Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Refacerea in sport

Refacerea in sport

Ratings: (0)|Views: 2,404 |Likes:
Published by cristina_cimpianu

More info:

Published by: cristina_cimpianu on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL IVREFACEREA ORGANISMULUI ÎN SPORT
Refacerea reprezintă componenta trofotropă a procesului de antrenament carereuneşte ansamblul mijloacelor naturale sau artificiale, utilizate în scopul accelerăriiproceselor de reechilibrare a homeostazei organismului (Drăgan I. 1994).Pe lângă restabilirea constantelor fiziologice, biochimice, refacerea vizeazăatingerea nivelului de supracompensaţie, dar aceste deziderate nu se pot realiza decâtîn cadrul sistemului raţional „efort - repaus” şi constituie condiţia esenţială pentrucreşterea eficacităţii antrenamentului.Legătura strânsă între efort şi refacere în procesul de pregătire sportivă,priveşte nu numai creşterea încărcăturii ci şi a repausului fără de care nu se pot realizaexigenţele de volum şi intensitate ale antrenamentului.Dacă se acordă atenţie doar parametrilor încărcăturii sau dacă procesele derefacere post efort sunt insuficiente este inevitabilă o diminuare a rezervelor energetice ale organismului sportivului, ceea ce conduce la o scădere a capacităţii deperformanţă. În acest sens, trebuie avut în vedere decalajul temporal dintre efort şirefacere precum şi evaluarea influenţei exerciţiului prealabil asupra efortului ulterior.Privită în acest mod, refacerea reprezintă o rezervă de performanţă, dar şi o sursă desănătate şi reconfortare după efort.
4.1. BAZELE FIZIOLOGICE ALE REFACERII
Reechilibrarea, restabilirea fiziologică, biochimică din cadrul procesului derefacere după efort se realizează: în pauzele dintre exerciţii, dintre reprize (refacereaintraefort), după o lecţie de antrenament sau zi de muncă, după un ciclu săptămânal(refacerea durează 2 – 3 zile); după o etapă de pregătire, sau un ciclu anual depregătire (refacerea durează 2 – 3 săptămâni) şi după un ciclu olimpic (refacereadurează 4 – 6 săptămâni).Din punct de vedere fiziologic, după Demeter A. (1989), refacereaorganismului după efort este rezultatul unor procese predominant anabolice care
 
restabilesc echilibrul afectat în timpul susţinerii efortului şi readuc la normalconstantele tulburate.Practic refacerea înseamnă combaterea oboselii apărute în timpul efortuluicare diminuează randamentul sportiv.Oboseala metabolică locală depinde de următorii factori (Bota C. 2000):
dejecţia de fosfocreatinină musculară în eforturi până la 2 min;
acumularea de acid lactic în muşchi în eforturile cuprinse între 35 sec. şi 4 – 5min.;
scăderea glicogenului muscular şi acumularea de amoniac în eforturilecuprinse între 10-90 min;
epuizarea glicogenului muscular şi acumularea de peroxizi lipidici în efortulcuprins între 70 – 360 min;
pentru apariţia oboselii centrale se incriminează scăderea glucozei circulante(creierul consumă 5 g glucoză / oră );
dejecţia aminoacizilor esenţiali din sânge şi pătrunderea triptofanului în creier;
factori neuropsihici de disconfort.După solicitări mari (antrenamente, concursuri) urmează imediat aşa-zisul„repaus anabolic”, care exprimă de fapt scăderea pronunţată a rezervelor energetice lanivelul organismului instalându-se starea de oboseală fiziologică, stare denumită„pessimum” şi care în final reprezintă un veritabil semnal de alarmă, ce declanşează şipotentează intensitatea şi variaţia proceselor de refacere naturace au loc înorganism. Dacă în acest moment se depăşesc posibilităţile funcţionale aleorganismului se creează premisele intrării într-o fază de disinergism funcţional cuinstalarea oboselii patologice.Refacerea
,
latura anabolică (însumată în timp) a metabolismului diminuat înfaza post – efort se manifestă şi are repercusiuni la diferite niveluri funcţionale,organe şi sisteme ale organismului astfel:
la nivel muscular creşte cantitatea de mioglobină şi se produc modificărienzimatice ce au ca efect creşterea sintezei de proteine musculare;
în sistemul nervos central efectul dominant este iradierea inhibiţiei corticolecare va facilita instalarea proceselor anabolice în neuroni şi în celule gliale;
la nivelul sferei vegetative se instalează bradicardia, bradipneea datoratemediaţiei chimice colinergice parasimpatice cu efect trofotrop;
 
la nivelul mediului intern se restabileşte pH- ul, glicemia şi echilibrulhidroelectrolitic.
4.2 PRINCIPIILE GENERALE ALE REFACERII
Refacerea este o componena antrenamentului sportiv, constituind cuefortul propriu-zis cele două laturi esenţiale ale procesului de pregătire: componentade muncă (ergotropă) – efortul şi componenta de refacere (trofotropă).• Refacerea se adresează unui organism sănătos, integru şi are un caracter stric individualizat. Individualizarea ţine cont de sex, vârstă, stare de antrenament etc.• În mod spontan, refacerea organelor şi sistemelor se realizează în timp, într-oanumită ordine:a) parametrii sferei vegetative (exemplu: cardiovasculari, respiratori) se refac încâteva minute;b) unii parametri metabolici în câteva ore;c) parametrii neuroendocrini se refac în 2 – 3 zile.• Refacerea se realizează între efort, după antrenament, după ciclulsăptămânal, anual, olimpic.• Refacerea se adresează celui mai afectat organ sau sistem implicat în efort,fără a subaprecia efectul efortului asupra organismului ca tot unitar. Refacerea are învedere întregul organism, dar diferenţiat pe aparate şi sisteme.• Refacerea spontană se completează în mod obligatoriu cu refacerea dirijatăcare cunoaşte procedee de refacere generală şi de refacerea specifică fiecărui sport.
4.3. FORMELE REFACERII ORGANISMULUI
DUPĂEFORT
a) După momentul în care se aplică procedeele de refacere se deosebesc:
Refacerea dinaintea efortului care după Demeter H. (1979) are ca scoprestabilirea energiei intime a ţesuturilor chiar din timpul stării de start, caexpresie a modificărilor reflex condiţionat determinat de efortul care urmează.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dumitru Lucian liked this
Viorica Nemes liked this
Lilu Cosminic liked this
GheocaAndrada liked this
Alin NC liked this
Stefan Onisim liked this
Katiusha Katreen liked this
Klaivy Claudiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->