Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Matt 5-1-12 Exegesis

Matt 5-1-12 Exegesis

Ratings:
(0)
|Views: 554|Likes:
Published by Sid Sudiacal
An exegesis of Matt. 5:1-12
An exegesis of Matt. 5:1-12

More info:

Published by: Sid Sudiacal on Mar 16, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
 OC BHZZ# 618"891 HC FTFNFZKGHL PHPFYWkj Wvjkhghl
 
Wkj Wvjkhghl
Kczyojvgzkoc
 Zdf Ifhzkzvjfw pyocovcgfj i{ Afwvw kc zdf Iooe om Bhzzdf~ dhw ghpzvyfj zdf dfhyzw hcjbkcjw om zdowf ~do dh}f dfhyj hcj yfhj kz# Ftfnfzkcn zdkw phwwhnf kw iozd goc}kgzkcn hcjgdhllfcnkcn moy wgdolhyw hcj lh{bfc hlkef jvf zo kzw wkbplkgkz{ hcj gobplftkz{# Kz kw wffbkcnl{wkbplf kc zdf wfcwf zdhz zdf }kyzvfw fwpovwfj ~kzdkc kz hyf coz cf~5 kz kw gobplft, do~f}fy, moyzdkw }fy{ yfhwoc# Zdf Ifhzkzvjfw hj}oghzf h ~h{ om lkmf zdhz kw vckxvfl{ govczfy"gvlzvyhl hcjgovczfy"kczvkzk}f, iozd zo kzw oyknkchl yfgkpkfczw hcj zo kzw bojfyc jh{ yfhjfyw# Zdkw phpfy ~kllmkywz hjjyfww zdf xvfwzkoc om ~do ~yozf zdf nowpfl, hcj ~dfc hcj ~dfyf kz ~hw ~ykzzfc# Wfgocjl{,kz ~kll pyo}kjf h }fywf"i{"}fywf hchl{wkw hcj ftfnfwkw om Bhzz# 618"89# Mkchll{, h pyopowfjhpplkghzkoc ~kll if
pyfwfczfj zo jfwgykif do~ zdkw phwwhnf wdovlj hmmfgz zdf Gdykwzkhc‟w ~h{ om 
lkmf ~kzdkc ovy gvyyfcz wogkfz{# Zdkw phpfy ~kll hynvf zdhz zdyovnd zdf Ifhzkzvjfw, Afwvw pyo}kjfw hcf~ lh~ moy zdf cf~ go}fchcz zdhz ocl{ df ghc fwzhilkwd# Kc zdf whbf ~h{ zdhz zdf Jfghlonvfpyo}kjfj Kwyhfl ~kzd hc kcwzyvgzkochl bhcvhl oc do~ zo lk}f hcj docovy Noj, Afwvw Gdykwz ommfywzdf Gdvygd zdf ilvfpykcz moy Gdykwzkhc lk}kcn zdyovnd zdf Ifhzkzvjfw#
Goczftz
Zyhjkzkochll{, zdkw nowpfl dhw iffc hzzykivzfj zo Bhzzdf~ ~do ~hw ocf om zdf z~fl}fhpowzlfw# Zdkw kw pykbhykl{ ihwfj oc fhyl{ Gdykwzkhc zyhjkzkocw hcj kw coz ihwfj oc zdf glhkbw om zdf zftz kzwflm#
8
 
“Kc zdf fhylkfwz zftzw h}hklhilf kc Nyffe oy kc zyhcwlhzkoc fhgd om zdf nowpflwyfnvlhyl{ ghyykfw h dfhjkcn –Zdf Nowpfl hggoyjkcn zo Bhzzdf~/Bhye fzg#‟ Zdfyf kw co f}kjfcgfmoy hc{ om zdf nowpflw f}fy ftkwzkcn ~kzdovz wvgd h dfhjkcn#‒
9
 
Zdfyf kw hlwo co “}hykhzkoc kc zdf
8
JfWkl}h,
Hc Kczyojvgzkoc zo zdf Cf~ Zfwzhbfcz 1 Goczftzw, Bfzdojw - Bkckwzy{ Moybhzkoc
, 97:#
9
Myhcgf,
Bhzzdf~ 1 F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 60#
 
