Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rondo Psihologi PDF

Rondo Psihologi PDF

Ratings: (0)|Views: 451 |Likes:
Published by dustangel
metode de lucru, investigatie si invatare a psihologului scolar cu copiii cu hipoacuzie.Exemple a metodelor.
metode de lucru, investigatie si invatare a psihologului scolar cu copiii cu hipoacuzie.Exemple a metodelor.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: dustangel on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
 
GRUPUL DE EXPERTI PSIHOLOGI 
GHID ORIENTATIV DE INSTRUMENTE,MATERIALE SI TEHNICI SPECIFICEPSIHOLOGULUI SCOLAR DIN SCOLILEPENTRU DEFICIENTI DE AUZ
Ghid intocmit, adaptat, redactat si ingrijit de:
PSIHOLOG SCOLAR SUCIU IONELIACJRAE FOCSANI PSIHOLOG SCOLAR POSTOLACHE ANA-MARIASCOALA SPECIALA NR. 2 BUZAU PSIHOLOG SCOLAR ROMANESCU PETRICACSEI C-TIN PUFAN VASLUI 
 
SCOALA SPECIALA NR. 2BUZAUGRUPUL SCOLAR ELENADOAMNA FOCSANICSEI C-TIN PUFANVASLUI
 
 2
 
Cuprins……………………………………………………………………………2Argument……………………………………………………..………………...…3Genograma descriere……………………………………………………….…..…4Genograma model…………………………………………………………………5Genograma aplicatie……………………………………………………….……..6Ecoharta descriere…………………………………………………………..…..…7Ecoharta model…………………………………………………………….....……8Ecoharta aplicatie………………………………………………………..…………9Testul sociometric descriere………………………………………………………10Testul sociometric model……………………………………………………....…11Testul sociometric aplicatie…………………………………………………....….12Metoda ABC descriere…………………………………………………..….…….13Metoda ABC model………………………………………………………..……..14Metoda ABC aplicatie………………………………………………………..…..16Metoda autoinstructiei descriere………………………………………………….18Metoda autoinstructiei planse…………………………………………..……...…19Metoda Video InteractionTraining-VIT…………………………………….……34
 
Bibliografie……………………………………………………………………….45
CUPRINS
 
 
 3
 
Problematica elevului cu dizabilit
ăţ
i, în general,
ş
i a celui cu deficien
ţă
senzorial
ă
deauz în special, este foarte complex
ă
, fapt ce ne oblig
ă
pe noi, cadrele didactice, s
ă
acord
ă
m oaten
ţ
ie deosebit
ă
muncii pe care o desf 
ăş
ur
ă
m, folosind în acest sens metode, tehnici,instrumente de lucru cât mai diversificate.Din punct de vedere al psihologului
ş
colar, cunoa
ş
terea fiec
ă
rui elev în parte , aparticularit
ăţ
ilor pe care acesta le prezint
ă
, a influen
ţ
elor pe care le suport
ă
, precum
ş
i gradulde implicare al familiei în educa
ţ
ia sa – toate acestea constituie premise favorabile pentru ointerven
ţ
ie de specialitate eficient
ă
.Acest ghid prezint
ă
câteva instrumente, metode
ş
i tehnici de lucru utilizate în cele treiunit
ăţ
i
ş
colare cuprinse în derularea proiectului RONDO de c
ă
tre psihologii
ş
colari,
ş
i anume:genograma, ecoharta, testul sociometric ( acestea reprezentând o practic
ă
permanent
ă
în
ş
colile noastre) dar
ş
i altele noi, precum: metoda ABC, metoda autoinstruc
ţ
iei
ş
i metodaVideo Interaction Training ( VIT ).Despre acestea din urm
ă
am luat cuno
ş
tin
ţă
gra
ţ
ie întâlnirii cu speciali
ş
tii de laInstitutul Viataal din Olanda
ş
i le mul
ţ
umim pe aceast
ă
cale pentru toate informa
ţ
iile pe careni le-au transmis, pentru exerci
ţ
iile aplicative deosebit de utile
ş
i, dincolo de acestea, trebuies
ă
recunoa
ş
tem c
ă
noi, cei implica
ţ
i în proiect, am înv
ăţ
at s
ă
avem alte atitudini
ş
i alt mod deimplicare în rela
ţ
ia cu elevii, cu p
ă
rin
ţ
ii, cu celelalte cadre didactice.Am realizat faptul c
ă
la intrarea unui elev în
ş
coal
ă
avem nevoie s
ă
 
ş
tim mult maimulte date decât cele oferite de dosarul care îl înso
ţ
e
ş
te. Spre exemplu, pentru a afla datedespre familia sa, despre mediul socio-economic din care provine, despre natura rela
ţ
iilorexistente cu diferite institu
ţ
ii
ş
i gradul de intensitate
ş
i influen
ţă
al acestora, utiliz
ă
m cusucces genograma
ş
i ecoharta.Integrarea elevului în colectivul clasei sau al
ş
colii, cunoa
ş
terea grupului s
ă
u deprieteni, a percep
ţ
iei pe care o au cei din jur fa
ţă
de el, coeziunea grupului, interven
ţ
ia pe careo realiz
ă
m asupra individului dar
ş
i asupra grupului, toate aceste rezultate
ş
i activit
ăţ
i sedatoreaz
ă
utiliz
ă
rii testului sociometric la nivelul clasei
ş
i la anumite intervale de timp.Fiecare elev are propria sa personalitate
ş
i nu de pu
ţ
ine ori prezint
ă
comportamenteinadecvate în timpul orelor sau în afara acestora. Metoda ABC vine în sprijinul cadrelordidactice pentru a-i ajuta s
ă
-
ş
i schimbe aceste comportamente/atitudini iar autoinstrtuc
ţ
iadeschide calea con
ş
tientiz
ă
rii cauzelor unui comportament nedorit, oferind în acela
ş
i timp,prin procedee de ra
ţ
ionalizare, rezolvarea problemei.În activitatea noastr
ă
la clas
ă
, de multe ori nu realiz
ă
m c
ă
anumitor elevi le acord
ă
mprea pu
ţ
in
ă
aten
ţ
ie, nu solicit
ă
m suficient colectivul clasei pentru a-i integra, nu încuraj
ă
mîntotdeauna micile lor progrese, nu le cerem p
ă
rerea. Utilizarea metodei VIT ne ajut
ă
atât penoi, cât
ş
i pe p
ă
rin
ţ
i s
ă
con
ş
tientiz
ă
m aceste atitudini ale noastre
ş
i s
ă
le îndrept
ă
m, înbeneficiul elevului/copilului.Este suficient, este pu
ţ
in? Nu
ş
tim.Ceea ce
ş
tim cu siguran
ţă
este faptul c
ă
aceste metode
ş
i tehnici de lucru au fostutilizate pe toat
ă
perioada proiectuluii atât în
ş
colile speciale, cât
ş
i în cele de mas
ă
, iarrezultatele au fost deosebite.De aceea, sper
ă
m ca acest ghid s
ă
fie utilizat de cât mai mul
ţ
i psihologi
ş
colari înnobila activitate pe care o desf 
ăş
oar
ă
la catedr
ă
.
 
ARGUMENT
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
carla_muntean liked this
slacatusu liked this
Alina Munteanu liked this
antonalina448503 liked this
Mila Plugari liked this
laurra liked this
Tomy John liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->