Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Selangor-Skema Jawapan Sejarah Kertas 1 (1)

Selangor-Skema Jawapan Sejarah Kertas 1 (1)

Ratings:
(0)
|Views: 981|Likes:
Published by nur syakira nabila

More info:

Published by: nur syakira nabila on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
1
SKEMA JAWAPANSET 1
01.
Bincangkan peranan pelbagai golongan masyarakat pada zaman TamadunIndus dan China .PENDAHULUAN ( 3 markah)
1. Organisasi sosial merujuk kepada pembahagian anggota masyarakat kepadabeberapa lapisan sosial yang mempunyai perbezaan dari segi kuasakekayaan, gaya hidup, pekerjaan ,dan sebagainya. Kewujudan organisasi sosialdapat dikesan sejak Zaman Neolitik berikutan berlakunya perubahan carahidup masyarakat yang mula melibatkan diri dalam kegiatan pertanian yangtelah menimbulkan pelbagai kelas dalam masyarakat sama ada pemerintah danpaderi yang menggunakan autoriti dan kuasa agama untuk menguasai hasilekonomi negara diikuti munculnya golongan tentera untuk melindungikekayaan dan kepentingan negara serta kelas yang paling bawah biasanyapetani dan hamba yang bertanggungjawab mengeluarkan hasil- hasil ekonominegara.2. Latar belakang Tamadun Indus3. Latar belakang Tamadun China .
ISI JAWAPANPERANAN MASYARAKAT TAMADUN INDUS
( 4 isi x 2m = 8 markah )
1. Golongan Pendeta
i. Disebabkan tidak adanya sistem pemerintahan beraja, maka tugas-tugaspemerintahan dan pentadbiran negara dipikul atau diamanahkan kepada golonganpendeta yang dianggap golongan yang suci serta mempunyai hubungan yangpaling rapat dengan tuhan ataupun dewa.ii. Dari segi pentadbiran dan perundangan misalnya, golongan pendetabertanggungjawab menggubal serata melaksanakan peraturan dan undang –undangyang pada amnya lebih bersifat keagamaan berdasarkan kitab-kitab suci mereka.iii. Golongan ini juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi, keranainstitusi agama(kuil)mempunyai tanah-tanah pertanian yang luas akan dikerjakanoleh golongan petani ataupun hamba.iv. Golongan ini juga bertanggungjawab mengagihkan hasil-hasil pertanian yangdikumpulkan dalam jelapang.v. Dari segi sosial pula, tanggungjawab kebajikan yang dipikul oleh golongan iniialah menyediakan kemudahan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya.
 
