Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kepentingan Akidah Kepada Manusia

Kepentingan Akidah Kepada Manusia

Ratings: (0)|Views: 127|Likes:
Published by Azfar Zack

More info:

Published by: Azfar Zack on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2011

pdf

text

original

 
Kepentingan akidah kepada manusia
Akidah Sebagai Asas
 Akidah dikira sebagai asas Islam. Tanpanya tidak tertegak Islam dan kehidupan individu. Akidahyang rosak mengakibatkan runtuh pegangan Islam seseorang. Sesungguhnya Allah s.w.t.menurunkan wahyuNya memberi penumpuan yang serius terhadap persoalan akidah supayasetiap orang Islam selamat akidah dan sejahteraan kehidupannya.Tiga belas tahun Nabi Muhammad semasa di Mekah, adalah zaman pernbentukan akidah,Kesannya sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. memiliki akidah yang teguh sentiasa yakin denganIslam dan sentiasa menunggu perinrah dari RasulNya untnk dilaksanakan.Akidah sebagai Penentu/PendorongAkidah memainkan peranan penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang, Akidahadalah penggerak dan mencorakkan kehidupan. Akidah yang Iemah mempengaruhi gaya hidupnegatif seseorang. Biasanya mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan betul akanmenghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan terdedah kepada berbagai-bagaikemungkaran, sepcrti melakukan jenayah, keruntuhan akhlak dan lain-lain.
Penyelewengan dan kerosakan akidah
 Akidah boleh menyeleweng dan rosak melalui beberapa bentuk di antaranya:Pertama: Melalui percakapan ucapan seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang bertentangandengan kosnep akidah Islam, seperti ucapan mengatakan Islam tidak sesuai untuk dilaksanakandi sepanjang zaman dan sebagainya.Kedua: Akidah boleh rosak melalui perbuatan seperti melakukan upacara-upacara ibadah samadengan apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam sama ada di lempat-tempat ibadah merekaatau di mana-mana sahaja yang menunjukkan amalan yang bertentangan dengan akidah Islam.Ketiga: Melalui iktikad di dalam hati. Hati tidak yakin dengan Islam atau ragu terhadapsebahagian dari ajaran Islam yang terdapa dalam al-Quran dan al-Sunnah.
Pembinaan akidah
 ‡ Memahami konsep Islam yang sebenarnya dan mernahami konsep akidah secara khusus.‡ Membersihkan hati dengan cara meninggalkan dosa dan melakukan perkara-perkara yangdisuruh oleh Allah.‡ Sentiasa berjihad melawan nafsu dan syaitan untuk beriltizam dengan Islam.‡ Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh atau sentiasa mencari suasana yang baik.‡ Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah.‡ Bertawakkal kepada Allah.Cara Pembinaan Iman dan TaqwaUntuk membina iman dan taqwa manusia perlu merujuk kepada panduan Allat s.w.t melalui
 
RasulNya Muhammad s.a.w. Justeru itu menjadi kewajipan kepada setiap muslim untuk mempelajari dan memahami manhaj Islam.Untuk memperolehi iman dan takwa secara ringkasnya antara lain ulamak Islam merumuskanseperti berikut:i. Memahami dan menyedari bahawa menuntut ilmu adalah wajib, Ilmu yang paling asas ialahtentang Allah, rasul dan Islam.ii. Cuba hubungkan diri bersama orang-orang mukmin yang ikhlas.iii. Mengelakkan diri dari suasana dosa dan jahiliah.iv. Mujahadah Al Nafs dan jihad Al Syaitan perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh danberterusan. Firman Allah bermaksud:Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), Dan sesungguhnya hampalah orang yangmenjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebabkekotoran maksiat). (Surah al Syams:9-10)Rasulullah bersabda bermaksud:Orang yang berhijrah ialah sesiapa yang meninggalkan kejahatan dan orang yang berjihad ialahyang berjuang melawan hawa nafsunya. (Riwayat lbn Majah)v. Berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara haram. Orang yang melanggar larangan Allah, sebenarnya ia menzalimi diri sendiri.vi. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah-ibadah asas seperti solat berjemaah,bertadabbur Al Quran dan As Sunnah dan melatih diri untuk sentiasa mengingati Allah.vii. Sentiasa berfikir ke arah memperbaiki diri (muhasabah diri). Saidina Omar. pemah berkata:Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan, dan timbanglah, sebelum amalan kamuditimbangkan.viii. Sentiasa bertaubat dan beristighfar. Firman Allah bermaksud:Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandanganmereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlahmereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklahmereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah merekamemperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa merekaatau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka,atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan,atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah merekamenghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka;dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamuberjaya. (Surah al Nur:31).viii. Sentiasa berdoa. Rasulullah sendiri berdoa: Ya Allah ! Kuniakanlah pada jiwaku takwa.(Riwayat Muslim dan An Nasai)ix. Bertawakkal Firman Allah bermaksud:Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan (Ingatlah), sesiapa
 
berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong danmenyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakiNya.Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (Surah al Talaq:3).
PERKARA YANG MEMBATALKAN AQIDAH
 Mensyirikkan menyembah selain daripada Allah.Mengingkari dan mempersendakan hukum Allah s.w.t.Mempercayai ada kniasa lain selain daripada Allah boteh memberikan kesan.Menolak Al-Quran dan Al-Sunnah.Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.
Rujukan
 1. Abdullah Bin Muhammad Basmeh dll (1995), Tafsir Pimpinan al-Rahman. Kuala Lumpur;Bahagian Hal Ehwal Islam (BHEIS).2. Haji Mohd Nor Bin Haji Ibrahim dll (1996), Muqaaddimah Mustika hadith. Kuala Lumpur :Bahagian Hal Ehwal Islam (BHEIS).3. Mohd Fuad Abdul baqi (1987), al-Mujam Li alfaz al-Quran. Beirut, Darul Fikri, 1987.4. Sayid Sabiq (2002), Akidah Islam. (terjemahan M. Abdai Rathomy); Singapura : PustakaNasional.5. Said Haji Ibrahim (2001), Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamah. Kuala Lumpur : Darul Marifah.6. Muhammad Nairn Yasin (2001), Iman; Rukun, Hakikat Dan Pembatalannya. (terjemahanAbdul Rahman Abdullah), Alor Star : Pustaka Darullsalam Sdn. Bhd.7. Syeikh Muhammad Bin Saleh al-Utsaimin (2000), Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.(terjemahan Muhammad Baihaqi), Johor Bahru : Pemiagaan Jahabersa.8. Yusof al-Qarawi (2001), Iman Dan Kehidupan. (terjemahan Fachriddin HS), Shah Alam:Dewan Pustaka Fajar.9. Ismail (2001), Risalah Tauhid. Johor Bahru : Pemiagaan Jahabersa.10. Kafilah al-ghuraba (2003), Memahami Tauhid Dan Syirik. Johor Bahru: PemiagaanJahabersa.11. Haji Abdul Hadi Awang (2001), Muqaddimah Aqidah Muslimin. Batu Caves : PenerbitanAhnaf.12. Mohd. Nor Mamat, dll (2004), Insan Dan Manhaji Ketuhanan. Shah Alam : Pusat PemikiranDan Kefahaman Islam.14. Muhammad Isa Selamat (1995), Sifat-Sifat Allah Dan Mentauhidkan Diri Kepadanya. KualaLumpur : Darul Numan.15. Muhammad al-Ghazali (1997), Aqidah Muslim. Batu Caves : Thinkers Library Sdn. Bhd.16. Ab. Aziz Mohd Zin (1989), Syirik. Ampang : Pan Publishing (M) Sdn. Bhd.17. Abdul Munim Abdul Hamid (1983), Hakikat Iman. (terjemahan Mahyuddin Syaf),Singgapura : Pustaka Nasional Pte Ltd.18. Adam Ibrahim (2000), Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Johor Bahru : Jabatan AgamaJohor.19. Abdul Majid az-Zindani (1996), Al-Iman. (terjemahan Mahyuddin Abdullah), Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publisher.20. Ahmad Izzuddin al-Bayanuni (tt), Sebab-Sebab Menjadi Kufur. (terjemahan AbuMuhammad al-Fatih, Bandar Baru Bangi : al-Fatih Enterprise.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->