Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hinh Chieu Phoi Canh

Hinh Chieu Phoi Canh

Ratings:
(0)
|Views: 8,355|Likes:
Published by tknnt10

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: tknnt10 on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
 Descriptive Geometry – Perspective Projection
1/62
HÌNH H
C H
A HÌNH - HÌNH CHI
U PH
I C
NHL
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Ph
i c
nh là ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n v
t th
d
a trên phép chi
ế
u xuyên tâm. Hình bi
u di
n c
a ph
ươ 
ng pháp này mô ph
ng m
t ng
ườ 
i quan sát s
v
t
đượ 
c chi
ế
u qua con ng
ươ 
i lên võng m
c.Cho nên ph
ươ 
ng pháp này r 
t thông d
ng trong ngành ki
ế
n trúc xây d
ng và là m
t công c
 không th
thi
ế
u
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i làm công tác sáng tác, thi
ế
t
ế
ki
ế
n trúc.Ngày nay nh
ng ch
ươ 
ngtrình mô ph
ng không gian ba chi
u
t m
nh có th
thi
ế
t l
 p nhanh chóng nh
ng b
n v
ph
ic
nh r 
t
đẹ
 p. Tuy nhiên, trong ho
t
độ
ng sáng tác, công c
chính v
n là phác th
o b
ng tay và bi
udi
n ý t
ưở 
ng d
ướ 
i d
ng hình chi
ế
u ph
i c
nh. Nh
ng giáo trình tr 
ướ 
c
đ
ây v
ch
ươ 
ng trình nàyth
ườ 
ng n
ng v
lý thuy
ế
t hình h
c và h
n ch
ế
t nhi
u khi ph
i th
hi
n nh
ng công trình ki
ế
ntrúc g
m
t nhi
u chi ti
ế
t ph
c t
 p. Là m
t ng
ườ 
i làm vi
c trong ngành thi
ế
t
ế
ki
ế
n trúc và làgi
ng viên c
a b
môn Hình h
c h
a hình, tác gi
xin gi
ớ 
i thi
u tài li
u này, mong
đ
óng góp m
tvài kinh nghi
m xin chia s
v
ớ 
i m
i ng
ườ 
i. Hy v
ng
đ
ây là m
t tài li
u có ích không nh
ng
đố
iv
ớ 
i sinh viên ki
ế
n trúc và còn cho c
ki
ế
n trúc s
ư
.
Đ
ây là l
n
đầ
u tiên biên so
n m
t tài li
u v
a
đ
áp
ng nhu c
u h
c t
 p, nghiên c
u,
đồ
ng th
ờ 
i v
a là c
m nang c
a ng
ườ 
i
đọ
c nên không th
 tránh nh
ng thi
ế
u sót. R 
t mong
đượ 
c s
 
đ
óng góp c
a ng
ườ 
i
đọ
c. Xin vui lòng liên l
c tác gi
 qua th
ư
 
đ
i
n t
 
HTU
tranhuuanhtuan@gmail.com
UTH
ho
c trao
đổ
i qua blog :
HTU
http://tranhuuanhtuan.blogspot.com/
UTH
D
a vào m
t tranh mà ta có các ph
ươ 
ng pháp hình chi
ế
u ph
i c
nh sau :
o
 
 Ph
ố 
i c
nh m
ặ 
t tranh ph
ẳ 
ng th
ẳ 
ng 
đứ 
ng 
 
o
 
 Ph
ố 
i c
nh v
ớ 
i m
ặ 
t tranh là m
ặ 
t c
u
 
 Descriptive Geometry – Perspective Projection
2/62
o
 
 Ph
ố 
i c
nh v
ớ 
i m
ặ 
t tranh là m
ặ 
t tr 
 
 
 Descriptive Geometry – Perspective Projection
3/62
Ph
n A : PH
I C
NH M
T TRANH PH
NG TH
NG
ĐỨ 
NG (PH
I C
NH 2
Đ
I
M T
)Bài 1 :
Đ
I
M – 
ĐƯỜ 
NG TH
NG – M
T PH
NG1.
 
H
th
ng m
t ph
ng hình chi
ế
u :
Trong không gian, ch
n m
t m
t ph
ng n
m ngang làm
m
ặ 
 
 ph
ẳ 
ng v
t th
ể 
 
V  
 
(n
ơ 
i
đặ
t các v
t th
)và m
t ph
ng th
ng
đứ
ng làm
m
ặ 
t tranh
 
T  
giao nhau thành m
t
đườ 
ng th
ng g
i là
đ 
áy tranh
 
đ
.M
t
đ
i
m M
đượ 
c g
i là
đ 
i
ể 
m nhìn
(m
t ng
ườ 
i quan sát). Hình chi
ế
u b
ng c
a M lên m
t ph
ng
V  
 M
B
2
B
 
đượ 
c g
i
chân c
a
đ 
i
ể 
m nhìn
. MM
B
2
B
= h g
i là
độ
cao
đ 
i
ể 
m nhìn
.
ặ 
t ph
ẳ 
ng t 
m m
ắ 
 
 M 
 n
m ngang song song v
ớ 
i m
t ph
ng
V  
 
đ
i qua
đ
i
m nhìn M. M
t ph
ng t
m m
t
V  
c
t m
t tranh
 
V  
 
: m
t ph
ng v
t th
 
T  
 
: m
t tranh
đ
:
đ
áy tranhM :
đ
i
m nhìnM
B
2
B
: chân
đ
i
m nhìnMM
B
2
B
= h :
độ
cao
đ
i
m nhìn
 M 
: m
t ph
ng t
m m
tt :
đườ 
ng t
m m
t,
đườ 
ng chân tr 
ờ 
iM’ :
đ
i
m chínhMM’ : tia chínhMM’ = k : kho
n ch chính

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
huynhkhai309 liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Tung To added this note
bai viet rat hay... cho nhung ai dang hoc ki thuat nhu minh.
Hà Đỗ Đức added this note
quá hay lun!!!!!!!!!!!!!!
Nguyen Cao Hoang added this note
rat hay...bai viet rat bo ich cho nhung ai dang hoc tap....
Võ Anh Nhân liked this
Mạnh Duy liked this
Hoang Huu Gia Han liked this
Nguyễn Văn Thiện Quân liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->