñj sd mnad dj anhn hcstrct` p`r f`s nat`rds qud gdo`r a`j`adj fns jdadschnhds hd anhn fuinr.  Nhdgîs hd lcjnjacnrf`s, sd p`jhrî dj gnramn uj @bsdrvnt`rc` Ouvdjcf y tdjhrdg`s n uj`s >.455 tut`rds hd anffd pnrn qud f`s a`jv`qudj n snfcr hdf j` fuinr dj df qud sd djaudjtrnj", a`jafuyñ. Df cjl`rgd Urcgdr` sd hcvchcñ n fn p`bfnacñj bno` njîfcscs
 ‑
 oñvdjds hd >4 n 25 nþ`s- dj auntr` irup`s? df Irup` N a`jl`rgnh` p`r f`s qud "sñf` dstuhcnj", pdrtdjdacdjtds n ujchnhds lngcfcnrds hd f`s sdat`rds gdhc`s tçpca`s; dj tnjt` qud df Irup` B lud a`jstctuch` p`r oñvdjds qud j` sñf` cjvcdrtdj su
 
mttp?//ds.sarcbh.a`g/iafuonj 2/>>
 
tcdgp` dj df dstuhc` scj` qud tngbcãj rdnfcznj nfiujn natcvchnh da`j`gçn. Q`j f`s qud "dstuhcnj y trnbnonj". Dstd sdigdjt` a`gpnrtd acdrt`s rnsi`s a`j df irup` njtdrc`r pdr` tnjt` f`s suodt`s a`g` fns ujchnhds lngcfcnrds n fns qud pdrtdjdadj sd djaudjtrnj a`j acdrtn prdanrcdhnh d cjdstnbcfchnh da`jñgcan y fnb`rnf. Hd dstn gnjdrn, dstd sdiujh` tcp` prdsdjtn acdrtn vufjdrnbcfchnh. Qd p`hrçn hdj`gcjnr nf irup` a`g` a`gpudst` p`r  oñvdjds pdrtdjdacdjtds n f`s sdat`rds gdhc`s y gdhc`s vufjdrnbfds. Df Irup` A cjafuyd n amca`s qud "sñf` trnbnonj". Dj df cjtdrc`r hd dstd irup` dxcstdj h`s rdnfchnhds hcstcjtns? f`s qud trnbnonj y mnj nbnjh`jnh` f`s dstuhc`s l`rgnfds; y qucdjds mnj lcjnfcznh` fn dhuanacñj gdhcn y j` sciudj dstuhc`s supdrc`rds. Dj tãrgcj`s idjdrnfds, f`s oñvdjds qud a`gpnrtdj fn prcgdrn rdnfchnh qud ds f`s qud dstîj trnbnonjh` y mnj nbnjh`jnh` sus dstuhc`s, pdrtdjdadj n sdat`rds prdanrcznh`s a`j hcvdrs`s jcvdfds hd vufjdrnbcfchnh. F`s `tr`s sd nadranj n f`s h`s prcgdr`s irup`s. Lcjnfgdjtd, df Irup` H sd djaudjtrn a`gpudst` p`r nqudff`s qud "jc trnbnonj jc dstuhcnj". U`r sus ntrcbut`s lngcfcnrds y s`ac`da`jñgca`s p`hrçn hdacrsd qud sd trntn hd oñvdjds qud vcvdjacnj "hcvdrs`s jcvdfds hd dxafuscñj". Qdiÿj f`s rdsuftnh`s hdf s`jhd`, df 14 p`r acdjt` hd f`s djaudstnh`s s`stuv` qud dj 4 nþ`s vn n dstnr gudrt` ` dxafuch`; df 15 p`r acdjt` a`j uj trnbno` prdanrc` y df 14 p`r acdjt` augpfcdjh` a`j su v`anacñj. Hd naudrh` nf cjl`rgd, dxcstdj lrnjons hd fn p`bfnacñj (Irup` H - "J` dstuhcnj jc trnbnonj") yn a`jvdjachns hd qud mnj sch` hdonhns dj fn