Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gencbasak YUNUS

Gencbasak YUNUS

Ratings:
(0)
|Views: 347|Likes:
Published by hasanhasokeyk

More info:

Published by: hasanhasokeyk on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
EDİTÖR 
BAŞAKŞEHİR LİSESİ 
1
Ocak - 2011 Sayı:2
Başakşehr LsesAdına Sahb
Fars ÖZEK (Okul Müdürü)
Genel Yayın Yönetmen
Yunus KOŞAR(Türk Dl ve Edebyatı Öğrt.)
Yayın Kurulu
Zelha DÜNDAR(Türk Dl ve Edebyatı Öğrt.)Uğur KOÇMANZeynep KİBİROĞLUElblge KIRIMHezar GEZİCİTolga ÜÇEYLER
İletşm Blgler
Tel: 0212 487 76 09yunuskosar@yunuskosar.comSonrak sayılarımızda dergmze reklamvermek steyenler çnTel: 0506 218 34 36
Grak - Tasarım
Çetn Matbaacılık - Yunus KoşarDavutpaşa Cd. Güven Sn. St.Topkapı / İstanbulTel: 0212 576 59 85e-mal: cetnnmatbaaclk@hotmal.comNot: Değerl öğretmenlermz ve sevglöğrencler, dergmz çn yazılı eserlernzyunuskosar@yunuskosar.comadresne her ayın 15’n aşmayacak şeklde göndereblrsnz. Katkılarınızçn şmdden çok teşekkürler.YAYIN KURULU
Merhabalar,
Sayın velilerimiz değerli öğrencilerimiz,Dergimizin ilk sayısına göstermiş olduğunuz ilgi ve teveccühten dolayı her birinize ayrı ayrı dergikomisyonumuz adına teşekkür ederim.Zamanın her anı bütün insanlar için ayrı bir değere sahiptir. Yaşadığımız anın kıymetini çoğu zamanbilemeyiz. Ne zamanki elimizde olanları kaybederiz: o zaman, bize geçmiş daha tatlı gelmeye başlar.Hatırlayın şöyle birkaç yıl öncesini özlemle andığınız zaman dilimleri ne kadar çoktur. İşte bu gün, şuan ,yarın için geçmiş zaman olacak. Peki, bu günün kıymetini bilebiliyor muyuz? Egomuza söz geçi
-
remediğimiz anlarda dostlarımıza arkadaşlarımıza verdiğimiz üzüntünün telasi yarın mümkün olabi
-
lecek mi? Ufacık çıkarlar için harcadığımız samimiyet dolu sohbetlerimizi yarın tekrar yapabilecek mi
-
yiz? ‘ ben ’ diye başlayan ve hep ‘ ben ’ diye biten ve ‘ ben’ üzerine bina ettiğimiz küçücük dünyamız
-
da her gün biraz daha yalnızlaştığımızın ne zaman farkına varacağız?Birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız var farkında mısınız? Yarın her birimizin çocuğu büyüyecek ve ço
-
cuklarımız birbirlerine ihtiyaç duyacaklar. Her biri başka bir meslekle iştigal olacak. Peki, aramızda bü
-
yütüp geliştiremediğimiz dostluklarımızı arkadaşlıklarımızı çocuklarımıza nasıl aktaracağız?Onlara mutlu bir geleceği nasıl bırakacağız?Bakın aynı gök kubbenin altında, aynı havayı teneffüs ederek yaşıyoruz. Aynı şehirde, aynı mahalle
-
de, aynı binada beraberiz. Peki, birbirimize neden selam vermiyoruz? Birbirimizi birleştirici, aramızdakidostluk ve samimiyet duygularını pekiştirmek yerine, birbirimize güven ve samimiyet duygularımızı kö
-
relten yanlarımızı geliştiriyoruz. Etrafımıza gülümseyerek bakmak, güvenmek ve güven vermekyerine şüpheli, sorgulayıcı, hatta yargısız infaza varan tavırlar sergiliyoruz.Mutlu olmak etrafımızdakileri mutlu etmek bizim dilimizde. Öncelikle selam. Birbirimize mutlaka selamverelim. Tanıyalım ya da tanımayalım fark etmez, sadece aynı gök kubbeyi paylaşıyor olmamız hatırı
-
na selam. Yüce peygamberimiz bakın ne buyuruyor: Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz birişi göstereyim mi? Selamı aranızda yaygınlaştırınız. Bir başka sözünde ise “İnsanların en âcizi duaetmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir ” buyuruyor.Selam vermediğimiz için birbirimizi tanıyamıyoruz. Birbirimize yaklaşamıyoruz. Birbirimizle paylaşa
-
mıyoruz ve paylaşamadığımız için de kaynaşamıyoruz. Birbirimizi kafamızda geliştirdiğimiz kendimizeait düşüncelerle tanıyoruz. Ve çoğu zaman da ön yargıya varan düşünceler geliştiriyoruz. Selam; de
-
dikoduyu, gıybeti, kıskançlığı, önyargıyı yok etmenin ilk adımı. Hadi hepimiz bu ilk adımı atalım sonra
-
sı zaten gelecek çünkü bizler; mekânlara ve zamanlara sığmayan Yunus’un, Mevlana’nın, Yesevi’ nin,Hacı Bektaşi Velinin torunlarıyız. Bizim anlayışımızda:
 
