P. 1
Initiere in Auditul Situatiilor re Ale Unei Entitati Marin Toma 2009 ABBYY

Initiere in Auditul Situatiilor re Ale Unei Entitati Marin Toma 2009 ABBYY

Ratings: (0)|Views: 6,396 |Likes:
Published by Iaru Daniela

More info:

Published by: Iaru Daniela on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
Corpul Experţilor Contabilişi Contabililor Autorizaţidin România
Prof. univ. dr. Marin Toma
INIŢIERE ÎN AUDITULSITUAŢIILOR FINANCIARE
ALE UNEI ENTIŢI
-
 Ediţia a III-a, revizuită şi adăugită -
Editura CECCAR, Bucureşti, 2009
 
Editor: Editura CECCAR
Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 Bucureşti
Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71
Fax: 021/330.88.88E-mail: edituraceccar@yahoo.com
Tipărit: Tipografia EVEREST
Tel.: 021/433.07.01 / 02/03
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiTOMA, MARINIniţiere în auditul situaţiilor financiare ale uneientităţi
/ Marin Toma - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti:Editura CECCAR, 2009Bibliogr.ISBN 978-973-8414-59-4657.633 ,336.148
 
 Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi
Prefaţă
într-o lume a afacerilor din ce în ce mai activă, performanţeleîntreprinderii sunt aşteptate de către partenerii acesteia - acţionari, bănci, analişti financiari, furnizori, creditori etc. Ansamblul activi-tăţilor sale, traduse în limbaj contabil, face, într-o primă etapă, obiec-tul unor verificări interne, efectuate de către controlori de gestiunesau de către auditori interni, care intervin în domeniul gestiuniiafacerilor întreprinderii; ei contribuie la ameliorarea organizăriiîntreprinderii şi, prin aceasta, a capacităţii de a atinge obiectivelestabilite de către conducerea întreprinderii.Fiabilitatea informaţiilor financiare şi contabile, sintetizate însituaţiile financiare, este apoi validată de către un profesionist contabilavând calitatea de auditor sau expert contabil; acesta nu mai reiaverificările deja realizate în interiorul întreprinderii, verificări a căror amploare variază în funcţie de talia întreprinderii.Cartea lui Marin Toma
„Iniţiere în auditul situaţiilor finan-ciare ale unei entităţi" 
începe prin a clarifica, în funcţie de standar-dele si practica internaţională în domeniu, conceptul de audit, dife-ritele tipuri de audit financiar, oprindu-se la ceea ce standardele inter-naţionale şi Directiva a VTII-a europeană definesc ca fiind „auditulstatutar", adică auditul financiar efectuat asupra situaţiilor financiareale unei entităţi, în ansamblul lor, sau misiunea de audit de bază-singurul tip de audit reglementat de legislaţiile naţionale.Autorul prezintă în continuare şi alte misiuni pe care le poateefectua auditorul sau expertul contabil, cum sunt misiunile de auditspeciale si misiunile conexe, importanţa controlului de calitate în

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Filote Geanina liked this
Mihaela Olaru liked this
Alexandra Florea liked this
Andreea Janina liked this
Prenume Nume liked this
Claudia Ionita liked this
Andreea Janina liked this
anomargabi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->