Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Essential Qualities of a Successful Entrepreneur

Essential Qualities of a Successful Entrepreneur

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by epmworld
A guide for aspiring Entrepreneurs
A guide for aspiring Entrepreneurs

More info:

Published by: epmworld on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

 
 
Dul yglul }{lmnfnm t|d`nynl} dyyune|yli yc dh lhyul{ulhl|u3 ^l}, yc d `dual lwylhy( Lvlu~
nhinvni|d` qgc n} }|mml}}f|` nh gn} `nfl mdh„y odbl d }|mml}}f|` lhyul{ulhl|u qgluld} dh
nhinvni|d` qgc n} ~ly yc muldyl d }|mml}} odub nh gn} `nfl od~ dmgnlvl ena nh gn} e|}nhl}} vlhy|ul(Fc``cqnha dul }col cf ygl l}}lhynd` t|d`nynl} dhi yudny} ygdy gl`{ dh lhyul{ulhl|u }|mml}}f|` nh gn}vlhy|ul(
Dy d {lu}chd` `lvl` dhi d} dh nhinvni|d` gl }gc|`i el d:
 
 
Iuldolu
: ]gc|`i iuldo dec|y ygl ena {nmy|ul yc elmcol dh l}yde`n}gli lhyul{ulhl|u,muldycu cf lo{`c~olhy, nf {c}}ne`l muldycu cf d mgdhal yguc|ag gn} nhhcvdynch( Qglyglugl acl} qd`bnha yc dmgnlvl ny cu acl} `ld{nha, ny n} d`` mchylwy|d` dhi }ny|dynchd`( Gl od~d{{ucdmg lnyglu qd~( E|y qnygc|y ygl iuldo fcu d ena {nmy|ul gl qn`` hcy el de`l yc }md`l/|{ gn} dmynvny~ dhi lhi |{ nh }od``lu uly|uh}( Gn} iuldo} }gc|`i d`qd~} }|uuc|hi ch yglmcooch elhlfny} yc gn} }ydblgc`ilu} qnygc|y elnha }l`f/mlhyluli(
Mcoonyyli:
Ygn} n} ygl fculoc}y yudny ygdy odbl} gno dmgnlvl ygnha} qnygc|y elnhailfcm|}li cu ilvndyli(
@ldilu:
]gc|`i el de`l yc `ldi {lc{`l, |hilu}ydhi ygl oldh} yc dmgnlvl mc``lmynvl{uci|mynvny~, dhi dmgnlvl mc``lmynvl aucqyg( ]gc|`i el`nlvl nh lo{cqluolhy dhi dmmcuinhinvni|d` fullico yc ygl yldo qgc dul unagy`~ nilhynfnli dhi d`nahli yc ygl md|}l cf yglcuadhnzdynch( D} d `ldilu ny qc|`i el gn} fnu}y ul}{ch}nen`ny~ yc uldmg yc ygl mcul n}}|l} cf gn} yldo qnyg m`duny~ dhi qnygc|y gc`inha dh~ nhgnenynch}(
N md`` o~ yldo d} G|odhNhyl``lmy
yc ilhcyl ygl vd`|l ygl~ lwylhi yc ygl vlhy|ul( Fcu ol, ygl~ dul hcy G|odhUl}c|uml} cu G|odh Md{nyd`(
Gduiqcubnha:
Ilvcynha fcm|}li onhi dhi ynol yc ygl hlli} cf e|}nhl}}( Ny mc|`i elmccuinhdynch, ulvnlq, MUO, {lufcuodhml old}|ulolhy cu dh~ id~/yc/id~ dmynvnynl}, gl}gc|`i hcy ac {ucmud}ynhdynha ygnha}(
]nhmlul:
Gn} lw{ul}}nch}, gn} dion}}nch}, gn} d}}|udhml} dhi gn} {ucon}l} yc }ydblgc`ilu}}gc|`i el odil qnyg }nhmlul onhi fc``cqli e~ ygl ult|nuli dmynch}(
Gchl}y:
Ygn} gl`{} gno nh uldmgnha unagy ol}}dal yc gn} yldo dhi cyglu }ydblgc`ilu}qnygc|y `ldvnha gnaglu d}{nudynch} cu lw{lmydynch}(
Nhylaudyl
: Nhylauny~ n} dh d``/ynol ult|nulolhy( Ygn} n} ygl fc|hidynch yc dmgnlvl
}ydblgc`ilu}„ dmml{ydhml(
 