bnjqucjn, rdscijnhns, cgp`tdjtds pnrn h`gcjnr su p`rvdjcr. Q`j oñvdjds dxafuch`s, dxpufsnh`s n fn anffd scj jnhn qud mnadr. Udracbdj qud dj dstn s`acdhnh j` sd vcsfugbrnj pr`pudstns gdo`rds pnrn su idjdrnacñj y pnrn fns idjdrnac`jds sciucdjtds, h`jhd fns hdacsc`jds qud sd pudhdj t`gnr s`j, dj df gdo`r hd f`s ans`s, n gdhcnj` pfnz`. Qd a`gprdjhd fn vcscñj jdintcvn hdf lutur` n trnvãs hd su nprdacnacñj y dvnfunacñj hdf prdsdjtd. Dxcstd ujn pdradpacñj hd ujn rdnfchnh natunf nhvdrsn y hd hclçacf g`hclcanacñj y gdo`rn. Dj tnjt`, df vnf`r gîs odrnrqucznh` p`r t`h`s f`s irup`s lud fn QDITRCHNH LNGCFCNR (auchnh` hd f`s sdrds qudrch`s). Fn hdgnjhn hd pr`tdaacñj, nldat` y auchnh` p`r pnrtd hd f`s lngcfcnrds pnrdad sdr uj hdj`gcjnh`r a`gÿj tnjt` hd f`s qud p`sddj uj irup` lngcfcnr dstnbfd a`g` hd f`s qud pdrtdjdadj n irup`s lngcfcnrds cjdstnbfds ` hdscjtdirnh`s.
1. F`s a`jsugch`rds hd bno`s rdaurs`s pcdrhdj fn anpnachnh hd s`þnr
58/54/255= mttp?//www.tdjhdjacnspfus.a`g/a`jtdjch`s/vdr/<4> Ur`huat` hd fns suadscvns arcscs da`jñgcans vdj df prdsdjtd a`j rdscijnacñj y s`j cjanpnads hd pr`ydatnrsd mnacn nhdfnjtd, sdiÿj uj dstuhc` qud prdsdjtnr`j df CND, J`kcn, Xdfdlñjcan y Hcsjdy °^uã `trns a`jafusc`jds dja`jtrnr`j s`brd df a`jsug` hd gdhc`s y djtrdtdjcgcdjt`s dj fn Nridjtcjn0 Mcpdrcjlfnacñj, rdadscñj, a`rrnfct`, a`rrchns bnjanrcns, an`s y vudftn n dgpdznr. Fn mcst`rcn da`jñgcan cgpnatñ a`j hurdzn dj fn gdg`rcn hd f`s nridjtcj`s. Guam` gîs hd f` qud sd ardçn. F`s dstrnt`s s`acnfds cjldrc`rds, nqudff`s qud cjtdirnj fn ffngnhn bnsd hd fn pcrîgchd, sd sctÿnj dj df prdsdjtd a`j rdscijnacñj y, aunjh` sd trntn hdf lutur`, j` sd ntrdvdj n s`þnr. Fns arcscs hd f`s ÿftcg`s 25 nþ`s ffdvnr`j n fns pdrs`jns nhuftns hd dstd sdigdjt` hd uj jcvdf s`ac`da`jñgca` gdhc` n uj` bno` y a`j dff` a`jlcsanr`j su anpnachnh hd pr`ydatnrsd mnacn nhdfnjtd.  Nqudf ds uj` hd f`s prcjacpnfds dgdridjtds hdf dstuhc`
‖A`gp`rtngcdjt`s njtr`p`fñica`s
 hd djtrdtdjcgcdjt` dj
fn bnsd hd fn pcrîgchd‗, hdsnrr`ffnh` p`r df Adjtr` hd
Cjvdstcinac`jds pnrn fn Cjhustrcn hd Gdhc`s & Djtrdtdjcgcdjt` dj Fntcj`ngãrcan (Acgdf) hdf CND. Fn cjvdstcinacñj, hdsnrr`ffnhn dj Budj`s Ncrds y Qnj Unbf` n pnrtcr hd fn tãajcan hdf l`aus ir`up, gudstrn qud fn chdjtchnh y fn hcijchnh hd f`s cjhcvchu`s hdf vdacj` pnçs qud pdrtdjdadj n fn bnsd hd fn pcrîgchd sd gnjtcdjd
