Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
34Activity

Table Of Contents

Visual Studio 2008 Ortamını Kullanarak Programlamaya Başlamak
İlk Programınızı Yazmak
Ad Alanlarını Kullanmak
Grafiksel Uygulama Yaratmak
Bölüm 1 Hızlı Başvuru
Değişkenler, İşleçler ve Deyimlerle Çalışmak
İfadeleri Anlamak
Tanımlayıcıları Kullanmak
Anahtar Sözcükleri Tanımlamak
Değişkenleri Kullanmak
Değişkenleri Adlandırmak
Değişkenleri Bildirmek
Temel Veri Türleri ile Çalışmak
Temel Veri Türü Değerlerini Görüntülemek
Temel veri türlerinin değerlerini görüntüleyin
Aritmetik İşleçleri Kullanmak
İşleçler ve Türler
Aritmetik İşleçleri İncelemek
Önceliği Denetlemek
İşlemleri Gerçekleştirmek İçin Birleşim Özelliğini Kullanmak
Birleşim ve Atama İşleci
Değişkenleri Artırmak ve Azaltmak
Kapalı Türde Yerel Değişkenleri Bildirmek
Bölüm 2 Hızlı Başvuru
Yöntemler Yazmak ve Kapsam Uygulamak
Yöntemleri Bildirmek
Yöntem Bildirme Sözdizimini Belirlemek
return İfadeleri Yazmak
Yöntemleri Çağırmak
Yöntemin Çağrılma Sözdizimini Belirlemek
Kapsam Uygulamak
Yerel Kapsamı Tanımlamak
Sınıf Kapsamını Tanımlamak
Yöntemleri Aşırı Yüklemek
Yöntemler Yazmak
Bölüm 3 Hızlı Başvuru
Karar İfadeleri Kullanmak
n Boolean değişkenleri bildirmek
Boolean Değişkenleri Bildirmek
Boolean İşleçlerini Kullanmak
Eşitlik ve İlişkisel İşleçleri Anlamak
Koşullu Mantıksal İşleçleri Anlamak
İşleç Önceliği ve Birleşim Özelliğini Özetlemek
Karar Vermek için if İfadelerini Kullanmak
if İfadesinin Sözdizimini Anlamak
İfadeleri Gruplamak için Bloklar Kullanmak
if İfadelerini Basamaklamak
switch İfadeleri Kullanmak
switch İfadelerinin Sözdizimini Anlamak
switch İfadesi Kurallarını İzlemek
Bölüm 4 Hızlı Başvuru
Bileşik Atama ve Yineleme İfadeleri Kullanmak
Bileşik Atama İşleçleri Kullanmak
while İfadeleri Yazmak
for İfadeleri Yazmak
for İfadesinin Kapsamını Anlamak
do İfadeleri Yazmak
Bölüm 5 Hızlı Başvuru
Hatalar ve Özel Durumları Yönetmek
Hatalarla Başa Çıkmak
Kodu Denemek ve Özel Durumları Yakalamak
Bir Özel Durumu İşlemek
Birden Çok catch İşleyici Kullanmak
Birden Çok Özel Durumu Yakalamak
Denetimli ve Denetimsiz Tamsayı Aritmetiği Kullanmak
Denetlenmiş İfadeler Yazmak
Denetlenmiş Deyimler Yazmak
Özel Durumlar Oluşturmak
Bir finally Bloğu Kullanmak
Bölüm 6 Hızlı Başvuru
Sınıflar ve Nesneleri Yaratmak ve Yönetmek
Sınıflandırmayı Anlamak
Kapsüllemenin Amacı
Bir Sınıfı Tanımlamak ve Kullanmak
Erişilebilirliği Denetlemek
Kurucularla Çalışmak
Kurucuları Aşırı Yüklemek
static Yöntemleri ve Verileri Anlamak
Paylaşılan Bir Alan Yaratmak
const Anahtar Sözcüğünü Kullanarak bir static Alan Yaratmak
Bölüm 7 Hızlı Başvuru
Değerleri ve Başvuruları Anlamak
Veri Türü Değişkenleri ve Sınıfları Kopyalamak
Null Değerleri ve Null Türlerini Anlamak
Boş Olabilen Türleri Kullanmak
Boş Olabilen Türlerin Özelliklerini Anlamak
ref ve out Parametrelerini Kullanmak
ref Parametreleri Yaratmak
out Parametreleri Yaratmak
Bilgisayar Belleği Nasıl Düzenlenir?
