Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft Word 2007

Microsoft Word 2007

Ratings: (0)|Views: 2,915 |Likes:
Published by PUSATLATIHAN

More info:

Published by: PUSATLATIHAN on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

 
 
Microsoft word 2007
NOTA
Bahan Pembelajaran
2010OKT 
 
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMATINTAN KAMPUS WILAYAH TIMUR
 
MICROSOFT WORD 2007
INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN Mukasurat 2
1.1
 
Pengenalan Kepada Word 2007
Word 2007 merupakan salah satu perisian yang terdapat di dalam pakej MSOffice di mana berfungsi lebih kepada pemprosesan perkataan. MenggunakanWord 2007, pengguna dapat mewujudkan dokumen secara lebih professionalmenerusi perkongsian idea secara rangkaian samada dalaman (intranet) atauluaran (internet).Word 2007 , sepertimana perisian yang lain menyediakan aktiviti-aktiviti berikutsebagai pelengkap untuk menghasilkan sesuatu dokumen.
i. Menaip;
Pengguna boleh menaip sebarang maklumat berbentuk teks, imej atau jadualke dalam fail tanpa perlu mengetahui penghujung sesuatu baris. Hanya perlutekan butang <Enter> untuk ke perenggan berikutnya. Pengguna juga bolehmengubah bentuk output di dalam bentuk jadual tanpa perlu dilihatgarisannya apabila mencetak dokumen yang dihasilkan.
ii. Mengemaskini
Melalui Word 2007 , pengguna boleh mengemaskini sebarang maklumat yangtelah ditaip di dalam sesuatu dokumen samada menambah, menghapus,atau membetulkan teks.
iii. Menformatkan dokumen
Pengguna bebas menformatkan dokumen mengikut keperluan sendiri . Word2007 menyediakan pelbagai pilihan format yang mudah kepada penggunaberdasarkan pilihan menu atau ikon.
iv. Mengesahkan dokumen
Word 2007 mempunyai pilihan kepada pengguna untuk memeriksa ejaan dantatabahasa sekiranya teks yang ditaip di dalam Bahasa Inggeris. Sekiranyapengguna mengaktifkan pilihan ini maka ayat-ayat atau perkataan yang salahakan diwarnakan dan dicadangkan dengan perkataan lain atau ayat lain.
v. Mencetak dokumen
Pengguna boleh mencetak dokumen yang telah siap ditaip dan disimpan ke
dalam komputer. Dokumen berkenaan dikenali sebagai ’hard copy’.
 
 
MICROSOFT WORD 2007
INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN Mukasurat 3
Apakah ciri baru dalam Ms Word 2007?
1) Kini word 2007 berupaya membantu anda membina dokumen lebih kemasdan cantik dengan lebih pantas dan lebih mudah.2) Terdapat juga alatan membina carta (charting tools) serta membina rajah(SmartArt Diagram tools) yang baru.4) Jika anda penulis blog, kini word 2007 mempunyai alatan blog (bloggingtools) yang dapat membantu anda membina serta menguruskan aktiviti blog5) Word 2007 akan dapat membantu anda menghasilkan kandungan dokumenyang kemas jauh lebih pantas dari versi sebelumnya.6) Anda berkongsi dokumen dengan pengguna lain dengan menukar dokumenke fail format Portable Format (PDF) atau XML Paper Specification (XPS) ataumenggunakan ciri Review dan aliran kerja secara terus dari Word 20077) Anda juga dapat keluarkan maklumat sensitif atau tanda peribadi daridokumen termasuk penjelasan atau komen, mengesan perubahan, tekstersorok, serta maklumat yang lain8) Membantu anda melindungi dokumen dengan membenamkan tanda-tangandigital (digital signature) atau dengan menanda dokumen anda sebagai terkini(final) untuk mengelakkan dari diubah.
Apakah ciri dahulu yang tiada dalam Word 2007 ?
1) Arahan Autosummarize kerana ia jarang digunakan dalam versi sebelumnya.ianya masih boleh digunakan dan diletakkan dalam command well.2) Ciri latar belakang biru dengan teks putih juga dikeluarkan kerana ciri inimeniru ciri yang ada dalam WordPerfect. Ini bertujuan pengguna WordPerfectyang bertukar kepada word merasa selesa.3) Ciri Diagram object model dikeluarkan kerana berlapis dengan alatan carta.Ciri Eastern European Font add-in juga dikeluarkan tetapi boleh download diMs Download Center.4) Ciri File Search juga dikeluarkan kerana bertindan dengan ciri carian yangsedia ada dalam windows.5) Ciri baiki teks pecah (Fix broken text) dikeluarkan kerana ia tidak lagidiperlukan6) Ciri kesan khas font (Font Text Effects) telah dikeluarkan kerana ia tidakdiperlukan.7) Ciri Mail Merge Bar Codes dikeluarkan8) Ciri Mergeable address lists9) Ciri PAB (Personal Address Book) dikeluarkan, diganti dengan Contacts dalamOutlook10) Ciri Save As Web Page telah dikeluarkan kerana boleh gunakan Save Asdalam menu File11) Ciri Send to Routing Recipient telah dikelurkan kerana jarang digunakan12) Ciri Set the width of a space like Word Perfect juga dikeluarkan13) Ciri Versioning telah diganti dengan Document Life Cycle (DLC)14) Ciri Insert Web Component for Office XP dikeluarkan kerana jarang digunakan15) Wizads yang dikeluarkan ialah Agenda wizard, Envelope wizard, Fax wizard,Letter wizard, memo wizard, Pleading wizard dan resume wizard. ianyadiganti dengan wizard baru secara on-line16) Pandu arah Word Perfect juga dieluarkan kerana tidak ramai yangmenggunakannya

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Masryiah Rizal liked this
Eni Nurain liked this
Nik liked this
Aishah Rashid liked this
pengajian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->