Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAZVOJ PROIZVODA

RAZVOJ PROIZVODA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,210 |Likes:
Published by centarbu2

More info:

Published by: centarbu2 on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
Faza uvo
đ 
enja
novog proizvoda predstavlja period u kome se proizvodpojavljuje na tr
ž
i
š
tu, me
đ
utim, proizvodnja nije u potpunosti uhodana.Ovu fazu karakteri
š
u izuzetno visoki tro
š
kovi proizvodnje i prodaje, alisa tendencijom porasta efikasnosti.
Faza rasta
č
ini period u kome naglo raste proizvodnja i prodaja, dolazido smanjenja svih tro
š
kova i posti
ž
e se veoma visoka efikasnost.
Faza sazrevanja
predstavlja maksimalne mogu
ć
nosti prodaje proizvodanakon
č
ega dolazi do opadanja zbog pojave konkurencije koja jeopremljena boljim sredstvima za proizvodnju i primenjuje boljetehnolo
š
ke postupke.
Faza zastarevanja
predstavlja nagli pad proizvodnje i prodaje, kaorezultat nagle ekspanzije konkurencije. U ovoj fazi rezultati poslovanjapreduze
ć
a, misli se na ekonomi
č
nost i rentabilnost, sve su slabiji, lpored preduzetih mera da se ova negativna tendencija zaustaviposlovanje preduze
ć
a rezultira gubitkom.
Faza odumiranja
predstavlja kraj proizvoda, kada zbog izuzetnoefikasne konkurencije, kao jedina mogu
ć
nost preostaje povla
č
enjeproizvoda sa tr
ž
i
š
ta.Treba napomenuti da svaki proizvod ne do
ž
ivi sve faze koje smo naveli.Tako
đ
e, nije podjednako ni vremensko trajanje svih faza. Sa stanovi
š
tapreduze
ć
a, nisu podjednako zna
č
ajne sve faze. Najzna
č
ajnije su onefaze koje obezbe
đ
uju pozitivan finansijski rezultat, a to su faze rasta izrelosti. Zna
č
aj ovih faza je u
č
injenici
š
to se kroz njih obezbe
đ
uje takvafmansijska mo
ć
koja omogu
ć
ava razvoj novih proizvoda. Du
ž
ina trajanjasvake faze nije stvar preduze
ć
a, ve
ć
u velikoj meri zavisi od tr
ž
i
š
ta ikonkurencije.Posebno je osetljiv trenutak kada se pristupa povla
č
enju jednogproizvoda sa tr
ž
i
š
ta. U tom trenutku preduze
ć
e bi trebalo da raspola
ž
enovim proizvodom koji
ć
e zameniti proizvod koji se povla
č
i sa tr
ž
i
š
ta.Ovu sinhronizaciju nije lako ostvariti i ona treba da bude ugra
đ
ena ustrategiju razvoja novog proizvoda.NAPOMENA: Za sve informacije vezane za
INFORMATIČKOUPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA
obratite se na e-mail : alempije@beotel.yuOvaj članak je pripremljen na osnovu knjige: prof.dr. Alempije Veljovićdipl. ing.,
INFORMATIČKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA
Razvoj novih proizvoda
Izvor: Wikipedija
 
Skoči na:orijentacija,traži Termin
razvoj novih proizvoda
u poslovanju se koristi za opisivanje procesa kojimpoduzeće lansira novi proizvod ili uslugu na tržište. Za konačni uspjeh nekog proizvoda (tj.njegove politike proizvoda) važno je da se usporedno s njegovim tehničkim razvojemrazvija imarketing(istraživanjaianalize
 
Pojam
novi proizvod
je dosta širok iako se to u prvi mah ne čini baš tako. Uvriježeno jemišljenje da je novi proizvod samo proizvod koji predstavlja nešto revolucionarno, neštošto još ne postoji natržištu.Međutim, takav proizvod je samo jedan tip novih proizvoda. Razlikujemo 6 vrsta novih proizvoda, s obzirom na to koliko je on nov zatržište, ali i zapoduzeće.1.
potpuno novi proizvod (Completely New)
 
o
proizvod koji se razvija prema tržištu, nov je za tržište, ali i za poduzeće2.
linija novih proizvoda (New Product Lines)
 
o
omogućuje poduzeću da izađe na nova tržišta
 
3. nadopuna linije (Line Extensions)4. poboljšanja proizvoda (Changes to Augmented Products)
5.
repozicionirani proizvod (Repositionings)
 
o
proizvod sa minimalnim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljnisegment
6. proizvod proizveden sa manjim troškovima (Core Product Revision)
Stjecanje novih proizvoda [ uredi 
Nekotrgovačko društvomože na više načina dolaziti do novih proizvoda. Taj načinuvelike ovisi o stupnju razvojadržave i gospodarstva koji u konačnici rezultiraju financijskim sredstvima koja su na raspolaganju poduzećima za stjecanje novihproizvoda. Nekoliko je načina stjecanja novih proizvoda :1. kupovinom poduzeća, a samim time i proizvoda tog poduzeća2. kupovinompatenata3. kupovinomlicenceili franšize 4. razvojem novih proizvodaNajvrijedniji put je svakako
razvoj novih proizvoda
, ali si takav put ne mogu priuštitisva poduzeća jer se uz takav način stjecanja novih proizvoda veže veliki iznosfinancijskih sredstava. Financijska stabilnost je preduvjet takvom razvoju jer se razvojkvalitetnih novih proizvoda može protegnuti na duži period i njegov
pay-back 
period(period kad će proizvod vratiti uložena sredstva) je veći od ovih ostalih alternativa.
Očekivanja od novih proizvoda [ uredi 
 
Razvoj novih proizvoda je rizičan potez i često se smatra hrabrim korakom u poslovanjutvrtke. Zbog togapoduzeća koja ulaze u razvojni proces imaju određena očekivanja od tog proizvoda u budućnosti.
da ih proizvod učini inovatorskim poduzećem
da pomoću novog proizvoda obrane tržišni udio
da osvoje nova tržišta
da iskoristetehnologiju na nov način
Organiziranje procesa razvoja [ uredi 
 
Organiziranje procesa razvoja je stvar svakog poduzeća i njegovih mogućnosti isposobnosti. Međutim, kroz teoriju i praksu iskristalizirala su se 4 načina organizacije :1.
direktni razvoj
 
o
voditelj proizvoda (Product manager) je zadužen za razvoj od ideje dolansiranja2.
povjerenstva ili komisije
 

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
teletabisglobus liked this
mikimali42 liked this
Damir Panic liked this
Komatrac liked this
Boris Spadijer liked this
Dragan Polimac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->