Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ghid_deviz

ghid_deviz

Ratings: (0)|Views: 1,697|Likes:
Published by meryshor1008

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: meryshor1008 on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
ORDINUL Nr. 1568din 15.10.2002pentru aprobarea reglementării tehnice„Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categoriide lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţiirealizate din fonduri publice”,indicativ P 91/1-02
 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cumodificările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privindorganizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr. 70/30.04.2002,Ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei emite următorul
ORDIN :Art. 1. –
Se aprobă reglementarea tehnică
„Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii delucrări şi obiecte de construii pentru investii realizate din fonduri publice”,
indicativP 91/1-02
,
elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti(INCERC) şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
– Prezentul ordin se publică în
Buletinul Construcţiilor 
, prin grija Direcţiei Generale Tehnice în Construcţiişi intră în vigoare la data publicării.
Art. 3.
 – Direcţia Generală Tehnică în Construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU,MIRON TUDOR MITREA
 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILORŞI LOCUINŢEI
GHID PRIVIND ELABORAREA DEVIZELOR LA NIVEL DECATEGORII DE LUCRĂRI ŞI OBIECTE DE CONSTRUCŢII PENTRU INVESTIŢII REALIZATE DINFONDURI PUBLICEINDICATIV P 91/1-02
Elaborat de:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILORINCERC – Bucureşti
Director general:
prof. dr. ing. Dan LUNGULABORATOR DE CERCETARE ÎN ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR, PROGNOZE ÎN CONSTRUCŢII
Director ştiinţific:
ing. Radu FRĂTEANU
Şef Laborator CECPC:
ing. Maria MIHĂILESCU
Responsabil lucrare:
ing. Mircea LAZĂR
 Avizat de:
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII – MLPTL
Director general:
ing. Ion STĂNESCUSERVICIUL PROGRAME CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE – MLPTL
Şef serviciu
arh. Bogdan VANCEA
Responsabil de lucrare – MLPTL
ing. Ştefania ŢAŢOMIR
2
 
CUPRINS
1. GENERALITĂŢI
.........................................................................7
2. DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ CE SE ELABOREAZĂ ÎNTR-O ACŢIUNE DEÎNTOCMIREA DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRĂRI
.....................82.1. Antemăsurătoarea...............................................................92.2. Listele cu cantităţile de lucrări............................................92.3. Listele de utilaje şi echipamente ......................................11
3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRĂRI
............................13
4. DEVIZUL PE OBIECTE
............................................................19
ANEXA 1
. Clasificarea activităţilor din economia naţională(CAEN).........................................................................20
ANEXA 2.
Termeni utilizaţi .............................................................24
ANEXA 3.
Lista meseriilor specifice şi nespecifice utilizate înramura construcţii..........................................................26
ANEXA 4.
Conţinutul cheltuielilor cu manipularea materialelor......33
ANEXA 5.
Conţinutul cheltuielilor de transport ...............................35
ANEXA 6.
Structura şi conţinutul cheltuielilor indirecte..................38
A.
Cheltuieli de interes general şi de executare a lucrărilor................................................38
B.
Cheltuieli administrativ-gospodăreşti .....................46
C.
Cheltuieli neproductive ..........................................51
D.
Cheltuieli privind asigurarea lucrărilor deconstrucţii ...............................................................53
ANEXA 7.
Deviz pe categorii de lucrări (model)..............................54
ANEXA 8.
Deviz pe obiect de construcţie (model) ..........................56
ANEXA 9.
Acte normative şi reglementări în vigoare ......................57
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rovitalclinic liked this
Roxana Manea liked this
elena_manuela liked this
Dan Catalina liked this
Lacatus Mihai liked this
Raluca Tautu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->