Yığın ve Öbek Kullanmak
System.Object Sınıfı
Kutulamayı Kaldırmak
Verileri Güvenli Olarak Dönüştürmek
Bölüm 8 Hızlı Başvuru
Numaralandırma ve Yapılar ile Değer Türleri Yaratmak
n Bir numaralandırma türü bildirmek
Numaralandırmalarla Çalışmak
Bir Numaralandırma Türü Bildirmek
Numaralandırma Kullanmak
Numaralandırma Kalıp Değerlerini Seçmek
Bir Numaralandırmanın Arka Plandaki Türünü Belirlemek
Yapılarla Çalışmak
Bir Yapı Bildirmek
Yapı ve Sınıf Farklarını Anlamak
Yapı Değişkenleri Bildirmek
Yapı Başlatmayı Anlamak
Yapı Değişkenlerini Kopyalamak
Koleksiyon Sınıfları Nedir?
ArrayList Koleksiyon Sınıfı
Queue Koleksiyon Sınıfı
Stack Koleksiyon Sınıfı
Hashtable Koleksiyon Sınıfı
SortedList Koleksiyon Sınıfı
Koleksiyon Başlatıcılarını Kullanmak
Dizileri ve Koleksiyonları Karşılaştırmak
Kart Oyunu Oynamak İçin Koleksiyon Sınıflarını Kullanmak
Bölüm 10 Hızlı Başvuru
Parametre Dizilerini Anlamak
Virtual (Sanal) Yöntemler Bildirmek
override Yöntemler Bildirmek
protected Erişimi Anlamak
Uzantı Yöntemlerini Anlamak
Bölüm 12 Hızlı Başvuru
Arabirimler Yaratmak ve Soyut Sınıflar Tanımlamak
Arabirimleri Anlamak
Arabirim Sözdizimi
Arabirim Kısıtlamaları
Bir Arabirim Uygulamak
Bir Sınıfa Arabirimi Üzerinden Başvurmak
Çoklu Arabirimlerle Çalışmak
Soyut Sınıflar
Soyut Yöntemler
Mühürlenmiş Sınıflar
Mühürlenmiş Yöntemler
Genişletilebilir Çerçeve Uygulamak
Anahtar Sözcük Bileşimlerini Özetlemek
Bölüm 13 Hızlı Başvuru
Çöp Toplama ve Kaynak Yönetimini Kullanmak
Bir Nesnenin Ömrü ve Ömür Uzunluğu
Yıkıcılar Yazmak
Neden Çöp Toplayıcı Kullanılır?
Çöp Toplayıcı Nasıl Çalışır?
Kaynak Yönetimi
Yok Etme Yöntemleri
Özel Durum-Güvenli Yok Etme
using İfadesi
Bir Yıkıcıdan Dispose Yöntemini Çağırmak
Kodu Özel Durum-Güvenli Yapmak
Bölüm 14 Hızlı Başvuru
Alanlara Erişmek İçin Özellikler Uygulamak
Yöntemleri Kullanarak Kapsülleme Uygulamak
Özellikler Nelerdir?
Özellikleri Kullanmak
Salt Okunur Özellikler
Salt Yazılır Özellikler
Bölüm 15 Hızlı Başvuru
Dizinleyicileri Kullanmak
Dizinleyici Nedir?
