Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marjan Drmac, Lokalitet Crkvine u Podastinju kod Kiseljaka

Marjan Drmac, Lokalitet Crkvine u Podastinju kod Kiseljaka

Ratings: (0)|Views: 373 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
društvo
 
za 
 
proučavanje
 
srednjovjekovne
 
bosanske
 
historije
--------------------------------------------------------------------------
posebna 
 
izdanja 
knjiga vi
kratke
 
bilješke
svezak 
1
--------------------------------------------------------------------------
 Marjan Drmač 
Lokalitet Crkvine u Podastinju kod Kiseljaka
sarajevo2011
 
society 
 
for 
 
the
 
study 
 
of
 
medieval 
 
bosnian
 
history 
--------------------------------------------------------------------------
special 
 
editions
 volume vi
short
 
notices
issue
1
 Marjan Drmač 
 T
he
 
siTe
 
of
C
rkvine
 
in
P
odasTinje
 
near 
iseljak 
 
--------------------------------------------------------------------------
Urednik: 
Emir O. FilipovićUREDNIČKO VIJEĆENedim Rabić, Semir Hambo, Amer Dardagan, Amer Sulejmanagić, Eldin Baljević
Izdavač: 
Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historijeFilozofski fakultet u SarajevuFranje Račkog 1, 71 000 Sarajevo www.stanak.org 
 
M
 arjan
D
rMač
L
okaLitet
C
rkvine
 
u
P
odastinju
 
kod
iseLjaka 
Podastinje je naselje u općini Kiseljak, koje se nalazi oko 40 km sjeverozapadnood Sarajeva. Historija kiseljačkog kraja generalno je malo poznata, tako da kroz antički isrednjovjekovni period gotovo da nemamo nikakvih narativnih podataka. Zahvaljujućiarheološkim istraživanjima, koja su na ovom podneblju započela neposredno nakon uspostave Austro-Ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini, ipak se je došlo do određenih saznanja o daljojprošlosti ovog kraja, koje je bilo naseljeno još od prethistorijskih vremena. Prezentiranje ovog rada temeljiti će se na rezultatima arheoloških iskopavanja, koja su sukcesivno objavljivanau časopisu
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 
. Prvi arheološki nalaz iz Podastinja je rimskanadgrobna stela sa natpisom C. Manlija Honesima, koja je nađena upravo na Crkvinama ipotom odnesena u Zemaljski muzej u Sarajevu.
1
 
Obiman broj lokaliteta u Bosni i Hercegovini koji nose naziv Crkvina potaknuo nasje na razmišljanje o etimologiji samog pojma
Crkvina 
. Na taj način smo odlučili da sagledamoarheološka istraživanja Crkvine u Podastinju kod Kiseljaka, i da pokušamo dokučiti da li je naovom lokalitetu doista bila crkva. Ako jeste, kako se mogla zvati? Važno je reći da postoje brojneCrkvine i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, čije ćemo analogije upotrebljavati neštokasnije.
2
Crkvine u Podastinju su višeslojni lokalitet na kojem materijalni preostaci govore o višestoljetnom boravku i djelatnosti čovjeka na tom prostoru. Cijelo selo Podastinje je arheološkazona u kojoj su prisutni tragovi starih kultura, od prethistorijskog vremena do srednjeg vijeka. Toliko su bogati i značajni da se nekoliko desetaka arheologa i stručnjaka iz srodnih znanosti,
1
Nađena je na lijevoj obali Lepenice kod Kiseljaka, nedaleko od utoka Fojničke rijeke na uzvisini Crkvice međuostalim starim kamenjem i odlomcima. Karlo Patsch, “Novi i revidirani natpisi (sa 24 slike u tekstu)”,
GlasnikZemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 
(dalje:
GZM 
 ), Sarajevo, 1894, 345.
2
Što se tiče samih Crkvina, samo u srednjoj Bosni imamo Crkvinu u Bilalovcu (kod Kiseljaka), potom kod Bre-ze, Kaknja, Gromiljaka (kod Kiseljaka), Visokog, Podastinja (kod Kiseljaka) i Slivnog (kod Breze). Nada Miletić,Đuro Basler i Ivo Bojanovski, “Crkvina”,
 Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine 
(dalje:
 AL BiH 
 ), Tom 3, Zemaljskimuzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1988, 16.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zepcak liked this
DzenoDzeno liked this
skutorka59 liked this
ivanbotica liked this
mdrmač liked this
mdrmač liked this
mdrmač liked this
mdrmač liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->