Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7304

7304

Ratings:
(0)
|Views: 27|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2012

pdf

text

original

 
o
l e g ă t u 
r ă
romC)(i:::!
ta
acces
poate
diul
interfonului.
se
j u s t i f i c ă 
În
trebu
le
s t r ă b ă t u t 
un
teren
O
a l t ă u t i l ă 
a
fi
la
supravegherea
de
la
mici.Studiind schema,
vedem
c ă
este
defaptvorba
de
interfon
cu
un
post
de
c o m a n d ă .
acest scop se
f o l o s e ş t e 
un am-plificator
de
j o a s ă 
f r e c v e n ţ ă 
cu
un etaj final
În
contratimp.
Aparatul
se
În
IUIILI..!!U!IIt::
cu
comutatorul
K1.:
iar folosirea
cores-
p u n z ă t o a r e 
a
lui
K
se
c o m u t ă 
cele
d o u ă 
functii ale
difuzoaretor
de
microfon sau di
f u z o ~ . 
Difuzoarele folosite
sînt de
1-3
W.Rezistenta
R
cu
asterix
se
mod
i f i c ă 
la
' o b t i n e r e ~ 
unui
sunet
f ă r ă 
c o ~ s u m 
În
de
3-4
mA
al
lui
final.S-au
dat
dateletransformatoarelor
folosite.Se
o b s e r v ă 
c ă
ş i
Tr
3
sînt
ş i
În
locul
lor se
pot
ş i
alte
formatoare
de
i e ş i r e 
pentru
rad
io
cu
tranzistoare,
care
se
m e r ţ 
(<<Albatros», «Mamaia»caz
se
vor
folosi difuzoare
cu
a d e c v a t ă 
transformatorului de
zat.
Transformatorul defazor se poate
4.0.
Difuzorexteriofl
T
1
-T
2
=EFT
353T
3-
k
=
EFT 323
680
Tr
=
S
=
1-2
cm
z-
I
nI
=
50
spire
Cu-fm
=
CÎte spire,
bifilar
0,3
inlocui
de asemenea
cu
ceva echivalent
care
se
J 2 : ă ~ ; e s 1 t e 
c o m e r ţ . 
aparatu
lu
i
este de
În
serie,
sau
de
ia
r e ţ e a , 
un
tor,
similar
celor
folosite
pentru
de
radio
cu
tranzistoare.
Piesele se
m o n t e a z ă 
pe
o
p l a c ă  i z o l a n t ă 
cît mai
scurte.
Transformatoa
ş i
se
d i s t a n ţ e a z ă 
ş i
se dispunÎncît axa
tolelor
s ă
fie perpendicu,,:a evita
a c r o ş a j e 
nedorite.
la
difuzoare se face
cu
un firit,
foarte
bine izolat.
Acest
fir
nu
se
va
a ş e z a 
alte
fire
care
au
ten-
siunea
În
e v i t ă r i i 
unor
acci-
dente.
De
remarcat
c ă
mai
apar
d a c ă 
ri le
si
m a s ă 
nu
sînt
co-
recte.
Se
r ~ c o m a n d ă 
ca
m a s ă 
c o m u n ă 
s î r m ă 
de
cupru,
iar masa
difuzoarelor
s ă
r ă
c o m u n ă 
cu
masa lui Sub-liniem
c ă
nu
este
f ă r ă 
i m p o r t a n ţ ă 
b o r n ă 
a difuzorului se
l e a g ă 
masa,
se
v e r i f i c ă 
În
c a s ă 
cu
d ifuzoarele
În
diferite
pentru
evitareacare
se cablul
de
difuzorul
exterior
postul de
c o m a n d ă 
s ă
nu
fie mai
mult de
m.
-2
cm
2
2000
3-4
mA
În gol
cite
bifilar
0,2
Cu-Em
Tr:;
=
q
=
-2
cm
2
=
n
2
=
CÎte 240
spire
bifilar
ifJ
=
50
spire
Cu-fm
9v
+
Diodele Zenner au început
s ă
fie
folosite în cele mai diferite montaje electronice, Proprietatea de a o terlsilmefoarte
c o n s t a n t ă 
circuitelor unde sînt montate în
mod
c a r a c t e r i z e a z ă 
aceste diode semiconductoare,Constructorul amator
nu
o
d a t ă 
se
g ă -
într-un
impas serios la realizaream()ntaje:lor care
n e c e s i t ă 
diode Zenner.cere o tensiune nestandartrebuie
s ă
verifice
ce
va-
.....
...,.1"
....
".0""...
mai
î n c e r c ă r i l e 
sîntanevoioase.
De
asemenea, unele mon-
se
folosesc diode Zenner de putere,care
nu
este la îndemîna amatorului,pe care-l
î n l ă t u r ă 
cele
d o u ă 
.o caracte-'
r i s t i c ă 
Zenner
trepte, toto-
d a t ă 
se poate asigura
ş i
puterea
c e r u t ă . 
Montajul se
b a z e a z ă 
pe tensi-unilor în
o p o z i ţ i e 
(vezi
2).
fig.l
c q , n s t r u c ţ i a 
este cu tran-zistoare
NPN,
iar în 2
cu
PNP.Ten-
siunea de
r e f e r i n ţ ă 
ş i
s t a b i l i z a t ă 
cu se cutensiunea de intrare. co-mandat de T
2.
conduce la diferite tensiuni
în
raport de tensiunea
a p l i c a t ă 
pe
b a z ă . 
M.
BAGHIUS
Pentru alimentarea cu tranzistoare
se
f o l o s e ş t e 
aproape alimentarea
s t a b i l i z a t ă 
cu tranzistoare. Este posibil ca dindiferite cauze acest stabilizator
s ă
fie
pus
în
scurtcircuit. De în serie cu tranzistorulde stabilizare
(fig.
este o
s i g u r a n ţ ă 
careadeseori
se
arde
ce
tranzistorul T
1
s-a
distrus. De aceea
r e c o m a n d ă m 
utilizarea uneila
ce
trebuie
s ă
stabilizatoarele
o
la
scurtcircuit cu uncare
se
i n t e r c a l e a z ă 
în schema din
B,
C,
D,
E,
F, desfacerea
l e g ă t u l r i l ( o ! 
 
