Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OBM Uke 45 Nr2 Årg 01

OBM Uke 45 Nr2 Årg 01

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Oslo Business Memo
News on economy and business in Oslo.
News on economy and business in Oslo.

More info:

Published by: Oslo Business Memo on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

 
Uke45|Nummer2|1.årgang|ssalgNOK39,-  
Gjennombrudd
DetlilleOslo-  selskapetSper-  matechharsøkt  verdenspatent  detnyepre-  ventivevirke-  stoffetST-I-0193  oghentermer  kapitalforå  testedetpå  mennesker.Det  eretgjennom-  bruddveimot  ennymilliard-  bedrift
ForskerTuvaHereng,  professorBjørnSkål-   heggogdagligleder   KenRosendalved   datamaskinenhvoref-   fektenavSperma-   techsvirkestofferpå   dcellerovervåkes.  Foto:MagneOtterdal  
Hønemordselger  
Toktiger-  spranget  tilpluss   
158oslobedrifterklarte   åsnuminustalltilpluss  fra2008til2009. Side8-12   
Barnoghønemordøkersalgetav   barneklær.Side38-39   
 
FørstogfremstOslo   
Bliabonnent:www.oslobusinessmemo.no   
Kontaktredaksjonen:redaksjonen@oslobusinessmemo.noKontaktsalgogmarked:annonse@oslobusinessmemo.no   Utgiver: 
OsloBusinessMemoAS-PublisererfrittoguavhengigomøkonomiogringsliviOsloregionen.Copyright©2010OsloBusinessMemo   
Redaktører
PetterWangogTellefØgrim    
Ansvarligeredaktører: 
PerGjørvadogMagneOtterdal 
Adresse: 
HjalmarBrantingsvei8   0508Oslo   
Telefon/epost: 
004746844123  post@oslobusinessmemo.no   
OslofirmaetSpermatechsøkerpatentforprevensjonspillerformennDetregründermebakUglyChildrensClothinggår  spesielleveierforåselgebarnetøy.Og   omsetningenstigerSki-VM-sjefÅsneHavneliderigodglidførVMOslo.Milliardinvesteringenetiltross. Side14-16   
Gjennombruddkangimilliarder  
Nyvriforå   selgebarnetøy   
Side41  Side36-37  Side38-39   
Osloskalsetteski-  sporetterseg   Tatigerspranget  medOslo   BusinessMemo   
O    
sloBusinessMemoharrundetsin   førstemåned.Duholdernå   papirutgavenummertoihånden,  ogdetkommerflere.Viharsidenstarteni  uke40ogsåpublisertover25daglige   utgaverpåvårnettside   www.oslobusinessmemo.no. 
B   
aredissefåhektiske   oppstartukeneharviopplevdåfå   mangeinspirerende   tilbakemeldingervårtkonspetlageen   lokalnyhetskanalpåpapirognettfor  nyheteromringslivogøkonomii  Osloregionen.Viharalleredestiftet  bekjentskapmedenrekkespennende   aktørermedinteressantenyheterog   historieråfortelle. 
M    
angeavbedriftenevårnye   rangering"Tigerspranget",seside   8til12,blirifølgevårekspert  KnutVareidefraTelemarksforskningåfinne   blantdemestvoksendevirksomhtenei  regionen.VareideharisamarbeidmedOslo   BusinessMemosattoppkriterienefor  tigerspranglisten,hvorutgangspunkteter  bedriftersomklareråsnuetminusresultat  tilplussfradeteneårettildetandre. 
D    
issebedrifteneharopplevd   finanskrisenkroppen,men   samtidigklarsnunedgangentil  startenenopptur.Tigerbedriftenehar  vistenforbedringidriftsmarginenminst  20prosent.Blantsakeneidenneutgaven   kanduogsåleseometavdemestspennende   forskningsprosjektenesompågårheribyen   akkuratnå:Detgjelderbedriften   Spermatech,sometterflereårstålmodig   forskningharfunnetfremtilvirkestoffer  somkanutviklestilenmilliardstor  virksomhetmedutgangspunktiOslos  kunnskapsindustri
V    
iønskertipsoginnspillfravåre   lesereomnyheterog   problemstilllingersomkanre   verdåsermerepå!t  
CityDealtar  Oslomedstorm    
Side4-6   
Toktigerspranget  framinustilpluss   
Side8-12   
Fullfyrvedbransjen   
Side20-22   
Kjøpesentreneer  milliardbutikk   
Side24-27  
Klareforgode   ekspertråd   
Side28-22   
Ynglanda-hapå   museum    

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->