Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Microsoft .NET
Chuyển đổi các kiểu dữ liệu
Kiểu liệt kê
Biểu thức
Phân nhánh có điều kiện
Câu lệnh lặp
Toán tử
Namespace
Định nghĩa lớp
Thuộc tính truy cập
Tham số của phương thức
Tạo đối tượng
Từ khóa this
Hủy đối tượng
Truyền tham số
Đặc biệt hóa và tổng quát hóa
Sự kế thừa
Thực thi kế thừa
Gọi phương thức khởi dựng của lớp cơ sở
Gọi phương thức của lớp cơ sở
Điều khiển truy xuất
Đa hình
Kiểu đa hình
Phương thức đa hình
Gốc của tất cả các lớp: Lớp Object
Boxing và Unboxing dữ liệu
Unboxing phải được thực hiện tường minh
Các lớp lồng nhau
Sử dụng từ khóa operator
Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác
Sử dụng toán tử
Toán tử so sánh bằng
Toán tử chuyển đổi
Định nghĩa một cấu trúc
Tạo cấu trúc
Cấu trúc là một kiểu giá trị
Gọi bộ khởi dựng mặc định
Tạo cấu trúc không gọi new
Thực thi giao diện
Thực thi nhiều giao diện
Mở rộng giao diện
Kết hợp các giao diện
Truy cập phương thức giao diện
Gán đối tượng cho một giao diện
Toán tử is
Giao diện đối lập với lớp trừu tượng
Thực thi phủ quyết giao diện
Thực thi giao diện tường minh
Lựa chọn việc thể hiện phương thức giao diện
Ẩn thành viên
Lớp đối tượng string
Tạo một chuỗi
Tìm một chuỗi con
Ủy quyền
Lớp về thư mục và hệ thống
Phát sinh và bắt giữ ngoại lệ
Câu lệnh throw
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C#_tieng Viet

C#_tieng Viet

Ratings: (0)|Views: 2,249|Likes:
Published by Thái Vũ

More info:

Published by: Thái Vũ on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 109 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 117 to 136 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 144 to 347 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 355 to 368 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 376 to 389 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->