2
2. Golongan Pedagang
i. Merupakan satu lagi kelas yang diletakkan dalam kategori kelas atasan dalammasyarakat di lembah Indus. Golongan ini sebagaimana golongan pendeta hidupdalam keadaan mewah dan mempunyai pekerja-pekerja yang terdiri sama adagolongan buruh yang merdeka atau hamba.ii. Golongan ini dapat menjalani kehidupan yang mewah kerana urusan perdaganganyang dijalankan oleh mereka adalah bebas , iaitu tiada campur tangan golonganpendeta serta dikecualikan daripada membayar cukai.iii. Para pedagang ini juga mempunyai cop-cop mohor yang mempunyai lambangbercorak keagamaan yang menandakan kekayaan yang dimiliki serta dipercayaimenjadi azimat yang ada kuasa sakti
3. Golongan bawahan
i. Sebagaimana yang dinyatakan di awal tadi, golongan bawahan masyarakat dilembah Indus terdiri daripada golongan petani,buruh dan hambaii. Golongan petani biasanya tinggal dirumah-rumah kecil atau pun yang disediakanoleh golongan pedagang, biasanya rumah tersebut hanya mempunyai 2 buah bilik.iii. Segala kerja pertanian yang dijalankan oleh golongan petani akan diawasi olehpara pendeta.iv. Sementara golongan buruh pula biasanya akan menjalani tugas-tugas sepertimenghantar bijirin, membina tembok, dan menenun kain.v. Golongan petukang yang mahir membuat patung binatangvi. Manakala kerja-kerja seperti mengumpul, menyimpan bijirin yang dihasilkan olehpetani dijalankan oleh hamba.
4. Masyarakat Indus selepas kedatangan orang-orang Aryan
i. Dengan kedatangan orang-orang Aryan sistem sosial masyarakat di sini kinidipengaruhi oleh sistem kasta. Sistem ini mengklasifikasikan penduduk mengikutpekerjaan mereka.ii. Golongan yang paling tinggi dalam masyarakat dikenali sebagai Brahman yangberurusan dalam soal keagamaan serta spiritual dan mempunyai pengaruh yang besardalam bidang politik dan pemerintahaniii. Golongan kedua pula kasytria yang bertanggungjawab pula menjalankan tugas-tugasketenteraan seperti memberikan perlindungan kepada Brahman dan menghadapimusuh tatkala diancamiv. Seterusnya pula golongan Vaisya yang biasanya dirujuk kepada golongan yangmempunyai kekayaan khasnya golongan pedagangv. Manakala kasta yang paling rendah di antara 4 kelas ialah Sundra iaitu biasanyamerujuk kepada golongan petanivi. Kasta- kasta yang diamalkan di sini amat rigid, menyebabkan pergaulan antara kelasatasan dan bawahan adalah amat terbatas
 
3
PERANAN MASYARAKAT TAMADUN CHINA
( 6 isi x 2m = 12 markah )
1. Golongan Raja
i. Merupakan kelas tertinggi dalam masyarakat China, merupakan sumber kekuasaandan mempunyai
‘supreme authority’
sebagaimana peranan firaun di Mesir.ii. Antara tugas raja di China ialah menjadi sumber undang-undang negara; segalaarahan dan perintah raja mesti dilaksanakan ,menjadi ketua agama, ketua kerajaandan hakim ,mengetuai upacara agama, melantik ketua pelbagai jenis agama dankepercayaan, dan juga melantik pegawai pentadbir untuk melicinkan strukturpentadbiraniii. Seseorang yang dilantik menjadi raja dipercayai mendapat mandat dari tuhan atausyurga seandainya berlaku bencana alam seseorang raja itu harus ditukar sama adasecara baik ataupun melalui pemberontakaniv. Walaupun begitu kebanyakan tugas raja dijalankan oleh wakil-wakilnya atas namabaginda, biasanya golongan aristokrat atau bangsawan dalam masyarakat China.
2 .Golongan Aristokrat
i. Merupakan pembantu utama raja, dan mempunyai pengaruh yang amat besardalam sistem politik dan sosial masyarakat Chinaii. Pada zaman dinasti Shang, golongan ini memonopoli penggunaan gangsa dalambentuk alat-alat ritual dan senjataiii. Sesuai dengan tarafnya, golongan ini membina rumah kediaman berhampiranrumah ibadat yang biasanya dikelilingi oleh tembok sebagai langkah keselamataniv. Pada zaman Dinasti Chao golongan ini amat berpengaruh, mempunyai banyak pengikut serta tanah-tanah yang dikerjakan oleh petani sesuai dengan sistem feudalyang diamalkan pada masa itu .
3. Cendekiawan / cerdik pandaii.
Golongan ini memberi nasihat kepada raja dalam hal pentadbiranii. Golongan ini dihormati dan dipuja oleh masyarakat China.iii. Golongan ini yang bertanggungjawab memperkenalkan pelbagai aliran pemikirandi China seperti confuciunisme, taoisme, legalismedan lainnnya

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hidayah_hashim_5 liked this
Fauziah Sulaiman liked this
Fiya Rellieyza liked this
Emira Syaza Wafa liked this
zaki hebat liked this
aiman pkbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->