Dizinleyici Kullanmayan Bir Örnek
Aynı Örneğin Dizinleyici Kullanan Biçimi
Dizinleyici Erişimcilerini Anlamak
Dizinleyicilerle Dizileri Karşılaştırmak
Arabirimdeki Dizinleyiciler
Dizinleyicileri Bir Windows Uygulamasında Kullanmak
Bölüm 16 Hızlı Başvuru
Program Akışını Kesmek ve Olayları İşlemek
Temsilciler Bildirmek ve Kullanmak
Otomasyonlu Fabrika Senaryosu
Temsilci Kullanmadan Fabrika Senaryosunu Uygulamak
Temsilci Kullanarak Fabrika Senaryosunu Uygulamak
Temsilciler Kullanmak
Lambda Deyimler ve Temsilciler
Bir Yöntem Bağdaştırıcısı Yaratmak
Lambda Deyimini Bağdaştırıcı Olarak Kullanmak
Lambda Deyimlerinin Biçimi
Bildirimleri Olaylarla Etkinleştirmek
Bir Olay Bildirmek
Bir Olaya Abone Olmak
Bir Olay Aboneliğini İptal Etmek
Bir Olayı Çağırmak
WPF Kullanıcı Arabirimi Olaylarını Anlamak
Olayları Kullanmak
Bölüm 17 Hızlı Başvuru
Nesnelerle İlgili Sorunlar
Generics Çözümü
Generics ve Genelleştirilmiş Sınıflar
Generics ve Sınırlamaları
Bir Generic Sınıf Yaratmak
İkili Ağaçlar Kuramı
Generics Kullanarak İkili Ağaç Sınıfı Oluşturmak
Bir Generic Yöntem Yaratmak
İkili Ağaç Oluşturmak İçin Bir Generic Yöntem Tanımlamak
Bölüm 18 Hızlı Başvuru
Koleksiyonları Numaralandırmak
Koleksiyondaki Öğeleri Numaralandırmak
Bir Numaralandırıcıyı Elle Uygulamak
IEnumerable Arabirimini Uygulamak
Bir Yineleyici Kullanarak Numaralandırıcı Uygulamak
Basit Bir Yineleyici
Bölüm 19 Hızlı Başvuru
Sorgu Deyimlerini Kullanarak Bellekteki Veriyi Sorgulamak
Tümleşik Sorgu Dili (LINQ) Nedir?
Bir C# Uygulamasında LINQ Kullanmak
Veriyi Seçmek
Veriyi Filtrelemek
Veriyi Sıralamak, Gruplamak ve Toplamak
Verileri Birleştirmek
Sorgu İşleçlerini Kullanmak
Tree<TItem> Nesnelerinde Veri Sorgulamak
LINQ ve Ertelenmiş Değerlendirme
Bölüm 20 Hızlı Başvuru
İşleç Aşırı Yüklemesi
İşleçleri Anlamak
İşleç Kısıtlamaları
Aşırı Yüklenmiş İşleçler
Simetrik İşleçler Yaratmak
Bileşik Atamayı Anlamak
Artırma ve Azaltma İşleçleri Bildirmek
İşleç Çiftleri Tanımlamak
Bir İşleç Uygulamak
Dönüştürme İşleçlerini Anlamak
Yerleşik Dönüştürmeler Sağlamak
Kullanıcı Tanımlı Dönüştürme İşleçleri Uygulamak
Simetrik İşleçler Yaratmak (Yeniden)
Bir Kapalı Dönüştürme İşleci Eklemek
Bölüm 21 Hızlı Başvuru
Windows Presentation Foundation’a Giriş
Bir WPF Uygulaması Yaratmak
Bir Windows Presentation Foundation Uygulaması Yaratmak
Forma Denetimler Eklemek
WPF Denetimlerini Kullanmak
Özellikleri Dinamik Olarak Değiştirmek
Bir WPF Formda Olayları İşlemek
Windows Forms’da Olayları İşlemek
Bölüm 22 Hızlı Başvuru
Menüler ve İletişim Kutularıyla Çalışmak
Menü Temel İlkeleri ve Stil
Menüler ve Menü Olayları
Bir Menü Yaratmak
Menü Olaylarını İşlemek
Kısayol Menüleri
Kısayol Menüleri Yaratmak
Windows Ortak İletişim Kutuları
SaveFileDialog Sınıfını Kullanmak
SaveFileDialog sınıfını kullanın
Bölüm 23 Hızlı Başvuru
Doğrulamayı Gerçekleştirmek
Verileri Doğrulamak
