Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENGENALAN PERLEMBAGAAN

PENGENALAN PERLEMBAGAAN

Ratings:
(0)
|Views: 4,774|Likes:
Published by Jaja Khalid

More info:

Published by: Jaja Khalid on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

 
PENGENALAN PERLEMBAGAAN :
Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan sertaprinsip sebagai asas kepada pembentukan kerajaan dan juga panduan kepadakerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negaraPerlembagaan sesebuah negara boleh wujud dalam bentuk bertulis dan jugatidak bertulis. Perlembagaan Malaysia adalah contoh perlembagaan bertulis. Contohperlembagaan tidak bertulis ialah perlembagaan United Kingdom.Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambunganpentadbiran dan kestabilan politik. Ia menjamin pentadbiran yang cekap, jujur, ikhlas,telus dan adil serta menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada Negara.
Perlembagaan Malaysia
Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Iamerupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskankepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 danPerlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepadasemua undang-undang. Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangandengan perlembagaan :
³Perlembagaan ini adalah undang-undang utamaPersekutuan dan apa-apa undang-undang yangdiluluskan selepas Hari Merdeka dan yangberlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklahterbatal setakat berlawanan dengan itu´.
 
Perkara 4(1)
 Perlembagaan Persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dankebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Selain itu iamenjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antaraKerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
 
S
ejarah Ringkas Perlembagaan Malaysia
Sejarah perlembagaan moden Malaysia bermula pada akhir abad ke 19, ketikakerajaan British menguasai Tanah Melayu.Kronologi ringkasnya adalah seperti berikut:
y
 
1905
± sebuah badan perundangan pusat yang dikenali sebagai
MajlisMesyuarat Persekutuan (MMP) ditubuhkan
. Semua undang-undang yangdibuat oleh mana-mana negeri mestilah bersesuaian dan tidak bertentangandengan undang-undang yang dibuat oleh MMP. Sungguh pun begitu
MMP tidakmempunyai kuasa ke atas hal ehwal agama Islam dan kedudukan Raja-rajaMelayu
.
y
 
1927
± melalui
pindaan Perjanjian Persekutuan
bagi anggota-anggota MMP,
MMP diberi kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh negeri-negeri Melayu Bersekutu
. Raja-raja Melayu tidak lagi mengambil bahagiandalam perbincangan MMP. Ini menjadikan kuasa kerajaan pusat menjadi kuat.Sementara itu kedudukan Dewan Negeri diperkuat dan beberapa kuasa yangdulunya dijalankan oleh Ketua Setiausaha (Pegawai British) diserahkan kepadaDewan Negeri. Jawatan Ketua Setiausaha ditukar kepada SetiausahaPersekutuan
y
 
Di bawah Malayan Union pula, segala kuasa terletak di tangan gabenor termasuk kuasa memberi ampun pada orang salah. Gabenor bolehmembatalkan segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Perundangan. MajlisPerundangan Negeri di setiap negeri pula hanya boleh membuat undang-undangtentang perkara tempatan sahaja dan ia boleh dibatalkan oleh MajlisPerundangan Malayan Union.
y
 
1948
±
Malayan Union dimansuhkan
dan Persekutuan Tanah Melayuditubuhkan pada 2 Februari 1948.
Majlis Perundangan Persekutuanditubuhkan di mana ia mempunyai kuasa membuat undang-undang
.Pesuruhjaya Tinggi pula mempunyai kusa
veto
(pembatal) untuk menghalangrang undang-undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan.Sementara itu Majlis Perundangan Negeri mempunyai kuasa yang terhad sepertiyang disebuat dalam Jadual Kedua bagi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu1948.
 
y
 
Sejak tahun 1948,
setiap negeri Melayu mempunyai perlembagaan masing-masing
. Johor dan Terengganu telah pun mempunyai perlembagaan lebih awallagi, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Ianya dipinda supaya sesuaidengan kehendak Perjanjian Persekutaun 1948.
y
 
J
un 1955
±
pilihanraya pertama diadakan bagi memilih anggota-anggotaMajlis Perundangan Persekutuan
± mengandungi 52 anggota yang dipilih, 34anggota yang dilantik dan 12 pegawai kerajaan, dan seorang Pengerusi dilantikoleh Pesuruhjaya Tinggi dengan persetujuan Raja-raja.
y
 
Mac 1956
±
J
awatankuasa Perlembagaan telah dibentuk yang diketuai olehLord Reid
. Jawatankuasa ini
diberi tugas merangka PerlembagaanPersekutuan bagi mewujudkan sebuah kerajaan pusat
.Jawatankuasa inimula menjalankan tugasnya pada Jun 1956, dan telah menggemukakanlaporannya pada Disember 1956. Laporan ini dikaji, diteliti dan kemudiannyadigubal menjadi Perlembagaan Persekutuan.
y
 
Pembentukan perlembagaan telah diluluskan pada 27 Ogos 1957 dandikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957.
y
 
J
ulai 1963
±
Perjanjian Malaysia ditandatangani di London oleh kerajaanBritish, Persekutuan Tanah Melayu,
S
ingapura,
S
abah dan
S
arawak.
 Mengikut perjanjian ini
Parlimen British akan meluluskan satu undang-undang untuk memberi kemerdekaan kepada
S
ingapura,
S
abah dan
S
arawak yang masing-masing akan mempunyai perlembagaan baru.
BagiPersekutuan Tanah Melayu, Parlimen Persekutuan akan meluluskan satuundang-undang yang dipanggil Akta Malaysia untuk meminda PerlembagaanPersekutuan. Akta Malaysia ini telah diluluskan pada 26 Ogos 1963.
 Kandungan Perlembagaan Persekutuan
Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 Perkara beserta dengan 13Jadual. Bagi setiap perkara terdapat beberapa Fasal yang dijelaskan dengan terperincisebagai garis panduan perundangan dan kepentingan rakyat.Perlembagaan Persekutuan juga mengandungi beberapa perkara yang tidakboleh dipersoalkan seperti:

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
marsyamaisarrah liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nuraina Yasmin liked this
Eshalini Deewi liked this
Han Yinn liked this
Najib Luqman liked this
Niessa Khairun liked this
Siti Rohaya Md Noor liked this
Magdeline Yii Lin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->