Yc el ul`lvdhy yc gn} lhyul{ulhl|u}gn{, gl }gc|`i el:
 
D Vn}nchdu~:
Vn}nchdu~ n} ygl {lu}ch qgc n} de`l yc }ll vnuy|d``~ qgdy gl n} acnha yc ic,qglul gl n} acnha yc uldmg nh gn} e|}nhl}}( Gl mc|`i lhvn}nch yc el d mgdhal odblu yc dbl~ {`d~lu nh gn} mgc}lh e|}nhl}} duld cu }c( Gl n} `nbl d yd`lhyli ocvnl inulmycu qgcqn`` gdvl ygl nodanhdu~ vnlq cf gn} {nmy|ul elfcul gl odbl ny(
 
 
[d}}nchdyl:
Ygn} qn`` dmy `nbl dh dmml`ludycu qglh gl }`cq} icqh cu qglh ygnha} `ccb cygluqn}l( Gl }gc|`i lh}|ul ygdy gl bll{} gn} {d}}nch dhi ylo{ludolhy dy ult|nuli`lvl`} yc u|h ygl }gcq }occyg(
Lygnmd`
: Gl`{} gno nh ulmlnvnha mchynh|nha dhi mco{c|hinha dmml{ydhml nh ygl odubly(
Nhhcvdycu
: Hcy d ul{`nmdycu cu nonydycu( Nhhcvdynch mc|`i el d fcu d hlq {uci|my, d hlqd{{ucdmg, d hlq }yudyla~, d hlq {ul}lhydynch cf gn} e|}nhl}}( Ny n} j|}y d hlq qd~ cf dyyudmynha m|}ycolu}(
Hcy ygdy gl }gc|`i d`qd~} el dh Lnh}ylnh(
 
[`dhhli:
Ygn} n} o|}y d} gl qn`` hcy bhcq d} yc gcq gl mc|`i uldmg gn} }gcuy/yluo dhi`cha/yluo acd`} yc odbl gn} iuldo} uld` cu dmgnlvl lhvn}nchli aucqyg dhi acd`(
Mco{ulglh}nvl:
Qnygc|y elnha ilydn`li ny n} hcy {c}}ne`l yc gdvl d unagy d{{ucdmg( Ny n}d`qd~} idhaluc|} yc }yunil nhyc |hbhcqh {dyg} qnygc|y gc`inha d od{ dhi qnyg j|}ybhcqnha chl }yudnagy uc|yl( Qnygc|y elnha ilydn`li gl qn`` hcy el de`l yc mco{ulglhi yglqd~ c|y, }gc|`i gl aly }y|mb }colqglul nh gn} e|}nhl}} {`dh(
Dyylhynvl:
Yc gn} {lc{`l, }ydblgc`ilu}, c{ludynch}, {lufcuodhml, acd`}, aucqyg, {ucfny},dhi gn} {lu}chd` aucqyg( Mco{ulglh}nvlhl}} qnygc|y elnha dyylhynvl `dylu fcu ult|nuliulvnlq, mcuulmynch dhi ochnycunha qn`` hcy gl`{ gno nh yu|l }lh}l(
Yldo cunlhyli:
Ygn} acl} qnygc|y }d~nha ygdy gl }gc|`i vnlq lvlu~ ygnha fuco gn}
yldo}„ {lu}{lmynvl elfcul gl uldmg gn} cyglu }ydblgc`ilu}(
Hcy ygdy gl `n}ylh} ygloqnygc|y mdunha gn} acd`}( Gl }gc|`i ocynvdyl yglo, lo{cqlu yglo, d`nah yglo, dhi `lyyglo lhjc~ ygl fu|ny} cf aucqyg( Gl }gc|`i el locynchd`, lo{dyglynm dhi uld`n}ynm nhodhdanha ygl yldo fcu mc``lmynvl {uci|mynvny~ dhi mcooch acd`(
Mc``decudynvl:
 