+
N.
PORUMBARU
În
punctele
A-B
se poate lega
ş i
orice
a l t ă 
s u r s ă 
s t a b i l i z a t ă , 
r e g l a b i l ă 
sau
f I x ă . 
Tensiunea de
s t r ă p u n g e r e 
a tranzistoarelorfolosite
l i m i t e a z ă 
valoarea tensiunii aplicate.
Tot
a ş a 
puterea
de
d i s i p a ţ i e 
a
tran-
zistorului
Ti
l i m i t e a z ă 
puterea
la carese foloseste simulatorul. Folosind dioda
Di'
se
a ~ i g u r ă
o
c a r a c t e r i s t i c ă 
perfect i
d e n t i c ă 
cu
dioda
Zenner
ş i
se
p r o t e j e a z ă 
t o t o d a t ă 
tranzistoarele T
1
ş i
T
2.'
Nu
am
indicat
tipuri
de tranzistoare comandate
întrucît
montajul
f u n c ţ i o n e a z ă 
cu
orice
tip
de tranzistoare.
La
puteri
mai
mici
se
u t i l i z e a z ă 
tranzistoare
Be
107
(NPN)
sau
EFT
323 (PNP),iar
din
seria
DR
300.
La
puteri
mai
mari
se
r e c o m a n d ă 
=
EFT
214,
T
z
=
EFT
323,
iar
135. Folosind
a c e a s t ă 
s " c h e m ă 
se realiza
un
.....,.,,,
....
1-,,,.
la o
putere
d a c ă 
tranzis-
torul
se
m o n t e a z ă
pe
un
radiator adec-
11-0
......
\1'"
.....
;1»
3,
4, 5
i n d i c ă 
cîteva deSe(;tullli de radiatoare.
mici
r e c o m a n d ă m 
sistemul
din
fig.
3 a (fiind cel
mai
simplu),
iar
la
puteri
mari,
.
pentru
p o s i b i l i t ă ţ i l e 
unui
amatm;
tipul
din
fig.
5
este cel mai indicat. Acest
model
se
e x e c u t ă 
din
t a b l ă 
î n d o i t ă , 
care
A
ş i
R,
C
ş i
D, E
ş i
F
ş i
intercalarea schemei dinfigura
2.
Dar
cum
f u n c ţ i o n e a z ă 
sistemul? Tranzistorul T
4,
la
f u n c ţ i o n a r e a 
n o r m a l ă 
(la curentulnominal) a stabilizatorului exemplu,este blocat
nr"THlr_n
cu
O
+
re-
C
o-r---.-+---o
EF
cHli-------O
Material:
t a b l ă 
cupru
sau
aluminiu
0,5
mm
'\'2.
12
...
S U I ' ~ c . c . 
variabil
se
f I X e a z ă 
între
ele
în
ordinea
din
s c h e m ă . 
Pentru
o
r ă c i r e 
si mai radiatorul se
un
ş ~ s i u 
din
un
simetric
cu
cel
o r l e c ~ ! a e ~ m : 
Am
insistatacestora foarte
mare
o exploatare
c o r e c t ă
a tranzistoarelor. Astfel,
d a c ă 
de
exemplu
un
tranzistor
f ă r ă 
radiator are
puterea
de disipa
ţ i e 
de 500m
W, cu
un
radiator de
tipul
celor
din
fIg.
3,
ea este de 1
W,
iar
cu
cele dÎI!
fIg.
4 sau 5 poate ajunge
p î n ă 
la 6
W.
I n ă l 
ţ i m e a 
radiatoarelor
s ă
fie cît
maimare
(cit
permite
s p a ţ i u l ) , 
dar
de preferat
nu
mai
m i c ă 
decît
l ă ţ i m e a .
Pentru
alegerea diodei
D2.
tensiunea
Zenner
se poate controla
e x a c ~ 
cu dispozitivul
din
fig. 6. Se
c r e ş t e 
tensiunea dealimentare a sursei
p î n ă 
la
punctul cînd
tensiunea
i n d i c a t ă 
de
voltmetru
r ă m î n e 