Kullanıcı Girişini Doğrulamak İçin Stratejiler
Bir Örnek: Müşteri Yönetimi
Veri Bağlamayı Kullanarak Doğrulamayı Gerçekleştirmek
Doğrulamanın Gerçekleştiği Noktayı Değiştirmek
Bölüm 24 Hızlı Başvuru
Bir Veritabanında Bilgi Sorgulamak
ADO.NET Kullanarak Veritabanı Sorgulamak
Northwind Veritabanı
Veritabanı Yaratmak
Sipariş Bilgisini Sorgulamak İçin ADO NET Kullanmak
DLINQ Kullanarak Veritabanını Sorgulamak
Bir Varlık Sınıfı Tanımlamak
Bir DLINQ Sorgusu Yaratmak ve Çalıştırmak
Ertelenmiş ve Anında Veri Almak
Tabloları Birleştirmek ve İlişki Oluşturmak
Ertelenmiş ve Anında Veri Almak (Tekrar)
Özel DataContext Sınıfı Tanımlamak
Sipariş Bilgisini Sorgulamak İçin DLINQ Kullanmak
Bölüm 25 Hızlı Başvuru
DLINQ ile Veri Bağlamayı Kullanmak
Veri Güncellemek İçin DLINQ Kullanmak
Mevcut Veriyi Güncellemek
Güncelleme Çakışmalarının Üstesinden Gelmek
Veri Eklemek ve Silmek
Bölüm 26 Hızlı Başvuru
Bir Altyapı Olarak İnternet’i Anlamak
Web Sunucu İsteklerini ve Yanıtlarını Anlamak
Durumu Yönetmek
ASP.NET ile Web Uygulamaları Yaratmak
Bir ASP NET Uygulaması Oluşturmak
Sunucu Denetimlerini Anlamak
Bir Tema Yaratmak ve Kullanmak
Bölüm 27 Hızlı Başvuru
Web Formları Doğrulama Denetimlerini Anlamak
Sunucu ve İstemci Doğrulamalarını Karşılaştırmak
Veriyi Web Sunucusunda Doğrulamak
Veriyi Web Tarayıcısında Doğrulamak
İstemci Doğrulaması Uygulamak
Bölüm 28 Hızlı Başvuru
Güvenliği Yönetmek
Form Tabanlı Güvenliği Anlamak
Form Tabanlı Güvenliği Uygulamak
Veriyi Görüntülemek ve Sorgulamak
Web Formları GridView Denetimini Anlamak
Müşteri ve Sipariş Bilgisini Görüntülemek
Veriyi Sayfalarda Görüntülemek
Veriyi Düzenlemek
Bir GridView Denetimi Üzerinden Satırları Güncellemek
Formlar Arasında Gezinmek
Bölüm 29 Hızlı Başvuru
Web Servisi Nedir?
Web Servisi Tanımlama Dili Nedir?
Web Servislerinin İşlevsel Olmayan Gereksinimleri
Windows Communication Foundation’ın Rolü
Bir Web Servisi Oluşturmak
ProductService Web Servisini Yaratmak
Web Servisleri, İstemciler ve Proxy’ler
SOAP Konuşmak: Zor Yol
SOAP Konuşmak: Kolay Yol
ProductService Web Servisini Kullanmak
Bölüm 30 Hızlı Başvuru
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft® Visual C#

Microsoft® Visual C#

Ratings: (0)|Views: 6,810|Likes:

More info:

Published by: Burhan Mehmetoğulları on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 207 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 221 to 235 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 253 to 308 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 322 to 696 are not shown in this preview.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carlos Rocha liked this
Yassine Hsn liked this
ayhaneln3230 liked this
pakizeatam liked this
Özgü Kaya liked this
ömer Kapucu liked this
Kadir Budak liked this
unforseen011894 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->