Ygl qcu`i ny}l`f n} d mc``decudynvl lhyny~(
Hc }nha`l lhyul{ulhl|u qn`` elde`l yc ic lvlu~ ygnha ch gn} cqh( Gl }gc|`i hlvlu fll` dec|y `cc}nha mchyuc` cf gn}e|}nhl}} yguc|ag mc``decudynch}( ]yudylanm d`naholhy cf mc``decudynch} qn`` gl`{ dmgnlvlygl aucqyg }cchlu ygdh lhvn}dali( Mc``decudynch mc|`i el nh ygl duld} cf ylmghnmd`lw{luyn}l, odublynha, eudhinha, yldo }gdunha, ul}ldumg }gdunha cu lw{dh}nch yc hlqodubly} dhi }c((
]luvnml mch}mnc|}
: Yglul n} hc e|}nhl}} qglul yglul n} hc lfflmynvl }luvnml il`nvlu~(Ygn} n} ygl mcul ygnha yc }|}ydnh dhi aucq(
T|d`ny~ mch}mnc|}:
Yglul n} hc {cnhy cf uldmgnha m|}ycolu qglul ql mdh„y il`nvlu ygl
t|d`ny~ dy fnu}y nh}ydhml( T|d`ny~ }gc|`i el ygl mcul cf {uci|my, }luvnml cu qgdylvlue|}nhl}} ql dul lhadali nh( T|d`ny~ mco{ucon}l `ldi} yc lvlu~ cyglu fdn`|ul} nh mc|u}lcf ynol(
]{cuynvl:
Yc ygl flli edmb, yc ygl fll`nha} cf yldo, }ydblgc`ilu} dhi yc ygl odublyi~hdonm}( Hcygnha dhi hlvlu n} diiul}}li }col ygnha {lu}chd` yc dh lhyul{ulhl|u |h`l}}gl acl} gno}l`f |hlygnmd` nh gn} d{{ucdmg(
Ul}n`nlhy:
Yc lvlu~ ygnha lvlh yc fdn`|ul( Qg~3 Qnygc|y ygn} ~c| qn`` el `lfy qnyg ch`~dh lwny {dyg dy ynol}( Ylo{cudu~ }lyedmb} dul mcooch nh e|}nhl}}, odubly ulml}}nch,
daaul}}nvl mco{lynynch, {uci|my fdn`|ul, yldo ul`dyli n}}|l}, nh}|ffnmnlhy md}g f`cq} …((
odh~ ocul ygnha} nhm`|inha ygl {lu}chd` {uce`lo}( \h`l}} dh lhyul{ulhl|u ulonhi}gno}l`f gn} Iuldo dhi Vn}nch, gl qc|`i hcy el de`l yc diiul}} ygl ylo{cudu~ }lyedmb}(
Yglul n} hc e|}nhl}} ygdy icl}h„y }|fflu }lyedmb}(
Ygn} n} d vlu~ mcooch {glhcolhd(
[ucfl}}nchd`:
Nh lvlu~ d}{lmy( Nh gn} d{{ucdmg, mcoo|hnmdynch, }~}ylo}, {ucml}}l},}luvnml il`nvlu~, m|}ycolu }|{{cuy( Elnha {ucfl}}nchd` n} j|}y ollynha ygl ult|nulil`lolhy} nh lvlu~ mchylwy qnyg yudh}{dulhm~, }{lli, mcoonyolhy, dhi nhylauny~(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->