Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Ch 01 P-I-Y Chapter

Ch 01 P-I-Y Chapter

Ratings: (0)|Views: 1,068|Likes:
Published by bfelix
Chapter 1 from University Life: A College Survival Story
Chapter 1 from University Life: A College Survival Story

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: bfelix on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

 
Vck}fywkz{ Lkmf
 
Vck}fywkz{ Lkmf
H Gollfnf Wvy}k}hl Wzoy{
 
H Gollfnf Wvy}k}hl Wzoy{
Z{nf Ph{cf
 
Z{nf Ph{cfAfyfb{ Wdoyz
 
Afyfb{ Wdoyzyoi Hvwzkc
 
yoi Hvwzkc
 
cfz f
 
cfz f
H Gollfnf Wvy}k}hl Wzoy{
^ykzzfc I{1Z{nf ph{cfafyfb{ wdoyzYoi hvwzkc
 
Kllvwzyhzfj i{1Yhgdhfl HcjfywocLfzzfykcn i{1Zfwwh WdoyzMlhz ~oylj Eco~lfjnf, kcg#8 Iykjnf Wzyffz, Wvkzf 806Ky}kcnzoc, C[ 80677~~~#mlhz~oyljeco~lfjnf#gob
Hll ykndzw yfwfy}fj «9088 z{nf ph{cf,afyfb{ wdoyz, yoi hvwzkcMlhz ~oylj eco~lfjnf, kcg#KWIC1 ;>4"8":677"808:":
 
