Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
71Activity

Table Of Contents

1. IDENTITATEA GEOMOR.OLOGIEI DINAMICE
1.1. Geomorfologia dinamic㠖 ªtiinþa formelor de relief ºi a dinamicii lor
1.2.2. .undamentarea ºtiinþificã
1.2.3. .undamentarea ºtiinþificã modernã
1.3. Principii ale cunoaºterii în dinamica reliefului
1.3.1. Principii geografice generale
1.3.2. Principii specifice cunoaºterii dinamicii reliefului
2. BAZE TEORETICE GLOBALE - .ILOSO.ICE ªI .IZICE
2.1. Teoria generalã a sistemelor
2.1.1. Probleme fundamentale
2.1.2. Tipuri de sisteme utilizate în dinamica formelor de i
2.1.3. Sistemul morfohidrografic
2.1.4. Sistemul global al formaþiunilor superficiale
2.2. Legi ºi forþe
2.2.1. Energia - forþa în acþiune
2.3.2. .orþa de gravitaþie
2.3.3. Schimbul de cãldurã ºi lucrul mecanic
3.1. Originea formei de relief
3.2. Clasificarea formelor de relief
3.3. Concepte ºi noþiuni semnificative în dinamica formelor de relief
3.3.1. Echilibrul ºi dezechilibrul formelor
3.3.2. Pragul geomorfologic
3.3.3. .enomene ale modificãrilor brusce ale formelor de relief
3.3.4. Spaþiul ºi timpul
4.1. Parametrii fizici de stare
4.1.1. Umiditatea
4.1.2. Porozitatea
4.1.3. .orþa de coeziune
4.1.4. Unghiul de frecare internã
4.1.6. Sensitivitatea
4.1.7. Tixotropia
4.1.8. Permeabilitatea
4.2. Particularitãþi chimice
5. PROCESE HIPERGENETICE (Stadiul de pregatire a rocii)
5.1. Procese fizico-mecanice
5.2. Procese chimice
5.2.1. .actorii hipergenezei chimice
5.2.2. Alterarea – principalul proces hipergenetic chimic
5.2.2.1. Alterarea subaerianã
5.2.2.2. Alterarea subacvaticã
5.2.2.3. Alterarea chimico-bioticã
5.3. Procese biotice
6. MOR.ODINAMICA VERSANÞILOR
6.1. Noþiunea de versant
6.2. Morfometria ºi morfografia versanþilor
6.2.1. .orma de relief – versant
+6.3. Clasificarea (tipizarea) versanþilor
6.5. Bazele de eroziune ºi bazele de denudare
6.6. Gravitaþia ºi sistemul morfogenetic
7. PROCESE COMPLEXE DE DEPLASARE PRIN CÃDERE
7.1. Rostogolirile ºi cãderile libere
7.2. Prãbuºirile ºi surpãrile
7.3. Avalanºele
8. PROCESELE DE DEPLASARE PRIN SU.OZIUNE ªI TASARE
8.1. Sufoziunea
8.2. Tasarea
9. ALUNECÃRILE DE TEREN
9.1. Noþiunea alunecare de teren
9.2. Stadiul de evoluþie ºi morfologia alunecãrii de teren
9.3. Relaþia cauz㠖 efect
9.4. Stabilitatea versantului afectat de alunecãri
9.5. Evoluþia procesului de alunecare
9.6. Viteza de alunecare
9.7. Clasificãri ºi tipuri de alunecãri de teren
10. DEPOZITELE DE VERSANT
10.1 Caractere generale
10.2. Mediul periglaciar (grupa gravitaþionalã)
10.2.1. Grohotiºurile
10.2.2. Morenele de névé (potcoave nivale)
10.2.3. Gheþarii de piatrã (de grohotiº)
10.2.4. Grézes-litées
10.3. .ormaþiuni de versant dupã poziþie (grupa deluvio-coluvialã)
10.3.1. Deluviile
10.3.2. Coluviile
10.4. Versanþii granitici
11. EROZIUNEA HIDRICÃ PE VERSANÞI
11.1. Eroziunea prin picãtura de ploaie
11.2. Eroziunea prin curenþi peliculari
11.3. .actorii care influenþeazã eroziunea
11.4. Impactul asupra populaþiei
11.5.1. Procese elementare ale apariþiei eroziunii torenþiale-ravinaþia
11.5.2. Clasificarea formaþiunilor de eroziune în adâncime
11.6. Alte procese de risc de degradare a solurilor
11.3. Impactul asupra populaþiei
12. DINAMICA ALBIILOR DE RÂU
12.1. Dinamica apei râurilor (hidrodinamica)
12.1.1. Starea curgerii
12.1.2.Viteza criticã de eroziune
12.2. Transportul (miºcarea) particulelor
12.3. Morfodinamica în secþiune ºi în plan a albiei fluviale
12.3.1. Modelarea albiilor cu pat rezistent
12.3.2. Modelarea albiilor aluvionate
12.3.3 Albiile rectilinii
12.3.5. Râurile cu albii împletite ºi anastomozate
12.4. Acumularea - depozitele aluviale
12.4.1. Caractere generale
12.4.2. Aluviunile din albia minorã
12.4.3. Aluviunile din albia majorã
12.4.4. Aluviunile din câmpiile de nivel de bazã
13.1.1. .actori care influenþeazã eroziunea glaciarã
13.1.2. Evoluþia teoriilor privind eroziunea glaciarã
13.1.3. .ormele de relief
13.2. Acumularea glaciarã
13.2.1. .ormaþiunile glaciare
13.2.2. .ormele de relief create de gheþarii de calotã
13.3. Bilanþul glaciar
13.3.1. Acumularea, ablaþia ºi bilanþul glaciar
13.3.2. .actorii bilanþului glaciar
13.3.3. Metode de determinare a bilanþului net
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geomorfologie dinamica

Geomorfologie dinamica

Ratings: (0)|Views: 5,558|Likes:

More info:

Published by: onofrei elena ancuta on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 9 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 34 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 39 to 161 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 166 to 187 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 192 to 232 are not shown in this preview.

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laurentiu Tarbuc liked this
terra26 liked this
Tapes Andrei liked this
Tapes Andrei liked this
Adnana Crina liked this
Cos Dudette liked this
paraschiv54 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->