‖a`j vcv`s a`f`rds‗, pr`bnbfdgdjtd, sdiÿj f`s
rdsp`jsnbfds, p`rqud dj Brnscf fns arcscs mnj sch` gîs sutcfds y fn g`vcfchnh s`acnf j` mn sch` tnj vc`fdjtn a`g` dj fn Nridjtcjn.  N hcldrdjacn hd f`s f`anfds, f`s irup`s s`acnfds dstuhcnh`s dj Qnj Unbf` vdj nf djtrdtdjcgcdjt` a`g` ujn `p`rtujchnh pnrn fn cjtdirnacñj s`acnf, s`j cjtdjsngdjtd da`f`icstns y busanj sugnr n fn hcvdrscñj dfdgdjt`s aufturnfds qud np`rtdj n fn l`rgnacñj hd anhn pdrs`jn. Df lfngnjtd Acgdf ds df `rinjcsg` nanhãgca` ardnh` p`r df CND Buscjdss Qam``f, y fns dgprdsns Hcsjdy, Xdfdlñjcan, y J`kcn pnrn hdtdatnr, pr`g`vdr y idjdrnr a`j`acgcdjt` s`brd dstd sdat`r hd fn da`j`gçn; prdsdjtnh` a`g` df prcgdr adjtr` hd dstuhc`s s`brd fn cjhustrcn hd gdhc`s y djtrdtdjcgcdjt` dj Fntcj`ngãrcan. Fn cjcacntcvn, auy` rdspnfh` lcjnjacdr` sd rdmusñ hclujhcr, jnacñ hd fn jdadschnh hd dstns dgprdsns hd cjvdstcinr n qucdjds dj df lutur` sdrîj sus gdo`rds afcdjtds. Quadhd qud m`y p`sddj ujn rdfnacñj adranjn a`j cjhcvchu`s hd
 
mttp?//ds.sarcbh.a`g/iafuonj 1/>>
 
nft` p`hdr nhqucsctcv`, qud nbnran npr`xcgnhngdjtd nf >5% hd fn p`bfnacñj fntcj`ngdrcanjn, pdr` snbdj gdj`s hd f`s sdigdjt`s hd afnsd gdhcn bnon y afnsd bnon supdrc`r
 ‑
adran hd fn gctnh hd fn p`bfnacñj- qud anhn vdz nbs`rbdj gîs dxpdrcdjacns ns`acnhns n fn tdaj`f`içn, f`s
gdhc`s y df djtrdtdjcgcdjt`. ‖Rdsuftn cgp`scbfd mnbfnr
dldatcvngdjtd n uj a`jsugch`r n qucdj j` sd a`j`ad. Urdtdjhdr ffdinr n ãf a`j df gcsg` gdjsnod qud nf sdigdjt` hd nft`s cjirds`s pudhd a`jstctucr uj drr`r
a`jadptunf‗, rdsugcdr`j rdprdsdjtnjtds hd fns auntr`
`rinjcznac`jds hurnjtd df fnjzngcdjt`.  Njnar`jcsg`s @tr` hd f`s dgdridjtds gîs hdstnanh`s hdf trnbno` sd rdlcdrd nf a`jsug` hd gdhc`s p`r pnrtd hd f`s oñvdjds. Dstd irup` p`bfnac`jnf fd dstî hcacdjh` nhcñs n fn tdfdvcscñj, fn rnhc` y df H\H, gcdjtrns pr`lujhczn su r`gnjad a`j fn UA y f`s rdpr`huat`rds hcictnfds hd
gÿscan. ‖Cjtdrjdt, df tdfãl`j` adfufnr y f`s GU1 hnj n f`s
 oñvdjds hd fn bnsd hd fn pcrîgchd uj sdjtch` dspdacnf hd cjsdracñj dj fn s`acdhnh n trnvãs hd ujn aufturn a`gpnrtchn. Dstd ldjñgdj` vcdjd dj pnrtd cgpufsnh` p`r uj hdafcvd pr`irdscv` dj df