Coz Avwz Gobkgw1 Oy, ^d{ Hyf Nyhpdkg Co}flw ]hlvhilf moy Gollfnf Fjvghzkoc? Zdf zfyb nyhpdkg co}fl kw yfwfy}fj moy iooe"lfcnzd ~oyew zdhz hyf zhynfzfj zo~hyj hjvlz hvjkfcgfw#Nyhpdkg co}flw hyf omzfc vwfj zo goc}f{ wfykovw, cocmkgzkoc goczfcz# Moy fthbplf, Ahgoiwoc hcj Goloc$900=+ pvilkwdfj h nyhpdkg co}fl hjhpzhzkoc om Zdf
;/88 Gobbkwwkoc Yfpoyz#
Zdf nyhpdkg co}fl
Bhvw
, i{Hyz Wpkfnflbhc $8;>7+, yfgovczw dkw mhzdfy‛w wzoy{ hw h Dologhvwz wvy}k}oy kc Chqk Nfybhc{#
Bhvw
~hwzdf mkywz nyhpdkg co}fl zo yfgfk}f zdf Pvlkzqfy Pykqf hcj ftfbplkmkfw zdf bfjkvb‛w hiklkz{ zo goc}f{ wfyk"ovw zopkgw# Bhyahcf Whzyhpk‛w
Pfywfpolkw
$9007+ zfllw zdf wzoy{ om dfy gdkljdooj kc Kyhc jvykcn zdfKwlhbkg yf}olvzkoc# H cvbify om nyhpdkg co}flw, kcglvjkcn
700 
,
] moy ]fcjfzzh 
,
H Dkwzoy{ om ]kolfcgf
,
Ndowz ^oylj 
,
Wzhyjvwz 
, hcj
Yohj zo Pfyjkzkoc 
, dh}f iffc hjhpzfj kczo mfhzvyf mklbw zdhz hlwo zhynfzfjhjvlz hvjkfcgfw#Nyhpdkg co}flw hyf ~kjfl{ yfhj i{ gollfnf wzvjfczw, hcj kc yfgfcz {fhyw fjvghzoyw dh}f kcgoypoyhzfjnyhpdkg co}flw kczo bhc{ vck}fywkz{ govywfw# Zopkgw hjhpzfj zo zdf nyhpdkg co}fl moybhz kcglvjf gdfbkw"zy{, nfcfzkgw, pw{gdolon{, dkwzoy{, pd{wkgw, wzhzkwzkgw, hcj fzdkgw
zo chbf ocl{ h mf~# Zdf MfjfyhlYfwfy}f Ihce ommfyw h joqfc zkzlfw zdhz hyf h}hklhilf moy myff zo zdf pvilkg go}fykcn zopkgw wvgd hwbocfzhy{ polkg{, kczfyfwz yhzfw, hcj zdf dkwzoy{ om bocf{# Ehplhc, h zfwz pyfphyhzkoc mkyb, vzklkqfw zdfnyhpdkg co}fl moybhz moy WHZ pyfp govywfw, hcj
^kyfj 
bhnhqkcf‛w Jhckfl Pkce ommfyw h ghyffy nvkjf~ykzzfc kc zdf nyhpdkg co}fl moybhz# Kc Ahphc, kz kw gobboc zo wff ivwkcfwwpfoplf oc gobbvzfy zyhkcwyfhjkcn nyhpdkg co}flw hiovz ivwkcfww, hcj vck}fywkzkfw zdfyf dh}f locn vwfj zdf moybhz moy zfhgdkcn#
Bfnhzyfcjw
hvzdoy, Aodc Chkwikzz, cozfw zdhz zdf nyhpdkg co}fl kw zdf ocl{ ghzfnoy{ om co}fl zdhz kwnhkckcn nyovcj kc zdkw kcgyfhwkcnl{ }kwvhl hnf $Chkwikzz, 900>+#Zojh{‛w gollfnf wzvjfczw fcgovczfy hcj zdyk}f oc h }hwz hyyh{ om wzkbvlhzkoc hcj bfjkh kcpvz# Zo ghpzk"}hzf bojfyc wzvjfczw‛ hzzfczkoc, fcnhnkcn hcj bfboyhilf fjvghzkochl bhzfykhl kw cffjfj# Nyhpdkgco}flw mkz zdkw cffj ifghvwf zdf{ hyf }kwvhll{ hppfhlkcn, gocgkwf, hcj vckczkbkjhzkcn# ^f hyf plfhwfj zopyfwfcz zdf mkywz"f}fy nyhpdkg co}fl jfwkncfj moy kcgobkcn myfwdbfc gollfnf wzvjfczw# ^f moyfwff zdkwnyhpdkg co}fl ifkcn vwfj moy h }hykfz{ om pvypowfw# Mkywz, zdkw nyhpdkg co}fl bkndz if fwpfgkhll{ vwfmvlmoy myfwdbfc zyhcwkzkoc govywfw# Kz ~ovlj fhwkl{ hllo~ cf~ wzvjfczw zo mhbklkhykqf zdfbwfl}fw ~kzd ef{gocgfpzw hcj kwwvfw kbpoyzhcz zo zdfky wvggfww kc gollfnf# Zdf wviafgzw hcj wzoy{ lkcfw jf}flopfj kc
Vck}fywkz{ Lkmf
hyf kjfhl moy wzkbvlhzkcn ykgd jkwgvwwkoc hcj ghc fhwkl{ if kczfnyhzfj kczo hc{ zfhgdkcnbfzdoj kc h bhccfy yflf}hcz zo bvlzkplf lfhyckcn wz{lfw# Ovy nyhpdkg co}fl kw hggobphckfj i{ h mvllzfhgdfy‛w nvkjf zo dkndlkndz ef{ gocgfpzw hcj xvfwzkocw, ~dkgd ~kll hkj kc zdf kczfnyhzkoc om goczfcz kczozdf glhwwyoob# Wfgocj, ~f wff zdkw co}fl hw h vwfmvl zool moy mogvwfj oykfczhzkoc pyonyhbw, wvgd hw~ffefcj ghbpw# Ifghvwf om kzw iyf}kz{ hcj kcchzf hppfhl, oykfczhzkoc phyzkgkphczw ~kll dh}f co jkmmk"gvlz{ yfhjkcn zdf co}fl kc h wdoyz hbovcz om zkbf# Mkchll{, ~f wvnnfwz zdhz zdkw co}fl bh{ if vwfmvl zodknd wgdool fjvghzoyw hcj govcwfloyw ~do ~kwd zo gyfhzf bfhckcnmvl jkhlonvf ~kzd dknd wgdool wfckoywkczfcjkcn zo no zo gollfnf#
Vck}fywkz{ Lkmf
ghc if vwfj hw h wvpplfbfcz zo h boyf zyhjkzkochl zftz oyhw h wzhcj"hlocf yfwovygf#Yfmfyfcgfw1Ahgoiwoc, Wkj, hcj Fyckf Goloc# 900=#
Zdf ;/88 Yfpoyz1 H Nyhpdkg Hjhpzhzkoc 
# Cf~ [oye1 Dkll hcj ^hcn#Chkwikzz, Aodc# 900># “Zdf Powzlkzfyhzf Mvzvyf#‒
Mvzvykwz 
, Bhygd
Hpykl, 9:
9=#Whzyhpk, Bhyahcf# 9007#
Pfywfpolkw1 Zdf Wzoy{ om h Gdkljdooj 
# Cf~ [oye1 Phczdfoc#Wdoyz, Afyfb{ G#, hcj Jh}kj A# Efzgdfc Ay# 9006# “Zfhgdkcn Zkbflfww Zyvzdw zdyovnd Glhwwkg Lkzfyhzvyf1Hfwop‛w Mhilfw hcj Wzyhzfnkg Bhchnfbfcz#‒
Aovychl om Bhchnfbfcz Fjvghzkoc 
9; $=+1 48=
79#Wpkfnflbhc, Hyz# 8;4=
;8#
Bhvw1 H Wvy}k}oy‛w Zhlf#
9 }olw# Cf~ [oye1 Phczdfoc#
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
12_schmitt6773 liked this
andresitoperez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->