Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jelentés a romák integrációjának európai stratégiájáról

Jelentés a romák integrációjának európai stratégiájáról

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by László Szőke
Európai Parlament. Dokumentum.
Európai Parlament. Dokumentum.

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: László Szőke on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2011

pdf

text

original

 
 
RR\858198HU.doc PE454.401v02-00
HU
Egyesülve a sokféleségben
HU
EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014
Plenárisülés-dokumentum
A7-0043/2011
18.2.2011
JELENTÉS
a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról(2010/2276(INI))Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi BizottságElıadó: Járóka LíviaA vélemény elıadója (*): Göncz Kinga, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke
 
 
PE454.401v02-00 2/50 RR\858198HU.doc
HU
PR_INI
TARTALOMOldal
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY..........3INDOKOLÁS...........................................................................................................................28VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL.........33VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL .........................39VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL.......................44A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE............................................................50
 
 
RR\858198HU.doc 3/50 PE454.401v02-00
HU
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról(2010/2276(INI))
Az Európai Parlament 
,tekintettel az Alapjogi Chartára, különösen annak 1., 8., 19., 20., 21., 24., 25., 35. és 45.cikkére,tekintettel az emberi jogok nemzetközi jogi keretére, azaz a faji megkülönböztetés mindenformájának kiküszöbölésérıl szóló nemzetközi egyezményre, az ENSZ nemzeti vagyetnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló 1992. évinyilatkozatára, a nıkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásárólszóló egyezményre, valamint a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,tekintettel az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmével foglalkozó európaiegyezményekre, azaz az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló európaiegyezményre (EJEE) és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ezzel kapcsolatosítélkezési gyakorlatára, az Európai Szociális Chartára és a Szociális Jogok EurópaiBizottságának ahhoz kapcsolódó ajánlásaira, valamint az Európa Tanács nemzetikisebbségek jogainak védelmérıl szóló keretegyezményére,tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdés 2. és 3. cikkére, amely rendelkezik azEurópai Unió alapját képezı alapvetı jogokat és elveket, ideértve amegkülönböztetésmentesség és a szabad mozgás elvét,tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. cikkének (3) bekezdésére, amelyjogalapot teremt az uniós fellépésre abban az esetben, ha az adott fellépés célkitőzéséttagállami szinten nem lehet megvalósítani, uniós szinten azonban megvalósítható,tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdés az alapvetı uniós jogokkal foglalkozó 6.cikkére,tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdés 7. cikkére, amely szankciók kiszabását és ajogok felfüggesztését írja elı az uniós jog megsértése esetén,tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 9. és 10. cikkére, amelyek arrakötelezik az Uniót, hogy vegye figyelembe a foglalkoztatás magas szintjének elımozdítására, a megfelelı szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztéselleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magasszintjére, továbbá a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés ellenifellépésre vonatkozó horizontális követelményeket,tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 19. cikkére, amely felhatalmazzaa Tanácsot arra, hogy megfelelı intézkedéseket hozzon a faji vagy etnikai alapúmegkülönböztetés elleni fellépés érdekében,tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 151. cikkére, amely a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->