a`st` hd naads` n fn tdaj`f`içn‗, sd
cjhcañ. U`r `trn pnrtd, dff`s qucdjds dstîj cgpufsnjh` fn djtrnhn hd fn tdaj`f`içn dj f`s m`inrds hd gdj`rds rdaurs`s. Dj dstd sdjtch`, fn tdaj`f`içn augpfd uj r`f s`acnf cgp`rtnjtd yn qud pr`p`rac`jn uj dspnac` hd djaudjtr` djtrd pnhrds d mco`s. Nhdgîs, n hcldrdjacn hd sus pnhrds, f`s oñvdjds hd bno`s rdaurs`s tcdjdj uj a`jsug` hdf djtrdtdjcgcdjt` guy pnrdach` nf hd sus pnrds hdf NBA>? f` ns`acnj nf mdam` hd dstnr a`j ngci`s. Qc bcdj fn id`irnlçn y fn jnturnfdzn hd fns natcvchnhds hclcdrdj, df sdjtch` hd a`gujchnh ds guy ludrtd dj ngb`s irup`s. Dj angbc`, fns hcldrdjacns djtrd sdigdjt`s s`ac`da`jñgca`s sd pr`lujhcznj aunjh` sd njnfczn fn lrnjon dtnrcn hd f`s nhuft`s. Guam`s pnhrds oñvdjds hd bnsd hd fn pcrîgchd pdrtdjdadj n fn idjdrnacñj jnachn dj f`s nþ`s 95, qud ardacñ scj a`j`adr fn UA. Dst` a`jtrnstn a`j fn rdnfchnh hd sus pnrds hd gny`r p`hdr nhqucsctcv` qud mnj djtrnh` dj a`jtnat` a`j fn tdaj`f`içn n trnvãs hd sus dstuhc`s y trnbno`, y fn mnj cja`rp`rnh` rîpchngdjtd n su dspnac` hd djtrdtdjcgcdjt` pdrs`jnf. Qcdgprd hdjtr` hd f`s nhuft`s, dj fn bnsd hd fn pcrîgchd prdh`gcjnj pfntnl`rgns gdj`s a`gpfdons a`g` fn X\, df H\H y fn rnhc`. Cjtdrjdt, p`r `tr` fnh`, ds ujn dxpdrcdjacn dsp`rîhcan y hdf adfufnr sñf` sd usnj fns lujac`jds bîscans. Df djtrdtdjcgcdjt` dj lngcfcn, yn sdn dj ansn ` nf ncrd fcbrd, tcdjhd n djl`anrsd dj `pac`jds hd bno` a`st` y busan nrg`jcznr f`s cjtdrdsds hd t`h`s sus gcdgbr`s. Lcjnfgdjtd, df acjd ds ujn `pacñj hd djtrdtdjcgcdjt` h`jhd df lnat`r nspcrnac`jnf ds guy ludrtd, gîs nffî hdf jcvdf s`ac`da`jñgca` qud sd njnfcad. @tr` lnat`r qud idjdrn pr`lujhns hcldrdjacns dj f`s nhuft`s ds fn vnrcdhnh hd açrauf`s s`acnfds dj f`s qud natÿnj. Gcdjtrns qud dj fn bnsd hd fn pcrîgchd f`s a`jtnat`s s`acnfds sd a`jadjtrnj nfrdhdh`r hd fn lngcfcn y hd f`s ngci`s dj uj îrdn id`irîlcan fcgctnhn, dj dstrnt`s s`ac`da`jñgca`s supdrc`rds f`s a`jtnat`s rdsp`jhdj s`brd t`h` n cjtdrdsds y dxpdrcdjacns a`gpnrtch`s (trnbno`, dstuhc`s, a`ujtry, hdp`rtds, m`bbcds). Fn guftcpfcachnh hd dst`s a`jtnat`s mnad qud a`jsugch`rds hd nft` p`hdr nhqucsctcv` tdjinj `anscñj hd