Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Norme PSI Sectoare Alimentare Ordin 121-2000

Norme PSI Sectoare Alimentare Ordin 121-2000

Ratings:
(0)
|Views: 2,658|Likes:
Published by 0740500555

More info:

Published by: 0740500555 on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
ORDIN Nr. 121 din 10 iulie 2000privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectoarelor dindomeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, ediţia 2000EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEIPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 30 noiembrie 2000Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997,privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997,în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaactivitatea deprevenire şi stingere a incendiilor,ţinând seama de Avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari nr. 13 din 23iunie 2000,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiAgriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:ART. 1Se aprobă Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoareleagricole*) şi Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor dinsectoarelealimentare*).------------*) Normele vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.ART. 2La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin îşi încetează aplicabilitateaOrdinul ministrului agriculturii nr. 15 din 10 februarie 1987 şi Ordinul ministrului agriculturii şialimentaţiei nr. 30 din 18 mai 1993, privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor.ART. 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.ART. 4Corpul de control şi inspecţii şi direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentuluiordin.Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Mureşan
1. PREVEDERI GENERALE STABILITE PE BAZA STRATEGIEI PRIVITOARE LAAPĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DIN SECTOARELEAGRICOLE.........................................................................................................................................31.1 Obiect şi domeniu de activitate..................................................................................................31.2 Obligaţii şi răspunderi................................................................................................................31.2.1 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei...............................................................................31.2.2 Consilii de administraţie.....................................................................................................41.2.3 Patronul, proprietarul, beneficiarul, administratorul..........................................................51.2.4 Salariaţii..............................................................................................................................61.3 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor...................................62. REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE DE PREENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR LACONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI ALTE AMENAJĂRI PRECUM ŞI PENTRU ACTIVITATEADIN SECTOARELE AGRICOLE.......................................................................................................72.1 Agricultură şi servicii auxiliare..................................................................................................82.1.1 Cultura vegetală..................................................................................................................8
 
2.1.2 Depozitarea produselor agricole.......................................................................................162.2 Creşterea animalelor................................................................................................................222.2.1 Bovine, porcine, cabaline, păsări......................................................................................222.2.2. Apicultura şi sericicultura................................................................................................292.2.3 Creşterea animalelor de blană şi a altor specii..................................................................292.2.4 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor................................................................302.3 Servicii auxiliare......................................................................................................................352.3.1 Produse de uz fitosanitar...................................................................................................352.3.2 Îngrăşăminte chimice........................................................................................................402.3.3 Îmbunătăţiri funciare şi irigaţii.........................................................................................422.3.4 Recoltarea stufului............................................................................................................472.4 Piscicultură şi pescuit...............................................................................................................512.5.2 Topirea tulpinilor..............................................................................................................542.5.3 Prelucrarea inului şi cânepei ............................................................................................542.5.4 Depozitarea fibrelor .........................................................................................................562.5.5 Prelucrarea mecanică a inului şi cânepei..........................................................................562.5.6 Producerea fibrelor..........................................................................................................573. METODE ŞI PROCEDURI PENTRU IDENTIFICARE ŞI EVALUAREA RISCULUI DEINCENDIU SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE............................583.1 Generalităţi..............................................................................................................................583.2 Identificarea riscului de incendiu.............................................................................................583.3 Evaluarea riscului de incendiu.................................................................................................604. CRITERII DE DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE AINCENDIILOR SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR, UTILAJELOR,ECHIPAMENTELOR ŞI ACTIVITATILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE...........................614.1 Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor...............................................634.2 Dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.........................................634.3 Dotarea instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor cu accesorii de trecere a apei şi de producere a spumei........................................................................................................................644.4 Dotarea de rezervă...................................................................................................................644.5 Organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili.......................................................645 Prevederi finale..............................................................................................................................65Anexa 1..............................................................................................................................................66Anexa 2..............................................................................................................................................80Anexa 3..............................................................................................................................................91 NORME PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE.............................91ŞI STINGERE A INCENDIILOR, A MAŞINILOR AGRICOLE ŞI DE.........................................91TRANSPORTCARE PARTICIPĂ LA RECOLTAREA CEREALELOR.......................................91Anexa 4..............................................................................................................................................92 NORME PRIVIND ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MATERIALE ............................................92ŞI MIJLOACE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR ÎN.........................................92SECTOARELE DE CREŞTEREA ANIMALELOR AVICOLE, DEPOZITE DE..........................92FURAJE ŞI PLANTE TEHNICE......................................................................................................92Anexa 5..............................................................................................................................................96PRODUSE DE UZ FITO-SANITAR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ ŞI MIJLOACELE DESTINGERE A INCENDIILOR.........................................................................................................96Anexa 6..............................................................................................................................................99 NORME DE DOTARE CU MIJLOACE INIŢIALE PENTRU STINGEREA INCNEDIILOR ÎNSPAŢII CU DESTINAŢIE COMUNĂ ŞI SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI AUXILIARE..................99
 