Wkj Wvjkhghl
chbfw om zdowf zo ~dob zdf{ hyf hzzykivzfj#‒
7
Vclkef Phvlkcf fpkwzlfw, ~dfyf zdf chbf om zdfhvzdoy kw kcgl
vjfj ~kzdkc zdf zftz kzwflm, “hzzykivzkocw om hvzdoywdkp kc zdf Nowpflw hyf nfcfyhll{ihwfj oc gdvygd zyhjkzkoc yhzdfy zdhc f}kjfcgf kc zdf ikilkghl zftz kzwflm#‒
:
Bhzzdfhc hvzdoywdkpwffbw mkybl{ fwzhilkwdfj hcj nvhyhczffj kc lkndz om zdfwf mhgzw#
6
Wgdolhywdkp kw jk}kjfj kc jhzkcnzdkw Nowpfl# Wobf jhzf kz ifmoyf >0 HJ hcj ozdfyw jhzf kz hmzfy >0 HJ#
=
Jfwpkzf zdf xvfwzkoc om ~dfzdfy zdf nowpfl ~hw ~ykzzfc ifmoyf oy hmzfy >0 HJ, bojfyc wgdolhywdkp kw gfyzhkc zdhz kz ~hw~ykzzfc kc zdf mkywz gfczvy{#
>
 
7
Myhcgf,
Bhzzdf~ 1 F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 60#
:
Effcfy hcj Kczfy]hywkz{ Pyfww#,
Zdf K}p Ikilf Ihgenyovcj Gobbfczhy{ 1 Cf~ Zfwzhbfcz 
, :7#
6
 
Do~f}fy, “zdf gvyyfcz gocwfcwvw hbocn gykzkghl wgdolhyw kw zdhz Bhzzdf~ jkj coz ~ykzf zdkw nowpfl#‒
$Owioycf hcjHycolj,
Bhzzdf~
, 7:#+
Ifghvwf om zdf nyfhzfy gocwfcwvw oc Bhyehc pykoykz{, wgdolhyw hyf lfj “zo zdf gocglvwkoc zdhz
hc hpowzlf, ocf om zdf Z~fl}f hcj hc f{f~kzcfww om zdf Afwvw"
f}fcz, ~ovlj coz jfpfcj oc h coc~kzcfww lkef Bhye#‒Bhzzdf~‟w vwf om nooj Nyffe kw hlwo vwfj hw
hcozdfy yfhwoc moy yfafgzkcn Bhzzdfhc hvzdoywdkp# $Owioycf hcjHycolj,
Bhzzdf~
, 7:#+
Myhcgf gobbfczw oc zdkw kwwvf hcj kw om zdf opkckoc zdhz “bvgd bojfyc wgdolhywdkp dhw zoo
dhwzkl{ hwwvbfj zdhz zdf nowpflw gkygvlhzfj moy h nfcfyhzkoc oy boyf ~kzdovz hzzykivzkoc hcj zdhz zdf chbf om 
pyopowfj hvzdoyw ~fyf yhzdfy hyikzyhykl{ hzzhgdfj zo zdfb wobf zkbf kc zdf wfgocj gfczvy{#‒ Df goczkcvfw oc zo wh{zdhz “zdf hpowzlf Bhzzdf~ $kw h lkefl{+ ghcjkjhzf hw hc{, ocgf kz kw hggfpzfj zdhz zdf nowpfl kw lkefl{ zo dh}f i
ffc
~ykzzfc ~fll ~kzdkc dkw lkmfzkbf#‒
$Myhcgf,
Zdf Nowpfl om Bhzzdf~
, 86#+
=
Zdfyf hyf z~o jkmmfyfcz wgdoolw om zdovndz ~dfc kz gobfw zo jhzkcn zdf iooe om Bhzzdf~1 wobf jhzf kz ifmoyf, ~dklf
ozdfyw jhzf kz hmzfy, >0 HJ# Kz wffbw zdhz “Bhzzdf~ ~hw vck}fywhl
l{ iflkf}fj zo dh}f iffc zdf mkywz nowpfl zo if
~ykzzfc#‒
$Myhcgf,
Bhzzdf~ 1 F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 49#+ Zdf phzykwzkg zyhjkzkoc, zdyovnd zdf hggovczw om Kyfchfvw hcjGlfbfcz om Hlfthcjykh, wvnnfwz zdhz
Bhzzdf~
 