düşünceleri vardır.Bizi biz yapan değerlerimizin üzerine küller serpmezsek, ayrılıklarımızı parlatmazsak, aramızdakihoşgörü ve diyalog köprülerini daha güçlü kılarsak; şu fani dünyada bizden daha güçlü bir ülke – top
-
lum, bizden daha mutlu bir millet olur mu? Bayrağına, milletine, atalarından gelen değerlere bizim ka
-
dar sıkıca sarılan, zalime karşı her daim mazlumun yanında olan bizim milletimiz kadar samimi başkabir millet var mıdır acaba? İşte bu güzel hasletlerimizi daha da güçlendirmek için herkese kucakdolusu selam!Saygılarımla
Yunus KOŞARTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyunuskosar@yunuskosar.com
Hak cihana doludur, Gelin tanış olalım,Kimseler Hakkı bilmez İşin kolayın tutalımO’nu sen senden iste, Sevelim sevilelim,O senden ayrı olmaz Dünya kimseye kalmazDünyaya gelen geçer, Yunus sözün anlar isen,Bir bir şerbetin içer Mani’sini dinler isenBu bir köprüdür geçer, Sana iyi dirlik gerek,Cahiller onu bilmez Bunda kimseler kalmaz
(Yunus Emre)
 
VASİYETNAME 
ATATÜRK, TÜRK TARİH
KURUMU‘NU NEDEN KURDU
BAŞAKŞEHİR LİSESİ 
2
A
tatürk’ün drektferyle, 16 üyetaraından, 15 Nsan 1931’de“Türk Tarh Tetkk Cemyet” adıaltında kurulan Kurum’un adı 3 Ekm1935’te Türk Tarh Kurumu’na çevrld.Bakanlar Kurulu’nun 21.X.1940gün ve 2/14556 sayılı kararnames-yle kamu yararına çalışandernekler arasına alınanTürk Tarh Kurumu,11.VIII.1983 gün ve2876 sayılı yasa le T.C.Atatürk Kültür, Dl ve Tar-h Yüksek Kuru-mu’nabağlı br kuruluşdurumuna ge-t-rlmştr.AnayasanınAt a t ü r k K ü l t ü r,Dl veTa r  hY ü k -s e K u -rumule lglmaddesseşöyledr:Madde134. –A t a t ü r k ç üd ü ş ü n c e y  ,Atatürk lke venkılâplarını,Türk kültürünü,Türk tarhn veTürk dln blmselyoldan araştırmak,tanıtmak ve yay-mak amacıyla;Atatürk’ün manevî hmayeler nde,Cumhurbaşkanınıngözetm ve desteğnde,Başbakanlığa bağlı;Atatürk AraştırmaMerkez, Türk Dl Ku-rumu, Türk TarhKurumu ve Atatürk Kül-tür Merkeznden oluşan,kamu tüzelkşlğne sahp“Atatürk Kültür, Dl ve TarhYüksek Kurumu” kurulur.Türk Dl Kurumu le Türk Tarh Kuru-mu çn Atatürk’ün vasyetnamesndebelrtlen mal menaatler saklı olupkendlerne tahss edlr.Atatürk Kültür, Dl ve Tarh Yük-sek Kurumunun; kuruluşu, organları,çalışma usuller ve özlük şler lekuruluşuna dâhl kurumlar üzerndekyetkler kanunla düzenlenr.Atatürk, yaşamının son gün-lerne dek Kurum’un çalışmalarınakends önderlk etmş, çalışma planınıkends çzmştr. Türk ve Türkye tar-hn aydınlatacak araştırmacılara yolgösterc ntelkte aşağıdak drektfe-r vermştr:“… Tarh yazmak, tarh yap-mak kadar mühmdr, yazan yapanasadık kalmazsa, değşmeyen hakkatnsanlığı şaşırtacak br mahyet alır.