1. PREVEDERI GENERALE STABILITE PE BAZA STRATEGIEI PRIVITOARE LAAPĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ACTIVIŢILE DIN SECTOARELEAGRICOLE1.1 Obiect şi domeniu de activitateArt.1
Prezentele norme specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru activităţile dinagricultură stabilesc principiile, criteriile de performanţă, cerinţele şi condiţiile tehnice privindsiguranţa pentru construcţii, instalaţii, utilaje şi maşini, amenajări specifice unităţilor dinagricultură. Totodată stabilesc forţele de intervenţie în caz de incendiu şi pentru înlăturareaefectelor acestuia, exigenţele utilizatorilor precum şi normele, regulile şi măsurile specificeacestui sector de activitate, dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art.2
Normele de prevenire şi stingere a incendiilor pentru unităţile din sectoarele agricolesunt reglementări cu aplicativitate naţională, care cuprind prevederi minime obligatorii pentrudesfăşurarea activităţilor din aceste sectoare în condiţii de securitate
Art.3
Prevederile prezentelor norme se aplică la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor,amenajărilor, utilajelor, echipamentelor existente în sectoarele agricole şi sunt obligatoriiindiferent de titularul dreptului de proprietate.
Art.4
Prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor administrate sau aflate sub autoritateaMinisterului Agriculturii şi Alimentaţiei trebuie să se asigure menţinerea nivelurilor minime deperformanţă prevăzute pentru siguranţa la foc, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995şi a reglementărilor tehnice.
Art.5
Regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele dedotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu aucaracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de condiţiile stabilite înscenariile de siguranţă la foc şi concluziile rezultate din identificarea, evaluarea şi controlulriscurilor de incendiu, în raport cu capacitatea de apărare împotriva incendiilor, asiguratăpotrivit actelor normative şi reglementărilor tehnice în vigoare.
Art.6
Indiferent de capitolele în care sunt înscrise regulile şi măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte,respectându-se şi prevederile actelor normative şi reglementărilor tehnice cu aplicabilitaterepublicană din domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art.7
Pentru activităţi specifice altor ramuri sau sectoare de activitate şi care nu se regăsesc în conţinutul prezentelor norme de prevenire şi stingere a incendiilor, se aplică prevederilecorespuntoare stabilite în reglemenri emise de alte ministere sau autoriţi aleadministraţiei publice centrale de specialitate potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.(Dispoziţiile generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor DG PSI –001/2000 prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin şi altele).
Art.8
În unităţile în care se introduc noi activităţi sau utilizarea de noi instalaţii, maşini,utilaje, tehnologii, echipamente, aparte, produse etc., factorii implicaţi vor stabili reguli şimăsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pe baza documentaţiilor puse ladispoziţie de producători şi alţi factori, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
1.2 Obligaţii şi răspunderi1.2.1 Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiArt.9
Ministerul agriculturii şi Alimentaţiei emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni, reguli, măsurişi reglementări obligatorii cu caracter intern destinate punerii în aplicare a strategiei deapărare împotriva incendiilor din domeniul de responsabilitate şi asigură verificare şi controlulmodului de îndeplinire a acestora.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Roxana Manea liked this
Anocsa Coman liked this
Anocsa Coman liked this
Diana Toma liked this
Gheorghe Tamas liked this
George Chelbuta liked this
Andrei Albu liked this
Puiu Rotundu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->