Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Chiet Nhanh Cay Man 8773

Ky Thuat Chiet Nhanh Cay Man 8773

Ratings:
(0)
|Views: 514|Likes:
Published by duc_truong_6

More info:

Published by: duc_truong_6 on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2011

pdf

text

original

 
Thu
t Chi
ế
t Nhánh Cây M
n
Đ
ây là cách chi
ế
t nhánh cây M
n,
độ
c nh
t vô nh
, còn nh
ữ 
ngcây khác thì tôi ch
ư 
a th
ử 
qua. T
ừ 
ngày bó cho
đế
n ngày chi
ế
tnhánh là trong vòng 30 ngày
đế
n 40 ngày.Bó nhánh, chi
ế
t cành, t
ừ 
x
ư 
a t
ớ 
i nay v
n là c
t b
l
ớ 
p v
cây,xong r
i bó
đấ
t, th
ờ 
i gian ph
i m
t ít nh
t là 5 t
ớ 
i 6 tháng m
ớ 
ichi
ế
t nhánh
đượ 
c, b
ở 
i vì khi l
t võ thì nhánh cây b
t
n th
ươ 
ngvà m
t s
ứ 
c, ch
ờ 
khi v
ế
t s
o
đượ 
c lành h
n l
i, lúc
đ
ó r
m
ớ 
im
c ra,
đ
ó là lý do th
ờ 
i gian kéo dài.Cách nay h
ơ 
n 40 n
ă
m, lúc
đ
ó tôi ch
ĩ 
có 15, 16 tu
i, bà n
i tôic
t s
ợ 
i giây c
ướ 
c (nylon)
để
ph
ơ 
i qu
n áo, bà c
t vào nhánh câyM
n và
đầ
u kia vào thân cây d
ừ 
a, sau
đ
ó tôi
đ
ã khám phá ra,ngay ch
b
c
t trên nhánh cây m
n ph
n trên và ph
n d
ướ 
i
đ
âm ra nh
ữ 
ng r
non.Tôi
đ
ã áp d
ng cách này mà chi
ế
t nhánh cho bà con trong h
 hàng (kho
ng 10 nhánh M
n). Chi
ế
t nhánh b
ng cách nàykhông làm cho nhánh cây b
t
n th
ươ 
ng và m
t s
ứ 
c.Cách Bó:Giây gân (nh
ợ 
gân câu cá - nylon) qu
n 2 ho
c 3 vòng r
i c
tth
t gút l
i cho th
t ch
t ngay ch
mà mình mu
n bó. Khi bó,ch
b
c
t n
m chính gi
ữ 
a (1 t
c "10cm" trên ch
c
t và 10cmd
ướ 
i ch
c
t
đễ
cho r
m
c ra
đề
u). L
y b
c nylon bó v
ớ 
i
đấ
tphân, ph
n trên
đễ
h
ở 
mi
ng và treo 1 cái lon s
ữ 
a bò hay là lonCoca và l
y cây
đ
inh
đụ
c 1 l
r
t nh
phía d
ướ 
i, m
i ngày
đỗ
 n
ướ 
c vào lon s
ữ 
a 1 l
n, n
ướ 
c s
t
ừ 
t
ừ 
nhõ gi
t và th
m vào ch
 bó. Trong vòng 7
đế
n 15 ngày s
th
y r
m
c ra và 30 ngày
đế
n40 ngày là chi
ế
t nhánh
đượ 
c r
i.T
i sao khi thân nhánh cây khi b
C
t ch
t, l
i ra r
 
ỡ 
ch
 
đ
ó?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->