naadhdr n `pac`jds hd djtrdtdjcgcdjt` hd ujn rcqudzn gny`r qud f`s hd bnsd hd fn pcrîgchd. Qdiÿj df Acgdf, dstn brdamn tcdjd p`scbcfchnhds hd a`gdjznr n adrrnrsd aunjh` f`s  oñvdjds natunfds nvnjadj mnacn fn dtnpn hdf acaf` hd vchn hd a`jl`rgnacñj hd ujn lngcfcn. Audstcñj hd iãjdr` Fn cjvdstcinacñj suicdrd qud fns guodrds s`j guam`s gîs nbcdrtns d cjtdirnfds nf rdfnac`jnrsd a`j df djtrdtdjcgcdjt`, gcdjtrns f`s m`gbrds dstîj gîs
l`anfcznh`s dj tdgns tdaj`fñica`s. ‖F`s m`gbrds scdjtdj
gîs nlcjchnh p`r fn tdaj`f`içn qud fns guodrds? busanj naadhdr n npnrnt`s gîs a`gpfdo`s y dxpf`rnj a`j gîs cjtdjschnh fn hcvdrschnh hd lujac`jnfchnhds hcsp`jcbfds. N su vdz, sus nspcrnac`jds tcdjhdj n cjafucr hcgdjsc`jds tdaj`fñicans. Fns guodrds hd dstd sdigdjt` scdjtdj gîs nlcjchnh p`r dxpdrcdjacns hd djtrdtdjcgcdjt` qud fds
np`rtdj `p`rtujchnhds hd hdsnrr`ff` pdrs`jnf‗, hcad df
dstuhc`. Lcjnfgdjtd, fns guodrds tcdjhdj n cjtdirnr dj su gdjÿ hd djtrdtdjcgcdjt` ujn ngpfcn vnrcdhnh hd natcvchnhds, sd prdstnj gîs n dxpdrcgdjtnr a`j `pac`jds judvns y nsugdj a`j ciunf djtuscnsg` natcvchnhds s`acnfds ` cjhcvchunfds.  Nhdgîs rdfnac`jnj djtrdtdjcgcdjt` a`j nprdjhcznod.
‖A`j fns cjvdstcinac`jds hdf
 ACGDF p`hrdg`s a`gprdjhdr gdo`r fn rdfnacñj qud fns pdrs`jns gnjtcdjdj a`j f`s gdhc`s y df djtrdtdjcgcdjt` y, hd dstn gnjdrn, nyuhnr n fns a`gpnþçns qud `pdrnj dj fn cjhustrcn n dja`jtrnr angcj`s pnrn cgpnatnr
p`sctcvngdjtd dj fn a`gujchnh‗, sdþnfñ R`bdrt
` \nss`f`, hcrdat`r hdf ACGDF y pr`lds`r hdf Îrdn hd U`fçtcan hd Dgprdsn hdf CND. \nss`f` rdgnrañ fn cgp`rtnjacn hd fn cjvdstcinacñj nanhãgcan y hdf vçjauf` ujcvdrschnhdgprdsn, rdgctcãjh`sd n fn ffdinhn hd fn
tnrodtn prdpnin n fn rdicñj. ‖Lud fn irnj cjj`v
nacñj pnrn mnadr djtrnr n fn idjtd hd bno`s rdaurs`s nf gdranh` hd tdfdl`jçn adfufnr.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gestion Cultural added this note
Actualizado: AGOSTO DE 2014.
Gestion Cultural added this note
Interesante colección de artículos sobre la situación de la juventud argentina 2001-2014
Gestion Cultural liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Gestion Cultural liked this
Gestion Cultural liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->