c o n s t a n t ă . 
Tensiunea
i n d i c a t ă 
de volt
metru
este tensiunea
Zenner
a diodei.
a curentului la iesire. La un scurtcircuittensiunea la
i e ş i r e 
s ~ a d e 
la zero V
ş i
deci
mo,nt,l1ul
este protejat,
c ă c i 
curentul
ce
s t r ă b a t e 
este foarte
mic.
La sCtlrtc:irc:uitultli.tensiunea la iesire devine
n o r m a l ă . 
rezis
se
a l ~ g e 
ca la curentul nominal al statensiunea la borne
s ă
fie
de
2
V.
Deci: Rs
=
In
curent de
1
A
r e z u l t ă 
r e a l i z e a z ă 
pe un suport format dintr-o
r e 2 ~ l s t e n 1 : ă 
de
2
W cu valoare mai mare kQ
b o b i n e a z ă s î r m ă 
de
n i c h e l i n ă 
la
d o r i t ă . 
Prin
rez:ist1enl:ele
curent
de
+
si
~ a
rezulta
=
10
kQ.
d e a z ă 
astfel:
se
pune
.:na.UH'L"'"V!
curentul nominal
ş i
se
tensiunea la iesire are
n.d.J".UJIHU.
f i c ă m 
in'
sens invers cursorul lui
ş i
totul e gata de
f u n c ţ i o n a r e . 
Tranzistorul T
4
esteun tranzistor curent utilizat, de
EFT
321-323,
P
16
AC
127
sau
OC
72.
El
se
va
a ş e z a 
de-parte sursele de
c ă l d u r ă 
din
Material:
aluminiu
eloxat mat, negruPiesele
se
s u d e a z ă
sau
se
nituiescMaterial:
t a b l ă 
cupru
sau
aluminiu
2
mm
R
minim
=
Ez
x
E!:L
s
p
E
z
=
tensiune Zen ner
EiJ
=
diferenta Întretensiunea Zenner
ş i
tensiunea surseiP
=
puterea
m a x i m ă 
dedisipalie a diodei Zen ner
(a
simulatorului>
cadranului
Cu
se
r e ~ ~ l e ~ l z a 
diferite tensiuni la
"11:TAi"l-1n,",o1-
..
"
tensiunile
la
citite se
Pentru
a oliniare se va
bobinat
la o
putere
de
W,
în
caz contrar la fIecare reglaj
nou
trebuie
m ă s u r a t ă 
tensiunea la bornelesimulatorului.
Cu
valorile indicate
în
schema
din
fig.
1
ş i
2
simulatorul se poate utiliza de la1,2 V la
18
V.
La
alegerea valorii
r e z i s t e n ţ e i 
serie R asimulatorului se va folosi formula
am
fIg.
7.
De
remarcat
c ă
montajul este
cu
atît mai stabil
cu
cît
puterea
d i s i p a t ă 
Peste mai
mare
si
cu
cît tensiunea de
in-
trare este
mai'
mare
f a ţ ă 
de tensiunea
Zenner
ş i
R de valoare
m i c ă 
( a p r o p i a t ă 
de
cea
m i n . i r J ă ) .
se
impune
m i c ş o r a r e a 
valoarea
n e c e s a r ă
valoarea rezis-
t e n ţ e i 
p o t e n ţ i o m e t r u h . r i 
valoares-o
m i c ş o r ă m . 
De
\ ; ; ; A ~ ' U ' I _ , . u " a v y u , 
p o t e n ţ i o -
metru
cu
o valoare
de
avem nevoie
de de
numai
20
mai
sus
ş i
avem:
20·
R
=
~
=
33
=
.1133
p
JV+":'V
A c e a s t ă 
r e z i s t e n t ă 
de
33se
m o n t e a z ă 
inparalel cu bornele extreme ale
p o t e n ţ i o m e t r u l u i . 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->