“~hw ~ykzzfc coz lhzfy zdhc zdf fhyl{ wktzkfw#‒
$Myhcgf,
Bhzzdf~ 1F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 49"47#+ Zdfyf hyf wobf flfbfczw kc
Bhzzdf~
zdhz mvyzdfy wvnnfwzw jhzkcn kz ifmoyf >0 HJ#
Myhcgf yfbhyew zdhz “kz kw hlwo ~oyzd cozkcn zdhz coz hll yfmfyfcgfw zo zdf zfbplf kc zdf nowpfl mogvw oc kzw
jfwzyvgzkoc# Bhzzd
f~ yfgoyjw Afwvw‟ kcwzyvgzkocw zo dkw jkwgkplfw oc zdf ykndz hzzkzvjf kc ~dkgd zo pyfwfcz hc ommfykcnkc zdf zfbplf hcj oc ohzdw mogvwkcn oc zdf zfbplf hcj kzw ykzvhl#‒ Wvgd wzhzfbfczw ghc ocl{ bhef wfcwf, oy ifyflf}hcz zo Bhzzdf~‟w yfhjfyw, km zdf zfbpl
f ~hw wzkll wzhcjkcn# $Myhcgf,
Bhzzdf~ 1 F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 44#+ Hlwo,
kbplkgkz kc Bhzzdf~‟w nowpfl kw dkw zhgkz hppyo}hl om zdf zfbplf zht# Dkw hppyo}hl om zfbplf zht ghc ocl{ if
vcjfywzooj kc kzw pyopfy wfcwf km kz ~hw ~ykzzfc ifmoyf >0 HJ# Hmzfy >0 HJ, zdf zfbplf zht ~fcz zo Avpkzfy# Zdkw
~ovlj hbovcz zo hc kjolhzyovw vwf om zdf zfbplf zht# “Bhzzdf~ jofwc‟z wffb zo if zdf z{pf zo hj}oghzf wvgd hwzhcgf#‒
$Myhcgf,
Bhzzdf~ 1 F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 44"4;#+
Bhzzdf~
 
hlwo lhgew Phvlkcf kczfyhgzkoc hcj zdkw “kwol
hzkoc
~ovlj ocl{ ~oye km kz ~hw ~ykzzfc fhylkfy#‒
$Myhcgf,
Bhzzdf~ 1 F}hcnflkwz - Zfhgdfy 
, 4;#+ Effcfy wvnnfwzw zdhz
“ifghvwf Bhzzdf~ hjjyfwwfw zdf fbfynkcn po~fy om zdf Pdhykwhkg yhiikw gocwkjfyhil{ boyf zdhc Bhye, hcj zdfwf
yhiikw ifnhc zo hgdkf}f wobf polkzkghl po~fy kc W{ykh"
Phlfwzkcf bhkcl{ hmzfy >0,‒ zdkw pvzw
Bhzzdf~
kc zdf wf}fczkfw#$Effcfy hcj Kczfy]hywkz{ Pyfww#,
Zdf K}p Ikilf Ihgenyovcj Gobbfczhy{ 1 Cf~ Zfwzhbfcz 
, :7"::#+ Zdfyf kw hlwo hwfczkbfcz ~kzdkc zdf wgdolhwzkg gobbvckz{ ~do hj}oghzf moy h powz">0 HJ jhzkcn om 
Bhzzdf~
zdhz “Bhzzdf~
pyfwfczw zdf zyhvbhzkg jfwzyvgzkoc om zdf zfbplf ~dkgd dhw pyoihil{ oggvyyfj yfgfczl{, hw avjnbfcz oc zdf pyf}kovwAf~kwd fwzhilkwdbfcz kc gdhpzfyw 97"9:# Df ~hczw zo fcgovyhnf dkw gobbvckz{ zo f}hcnflkqf Nfczklfw hw ~fll hw
zdfky o~c pfoplf#‒ Zdfyf kw hlwo h lhynf gocwfcwvw hbocn wgdolhyw ~do “zdkce zdhz ~dfc Bhzzdf~ ~yozf dkw Nowpfl,Bhye ~hw hlyfhj{ kc gkygvlhzkoc#‒
$Effcfy hcj Kczfy]hywkz{ Pyfww#,
Zdf K}p Ikilf Ihgenyovcj Gobbfczhy{ 1 Cf~Zfwzhbfcz 
, ::#+
>
Pfywoch
ll{, K hnyff ~kzd Owioycf‟w powkzkoc kc iflkf}kcn zdhz “kz kw wlkndzl{ boyf lkefl{ zdhz Bhzzdf~ ~hw ~ykzzfc
ifmoyf HJ >0# Moy ocf zdkcn, zdfyf kw co bhaoy iyfhe ~kzd Avjhkwb yfmlfgzfj kc Bhzzdf~, hcj kz kw lkefl{ zdhz bowz om zdf yfhjfyw ~fyf Af~kwd Gdykwz
khcw wzkll lk}kcn kc Af~kwd gkyglfw#‒
$Owioycf hcj Hycolj,
Bhzzdf~
, 76#+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->