“Bz dama hakkat arayan ve onubuldukça ve bulduğumuza kan old-ukça adeye cüret gösteren adamlarolmalıyız.”Atatürk’ün Türk Tarh Kurumu’nave çalışmalarına verdğ önem, 5 Eylül1938′de düzenledğ vasyetnames-nde parasal varlığından Kurum çn debr pay ayırmasıyla kanıtlanmıştır. Türk Tarh Kurumu’nun ana gelr, bu vas-yet nameye uygun olarak, Atatürk’ünİş Bankası ’ndak hsse senetlerndenoluşmaktadır.
ATATÜRK ‘ÜN TÜRK TARİHKURUMU HAKKINDASÖYLEDİĞİ SÖZLER
1 Kasım 1934Kültür şlermz üzerne, ulusçagönüllermzn ttredğn blrsnz, buşlern başında da Türk tarhn, doğrutemeller üstünde kurmak, öz Türk d-lne, değer olan genşlğ vermek çn candan çalışmakta olduğumuzusöylemelym. bu çalışmaların gözkamaştırıcı vermlere erşeceğneşmdden nanablrz.1 Kasım 1935Kültür kınavımızı, yen ve modernesaslara göre teşklâtlandırmaya dur-madan devam edyoruz. Türk Tarh veDl çalışmaları büyük nanla beklenlenışıklı vermlern şmdden göstermek-tedr.Atatürk, 1 Kasım 1936’da Türk-ye Büyük Mllet Mecls’nn V. dönem2. yasama yılının açılış konuşmasındaTürk Dl Kurumu ve Türk TarhKurumu’nun geleceğ le lgl dlekler-n şu sözlerle dle getrmşt:Başlarında değerl EğtmBakanımız bulunan, Türk Tarh Kuru-mu le Türk Dl Kurumunun her günyen gerçek uuklar açan, cddî vearalıksız çalışmalarını övgü le anmak sterm. Bu k ulusal kurumun, tarh-mzn ve dlmzn, karanlıklar çndeunutulmuş dernlklern, dünya kül-türünde başlangıcı temsl ettklern,kabul edleblr blmsel belgelerle or-taya koydukça, yalnız Türk ulusunundeğl, bütün blm dünyasının lgsn veuyanmasını sağlayan, kutsal br görevyapmakta olduklarını güvenle söyleye-blrm. (Alkışlar) Tarh KurumununAlacahöyük’te yaptığı kazılar sonu-cunda, ortaya çıkardığı beş bn beşyüz yıllık maddî Türk tarh belgeler,dünya kültür tarhnn yen baştan n-celenmesn ve dernleştrlmesngerektrecektr. Brçok Avrupalı blmadamının katılması le toplanan sonDl Kurultayının aydınlık sonuçlarınıgörmekle çok mutluyum. Bu ulu-sal kurumların az zaman çnde ulusalakademlere dönüşmesn dlerm.Bunun çn, çalışkan tarh, dl ve bl-m adamlarımızın, blm dünyasıncatanınacak orjnal eserlern görmeklemutlu olmanızı dlerm.1 Kasım 1937Türk Tarh ve Dl Kurumlarının,Türk Mllî varlığını aydınlatan çok kıymetl ve öneml brer lm Kurumumahyetn aldığını görmek hepmzsevndrc br hâdsedr. Tarh Kuru-mu; yaptığı kongre, kurduğu serg, yurtçndek harler, ortaya çıkardığı es-erler, şmdden bütün lm dünyasınakültürel vazesn aya başlamış bu-lunuyor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->